Halina Ewa Domańska

  • Halina Ewa Domańska

    (Emerita)

    2000–2020 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW – specjalista