Anna Południkiewicz

Zainteresowania badawcze:

  • ceramika hellenistyczna, rzymska, bizantyńska z Egiptu i wschodniego Śródziemnomorza
  • ceramika importowana na teren Egiptu
  • naprawy i wtórne użycie naczyń ceramicznych
Kariera zawodowa

Wykształcenie

1979–1984 studia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, kierunek Archeologia Chrześcijańska. Praca magisterska: „Ceramika koptyjska malowana z Tell Atrib. Naczynia do chłodzenia wody”

Stanowiska i funkcje

od 1989 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW – starszy specjalista

1986–1988 Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie – specjalista

Projekty badawcze

od 2009 misja archeologiczna w Bawit (Egipt); jako ceramolog

od 1991 misja archeologiczna w Tebtynis (Egipt); jako ceramolog

Inne doświadczenia archeologiczne

2014 Nea Paphos (Cypr); jako ceramolog – rysownik

2008 Hawarte (Syria); jako ceramolog – rysownik

1998–2001 Shenhur (Egipt); jako archeolog – ceramolog

1984–1999 Tell Atrib (Egipt); jako archeolog – ceramolog

1987–1988 Aleksandria (Egipt); jako ceramolog

1987 Qurqumas (Egipt); jako archeolog

1983 wykopaliska archeologiczne w Pułtusku (praktyka studencka)

1982 wykopaliska archeologiczne w Wojszach (praktyka studencka)

1982 wykopaliska archeologiczne w Drohiczynie (praktyka studencka)

Stypendia, granty, nagrody

1998 Catholic University w Leuven, Belgia

1994 Maison de l’Orient, Lyon, Francja

1984-1985, 1987-1999 stypendium wymienne Rządu Egipskiego

Bibliografia naukowa

Książki

2012 P. Ballet, A. Południkiewicz, Tebtynis V. La céramique des époques hellénistique et impériale, campagnes 1988–1993. Production, consomation et réception dans le Fayoum méridional, Le Caire: IFAO

Rozdziały w książkach

2019 A. Południkiewicz, Arts and crafts workshops in Ptolemaic Athribis (Egypt), w: P. Bellet, S. Lemaitre, I. Bertrand (red.), De la Gaule à l’Orient Méditerranéen. Fonctions et statuts des mobiliers archéologiques dans leur context, Presses Universitaires de Renness, IFAO, 317–324

2019 A. Południkiewicz, Kitchen equipment w: G. Hadji-Minaglou, C. Gallazzi (red.), Trésors inattendus. 30 ans de fouilles et de coopération à Umm-el-Breigât (Tebtynis), Le Caire, Musée Égyptien, 4 février–4 avril 2019 (=Bibliothèque Générale 57), Kair: IFAO, 81–96

2014 A. Południkiewicz, Poverty or economy? A ceramological perspective, w: E. Galbois, S. Rougier-Blanc (red.), La pauvreté en Grèce ancienne. Forme, représentations, enjeux (=Ausonius Éditions, Scripta Antiqua 57), Bordeaux: Diffusion De Boccard, 139–144

2011 A. Południkiewicz, „Megarian” bowls from Tell Atrib, w: Classica Orientalia. Essays Presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th Birthday, Warszawa: PCMA UW, Wydawnictwo DiG, 425–439

2007 A. Południkiewicz, Tell Atrib, w: A. Majewska (red.), Seventy Years of Polish Archaeology in Egypt, Exhibition, Egyptian Museum in Cairo, 21 October–21 November 2007, Warsaw: PCMA UW, 150–157, cat. nos 64–67

2003 K. Myśliwiec, A. Południkiewicz, A center of ceramic production in Ptolemaic Athribis, w: C.A. Redmount, C.A. Keller (red.), Egyptian Pottery, Proceedings of the 1990 Pottery Symposium at the University of California, Berkeley, Berkeley, 133–152, plates 9.1–9.12

2000 A. Południkiewicz, Hellenistic pottery from workshops at Athribis (Egypt), w: E’ Epistemonike Synantese gia ten Ellenistike Keramike, Acts of the Symposium, Chania 6–13.IV.1997, Athens” Ekdosi tou Tameiou Archaiologikon Poron kai Apallotrioseon, 263–266

1995 A. Południkiewicz, Unfired pottery from ceramic workshops at Tell Atrib; with appendix by M. Daszkiewicz and J. Raabe, The clay and unfired ceramic fragments from Tell Atrib – preliminary report on technological investigations, w: H. Meyza, J. Młynarczyk (red.), Hellenistic and Roman Pottery in the Eastern Mediterranean – Advances in Scientific Studies, Acts of the II Nieborów Pottery Workshop, 1993, Warsaw: ZAŚ PAN, 299–329

Artykuły naukowe

2017 A. Łajtar, A. Południkiewicz, Medicinal vessels from Tell Atrib (Egypt), Études et Travaux XXX, 315–337

2016 A. Południkiewicz, Painted decoration on water jars from Byzantine Athribis in the Egyptian Delta, Polish Archaeology in the Mediterranean 25, 781–798

2014 A. Południkiewicz, Poverty or economy? A ceramological perspective, w: Galbois, E., S. Rougier-Blanc,(red.): La pauvreté en Grèce ancienne. Formes, représentations, enjeux, Ausonius Scripta Antiqua 57, Bordeaux, 139–144

2013 A. Południkiewicz, „Gnathia” Lekanai from Tell Atrib, Études et Travaux 26/2, 529–535

2012 A. Południkiewicz, A. Konstantinidou, Bawit–Church „D”, Bulletin de liaison du groupe international d’étude de la céramique égyptienne 23, 91–99

1996 A. Południkiewicz, Tell Atrib near Benha, Bulletin de liaison du groupe international d’étude de la céramique égyptienne 19, § 5, 13–15

1992 A. Południkiewicz, Local imitations of Greek pottery found in Tell Atrib, Cahiers de la Céramique Égyptienne III, Le Caire: IFAO, 95–101

1991 A. Południkiewicz, Tell Atrib / Benha, 1989, Bulletin de liaison du groupe international d’étude de la céramique égyptienne 15, § 6, 13–15

Konferencje

Czynny udział

2016 Warsztaty: „LCP workshop – Pottery of Egypt in the Ptolemaic, Roman and Byzantine periods”, Ateny
Udział w rozmowach przy Table Ronde

2015 Greco-Roman Cities at the Crossroads of Cultures – the 20th Anniversary of Polish-Egyptian Conservation Mission Marina El-Alamein, International Interdisciplinary Conference, Wrocław, 17-18.IX.2015; poster: “A cup of wine in Ptolemaic Athribis”

2015 Seminarium na Uniwersytecie w Aix-en-Provence (Francja) 6.I.2015; referat: „Le monastère d’Apa Apollô à Baouit. Les fouilles actuelles. Architecture, peintures, céramiques”

2014 Workshop “Early Medieval Pottery in Egypt (7th–10th centuries AD)”, Egipt, Kair, 23 – 25.IX.2014; referat: “Pottery from the Main Church in Bawit”

2014 Sympozjum “Les Mobiliers archéologiques dans leur contexte, de la Gaule à l’Orient méditerranéen”, Francja, Poitiers, 27–29.X.2014; poster: “Arts and crafts workshops in Ptolemaic Athribis (Egypt)”

2011 Polacy nad Nilem, Warszawa; referat: „Wykopaliska francuskie w Bawit”

2007 Polacy nad Nilem, Warszawa; referat: „Tebtynis, ceramika”

1997 5th International Symposium on Hellenistic Pottery. Problems of Chronology, Deposits, Chania, Kreta; referat: „Hellenistic pottery from workshops at Athribis (Egypt)”

1993 The Second Nieborów Pottery Workshop: Hellenistic and Roman Pottery In the Eastern Mediterranean – Advances in Scientific Studies, Nieborów; referat: „Unfired pottery from ceramic workshops at Tell Atrib”

1990 Table Ronde: Ateliers de Potiers et Productions Céramiques en Égypte, Kair; referat: “Local imitations of Greek pottery found in Tell Atrib”

Członkostwo w organizacjach naukowych
  • od 2009 członek International Association of Egyptologists
Działalność popularyzatorska
  • Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery. Lekcja – poznajemy zawody: „Archeolog przy pracy”, 22.VI.2016
  • Szkoła Podstawowa SPSK w Warszawie, ul. Przy Bażantarni 3. Lekcja p.t. „Poznajemy zawód archeologa”
  • Organizacja Wieczoru Badacza 26.IX.2008 p.t. „Jutro będzie potop”, w ramach XII Festiwalu Nauki Polskiej, Warszawa, 20-28 września 2008