Deir el-Bahari, kaplica Hathor

Deir el-Bahari, kaplica Hathor

 • Nazwa projektu:

  Deir El-Bahari, Polsko-Francuska Misja Epigraficzna: Projekt Hathor
  Deir El-Bahari, Polish-French Epigraphic Mission: Hathor Project

 • Typ stanowiska:

  świątynia

  Lokalizacja:

  Górny Egipt
  Teby

  Datowanie:

  Hatszepsut (1479–1458 p.n.e.)

Historia badań:

Badane przez misję CAŚ UW w latach:

1992–2009

Typ badań:

Prace dokumentacyjne

Kierownicy badań:

Janusz Karkowski, Nathalie Beaux-Grimal

Instytucje współpracujące:

– Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
– Institut français d’archéologie orientale
– Ministerstwo Starożytności Egiptu

Informacje dodatkowe:

Janusz Karkowski prowadził badania epigraficzne w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari od 1971 roku, od 1979 roku w ramach Misji Epigraficznej. W 1992 roku na mocy porozumienia pomiędzy CAŚ UW a IFAO powołano Polsko-Francuską Misję Epigraficzną. Na jej czele stanęli Janusz Karkowski z CAŚ UW oraz Nathalie Beaux-Grimal z IFAO.

Opis stanowiska i badań:

Kaplica ulokowana jest w południowo-zachodniej części Środkowego Dziedzińca Świątyni Hatszepsut. Początkowo prowadziła do niej osobna rampa z poziomu Dolnego Dziedzińca, po przebudowach kaplica dostępna była bezpośrednio ze Środkowego Dziedzińca. Jest to jeden z najważniejszych jak również największych zespołów świątyni Hatszepsut. Główne sanktuarium poprzedzała sala na barkę, westybul z kaplicami bocznymi oraz dwie sale hypostylowe.

Zadaniem Misji Epigraficznej było przygotowanie monografii kaplicy, prace obejmowały studia nad architekturą tego zespołu pomieszczeń, etapami jego budowy oraz dekoracją ścian, kolumn i architrawów. Odtworzenie dekoracji ścian zewnętrznej sali hypostylowej wymagało zweryfikowania zawierającej błędy rekonstrukcji wykonanej w latach 20. i 30. XX-go wieku. W związku z tym Misja oprócz wykonania kompleksowej dokumentacji podejmowała również prace rekonstrukcyjne.

Inne materiały na temat misji:
Rezultaty badań:

Sezon po sezonie – „Newsletter PCMA”:

Bibliografia projektu:

Beaux, N., Grimal, N., Pollin, G., Karkowski, J., Majerus, E. (2013). La chapelle d’Hathor – Temple d’Hatchepsout à Deir el-Bahari I. Vestibule et sanctuaires. Fasc. 1, texte; fasc. 2, figures; fasc. 3, planches (= MIFAO 129). Cairo: IFAO

Wieczorek, D. F. (2011). Building dipinti in the Temple of Hatshepsut. Documentation work, season 2007/2008, Polish Archaeology in the Mediterranean 20, 203–211

Karkowski, J. (2007). Deir el-Bahari. The Epigraphic Mission: Hathor Project, Polish Archaeology in the Mediterranean 17, 255–261

Karkowski, J. (2000). Znane zabytki od nowa odkrywane – publikacja materiałów o Kaplicy Hathor w kompleksie świątyni królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari, Polska Akademia Nauk. Działalność Naukowa. Wybrane zagadnienia 9, 34–37

Karkowski, J. (1998). Hatshepsut Temple, Epigraphic Documentation, Polish Archaeology in the Mediterranean 9, 43–50

Karkowski, J. (1997). Hatshepsut Temple, Epigraphic Mission 1996, Polish Archaeology in the Mediterranean 8, 46–58

Karkowski, J. (1996). Epigraphic Mission at the Hatshepsut Temple 1995, Polish Archaeology in the Mediterranean 7, 61–68

Karkowski, J. (1995). The Hatshepsut Temple at Deir el-Bahari. The Epigraphic Mission, Polish Archaeology in the Mediterranean 6, 48–52

Karkowski, J. (1994). The Hatshepsut Temple at Deir el-Bahari, 1993. The Epigraphic Mission, Polish Archaeology in the Mediterranean 5, 79–84

Galeria:

Posted in: