New Scientific Council for the Discipline of Archaeology at the University of Warsaw

The Scientific Council for the Discipline of Archaeology at the University of Warsaw for the term of 2021-2024 will be headed by prof. dr hab. Tomasz Derda. The members of the Council will include:

prof. dr hab. Aleksander Bursche
dr hab. Adam Cieśliński
prof. dr hab. Tomasz Derda
prof. dr hab. Piotr Dyczek
dr hab. Mahmoud el-Tayeb
dr hab. Miłosz Giersz
dr hab. Krzysztof Jakubiak
dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz.
dr hab. Hubert Kowalski
prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski
prof. dr hab. Adam Łajtar
dr hab. Dorota Ławecka
dr hab. Grzegorz Majcherek
dr hab. Tomasz Nowakiewicz
dr hab. Artur Obłuski
dr hab. Arkadiusz Sołtysiak, prof. ucz.
dr hab. Paweł Szymański
prof. dr hab. Karol Szymczak
dr hab. Tomasz Waliszewski, prof. ucz.
dr hab. Wiesław Więckowski
dr hab. Anna Wodzińska
dr hab. Janusz Wołoszyn
dr hab. Jerzy Żelazowski
dr Katarzyna Danys
dr Mariusz Drzewiecki
dr Anna Gręzak
dr Piotr Jaworski
dr Marcin Matera
dr Michał Starski
dr Agata Ulanowska
dr Dagmara Wielgosz-Rondolino