Conferences

  • Graves and scholars

    in Polish only: Ciągłość tradycji i przejawy obrządku pogrzebowego w badaniach archeologicznych na stanowiskach cmentarnych w Dolinie Nilu (bieżące prace Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego) sesja organizowana przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Warszawie, 21-22 listopada 2005 r. Instytut Archeologii UW ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Sala nr 210 ————————————————– Komitet programowy: prof. dr. hab Michał Gawlikowski (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej […]