Archaeo-Oriental Studies Seminar: “Living in a medieval metropolis: an introduction into isotopic landscape of Soba”

At the next seminar by the Archaeo-Oriental Studies Research Group at the University of Warsaw, Dr. Joanna Ciesielska will give a lecture: “Living in a medieval metropolis: an introduction into isotopic landscape of Soba”.

Abstract: [in Polish] Soba, stolica średniowiecznego królestwa Alwy (Sudan) pomiędzy VI a XVI wiekiem n.e., znajduje się na wschodnim brzegu Nilu Błękitnego, ok. 20 km od centrum współczesnego Chartumu. Zgodnie z przekazami arabskich podróżników, władza króla Alwy rozciągała się od 4-5 katarakty nilowej aż po obszar na południe od Sennar oraz obejmowała swym zasięgiem ogromne połacie okolicznych pustyń. Stolica królestwa była najprawdopodobniej kosmopolitycznym miastem, w którym krzyżowały się szlaki handlowe i spotykali się posłowie, kupcy i podróżnicy, przedstawiciele najdalszych zakątków cywilizowanego świata. Podczas prac archeologicznych ekspedycji Uniwersytetu Warszawskiego w 2019 roku w północnej części stanowiska (na tzw. Komie OS) odkryto niewielki cmentarz. Zidentyfikowane podczas prac pochówki charakteryzują się dużym zróżnicowaniem obrządku pogrzebowego, co sugerować może różnice w przynależności etniczno-kulturowej i związanych z tym obrzędów i tradycji. Próbki szczątków ludzkich z Cmentarzyska OS zostały więc poddane analizie izotopowej pochodzenia oraz diety pochowanych tam osób w celu naświetlenia potencjalnego zróżnicowania kulturowego. Wyniki badań zawartości izotopów strontu (87Sr/86Sr) i tlenu (δ18O) sugerują cykliczne wykorzystywanie źródeł wody spoza doliny Nilu. W połączeniu z uzyskanymi sygnaturami węgla (δ13C), które korespondują z niemal wyłącznym spożyciem roślin z grupy C4 (sorgo, proso, dzikie gatunki traw) oraz produktów odzwierzęcych trzody karmionej podobną roślinnością, wskazują na sezonową mobilność grup ludzi ze stadami zwierząt hodowlanych pomiędzy doliną Nilu a sąsiednimi sawannami. Uzyskane dane świadczą o dywersyfikacji gospodarki oraz kontynuacji symbiotycznej relacji pomiędzy rolnictwem a pasterstwem nawet w zurbanizowanym kontekście średniowiecznej metropolii.

The seminar will take place on Monday, 8th May, at 3 pm CET on ZoomLINK

Read more about “Archaeo-Oriental Studies”.