Studia Palmyreńskie: Międzynarodowy zespół recenzentów

Jolanta Młynarczyk, University of Warsaw
Ewdoksia Papuci-Władyka, Jagiellonian University in Kraków
Adam Łukaszewicz, University of Warsaw
Andreas Schmidt-Colinet, Universität Wien
Rolf Andreas Stucky, Universität Basel
Jean Charles Balty, Université de Paris IV-Sorbonne
Steven E. Sidebotham, University of Delaware