Zuzanna Wygnańska

Zainteresowania badawcze:

 • zwyczaje i rytuały pogrzebowe na Bliskim Wschodzie w epoce brązu
 • formowanie cywilizacji miejskiej i studia nad dynamiką osadnictwa we epoce brązu
 • ozdoby osobiste jako aspekt kultury materialnej (m.in. dystrybucja, handel, technologie wytwarzania, materiały)
 • archeologia Zatoki i Półwyspu Arabskiego od epoki brązu do epoki żelaza
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2006 rozprawa doktorska na Wydziale Historycznym UW pod kierunkiem Prof. P. Bielińskieigo „Obrządki grzebalne i związane z nimi rytuały w Mezopotamii i Syrii północnej w pierwszej połowie II tysiąclecia p.n.e.”

2004 praca magisterska w Zakładzie Wschodu Starożytnego Wydziału Orientalistycznego UW „Śmierć króla – obrzędy pogrzebowe i praktyki kultowe w Mezopotamii w III tysiącleciu p.n.e. na podstawie sumeryjskich źródeł klinowych i zabytków archeologicznych”

2000 praca magisterska w Instytucie Archeologii UW „Kaplice domowe – kult prywatny w Babilonii okresu staro babilońskiego”

Stanowiska i funkcje

od 2007 adiunkt w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

2010–2018 wykładowca na wydziale Classical Studies na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, Czechy

2007–2013 wiceprezes Fundacji im. Kazimierza Michałowskiego

2000, 2001, 2004–2007 stanowisko naukowo-techniczne w Instytucie Archeologii UW

Projekty badawcze

od 2018 kierownik projektu AKKAR Survey project – rekonesans archeologiczny ukierunkowany na ocenę dynamiki osadnictwa w północnym Libanie

od 2017 „Beads and pendants from Saruq al-Hadid, Dubai (UAE) from Polish and Duabi sectors” – analiza makro- i mikroskopowa paciorków z Saruq al-Hadid, Dubaj (ZEA)

2017, 2018 Saruq al-Hadid, Dubaj (ZEA) – projekt wykopaliskowy, stanowisko metalurgiczno-osadnicze; w 2018 jako kierownik polowy

od 2017  „Beads from Metsamor settlement area” – analiza makroskopowa paciorków z Metsamor, Armenia

2015, 2016 współpraca z American University in Beirut przy projekcie wykopaliskowym na stanowisku Tell Fadous-Kfarabida (Liban); jako archeolog

2007, 2012–2014 udział w badaniach Kuwaiti–Polish Archaeological Mission w regionie Al-Subiyah (Kuwejt): badania powierzchniowe i wykopaliska na stanowisku Bahra 1; jako archeolog i specjalista od biżuterii

1998–2007 udział w badaniach wykopaliskowych Polish–Syrian Archaeological Expedition to Tell Arbid na stanowisku Tell Arbid (Syria); jako archeolog – kierownik odcinka

Inne doświadczenia archeologiczne

1997 wykopaliska archeologiczne misji francusko-włoskiej w Tell Shioukh Fouqani (Syria); jako rysownik

1996 wykopaliska archeologiczne w Jakuszowicach; jako archeolog

1995, 1996 wykopaliska archeologiczne w Zwenkau (Niemcy); jako rysownik

Stypendia, granty, nagrody

2005 grant promotorski (GR-2181) „Obrządek grzebalny i rytuały poświęcone zmarłym w Mezopotamii i Syrii Północnej w kontekście zmian kulturowych w środkowej epoce brązu”, Promotor: Prof. Piotr Bieliński

Bibliografia naukowa

Rozdziały w książkach

2018 Bar-Yosef Mayer, D., Wygnańska, Z., Beads of the 3rd Millennium, ARCANE Interregional III: Materials and Artefacts, Brepols Publishers, 283–292.

2018 Makinson, M., Wygnańska, Z., Spatial and functional analysis of an EB III elite building (3000–2500 BCE): Building 4 at Tell Fadous-Kfarabida (Lebanon), w: Proceedings of the 10th ICAANE, Harrasowitz Verlag, 563–576.

2018 Wygnańska, Z., Koubkova, H., Early third millennium BC settlement in the western Khabur Basin – preliminary results of the pottery analysis from the Khabur Basin Project surveys, w: Proceedings of the 10th ICAANE, Harrasowitz Verlag, 547–561.

2015 Wygnańska, Z., Beads, pendants and other ornaments from tumuli graves and the survey in the Al-Subiyah region, w: Ł. Rutkowski et alii, Tumuli and Other Stone Structures on the North Coast of Kuwait Bay (Al-Subiyah 2007–2012), Kuwait—Warsaw: NCCAL—PCMA, 487–532.

2014 Wygnańska, Z., The ancestors cult in the MBA at Tell Arbid, w: P. Pfälzner et alii (red.), Contextualising Grave Inventories in the Ancient Near East. Proceedings of the 3rd Int. Symposia of the Tübingen Post-Graduate School “Symbols of the Dead” in Tübingen in Nov. 2010, (=Qaṭna Studien Supplementum 3), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 39–50.

2012 Wygnańska, Z., Mortuary Practices of Early Second Millennium BC on Tell Arbid (NE Syria). Continuity and Changes, w: N. Laneri, P. Pfaelzner, S. Valentini S. (red.), Looking North. The Socio-Economic Dynamics of the Northern Mesopotamian and Anatolian Regions during the late Third and early Second Millennium BC, (=Studien zur Urbanisierung Nordmesopotamiens), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 229–236.

2009 Wygnańska, Z., Czas przemian. Okres dynastii amoryckich w Mezopotamii i Syrii w 1. poł. II tys. p.n.e., w: F. Stępniowski, A. Smogorzewska (red.), Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu, (=Seria podręczników IA UW VIII), Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 124–143.

2007 Wygnańska, Z., Kult przodków na Tell Arbid (północno-wschodnia Syria) w okresie środkowego brązu), w: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Środowisko pośmiertne człowieka, IX Funeralia Lednickie, Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 227–236.

2007 Wygnańska, Z., Piśmiennictwo sumeryjskie okresu III Dynastii z Ur, w: D. Szeląg (red.), Historia i kultura państwa III dynastii z Ur (=Seria podręczników IA UW VII), Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 29–40.

2007 Wygnańska, Z., Dokumenty pisane a historia, Historia i kultura państwa III dynastii z Ur, w: D. Szeląg (red.), Historia i kultura państwa III dynastii z Ur (=Seria podręczników IA UW VII), Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 41–50.

2007 Wygnańska, Z., Ludy Mezopotamii – postacie mitologiczne, Mitologie Świata, Warszawa, 66–89.

2006 Piątkowska-Małecka, J., Wygnańska, Z., Szczątki zwierzęce z grobowca chaburskiego na stanowisku Tell Arbid (Syria) jako przejaw wierzeń I rytuałów pogrzebowych, w: L. Kostuch, K. Ryszewska, Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności. Materiały z sympozjum naukowego w Busku Zdroju, I, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, 77–99.

Artykuły naukowe

2018 Genz, H., Damick, A., Berquist, S., Makinson, M. Wygnanska, Z., Mardini, M. Persin, M., Raad, N., Alameh, J., Ahrens, A., El-Dana, N., Edwards, J., El-Zaatari, S., Excavations at Tell Fadaous-Kfarabida. Preliminary report on the 2014–2015 seasons of excavations, BAAL 18, 37–78

2017 Wygnańska, Z., Equid and young dog burials in a ritual landscape of Syria during the Bronze Age, ARAM Periodical 29/1, 141–160.

2014 Wygnańska, Z., Tracing the diadem wearers – study of simple form head adornments from the Chalcolithic and Early Bronze Age in the Near East, Beyond Ornamentation. Jewelry as an Aspect of Material Culture in the Ancient Near East, Polish Archaeology in the Mediterranean 23/2, 84–144.

2014 Wygnańska, Z., Introduction, Beyond Ornamentation. Jewelry as an Aspect of Material Culture in the Ancient Near East, Polish Archaeology in the Mediterranean 23/2, 11–17.

2012 Wygnańska, Z., Burial customs at Tell Arbid (Syria) in the Middle Bronze Age. Cultural interrelations with Nile Delta and Levant, Polish Archaeology in the Mediterranean 20, 605–618.

2012 Wygnańska, Z., Piątkowska-Małecka, J., Animal remains from Middle Bronze Age graves at Tell Arbid (Syria), Światowit 9 fasc. A, 67–80.

2005 Wygnańska, Z., Kaplice domowe i kult rodzinny w Mezopotamii na początku II tysiąclecia p.n.e., Studia i Materiały Archeologiczne 12, 197–224.

2003/2004 Wygnańska, Z., Recenzja: „Das Syro-Hethitische Grabdenkmal“, D. Bonatz, Mainz 2000, Archiv für Orientforschung 50/51, 458–460.

Redakcja naukowa

2014 Wygnańska, Z., Golani, A., Beyond Ornamentation. Jewelry as an Aspect of Material Culture in the Ancient Near East, Polish Archaeology in the Mediterranean 23/2: Special Studies.

2014 Bieliński, P., Gawlikowski, M., Koliński, R., Ławecka, D., Sołtysiak, A., Wygnańska, Z., Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, 1: Plenary Sessions; Township and Villages; High and Low – The Minor Arts for the Elite and for the Populace, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag.

2014 Bieliński, P., Gawlikowski, M., Koliński, R., Ławecka, D., Sołtysiak, A., Wygnańska, Z., Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, 2: Excavation and Progress Reports; Posters, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag.

2014 Bieliński, P., Gawlikowski, M., Koliński, R., Ławecka, D., Sołtysiak, A., Wygnańska, Z., Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, 3: Archaeology of Fire, Conservation, Preservation and Site Management, Bioarchaeology in the Ancient Near East, Islamic Session, Selected Papers from Workshop Session, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag.

Inne

2017 Wygnańska, W., Preliminary report on the beads from Area F, Saruq el-Hadid, w: Preliminary report for Dubai Municipality, 2017.

2010 Wygnańska, Z., Kurhany z sudańskiego El-Zuma, Kwartalnik Uniwersytecki 1 (45), 24.

2008 Wygnańska, Z., Odkrywanie starożytności Kuwejtu, Kwartalnik Uniwersytecki 5 (35), 26.

2003 Wygnańska, Z., Czy można dziś spotkać Hurytę?, Wiedza i Życie – numer specjalny (wrzesień): Zaginione cywilizacje.

Konferencje

Wystąpienia

2019 „53rd Seminar for Arabian Studies”, Leiden
Poster: „Small but important: Bead trade and production in Saruq al-Hadid, UAE”

2019 „Routes, goods, ties. Recent discoveries and problems of southern Levantine archaeology”, Kraków
Referat: „Megaliths, apsidal houses and serpents from Akkar, northern Lebanon: preliminary assessment”

2019 Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie, 2019”, Warszawa
Referat: „Wstępne wyniki badań powierzchniowych w prowincji Akkar w północnym Libanie: na tropie wymykającego się wczesnego brązu”

2018 11th International Conference on the Archaeology of the Ancient Near East, Monachium
Referat: „An ideal Amorite burial? The Middle Bronze Age burial customs from a Mesopotamian perspective”

2018 „52nd Seminar for Arabian Studies”, Londyn
Referat (z I. Zych : „The site of Saruq (Dubai, UAE): reconstructing an anthropogenic landscape”

2018 Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie, 2018”, Warszawa
Referat (z J. Rądkowską): „Piach, popioły i węże – najnowsze wyniki badań na stanowisku Saruq al-Hadid na pustyni Rub al-Khali, Dubaj”

2017 „51st Seminar for Arabian Studies”, Londyn
Poster (z I. Zych, P. Bielińskim, A. Pieńkowską, A. Reiche, M. Boraik Radwan Karimem, Y. Youssef Alim, O. Bagim, S. Rempelem, Ł. Zielińskim): “The Polish sector in Saruq al-Hadid (Dubai, UAE): first season of exploration”

2017 Konferencja: “Red Sea 8”, Warszawa
Referat: “Preliminary studies on beads from the Iron Age levels of the Polish excavations in Saruq al-Hadid, Dubai (UAE)”

2017 „XIV Warsztaty Krzemieniarskie SKAM /14th SKAM Lithic Workshops”, Warszawa
Referat (z K. Pyżewicz, J. Dołgowiczem, A. Kurzawską, P. Rutkowską, I. Sobkowiak-Tabaką): „Understanding Lithic Technologies: ‚Chaîne opératoire’ of the shell beads manufacturing — based on the studies of the Neolithic and Early Bronze Age materials from Poland. An experimental approach”

2017 Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie, 2017”, Warszawa
Referat: „Baal z Chhim (Liban) – Nowe fakty na temat figurki z brązu”

2016 10th International Conference on the Archaeology of the Ancient Near East, Wiedeń
Referat: „Spatial and functional analysis of an EB III elite building (3000–2500 BCE): Building 4 at Tell Fadous–Kfarabida (Lebanon)”
Poster (z H. Koubkovą): „The early third millennium BC period settlement along the Khabur river and in areas located far from the river”

2016 Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie”, Warszawa
Referat: „Zachodnia granica miasta Tell Arbid w III i II tys. p.n.e. ― wyniki badań z sektora M”

2016 Seminarium PCMA: „Badania archeologiczne Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w rejonie Zatoki Perskiej (w Kuwejcie i Omanie). Przegląd dotychczasowych projektów oraz nowe wyzwania badawcze”, Warszawa
Referat: „Ozdoby z grobów tumulusowych z Al-Subiyah i ich użytkownicy”

2015 konferencja „Religious offerings and sacrifices in the Ancient Near East“, ARAM Society for Syro-Mesopotamian Studies, Oxford
Referat: “Equids and young dog burials in a ritual landscape of Syria during the Bronze Age”

2015 „Polacy w Libanie”, konferencja Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej i Instytutu Archeologii UW, Warszawa
Referat: „Zwyczaje grzebalne w okresie epoki brązu w północnym Lewancie”

2014 European Archaeology Association Conference, Stambuł
Referat: “A case of clay andirons – transmission of cultic practices between EBA and MBA in northeastern Syria and Anatolia”

2013 “From the Red Sea to the Gulf” Warsztaty Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Warszawa
Referat: “Beads from tumuli graves at As-Sabbiya”

2012 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Warszawa
Warsztat: “Beyond ornamentation – jewelry as an aspect of material culture”. Referat: “Tracing the diadems wearers”

2010 7th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Londyn
Referat: “Personal ornaments from MBA graves from Mesopotamia”

2008 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Rzym
Referat: “Mortuary practices of the end of the third and of the early second millennium B.C. on Tell Arbid (north-eastern Syria): Continuity and changes”

2007 Konferencja „Śmierć, transformacja i powstanie z martwych w dawnych kulturach”, Ośrodek Badań nad Kulturą Antyczną UW, Warszawa
Referat: „Okoliczności śmierci – forma pochówku – los zmarłego w zaświatach: rozważania na podstawie wskazówek z tekstów klinowych z Mezopotamii”

2006 5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Berlin
Poster: “The Khabur Ware graves on Tell Arbid”

2006 Funeralia Lednickie „Środowisko pośmiertne człowieka”
Warsztaty Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Referat: „Kult przodków na Tell Arbid (północno – wschodnia Syria) w okresie środkowego brązu”

2005 Konferencja Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej i Instytutu Archeologii UW “Groby i uczeni”
Referat: “Burial customs at Tell Arbid (Syria) in the Middle Bronze Age. Cultural interrelations with Nile Delta and Levant”

2005 Sympozjum naukowe Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach „Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności”
Referat: „Szczątki zwierzęce z grobowca chaburskiego na stanowisku Tell Arbid (Syria) jako przejaw wierzeń i rytuałów pogrzebowych”

Organizacja

2018 11th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), Warszawa, Organizacja warsztatów (z dr Karin Kopetzky, Austrian Academy of Sciences): “Middle Bronze Age tombs and their funerary environment from Syria to Egypt”

2017 Konferencja: “Red Sea 8”, Warszawa
Organizacja sesji „On the bead road. Studying materials and techniques for the jeweler’s craft in the Western Indian Ocean Basin”

2016–2019 Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie”, Warszawa

2012 udział w Komitecie Organizacyjnym 8 International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE) w Warszawie

2012 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), Warszawa, Organizacja warsztatów (z dr. Amirem Golanim): “Beyond Ornamentation”

Działalność popularyzatorska
 • „Heritage National day – symposium”,  Trypolis, Liban, 16 maja 2019; poster: „Akkar Survey Project 2018 – preliminary results”
 • Prezentacja „Poles in the Mediterranean. Works of the PCMA in the Near East, Egypt and beyond” na konferencji “Polish Archaeology in Jordan. 100 years of Polish archaeology” zorganizowanej przez Instytut Archeologii UJ, Ambasadę RP w Jordanii i Fundację Euklidesa w Az-Zarqa w Jordanii (listopad 2018).
 • Koordynacja organizacji wystawy „W cieniu wojny. Zabytki Syrii i Iraku w badaniach Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW” oraz konferencji „Polacy na Bliskim Wschodzie — badania archeologiczne, studia, konserwacja” i sesji „Zagrożone dziedzictwo. Badania archeologiczne i prace konserwatorskie w Syrii i Iraku” (Warszawa, kwiecień 2016)
 • Wykład popularyzatorski w Służewskim Domu Kultury pt. „Paciorkowy szlak”, 15.03.2016
 • „Lekcja archeologiczna w przedszkolu nr 130
 • tworzenie newsletteru „Archeowieści PCMA” popularyzującego najnowsze dokonania PCMA
 • współpraca z Kwartalnikiem Uniwersyteckim w zakresie popularyzacji badań PCMA
 • współtworzenie strony misji Tell Arbid: www.tellarbid.uw.edu.pl
 • 2013 – wykład „Od osady do miasta. Nowinki z ostatnich 10,000 lat (polskie badania na Bliskim Wschodzie)” w ramach „13 Dni Archeologa”
 • 2007–2009 – organizacja stoiska PCMA podczas Pikniku Naukowego Polskiego Radia
 • 2006 – udział w „Wekeendzie Mezopotamskim” organizowanym przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu: „Pismo klinowe – warsztaty dla dzieci i dla dorosłych”

Polecane linki