Renata Kucharczyk

Zainteresowania badawcze:

  • zabytki szklane z okresu rzymskiego i wczesnoislamskiego z obszaru wschodniego Śródziemnomorza
  • technologia i organizacja produkcji szkła
  • antyczna i nowożytna Aleksandria – zabytki i ludzie
Kariera zawodowa

Wykształcenie

1983 praca magisterska w Instytucie Archeologii UW pod tytułem: „Fortyfikacje na Cykladach w III tys. p.n.e.”

Stanowiska i funkcje

1998 pracownik Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (1998–2009 w Aleksandrii, od 2009 w Warszawie)

Projekty badawcze

2009–2011, 2013 misja archeologiczna w Berenike (Egipt), specjalista od zabytków szklanych

2004–2006, 2008, 2011, 2012, 2015 misja konserwatorska w Marina el-Alamein (Egipt), specjalista od zabytków szklanych

od 2002 zastępca dyrektora polsko-egipskiej misji archeologiczno- konserwatorskiej na Kom el-Dikka w Aleksandrii (Egipt)

1988,1989, od 1991 do dziś członek polsko-egipskiej misji archeologiczno-konserwatorskiej na Kom el-Dikka w Aleksandrii (Egipt)

2000–2004 misja archeologiczna w Marei (Egipt), specjalista od zabytków szklanych

2014 misja archeologiczna w Marei (Egipt; projekt NCN), specjalista od zabytków szklanych

Udział w innych badaniach archeologicznych

2012 misja archeologiczna w Palazzolo Acreide na Sycylii (Włochy), specjalista od zabytków szklanych

2010 misja konserwatorska w świątyni Hatszepsut, Deir el-Bahari (Egipt), specjalista od zabytków szklanych

2009 misja archeologiczna w Ptolemais (Libia), specjalista od zabytków szklanych

Bibliografia naukowa

Rozdziały w książkach

2012 Kucharczyk, R., Glass with cut decoration from the House of Leukaktios, w: J. Żelazowski (red.) Ptolemais in Cyrenaica. Studies in Memory of Tomasz Mikocki. Ptolemais I, Warsaw: Institute of Archaeology University of Warsaw, 273–283

2012 Kucharczyk, R., Aleksandria. Opowieść o mieście, w: Starożytna Aleksandria. 50 lat polskich badań archeologicznych i prac konserwatorskich na Kom el-Dikka. Warszawa: PCMA, 11–53

2011 Kucharczyk, R., Glass medallion in the shape of lion’s head, w: H. Meyza, I. Zych (red.) Classica Orientalia. Essays in Honor of Professor Wiktor A. Daszewski Warszawa: PCMA 279–287

2011 Kucharczyk, R., Glass, w: S. Sidebotham, I. Zych (red.) Berenike 2008–2009. Report on the Excavations at Berenike, Including a Survey in the Eastern Desert, Warszawa: PCMA, 83–111

2009 Kucharczyk, R., Windowpanes from the Baths in Marea: A look at Late Antique glazing techniques, w: M.-F. Boussac, Th. Fournet, B. Redon (red.) Le bain collectif en Égypte, Kair: Ifao, 155–162

2008 Kucharczyk, R., Glass finds from the baths and Saqiya, w: H. Szymańska, K. Babraj (red.), Marea I. Byzantine Marea: excavations in 2000–2003 and 2006, Kraków: Muzeum Archeologiczne, 129–143

2005 Kucharczyk, R., Les vitres des thermes de Marea (Egypte), w: De transparentes speculations. Vitres de l’Antiquite et du Haut Moyen Age (Occident–Orient), Bavay, 121–124

Artykuły naukowe:

in press Kucharczyk, R., Zych, I., Traps of residuality? What is early Roman glass doing in late Roman trash?

2016 Kucharczyk, R., Glass finds from Areas U and G at the Kom el-Dikka site in Alexandria (excavations in 2012 and 2013), Polish Archaeology in the Mediterranean 25, 87–103

2016 Kucharczyk, R., Mosaic floral plaque fragment from Alexandria. Études et Travaux 29, 125–134

2015 Kucharczyk, R., Islamic glass from area U (2012–2013), Polish Archaeology in the Mediterranean 24/1, 73–86

2014 Majcherek, G., Kucharczy, R., Alexandria. Excavations and preservation work on Kom el-Dikka. Season 2011, Polish Archaeology in the Mediterranean 23/1, 23–44

2014 Kucharczyk, R., A fragment of dichroic glass from Alexandria, Journal of Glass Studies 56, 29–35

2014 Kucharczyk, R., Kilka uwag o fragmencie naczynia z Odercy (Bugaria), Archeologia Polski 59:1–2, 279–284

2012 Kucharczyk, R., Glass vessels decorated with Christian symbols from Alexandria, Études et Travaux 25, 149–158

2011 Kucharczyk, R., Glass from Area F on Kom el-Dikka (Alexandria), Excavations 2008, Polish Archaeology in the Mediterranean 20, 56–69

2011 Kucharczyk, R., Glass finds [w:][/w:] St. Medeksza, R. Czerner et alii, Marina el-Alamein. Polish- Egyptian restoration mission: Conservation work in 2008, Polish Archaeology in the Mediterranean 20, 125–128

2010 Kucharczyk, R., Glass from Area F on Kom el-Dikka (Alexandria), Polish Archaeology in the Mediterranean 19, 56–70

2010 Kucharczyk, R., Glass from Houses 1 and 2 in Marina el-Alamein, Polish Archaeology in the Mediterranean 19, 114–130

2009 Kucharczyk, R., Islamic scratch–engraved glass from Alexandria (Kom el-Dikka), Journal of Glass Studies 51, 40–52

2007 Kucharczyk, R., Late Roman/Early Byzantine glass from the Basilica in Marea, Polish Archaeology in the Mediterranean 17, 70–74

2007 Kucharczyk, R., Late Roman/Early Byzantine glass from the auditoria on Kom el-Dikka in Alexandria, Polish Archaeology in the Mediterranean 17, 45–54

2005 Kucharczyk, R., Islamic glass from the Auditoria on Kom el-Dikka in Alexandria, Polish Archaeology in the Mediterranean 16, 31–42

2005 Kucharczyk, R., Glass finds from the Basilica in Marea, Polish Archaeology in the Mediterranean 16, 55–60

2005 Kucharczyk, R., Early Roman glass from Marina el-Alamein, Polish Archaeology in the Mediterranean 16, 93–99

2004 Kucharczyk, R., Two Roman toilet bottles from Kom el-Dikka, Polish Archaeology in the Mediterranean 15, 43–45

2002 Kucharczyk, R., Marea 2001: Windowpanes and other glass finds, Polish Archaeology in the Mediterranean 13, 65–71

Konferencje

2016 Konferencja “Berenike and its Antecedents on the Red Sea Coast”, Kair
Referat: „Come and dine with me. A glimpse of the imperial glass from Berenike”

2016 Konferencja „Mobiliers d’Égypte. Archéologie et textes de l’époque hellénistique à la période mamelouke”, Kair
Referat: „From storing to serving: pottery and glass in domestic context. A view from Roman Alexandria”

2014 Colloque international: „Les mobiliers archéologiques dans leur contexte, de la Gaule à l’Orient méditerranéen. Fonctions et statuts”, Poitiers
Poster: “Traps of residuality? What is early Roman glass doing in late Roman trash?”

2014 Konferencja „Polacy nad Nilem”, Warszawa
Referat (z I. Zych): “Berenike 2014: nowe dane do rekonstrukcji miejskiego krajobrazu portu w I i II w. n.e. Aneks: Świadectwo szkieł znalezionych na śmietniku”