Renata Kucharczyk

Zainteresowania badawcze:

  • zabytki szklane z okresu rzymskiego i wczesnoislamskiego z obszaru wschodniego Śródziemnomorza
  • technologia i organizacja produkcji szkła
  • antyczna i nowożytna Aleksandria – zabytki i ludzie
Kariera zawodowa

Wykształcenie

1983 praca magisterska w Instytucie Archeologii UW pod tytułem: „Fortyfikacje na Cykladach w III tys. p.n.e.”

Stanowiska i funkcje

1998 pracownik Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (1998–2009 w Aleksandrii, od 2009 w Warszawie)

Projekty badawcze

2009–2011, 2013 misja archeologiczna w Berenike (Egipt), specjalista od zabytków szklanych

2004–2006, 2008, 2011, 2012, 2015 misja konserwatorska w Marina el-Alamein (Egipt), specjalista od zabytków szklanych

od 2002 zastępca dyrektora polsko-egipskiej misji archeologiczno- konserwatorskiej na Kom el-Dikka w Aleksandrii (Egipt)

1988, 1989, od 1991 do dziś członek polsko-egipskiej misji archeologiczno-konserwatorskiej na Kom el-Dikka w Aleksandrii (Egipt)

2000–2004 misja archeologiczna w Marei (Egipt), specjalista od zabytków szklanych

2014 misja archeologiczna w Marei (Egipt; projekt NCN), specjalista od zabytków szklanych

Udział w innych badaniach archeologicznych

2012 misja archeologiczna w Palazzolo Acreide na Sycylii (Włochy), specjalista od zabytków szklanych

2010 misja konserwatorska w świątyni Hatszepsut, Deir el-Bahari (Egipt), specjalista od zabytków szklanych

2009 misja archeologiczna w Ptolemais (Libia), specjalista od zabytków szklanych

Bibliografia naukowa

Rozdziały w książkach

(in press) Kucharczyk, R., Mosaic glass from Berenike (2010–2011), w: S.E. Sidebotham and I. Zych (eds), Berenike 2010–2011. Report on two seasons of excavations at Berenike, including survey in the Eastern Desert and reports on earlier work (=PCMA Excavation Series 4), Warsaw: PCMA UW, 329–350

2018 Kucharczyk, R, Zych, I., Traps of residuality:  what is early  Roman glass doing in a late Roman household rubbish dump? The case of trench BE.10-59 from Berenike on the Red Sea, w: P. Bellet, S. Lemaitre, I. Bertrand (eds.), De la Gaule à l’Orient Méditerranéen. Fonctions et statuts des mobiliers archéologiques dans leur context, Université de Poitiers, IFAO, 91–96

2012 Kucharczyk, R., Glass with cut decoration from the House of Leukaktios, w: J. Żelazowski (red.) Ptolemais in Cyrenaica. Studies in Memory of Tomasz Mikocki. Ptolemais I, Warsaw: Institute of Archaeology University of Warsaw, 273–283

2012 Kucharczyk, R., Aleksandria. Opowieść o mieście, w: Starożytna Aleksandria. 50 lat polskich badań archeologicznych i prac konserwatorskich na Kom el-Dikka. Warszawa: PCMA, 11–53

2011 Kucharczyk, R., Glass medallion in the shape of lion’s head, w: H. Meyza, I. Zych (red.) Classica Orientalia. Essays in Honor of Professor Wiktor A. Daszewski Warszawa: PCMA 279–287

2011 Kucharczyk, R., Glass, w: S. Sidebotham, I. Zych (red.) Berenike 2008–2009. Report on the Excavations at Berenike, Including a Survey in the Eastern Desert, Warszawa: PCMA, 83–111

2009 Kucharczyk, R., Windowpanes from the Baths in Marea: A look at Late Antique glazing techniques, w: M.-F. Boussac, Th. Fournet, B. Redon (red.) Le bain collectif en Égypte, Kair: Ifao, 155–162

2008 Kucharczyk, R., Glass finds from the baths and Saqiya, w: H. Szymańska, K. Babraj (red.), Marea I. Byzantine Marea: excavations in 2000–2003 and 2006, Kraków: Muzeum Archeologiczne, 129–143

2005 Kucharczyk, R., Les vitres des thermes de Marea (Egypte), w: De transparentes speculations. Vitres de l’Antiquite et du Haut Moyen Age (Occident–Orient), Bavay, 121–124

Artykuły naukowe:

in press Kucharczyk, R., A lion and vegetal motif on an early Islamic scratch-engraved glass fragment from Alexandria, Journal of Glass Studies, 64,

2021 Kucharczyk, R., (Un)usual? Glass finds from the site of the Hatshepsut Temple in Deir el-Bahari, Polish Archaeology in the Mediterranean 30/1, (=Deir el-Bahari Studies 3), 105–126 DOI: 10.31338/uw.2083-537X.pam30.1.03

2021 Kucharczyk, R., Fragments of a vessel with gold-leaf decoration from Alexandria, Journal of Glass Studies, 63, 45–56

2021 S.E. Sidebotham, I. Zych, R. Ast, O.E. Kaper, M. Bergmann, A. Carannante, M. Osypińska, J.A. Harrell, R. Kucharczyk, R.S. Tomber, Results of the winter 2020 excavation season at Berenike (Red Sea coast), Egypt, Thetis Mannheimer Beiträge zur Archäologie und Geschichte der antiken Mittelmeerkulturen 26, 13–24

2020 Kucharczyk, R., Glass finds from Area FW at the Kom el-Dikka site in Alexandria (2019), Polish Archaeology in the Mediterranean 29/2, 497–513 DOI: 10.31338/uw.2083-537X.pam29.2.21<

2019  Kucharczyk, R., Two fragments of early Islamic cameo glass from Alexandria, Journal of Glass Studies, 61, 59–70

2019  Kucharczyk, R., Glass finds and other artifacts from excavations of Area FW at the Kom el-Dikka site in Alexandria in 2018, Polish Archaeology in the Mediterranean 28/2, 43–60 DOI: 10.31338/uw.2083-537X.pam28.2.03

2018 Kucharczyk, R., Glass finds from the basilica in Marea, 2018, Materiały Archeologiczne 42, 225–233

2018  Kucharczyk, R., Come and dine with me… Early Roman luxury glass tableware from Berenike  – new evidence from the harbor area and trash dumps, Polish Archaeology in the Mediterranean 26/2 (Special Studies), Research on the Red Sea, 147–166 DOI: 10.5604/01.3001.0012.1824

2018  Kucharczyk, R., Alexandria, Kom el-Dikka. Season 2016. Appendix: Glass from Area CV on Kom el-Dikka (Alexandria). Season 2016, Polish Archaeology in the Mediterranean 26/1, 54–58 DOI: 10.5604/01.3001.0012.1768

2016  Kucharczyk, R., Glass finds from Areas U and G at the Kom el-Dikka site in Alexandria (excavations in 2012 and 2013), Polish Archaeology in the Mediterranean 25, 87–103 DOI: 10.5604/01.3001.0010.1822

2016  Kucharczyk, R., Mosaic floral plaque fragment from Alexandria. Études et Travaux 29, 125–134

2015  Kucharczyk, R., Islamic glass from area U (2012–2013), Polish Archaeology in the Mediterranean 24/1, 73–86 DOI: 10.5604/01.3001.0009.9711

2014 Majcherek, G., Kucharczyk, R., Alexandria. Excavations and preservation work on Kom el-Dikka. Season 2011, Polish Archaeology in the Mediterranean 23/1, 23–44

2014  Kucharczyk, R., A fragment of dichroic glass from Alexandria, Journal of Glass Studies 56, 29–35

2014  Kucharczyk, R., Kilka uwag o fragmencie naczynia z Odercy (Bułgaria), Archeologia Polski 59:1–2, 279–284

2012  Kucharczyk, R., Glass vessels decorated with Christian symbols from Alexandria, Études et Travaux 25, 149–158

2011  Kucharczyk, R., Glass from Area F on Kom el-Dikka (Alexandria), Excavations 2008, Polish Archaeology in the Mediterranean 20, 56–69

2011  Kucharczyk, R., Glass finds, in: St. Medeksza, R. Czerner et alii, Marina el-Alamein. Polish- Egyptian restoration mission: Conservation work in 2008, Polish Archaeology in the Mediterranean 20, 125–128

2010  Kucharczyk, R., Glass from Area F on Kom el-Dikka (Alexandria), Polish Archaeology in the Mediterranean 19, 56–70

2010  Kucharczyk, R., Glass from Houses 1 and 2 in Marina el-Alamein, Polish Archaeology in the Mediterranean 19, 114–130

2009  Kucharczyk, R., Islamic scratch–engraved glass from Alexandria (Kom el-Dikka), Journal of Glass Studies 51, 40–52

2007  Kucharczyk, R., Late Roman/Early Byzantine glass from the Basilica in Marea, Polish Archaeology in the Mediterranean 17, 70–74

2007  Kucharczyk, R., Late Roman/Early Byzantine glass from the auditoria on Kom el-Dikka in Alexandria, Polish Archaeology in the Mediterranean 17, 45–54

2005  Kucharczyk, R., Islamic glass from the Auditoria on Kom el-Dikka in Alexandria, Polish Archaeology in the Mediterranean 16, 31–42

2005  Kucharczyk, R., Glass finds from the Basilica in Marea, Polish Archaeology in the Mediterranean 16, 55–60

2005  Kucharczyk, R., Early Roman glass from Marina el-Alamein, Polish Archaeology in the Mediterranean 16, 93–99

2004  Kucharczyk, R., Two Roman toilet bottles from Kom el-Dikka, Polish Archaeology in the Mediterranean 15, 43–45

2002  Kucharczyk, R., Marea 2001: Windowpanes and other glass finds, Polish Archaeology in the Mediterranean 13, 65–71

Inne

2019 Kucharczyk, R., The PCMA UW Research Centre in Cairo: 60 years in the field, Polish Archaeology in the Mediterranean 28/2, 13–18

2019 Kucharczyk, R., Stacja badawcza w Kairze, w: P. Chudzik (red.), 60 lat Stacji badawczej w Kairze, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 14–24  (wersje angielska i arabska)

2019 Kucharczyk, R., Majcherek, G., Aleksandria. Kom el-Dikka, w: P. Chudzik (red.), 60 lat Stacji badawczej w Kairze, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 26–33  (wersje angielska i arabska)

2018 Kucharczyk, R., W parku  archeologicznym  na  Kom el-Dikka  w Aleksandrii, Kwartalnik Uniwersytecki, 2/81, 2017, 18–19

Konferencje

2016 Konferencja “Berenike and its Antecedents on the Red Sea Coast”, Kair
Referat: „Come and dine with me. A glimpse of the imperial glass from Berenike”

2016 Konferencja „Mobiliers d’Égypte. Archéologie et textes de l’époque hellénistique à la période mamelouke”, Kair
Referat: „From storing to serving: pottery and glass in domestic context. A view from Roman Alexandria”

2014 Konferencja “Qolloque International de Poitiers. Les mobiliers archéologiques dans leur context. De la Gaule à l’Orient Méditerranéen”, Poitiers
Poster (z I Zych): “Traps of residuality: what is early Roman glass doing in a late Roman household rubbish dump? The case of trench BE.10-59 from Berenike on the Red Sea”

2014 Konferencja „Polacy nad Nilem”, Warszawa
Referat (z I. Zych): “Berenike 2014: nowe dane do rekonstrukcji miejskiego krajobrazu portu w I i II w. n.e. Aneks: Świadectwo szkieł znalezionych na śmietniku”