Marek Woźniak

  • Mgr Marek Woźniak

    tel. +48 22 55 313 28

Zainteresowania badawcze:

  • Archeologia regionu Morza Czerwonego i Afryki Wschodniej
  • Archeologia i historia okresu hellenistycznego
  • Nauka i technika hellenistyczna
  • Metalurgia antyczna i średniowieczna
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2004 praca magisterska w Instytucie Archeologii UW: Armie starożytnej Persji na tle wojskowości ludów Iranu i Azji Środkowej.

2001 praca licencjacka w Instytucie Archeologii UW: Rekonstrukcja technik wytwarzania tarcz bojowych u ludów Barbaricum.

Projekty badawcze

2016–1017 Misja Archeologiczna CAŚ UW na stanowisku Saruq al-Hadid (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

2012 Misja Archeologiczna CAŚ UW na stanowisku w Starej Dongoli (Sudan).

2011–2013 Misja Archeologiczna CAŚ UW na stanowisku Qusur, wyspa Fajlaka (Kuwejt).

2010/2012 Misja archeologiczna IAE PAN na cmentarzysku kurhanowym w Chodliku.

2010 Misja Archeologiczna CAŚ UW na neolitycznym stanowisku Bahra 1 (Kuwejt).

2009/2011 Misja Archeologiczna CAŚ UW/IKŚO PAN w Nea Pafos (Cypr).

2009–2018 Misja Archeologiczna CAŚ UW w Berenike (Egipt).

2008–2015 Misja Archeologiczna CAŚ UW/IKŚO PAN w Sakkara (Egipt).

2004–2006 Misja Archeologiczna CAŚ UW w Aleksandrii (Egipt).

2003–2005 Misja archeologiczna IA UW na stanowisku Hippos (Susita).

2002 Misja Archeologiczna IA UW na stanowisku Mele Hairam (Turkmenistan).

Inne projekty archeologiczne

2007–2008 Wykopaliska ratunkowe na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie.

Stypendia i granty

Od 2016 Grant Preludium Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2015/17/N/HS3/00163: Charakter i funkcjonowanie hellenistycznego Berenike – ośrodka portowego nad Morzem Czerwonym, oraz jego ewolucja od bazy wojskowej do międzynarodowego emporium.

Wrzesień 2014–luty 2015 Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Kairze.

Grudzień 2013–marzec 2014 Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Kairze.

2011 Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich – Londyn.

Bibliografia naukowa

Książki

Woźniak, M. A. (2018). Armies of Ancient Persia: From the Founding of the Achaemenid State to the Fall of the Sasanid Empire. Winged Hussar Publishing

Woźniak, M. A. (2015). Termopile i Artemizjon – Pierwsza linia obrony Hellady, Zabrze

Woźniak, M. A. (2010). Armie Starożytnej Persji od Achemenidów do Sasanidów, Zabrze

Rozdziały w książkach

Woźniak, M. A. (2011). Trench BE 09/54 Report. In Berenike 2008/2009; Report on the Excavations at Berenike, Including a Survey in the Eastern Desert. Warsaw, 27–42.

Woźniak, M. A. (2011). Locating the Emporium of Berenike port and town of Berenike: Evidence of Geology, Geophysical Prospection and Satellite Mapping. In Berenike 2008/2009; Report on the Excavations at Berenike, Including a Survey in the Eastern Desert. Warsaw, 19–24.

Artykuły naukowe

Woźniak, M. A. (forthcoming). The Indian steel route: invention and spread of crucible steel-making down the ancien trade routes, Etudes et Travaux

Woźniak, M. A. (2017). Shaping a city and its defenses: the fortifications of Hellenistic Berenike Trogodytika, Polish Archaeology in the Mediterranean 26/2, 43–60.

Woźniak, M. A. (2016). Archaeological fieldwork in Berenike in 2014 and 2015: From Hellenistic rock-cut installations to abandoned tTemple ruins, Polish Archaeology in the Mediterranean, 25, 315–348.

Woźniak, M. A. (2015). Berenike Project. Hellenistic fort, Roman harbor, late Roman temple, and other fieldwork: archaeological work in the 2012 and 2013 seasons, Polish Archaeology in the Mediterranean 24/1, 297–324.

Woźniak, M. A. (2015). Indian steel — a forgotten commodity of the great trade routes. Polish Archaeology in the Mediterranean 24/1, 709–726.

Woźniak, M. A. (2014). In search of Berenike of the Ptolemees. The Hellenistic fort of Berenike Trogodytika, its localization, form, and development (part one). Polish Archaeology in the Mediterranean, 23/1, 505–526.

Woźniak, M. A. (2012). The Army of All Nation, Achaemenid Army in the Marathon Campaign. In J. Oorthuys (Ed.), The Battle of Marathon: 2011 Ancient Warfare Special Edition, 77–85.

Woźniak, M. A. (2006). Newly discovered latrine on Kom el-Dikka (2005/2006 season), Polish Archaeology in the Mediterranean, 18, 41–44.

Woźniak, M. A. (2006). Strategy and the use of terrain in the battle of Porphyreon, 218 BC. Bulletin d’Archeologie et d’Architecture Libanaises, 10, 9–12.

Inne

Woźniak, M. (2006). Na krańcach świata – Bitwa pomiędzy Rzymianami i chińskim korpusem ekspedycyjnym w Basenie Tarymu. Archeologia Żywa, 1 (35), 33–38.

Konferencje

Czynny udział

2017 Red Sea 8: Coveted Treasure, Warszawa
Referat: „Water more precious than gold? suply, storage and exploitation of water systems in hellenistic Berenike Trogodytika”
Referat: „Reconstructing the nonexistent: magnetic prospection in tracing the lost Hellenistic architecture of Berenike”
Referat: „Traditional way of Crucible Steel production – archaeology in theory and practice”
oraz: eksperyment z zakresu archeologii eksperymentalnej dot. odtworzenia tradycyjnej, indyjskiej
metody wytopu stali tyglowej.

2016 Mobiliers D’Egypte Archeologie et Textes de L’epoque hellenistique a la periode Mamelouque, IFAO, Kair
Referat: „A Gate to Hellenistic Berenike”

2016 Exchange of goods and Ideas; Long distance trade in Asia in the 1st millennium AD, Warszawa
Referat: „The Indian steel route. The invention, trade and the spread of the skills of crucible steel making in the network of ancient trade routes”

2016 Berenike and it’s Antecedants. Kair
Referat: „Hellenistic fortifications in the city/harbor of Berenike Trogodytika on the Red Sea”

2015 19. International Conference of Etiopian Studies, Warszawa
Referat: „In the Search of Hellenistic Berenike”

2015 The Red Sea conference 7: The Red Sea and the Gulf, Neapol
Poster: „On discoveries of Hellenistic structures in Berenike Trogodytika”

2015 Konferencja Polacy nad Nilem
Referat: „W podziemiach hellenistycznej Berenike- najnowsze odkrycia we wnętrzu i wokół ptolemejskiej bramy miejskiej”

Konferencja egiptologiczna: Polacy nad Nilem
Referaty na temat prac prowadzonych w grobowcu dygnitarza VI dyn. w Sakkarze, oraz wykopalisk na terenie hellenistycznego „fortu” w Berenike Trogodytika.

2006 Sympozjum naukowe: Zachować tożsamość – Starożytny Izrael w obliczu obcych religii i kultur, Kazimierz Dolny

Działalność popularyzatorska

2018 Seria prezentacji w cyklu „Polonia Militaria” w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie z zakresu historii produkcji rozwoju i znaczenia broni i uzbrojenia w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej Szlacheckiej.

2017, 2016 Warsztaty w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego:
– Obóz rekonstruktorski nt. dawnej broni polskiej i wpływów rozwojowych broni zachodniej i orientalnej na dawną broń polską.
– Obóz rekonstruktorski nt. kowalstwa tradycyjnego oraz dawnych sposobów wykonywania broni i narzędzi, współpraca z rekonstruktorami oraz kolekcjonerami broni z kraju i zza granicy.

2017 Warsztaty Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego:
– Warsztat kowalski w Czasie Nocy Muzeów.
– Stoisko kowalskie w czasie 21go Turnieju Bródnowskiego.

2017 Udział w audycji radiowej PR24 na temat eksperymentu metalurgicznego w ramach konferencji Red Sea 8.

2017 Warsztaty i pokaz produkcji żelaza w piecu dymarkowym w czasie Festynu Archeologicznego w Nowej Słupi.

2017, 2016 Warsztaty w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego:
– Obóz rekonstruktorski nt. dawnej broni polskiej i wpływów rozwojowych broni zachodniej i orientalnej na dawną broń polską.
– Obóz rekonstruktorski nt. kowalstwa tradycyjnego oraz dawnych sposobów wykonywania broni i narzędzi, współpraca z rekonstruktorami oraz kolekcjonerami broni z kraju i zza granicy.

2016 Warsztaty i pokaz produkcji żelaza w piecu dymarkowym w czasie Festynu Archeologicznego w Biskupinie.