Malwina Piorun

Zainteresowania badawcze:

  • archeologia starożytnego Egiptu
  • cyfrowe metody dokumentacji badań archeologicznych
  • ochrona dziedzictwa archeologicznego
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2017–2018 Podyplomowe Studia Muzealnicze, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski, promotor pracy podyplomowej: prof. Anda Rottenberg, tytuł pracy: Gwiazda Polski – balonem do stratosfery. Projekt i scenariusz wystawy czasowej

2012–2014 Ochrona Dóbr Kultury – Konserwatorstwo, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, promotor pracy magisterskiej: dr hab. Juliusz Raczkowski, tytuł pracy: Rynki miejskie małych miast z obszaru ziemi chełmińskiej. Problematyka konserwatorska

2009–2011 Archeologia, Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski, promotor pracy magisterskiej: prof. Karol Myśliwiec, tytuł pracy: Figurki antropomorficzne okresu predynastycznego w Egipcie

2006–2009 Archeologia, Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski, promotor pracy licencjackiej: dr Anna Wodzińska, tytuł pracy: Dekorowane rękojeści noży okresu predynastycznego w Egipcie

Stanowiska i funkcje

2016–2019 Kierownik Działu Edukacji i Projektów, Muzeum Historyczne w Legionowie

2016 Adiunkt, Muzeum Historyczne w Legionowie

2012–2016 Asystent, Muzeum Historyczne w Legionowie

Projekty badawcze

Wpływ czynników środowiskowych na dzieje osadnictwa na stanowisku Tell el-Retaba (Influence of environmental factors on the history of settlement at Tell el-Retaba site), project manager: Sławomir Rzepka PhD, Faculty of History, University of Warsaw, project co-financed by a grant from the National Science Centre: 2012/05/B/HS3/03748

Relacje kultury przeworskiej i lateńskiej na Mazowszu. Wyniki badań wykopaliskowych na stanowisku w Legionowie CSP (Relationship of Przeworsk and Late’ne culture on Mazovia. Results of Przeworsk research from Legionowo CSP), project manager: Wojciech Nowakowski Prof., Faculty of History, University of Warsaw, project co-financed by a grant from the National Humanities Development Programme (Ministry of Science and Higher Education): 11H 13 0287 82

Inne doświadczenia archeologiczne

2013 badania architektoniczne prowadzone na Zamku Dybowskim w Toruniu, kierownik badań: dr Bożena Zimnowoda-Krajewska ( Zakład Konserwatorstwa UMK).

2012 badania wykopaliskowe na stanowisku w Gizie (Egipt), Giza Plateau Mapping Project, kierownik badań: prof. Mark Lehner (The University of Chicago)

2011 badania wykopaliskowe na stanowisku w Tell el-Retaba (Egipt), kierownik badań: dr Sławomir Rzepka (IA UW).

2011 badania wykopaliskowe na stanowisku w Legionowie, kierownik badań: mgr Wawrzyniec Orliński (Muzeum Historyczne w Legionowie).

2010 badania wykopaliskowe na stanowisku w Tell el-Retaba (Egipt), kierownik badań: dr Sławomir Rzepka (IA UW).

2010 badania wykopaliskowe na stanowisku w Cichowie, kierownik badań: mgr Grażyna Orlińska (PMA w Warszawie).

2010 badania wykopaliskowe na stanowisku w Legionowie, kierownik badań: mgr Wawrzyniec Orliński (Muzeum Historyczne w Legionowie).

2010 nadzór archeologiczny na stanowisku w Człuchowie, kierownik badań: mgr M. Kurdwanowski.

2010 badania powierzchniowe w Człuchowie, kierownik badań: dr M. Starski (IA UW).

2009 badania wykopaliskowe na stanowisku w Cichowie, kierownik badań: mgr Grażyna Orlińska (PMA w Warszawie).

2009 badania wykopaliskowe na stanowisku w Człuchowie, kierownik badań: dr M. Starski (IA UW).

2009 badania wykopaliskowe na stanowisku w Legionowie, kierownik badań: mgr Wawrzyniec Orliński (Muzeum Historyczne w Legionowie).

2008 badania wykopaliskowe na stanowisku w Legionowie, kierownik badań: mgr Wawrzyniec Orliński (Muzeum Historyczne w Legionowie).

2008 badania wykopaliskowe na stanowisku w Pucku, kierownik badań: mgr Martyna Milewska (IA UW).

2007 badania powierzchniowe w Truszkach Zalesiu, kierownik badań: mgr Ewa Marczak (IA UW).

2007 badania wykopaliskowe na stanowisku w Pucku, kierownik badań: mgr Martyna Milewska (IA UW).

Bibliografia naukowa

Artykuły naukowe

Rzepka, S., Hudec, J., Wodzińska, A., Jarmużek, Ł., Hulková, L., Dubcová, V., Piorun, M., Šefčáková, A. (2014). Tell el-Retaba from the Seond Intermediate Period till the Late Period. Results of the polish-slovak archaeological mission. Seasons 2011-2012, Ägypten und Levante 24, 39–120.

Jarmużek, Ł., Hudec, J., Rzepka, S., Piorun, M., Malleson, C. (2013). Tell el-Retaba, season 2011, Polish Archaeology in the Mediterranean 23/1, 87–108.

Piorun, M. (2012). Badania wykopaliskowe na stanowisku w Tell el-Retaba, w: Materiały III Konferencji Studentów Archeologii starożytnego Egiptu. Wrocław 19–20 maja 2011, Wrocław, 40–52.

Konferencje

Czynny udział

2012 Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Możliwości poznawcze i wartość badań historycznych w oczach młodej kadry naukowej”, Wydział Historyczny UW.
Referat: Narzędzia ceramiczne w starożytnym Egipcie – problematyka i metody badawcze,

2011 III Konferencja Studentów Archeologii Starożytnego Egiptu, Uniwersytet Wrocławski.
Referat: Wykopaliska na stanowisku w Tell el-Retaba – sezon 2010,

2010 VII Kongres Kół Naukowych i Artystycznych UW w Radzikowie.
Referat: Tell el-Retaba – badania we wschodniej delcie Nilu.

Działalność popularyzatorska

Książki

Piorun, M. (2018). Gwiazda Polski. Balonem do stratosfery, ISBN 9788394428730, Legionowo.

Piorun, M. (2016). Przeszłość to dziś. 40 lat działalności Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie 1976-2016, ISBN 9788394627508, Warszawa.

Wystawy

2018 Gwiazda Polski – balonem do stratosfery, Muzeum Historyczne w Legionowie, kuratorka wystawy. Wystawa dofinansowana ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2018”

2017 LOPP – Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Muzeum Historyczne w Legionowie, kuratorka wystawy. Wystawa wyróżniona w XII Edycji Konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” w kategorii: Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu.

Wykłady

09.09.2018 Na podbój stratosfery – udział legionowskiej Wytwórni Balonów i Spadochronów w realizacji I Polskiego Lotu Stratosferycznego, Muzeum Historyczne w Legionowie

23.04.2017 Idea miast-ogrodów w planie Legionowa oraz innych podwarszawskich miejscowości, Muzeum Historyczne w Legionowie

01.02.2017 Architektura Legionowa 1918–1939, Muzeum odBudowy, Oddział TOnZ w Warszawie

07.12.2016 Życiowe filmowe dawnej Warszawy, Festiwal Krótkie Filmy na Marszałkowskiej

09.10.2016 Jak budowano Pałac? Archiwalne kroniki z budowy Pałacu Kultury i Nauki, Muzeum Historyczne w Legionowie

 24.07.2016 Kino Mazowsze w Legionowie a pejzaż kin warszawskich, Muzeum Historyczne w Legionowie

 26.07.2015 Architektura Legionowa 1918–1939, Muzeum Historyczne w Legionowie

 08.02.3015 Dynastia Ptolemeuszy – wszystko zostaje w rodzinie, Muzeum Historyczne w Legionowie

 10.08.2015 I Polska Wyprawa Polarna, Muzeum Historyczne w Legionowie

 13.07.2014 Gwiazda Polski. Lot do Stratosfery. 1938 r., Muzeum Historyczne w Legionowie