Małgorzata Kajzer

  • Dr Małgorzata Kajzer

    Adiunkt w projekcie „MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru”

    ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6176-3536

Zainteresowania badawcze:

  • Archeologia wschodniej części Basenu M. Śródziemnego
  • Cypr w okresie hellenistyczno-rzymskim
  • Lampki oliwne oraz hellenistyczna i rzymska ceramika stołowa – technologia i organizacja produkcji, dystrybucja
  • Zastosowanie badań laboratoryjnych w studiach nad kulturą materialną
Kariera zawodowa

Wykształcenie

kwiecień 2020 Uzyskanie tytułu doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie archeologia; Uniwersytet Jagielloński. Rozprawa doktorska pt. „Produkcja i dystrybucja hellenistyczno-rzymskich lampek oliwnych we wschodnim Basenie Morza Śródziemnego w oparciu o znaleziska z rejonu Nea Pafos na Cyprze”

lipiec 2018–wrzesień 2019 Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Historycznym UJ; Instytut Archeologii UJ, Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej

październik 2013–wrzesień 2019 Studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim; Wydział Historyczny UJ, Instytut Archeologii UJ, Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej

październik 2014–czerwiec 2017 Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Człowiek-Technologie-Środowisko”; Uniwersytet Jagielloński

październik 2013–czerwiec 2014 Studia podyplomowe z zakresu nowoczesnych technik analitycznych w badaniach obiektów zabytkowych; Wydział Chemii UJ

październik 2011–czerwiec 2013 Studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim: Instytut Archeologii UJ, specjalizacja śródziemnomorska. Praca magisterska pt. „Terakotowe lampki oliwne z okresu hellenistycznego i rzymskiego odkryte na Cyprze”

październik 2010–styczeń 2011 Studia w ramach programu MOST na Uniwersytecie Warszawskim; Instytut Archeologii UW

2009–2011 Studia licencjackie na Uniwersytecie Jagiellońskim; Instytut Archeologii UJ, specjalizacja śródziemnomorska. Praca licencjacka pt. „Attyckie stele nagrobne”.

Projekty badawcze

2019–2020 – Delos, Grecja – współwykonawca w projekcie badawczym pt. „INSIDE. Interdyscyplinarne badania ceramiki hellenistycznej z wyspy Delos” pod kierunkiem dr E. Marzec, IKŚiO PAN.

2018 – Dajaniya, Tuwaneh, Jordania – udział w projekcie badawczym „ArTu-DTu – Archaeological Study of Dajaniya & Tuwaneh, Jordan” pod kierunkiem dr. hab. J. Bodzka, Instytut Archeologii UJ

2018 – Episkopi, Cypr – udział w projekcie „Kourion Amathus Gate Cemetery” pod kierunkiem dr. M. Givena, University of Glasgow

2015, 2017 – Chhîm, Liban – udział w projekcie badawczym pod kierunkiem dr. hab. T. Waliszewskiego, CAŚ UW

Inne projekty archeologiczne

2012 – Tell el-Farcha, Egipt – praktyki studenckie prowadzone przez Instytut Archeologii UJ, pod kierunkiem prof. dr. hab. K. Ciałowicza

2011–2014 – Nea Pafos, Cypr – praktyki studenckie w ramach Paphos Agora Project prowadzone przez Instytut Archeologii UJ, pod kierunkiem prof. dr hab. E. Papuci-Władyki

2010 – Akra, Ukraina – praktyki studenckie prowadzone przez Instytut Archeologii UJ, pod kierunkiem prof. dr hab. E. Papuci-Władyki

2009–2011 – Maszkowice (woj. małopolskie) – dokumentacja ceramiki – Zakład Archeologii Epoki Brązu, Instytut Archeologii UJ

2009 – Korytnica (woj. świętokrzyskie) – praktyki studenckie prowadzone przez Instytut Archeologii UJ, pod kierunkiem prof. dr. hab. P. Kaczanowskiego

2008 – Kornice (woj. śląskie) – praktyki studenckie prowadzone przez Instytut Archeologii UJ, pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Chochorowskiego

Stypendia i granty

Stypendia

2018/2019 Stypendium doktoranckie, Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Historycznym UJ

2017/2018 Stypendium programu Erasmus+ studia, zrealizowane w National and Kapodistrian University w Atenach, Grecja

2015 Stypendium programu Erasmus+ staż, zrealizowane w Paphos District Archeological Museum, Cypr

2014–2019 Stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński

2014/2015 Stypendium doktoranckie, projekt Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Społeczeństwo – Technologie – Środowisko”, Uniwersytet Jagielloński

2012/2013 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia, Polska

2012/2013 Stypendium programu Erasmus studia, zrealizowane w National and Kapodistrian University w Atenach, Grecja

2011–2013 Stypendium Rektora UJ dla najlepszych studentów

Granty

2016–2020 kierownik grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM 10 2015/19/N/HS3/01810 pt. „Oświecenie w Starożytności. Studia nad hellenistycznymi i rzymskimi lampkami oliwnymi z rejonu Nea Pafos na Cyprze”, Instytut Archeologii UJ

2015–2019 umowa stypendialna w grancie Narodowego Centrum Nauki MAESTRO 6 nr rej. 2014/14/A/HS3/00283 pt. „Agora oraz infrastruktura i aktywność gospodarcza Pafos, stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru na podstawie badań interdyscyplinarnych”. Praca nad stołową ceramiką okresu rzymskiego i lampkami oliwnymi

Bibliografia naukowa

Rozdziały w książkach i artykuły naukowe

M. Kajzer w druku. Clay Oil Lamps, w: M. Given, Ch. Mavromatis, R. S. Gabrieli (eds.) City and Cemetery: Excavations at Kourion’s Amathous Gate Cemetery, Cyprus: The Excavations of Danielle A. Parks, American Schools of Oriental Research.

E. Marzec E., M. Kajzer and K. Nocoń 2020. Methodology. Macroscopic analysis of pottery (table wares, unguentaria, lamps and kitchen wares), w: E. Papuci-Władyka (ed.), PAPHOS AGORA PROJECT (PAP), vol. 1, Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (2011-2015) – First Results, Historia Iagellonica, Kraków, 217–221.

E. Marzec, M. Kajzer 2020. Hellenistic Table Ware Pottery (from the late 4th to the 1st century BC), w: E. Papuci-Władyka (ed.) PAPHOS AGORA PROJECT (PAP), vol. 1, Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (2011-2015) – First Results, Historia Iagellonica, Kraków, 223–247.

E. Marzec, M. Kajzer 2020. Hellenistic Table Ware Pottery (from the late 4th to the 1st century BC), w: E. Papuci-Władyka (ed.) PAPHOS AGORA PROJECT (PAP), vol. 1, Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (2011-2015) – First Results, Historia Iagellonica, Kraków, 223–247.

M. Kajzer, E. Marzec 2020. Roman Table Ware Pottery (from the 1st century BC to the 7th century AD), w: E. Papuci-Władyka (ed.) PAPHOS AGORA PROJECT (PAP), vol. 1, Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (2011-2015) – First Results, Historia Iagellonica, Kraków, 249–277.

M. Kajzer 2020. Hellenistic and Roman Lamps, w: E. Papuci-Władyka (ed.) PAPHOS AGORA PROJECT (PAP), vol. 1, Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (2011–2015) – First Results, Historia Iagellonica, Kraków, 283–296.

J. Bodzek, K. Kopij, Ł. Miszk, P. Ćwiąkała, E. Puniach, M. Kajzer, A. Ochałek, D. Mrocheń, A. Słodowska, K. Sawicka, K. Widuch, H. Dec, M. Bernaś, J. Ruchała, P. Cierplich, G. Maniak, D. Mielczarek 2019. Results of „Archaeological Study of Dajaniya & Tuwaneh” (ArTu:DTu) 2018 survey of Dajaniya (Ma’an-Husseiniyeh), Southern Jordan, w: P. Kołodziejczyk (ed.) Discovering Edom. Polish archaeological activity in southern Jordan, Kraków, 51–67.

J. Bodzek, K. Kopij, Ł. Miszk, P. Ćwiąkała, E. Puniach, M. Kajzer, A. Ochałek, D. Mrocheń, A. Słodowska, K. Sawicka, K. Widuch, H. Dec, M. Bernaś, A. Wójcik 2019. Results of „Archaeological Study of Dajaniya & Tuwaneh” (ArTu:DTu) 2018 survey, Tuwaneh (Tafila-Hesa), Southern Jordan, w: P. Kołodziejczyk (ed.) Discovering Edom. Polish archaeological activity in southern Jordan, Krakow, 69–85.

M. Kajzer 2019. Light in the deep. The Late Hellenistic oil lamps assemblage from the well on the Agora of Nea Paphos, Cyprus, w: L. Chrzanovski (ed.), Greek, Roman and Byzantine Lamps from the Mediterranean to the Black Sea, Acts of the 5th International Lychnological Congress (“LUMEN”, Sibiu,15th–19th of September 2015) (Monographies Instrumentum 63), Editions Mergoli Drémil Lafage, 112–125.

E. Marzec, M. Kajzer 2019. Colour Coated Hemispherical Bowls with Incised Decoration from the Paphos Agora Project Excavations, w: Peignard-Giros A. (ed.) Daily Life in a Cosmopolitan World: Pottery and culture during the Hellenistic Period. Proceedings of the 2nd Conference of International Association for Research on Pottery of the Hellenistic Period, Lyon, November 2015, 5th-8th. Wien, 313–319.

M. Boruchowski M., P. Ćwiąkała, M. Kajzer, W. Niewiem, K. Nocoń, E. Puniach 2018. Photogrammetric documentation of ceramic vessels, w: Ewdoksia Papuci-Władyka (ed.), Paphos – Mystery of the City of Aphrodite. Archaeological heritage versus new technologies. Krakow, Fundacja Archeologica.

M. Kajzer. 2018. Early Roman fine wares from the pottery assemblage found in a cistern in the Agora of Nea Paphos, Cyprus, RCRFActa 45, 685–690.

M. Kajzer. 2017. Produkcja i dystrybucja lampek oliwnych we wschodnim Basenie Morza Śródziemnego w oparciu o znaleziska z Agory w Nea Pafos na Cyprze, w: J. Miziołek, J. Gancarski, A. Guz-Iwaniec. Światło w dziejach człowieka, sztuce, religii, nauce i technice, I. Krosno, 393–409.

M. Kajzer. 2016. To light Antiquity: perspectives for research on clay oil lamps from the Agora in Nea Paphos, Cyprus, Studies in Ancient Art and Civilization 20. Kraków, 115–124. DOI 10.12797/SAAC.20.2016.20.07

M. Kajzer. 2016. Terracotta Oil Lamps from the Paphos Agora Project, w: R. Maguire, J. Chick (eds.) Approaching Cyprus: Proceedings of the PostGraduate Conference of Cypriot Archaeology (PoCA) held at the University of East Anglia, Norwich, 1st-3rd November 2013. Cambridge Scholar Publishing, 127–137.

M. Kajzer. 2016. Nowe tradycje na Agorze, czyli kilka uwag na temat ceramiki stołowej i lampek oliwnych z okresu rzymskiego. Old Agora, new culture – some remarks on Roman table ware and oil lamps, w: E. Papuci-Władyka, A. Dobosz (eds.) W sercu starożytnego miasta. Pięć lat badań krakowskich archeologów na Agorze w Pafos na Cyprze (2011-2015). Międzynarodowe Sympozjum oraz Wystawa Fotografii Roberta Słabońskiego. In the Heart of the Ancient City. Five Years of the Paphos Agora Project on Cyprus (2011-2015). International Symposium and Exhibition of Photographs by Robert Słaboński. Kraków, 41–44.

M. Kajzer. 2016. Changes in the Eastern Mediterranean contacts in the Hellenistic and Roman Periods based on oil lamps’ finds from Cyprus – preliminary remarks, w: M. Kajzer, Ł. Miszk, M. Wacławik (eds.) The Land of Fertility.South-East of Mediterranean from the beginning of The Bronze Age to the Muslim Conquest. Proceedings from The 1st International Post-graduate Conference. Cambridge: Cambridge Scholar Publishing, 105–110.

M. Kajzer. 2014. The ‘Ephesian’ terracotta oil lamps from the Agora of Nea Paphos, Studies in Ancient Art and Civilization 17, Kraków, 249–254, DOI 10.12797/SAAC.17.2013.17.01.

Redakcja

M. Kajzer, Ł. Miszk, M. Wacławik (eds.) The Land of Fertility.South-East of Mediterranean from the beginning of The Bronze Age to the Muslim Conquest. Proceedings from The 1st International Post-graduate Conference. Cambridge: Cambridge Scholar Publishing

Inne

M. Kajzer, M. Wacławik 2019. Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology, NJUsletter Działu Współpracy Międzynarodowej, no. 66.

M. Kajzer, M. Wacławik, S. Jellonek, Ł. Miszk 2019. Czy rewolucja cyfrowa, której jesteśmy świadkami, jest szansą dla archeologów? Alma Mater, nr 206–207, 17.

M. Kajzer, Ł. Miszk and M. Wacławik 2014. Opiekuńcze ramiona Afrodyty. Plenerowa wystawa zdjęć z krakowskich wykopalisk, Alma Mater 168, 29

Konferencje

Czynny udział

2019 Ateny, Association of Greek Archaeologists; An International Round-Table: Mould-made lamps. Beyond Ephesos imports, production and appropriation of Ephesos types in the Greek and Roman world, from Hellenistic times to the Late Imperial period.
Referat (z E. Marzec): Production of the Late Hellenistic mould-made lamps in the Paphos area. Local production and Ephesian influence.

2019 Ateny, Institute of Historical Research, National Hellenic Research Foundation; 4th IARPotHP CONFERENCE Manufacturers and markets: the contributions of Hellenistic pottery to economies large and small. Referat (z E. Marzec, N. S. Müller, E. Kiriatzi): Hellenistic clay oil lamps from the Paphos Agora Project. Provenance studies based on macroscopic and laboratory analyses.

2019 Barcelona, Universitat de Barcelona – Faculty of Geography and History; The European Meeting on Ancient Ceramics 2015 (EMAC 2019).
Referat (z E. Marzec, N. S. Müller, E. Kiriatzi): Ceramic oil lamps from the Agora of Nea Paphos: integrated results of multidisciplinary research on Hellenistic local production.

2019 Izmir, Dokuz Eylül University – DEU The Research Center for the Archaeology of Western Anatolia – EKVAM; Ancient terracotta lamps from Anatolia and the eastern Mediterranean to Dacia, the Black Sea and beyond. Comparative lychnological studies in the eastern part of the Roman Empire and peripheral areas.
Referat: Anatolian lamps in Paphos, Cyprus: The problem of identification.

2019 Kraków, Instytut Archeologii UJ; Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA) Annual Conference.
Referat (z M. Polig, G. De hooghe, S. Hermon): The volume of light. How to estimate the capacity of ancient oil lamps using 3D models?

2019 Warszawa, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN; Ceramika cypryjska i ceramika na Cyprze. Fakty i hipotezy.
Referat (z E. Marzec): Najnowsze wyniki badań makroskopowych i archeometrycznych nad lampkami oliwnymi z Nea Pafos.

2018 Nikozja, Cyprus American Archaeologial Research Institute; 37th Annual CAARI Archaeological Workshop.
Referat: The integrated approach to the research on oil lamps from Nea Paphos, Cyprus.

2018 Bonn, University of Bonn; 19th International Congress of Classical Archaeology.
Referat: Unity in diversity. The variety of oil lamps found in different areas of the city of Nea Paphos, Cyprus.

2018 Toruń, Instytut Archeologii UMK; CAApl 2018 ArchaeoTrek.
Referat (z W. Niewiem, K. Nocoń): FocusSphere® jako nowe narzędzie w służbie archeologii.

2017 Kinneret, Kinneret Institute for Galilean Archaeology; Clay Oil Lamps in the Roman Eastern Provinces – Production, Art and Distribution. International Researchers’ Symposium Honoring Prof. James F. Strange for his many years of Galilean research.
Referat: Oil lamps from Nea Paphos, Cyprus– an example of diversity in the eastern part of the Roman empire.

2017 Kouklia, Pafos; Nea Paphos and Western Cyprus New Archaeological and Historical Perspectives International Colloquium.
Referat: The integrated approach to the research on oil lamps from Nea Paphos, Cyprus.

2017 Ateny, Danish Institite of Archaeology; The Levantine Ceramics Project 2017 Workshop 1, Pottery of Cyprus from the Archaic to the Byzantine Eras.
Referat: Hellenistic lamps from Nea Paphos.

2016 Kraków, Instytut Archeologii UJ; Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UJ.
Referat: Oświecenie w Starożytności. Lampki oliwne jako materiał do studiów interdyscyplinarnych.

2016 Lizbona, Faculty of Letters, University of Lisbon; 30th Congress of Rei Cretariae Romanae Fautores. New Perspectives on Roman Pottery: regional patterns in a global Empire.
Referat: The Early Roman pottery assemblage from a cistern found in the Agora of Nea Paphos, Cyprus.

2016 Kraków, Instytut Archeologii UJ; 3rd International Postgraduate Conference. The Land of Fertility. South-east of Mediterranean from the beginning of the Bronze Age to the Muslim Conquest. Over Borders. Migration of People, Goods and Ideas in Ancient Times.
Referat: Trade goods or souvenirs? How to interpret ‘imported’ fine wares in archaeological context.

2016 Kraków, Instytut Archeologii UJ; International Symposium “In the Heart of the Ancient City. Five Years of the Paphos Agora Project on Cyprus (2011-2015)”.
Referat: Old Agora, new culture – some remarks on Roman table ware and oil lamps.

2015 Krosno, Muzeum Podkarpackie; Interdyscyplinarna konferencja „Światło w dziejach człowieka, sztuce, religii, nauce i technice”.
Referat: Produkcja i dystrybucja lampek oliwnych we wschodnim basenie M. Śródziemnego w oparciu o znaleziska z Agory Nea Pafos na Cyprze.

2015 Warszawa, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN; konferencja naukowa pt. Nea Pafos: 50 lat polskich badań wykopaliskowych 1965-2015.
Referat (z K. Nocoń): 7m3 znalezisk, czyli co kryła w sobie późnohellenistyczna studnia z Agory w Nea Pafos?

2015 Lyon, 2nd Conference of the IARPotHP: Daily life in a cosmopolitan world: pottery and culture during the Hellenistic period.
Referat (z E. Marzec): New trends against old technology. The coexistence of various table ware groups in a well deposit from the ancient Agora of Nea Paphos.

2015 Ateny, The European Meeting on Ancient Ceramics 2015 (EMAC 2015).
Referat: The fashionable light source – influence of the so-called Ephesian type on Cypriot Late Hellenistic oil lamps production based on finds from the Agora of Nea Paphos.

2015 Sibiu, 5th International Congress of the International Lychnological Association.
Referat: Late Hellenistic oil lamps from a well deposit in the Agora of Nea Paphos.

2015 Kraków, Instytut Archeologii UJ, The Land of Fertility. South-east of Mediterranean from the beginning of the Bronze Age to the Muslim Conquest.
Referat: Ancient city as a pottery producing center.

2014 Praga, Charles University, Perspectives in the Classical Archaeology.
Referat: Oil lamps as a special group of articles of daily use.

2014 Bochum, Ruhr-Universitӓt, Institute for Archaeological Studies Centre for Mediterranean Studies, 14th Meeting of Postgraduate Cypriot Archaeology „The Many face(t)s of Cyprus“
Referat: Different Groups of the Early Roman Fine Ware Pottery from the Agora of Nea Paphos.

2014 Opava, Śląski Uniwersytet, O archeologii na Kypru
Referat: Fine ware pottery and oil lamps from the Paphos Agora Project.

2014 Turcja, Istanbul Technical University, European Association of Archaeologists 20th Annual Meeting.
Referat: The Adaptation of Italian Patterns in Cypriot Oil Lamps’ Production.

2014 Kraków, Instytut Archeologii UJ, The Land of Fertility. South-east of Mediterranean from the beginning of the Bronze Age to the Muslim Conquest.
Referat: Changes in the East Mediterranean trade patterns during the Hellenistic and Roman Periods due to oil lamps’ findings from Cyprus.

2013 Norwich, University of East Anglia, Postgraduate Cypriot Archaeology Annual Conference.
Referat: Oil Lamps from the Paphos Agora Project.

2012 Kraków, Instytut Archeologii UJ, International Conference Copper and Trade in the South Eastern Mediterranean.
Referat: Cyprus and its role in the Mediterranean copper trade during the Late Bronze and Early Iron Ages.

Organizacja

2019 Udział w organizacji międzynarodowej konferencji pt. Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology CAA 2019: “Check Object Integrity”, Uniwersytet Jagielloński.

2017 Udział w organizacji wystawy fotograficznej pt. In the Heart of the Ancient City. Five Years of the Paphos Agora Project on Cyprus (2011-2015), w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Pafos 2017. Paphos Visitors Centre, Kato Paphos Archaeological Park, Pafos, Cypr.

2016 Udział w organizacji Międzynarodowego Sympozjum pt. In the Heart of the Ancient City. Five Years of the Paphos Agora Project on Cyprus (2011-2015), Instytut Archeologii UJ, 2016 – Udział w organizacji wystawy Fotografii Roberta Słabońskiego pt. W sercu starożytnego miasta. Pięć lat badań krakowskich archeologów na Agorze w Pafos na Cyprze (2011-2015), Instytut Archeologii UJ, Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.

2016 Udział w organizacji konferencji naukowej pt. „3rd International Postgraduate Conference. The Land of Fertility. South-east of Mediterranean from the beginning of the Bronze Age to the Muslim Conquest. Over Borders. Migration of People, Goods and Ideas in Ancient Times”, Instytut Archeologii UJ.

2015 Udział w organizacji konferencji naukowej pt. „2nd International Postgraduate Conference. The Land of Fertility. South-east of Mediterranean from the beginning of the Bronze Age to the Muslim Conquest. Origins and Functioning of Ancient Cities”, Instytut Archeologii UJ.

2014 Udział w organizacji wystawy plenerowej “Pod opieką Afrodyty. Archeolodzy krakowscy odkrywają rynek Pafos, stolicy grecko-rzymskiego Cypru, krakowskie Planty.

Działalność popularyzatorska

2012 Udział w realizacji warsztatów archeologicznych w Młodzieżowym Domu Kultury YMCA w Krakowie

2010 Udział w realizacji warsztatów archeologicznych w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie

Inne
Dydaktyka:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Instytucie Archeologii UJ: archeologia Cypru (2015/2016), źródłoznawstwo archeologiczne (2015/2016, 2016/2017, 2019/2020),

P

Polecane linki