Maksym Mackiewicz

Zainteresowania badawcze:

  • archeologia krajobrazu kulturowego
  • nieinwazyjne metody prospekcji w archeologii (geofizyka i teledetekcja)
  • cyfrowe metody dokumentacji
  • archeologia średniowiecza i wczesnej nowożytności (ze szczególnym uwzględnieniem garncarstwa i ceramiki)
  • archeologia fotografii i fotografia archeologii
Kariera zawodowa

Wykształcenie

od 2010 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze, praca doktorska z zakresu archeologii na temat wczesnonowożytnego garncarstwa artystycznego na Śląsku

 2005–2010  Uniwersytet Wrocławski, Archeologia, studia stacjonarne 5-letnie, zakończone tytułem magistra

 2004–2007      Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Historia, Wydział Historyczny, studia zaoczne 3-letnie, zakończone tytułem licencjata

Warsztaty i szkolenia

2016 „Advanced archaeological prospection, documentation and interpretation for cultural heritage management” – warsztat organizowany przez Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology oraz Vienna Science and Technology Fund (Wiedeń, Austria)

2015 „Aerial Photographs and 3D Landscape Modelling” – warsztat organizowany w ramach programu ArcLand/ArchaeoLandscapes Europe przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2013 „LiDAR – Innovative Technology for Archaeology” – warsztat organizowany w ramach programu ArcLand/ArchaeoLandscapes Europe przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2012 „Potential of Satellite Images & Hyper/Multispectral Recording in Archaeology” – warsztat organizowany w ramach programu ArcLand/ArchaeoLandscapes Europe przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Stanowiska i funkcje

od 2019 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

Projekty badawcze

2019 „Nieinwazyjne rozpoznanie grodzisk południowo-wschodniej Wielkopolski – powiat pleszewski i ostrowski” (MKiDN/NID, Priorytet – Ochrona zabytków archeologicznych, Fundacja Archeolodzy.org). Zakres obowiązków: koordynacja działań, prospekcja magnetyczna, GIS; jako kierownik projektu.

2018–2019 „Wieloaspektowa analiza zjawiska deponowania przedmiotów metalowych w epoce brązu na przykładzie skarbów z Karmina” (MKiDN/NID, Priorytet – Ochrona zabytków archeologicznych, Uniwersytet Wrocławski, kierownik projektu: dr hab. J. Baron, prof. UWr). Zakres obowiązków: skanowanie 3D i analiza morfometryczna zabytków metalowych.

2018–2019 „Nowoczesna dokumentacja w badaniach Polsko–Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari: tworzenie, zarządzanie, udostępnianie” (MNiSW DIALOG, IKŚiO PAN i CAŚ UW, kierownik projektu: dr J. Iwaszczuk). Zakres obowiązków: geodezja, dokumentacja fotogrametryczna.

2018–2019 „Poza zasięgiem… Nieinwazyjne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego w południowej części powiatu oławskiego” (MKiDN/NID, Priorytet – Ochrona zabytków archeologicznych, Uniwersytet Wrocławski, kierownik projektu: dr M. Furmanek). Zakres obowiązków: badania magnetyczne, opracowania danych ALS, GIS.

2017–2019 „Celtyckie kresy? Studia nad osadnictwem i gospodarką kultury lateńskiej na Śląsku” (Narodowe Centrum Nauki, Sonata, Uniwersytet Wrocławski, kierownik projektu: dr P. Dulęba). Zakres obowiązków: GIS, prospekcja magnetyczna.

2016–2019 „Rozwój gospodarki na obszarach górskich we wczesnym średniowieczu w Sudetach na tle Środkowoeuropejskim” (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Uniwersytet Wrocławski, kierownik projektu: dr E. Lisowska). Zakres obowiązków: prospekcja magnetyczna.

2016–2018 „Mikroregion Skarpy Dobużańskiej jako część fizjograficznego i biokulturowego pogranicza między strefą bałtycką i pontyjską od VI do II tysiąclecia przed Chrystusem” (Narodowe Centrum Nauki, Sonata BIS, Uniwersytet Gdański, kierownik projektu: dr T. Chmielewski). Zakres obowiązków: badania magnetyczne, badania wykopaliskowe, CAD i GIS.

2014–2018 „Zmiana kulturowa w neolicie i wczesnej epoce brązu na Śląsku. Interdyscyplinarny dialog w dobie nowych metod” (Narodowe Centrum Nauki, Sonata BIS, Uniwersytet Wrocławski, kierownik projektu: dr M. Furmanek). Zakres obowiązków: kierowanie pracami wykopaliskowymi, realizacja badań nieinwazyjnych, dokumentacja cyfrowa.

2012–2015 „Narodziny nowego świata. Neolityczna transformacja i krajobraz kulturowy na Śląsku” (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, kierownik projektu: dr M. Furmanek). Zakres obowiązków: kierowanie pracami wykopaliskowymi, prospekcja magnetyczna, dokumentacja cyfrowa.

Stypendia naukow, granty

2019 „Nieinwazyjne rozpoznanie grodzisk południowo-wschodniej Wielkopolski – powiat pleszewski i ostrowski”, dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla fundacji Archeolodzy.org w ramach Priorytetu Ochrona zabytków archeologicznych; kierownik projektu.

2013 „Zaginione grodziska. Nieinwazyjne badania średniowiecznych założeń obronnych”, subwencja badawcza Uniwersytetu Wrocławskiego; kierownik projektu.

Bibliografia naukowa

Artykuły naukowe

I. Olalde, S. Brace, M. E. Allentoft, I. Armit, K. Kristiansen, T. Booth, N. Rohland, S. Mallick, A. Szécsényi-Nagy, A. Mittnik, E. Altena, M. Lipson, I. Lazaridis, T. K. Harper, N. Patterson, N. Broomandkhoshbacht, Y. Diekmann, Z. Faltyskova, D. Fernandes, M. Ferry, E. Harney, P. de Knijff, M. Michel, J. Oppenheimer, K. Stewardson, A. Barclay, K. Werner Alt, C. Liesau, P. Ríos, C. Blasco, J. V. Miguel, R. Menduiña García, A. A. Fernández, E. Bánffy, M. Bernabò-Brea, D. Billoin, C. Bonsall, L. Bonsall, T. Allen, L. Büster, S. Carver, L. Castells Navarro, O. E. Craig, G. T. Cook, B. Cunliffe, A. Denaire, K. Egging Dinwiddy, N. Dodwell, M. Ernée, C. Evans, M. Kuchařík, J. Francès Farré, C. Fowler, M. Gazenbeek, R. Garrido Pena, M. Haber-Uriarte, E. Haduch, G. Hey, N. Jowett, T. Knowles, K. Massy, S. Pfrengle, P. Lefranc, O. Lemercier, A. Lefebvre, C. Heras Martínez, V. Galera Olmo, A. Bastida Ramírez, J. Lomba Maurandi, T. Majó, J. I. McKinley, K. McSweeney, B. Gusztáv Mende, A. Mod, G. Kulcsár, V. Kiss, A. Czene, R. Patay, A. Endrődi, K. Köhler, T. Hajdu, T. Szeniczey, J. Dani, Z. Bernert, M. Hoole, O. Cheronet, D. Keating, P. Velemínský, M. Dobeš, F. Candilio, F. Brown, R. Flores Fernández, A.-M. Herrero-Corral, S. Tusa, E. Carnieri, L. Lentini, A. Valenti, A. Zanini, C. Waddington, G. Delibes, E. Guerra-Doce, B. Neil, M. Brittain, M. Luke, R. Mortimer, J. Desideri, M. Besse, G. Brücken, M. Furmanek, A. Hałuszko, M. Mackiewicz, A. Rapiński, S. Leach, I. Soriano, K. T. Lillios, J. Luís Cardoso, M. Parker Pearson, P. Włodarczak, T. D. Price, P. Prieto, P.-J. Rey, R. Risch, M. A. Rojo Guerra, A. Schmitt, J. Serralongue, A. M. Silva, V. Smrčka, L. Vergnaud, J. Zilhão, D. Caramelli, T. Higham, M. G. Thomas, D. J. Kennett, H. Fokkens, V. Heyd, A. Sheridan, K.-G. Sjögren, P. W. Stockhammer, J. Krause, R. Pinhasi, W. Haak, I. Barnes, C. Lalueza-Fox, D. Reich (2018). The Beaker phenomenon and the genomic transformation of northwest Europe, Nature 555, 190–196.

Mackiewicz, S. Rodak, E. Lisowska, B. Myślecki, P. Samborski (2018). A ja to do domu w obie strony miałem pod górkę… Prospekcja magnetyczna grodzisk wczesnośredniowiecznych i ich zaplecza w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim, w: Metody geofizyczne w archeologii polskiej 2018, red. M. Wiewióra, T. Herbich, Toruń, 51–54.

Furmanek, P. Wroniecki, M. Mackiewicz, B. Myślecki (2018). Archeologiczne puzzle? Komplementarność metod w mapowaniu krajobrazu kulturowego na przykładzie badań powiatu oławskiego, w: Metody geofizyczne w archeologii polskiej 2018, red. M. Wiewióra, T. Herbich, Toruń, 25–27.

Kuczkowski, M. Mackiewicz, B. Myślecki, T. Wiktorzak (2017). Wczesnośredniowieczne grodzisko oraz kurhan (?) w miejscowości Czarnkowie (gm. Połczyn Zdrój), Koszalińskie Zeszyty Muzealne 39, 7–28.

Konczewski, J. Szczurowski, P. Wroniecki, M. Mackiewicz, P. Zawadzki (2016). Projekt badawczy Tormersdorf-Toporów. Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze zanikłego regionu osadniczego na Górnych Łużycach, w: Wieś zaginiona. Stan i perspektywy badań, red. P. Nocuń, A. Przybyła-Dumin, K. Fokt, Chorzów, 147–172.

Mackiewicz, W. Pasterkiewicz, B. Myślecki (2016). Badania geomagnetyczne w obrębie późnoneolitycznego kompleksu sepulkralno-obrzędowego w Sadowiu, w: Metody geofizyczne w archeologii polskiej 2016, red. M. Furmanek, T. Herbich, M. Mackiewicz, Wrocław, 73–76.

Furmanek, A. Hałuszko, W. Holik, P. Konczewski, S. Kulpa, M. Mackiewicz, O. Melnychuk, T. Tkachuk (2015). Długie dzieje wzgórza klasztornego w Bołszowcach (Ukraina). Przegląd najważniejszych wyników badań archeologicznych z lat 2006–2011, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 57, 307–323.

Furmanek, T. Gralak, M. Mackiewicz, D. A. Pokutta (2015). Archaeological potential of the Early Bronze Age barrow burial ground in Szczepanowice: a geophisical survey and field evaluation, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 57, 93–106.

Furmanek, M. Mackiewicz, B. Myślecki, P. Wroniecki (2015). Uncovering Neolithic and Early Bronze Age landscapes: new data from southwestern Poland, Archaeologia Polona 53, 69–84.

Mackiewicz, B. Myślecki (2015). Non-invasive research on medieval strongholds in Silesia. Case studies from Borucin (Silesian province) and Chrzelice (Opole province), Archaeologia Polona 53, 306–311.

Chmielewski, M. Furmanek, M. Mackiewicz, B. Myślecki, A. Zakościelna (2015). Landscape with enclosures. Magnetic propsection and surface survey of the Dobużek Scarp microregion in Eastern Poland, Archaeologia Polona 53, 267–271.

Furmanek, A. Hałuszko, M. Mackiewicz, B. Myślecki (2015). New data for research on the Bell Beaker Culture in Upper Silesia, Poland, w: Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle, B. 12/II, 2200 BC – A climatic breakdown as a cause for the collapse of the old world? 7th Archaeological Conference of Central Germany October 23–26, 2014 in Halle (Saale), red. H. Meller, H. W. Arz, R. Jung und R. Risch, Halle (Saale), 525–538.

Furmanek, A. Hałuszko, A. Podgórski, M. Mackiewicz, B. Myślecki, A. Sady. (2015). Wyniki badań interdyscyplinarnych realizowanych w Kietrzu, stanowisko 25, woj. opolskie, w 2013 r., Opolski Informator Konserwatorski, 183–190.

Mackiewicz, B. Myślecki (2015). Nieinwazyjne badania wczesnośredniowiecznego grodziska w Chrzelicach. Potencjał informacyjny fotografii lotniczej, lotniczego skanowania terenu, badań geofizycznych w inwentaryzacji i rozpoznaniu mocno zniszczonych założen obronnych, Opolski Informator Konserwatorski, 191–199.

Mackiewicz, K. Marcinkiewicz, J. Piekalski (2014). Plac Nowy Targ we Wrocławiu w świetle badań wykopaliskowych w latach 2010-2012, Archaeologia Historica Polona 22, 167–184.

Mackiewicz, B. Myślecki (2014). Od archiwalnej mapy po lotnicze skanowanie laserowe. Krajobraz archeologiczny wczesnośredniowiecznego grodziska w Chrzelicach na podstawie badań nieinwazyjnych, w: Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT, red. A. Hořínková, P. Kovacřik, S. Stuchlík, Opava, 159–178.

Mackiewicz (2013). Wczesnonowożytne kafle piecowe z Przedmieścia Świdnickiego we Wrocławiu, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 55, 439–450.

Marcinkiewicz, M. Mackiewicz, J. Piekalski (2013). Excavations at Nowy Targ (New Market) Square in Wrocław, Preliminary Report, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 55, 303–318.

Furmanek, M. Krupski, M. Ehlert, M. Grześkowiak, A. Hałuszko, M. Mackiewicz, A. Sady (2013). Dobkowice revisited. Interdisciplinary research on an enclosure of the Jordanów culture, Anthropologie. International Journal of Human Diversity and Evolution 51(3), 375–396.

Mackiewicz (2012). Nowożytna ceramika artystyczna z badań archeologicznych przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, w: Wratislavia Antiqua 17, Nowożytny cmentarz przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu (lata 1621–1670), red. A. Pankiewicz, Wrocław, 129–160.

Mackiewicz (2010). Hanzeatycki Wrocław w świetle wybranych aspektów kultury materialnej, w: Życie codzienne przez pryzmat rzeczy, red. P. Kucypera, S. Wadyl, Toruń, 215–244.

Mackiewicz (2009). Zastosowanie skanera 3D w procesie dokumentacji archeologicznej. Możliwości i perspektywy, w: Współczesna przeszłość, red. U. Stępień, Poznań, 405–420.

Mackiewicz (2008). „Walka o miejsce na stole” – późnośredniowieczna ceramika luksusowa, w: Kultura materialna średniowiecza w Polsce, red. P. Kucypera, S. Wadyl, Toruń, 155–172.

Inne

Furmanek, T. Herbich, M. Mackiewicz (red.) (2016). Metody geofizyczne w archeologii polskiej, Wrocław.

Konferencje

Czynny udział (wybór)

2018 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Barcelona
Referat (M. Ehlert, M. Cendrowska, M. Mackiewicz, M. Furmanek): “Assessing spatial organisation and refuse management patterns of an early Neolithic settlement through lithic debitage and tools distribution”
Referat (P. Wroniecki, M. Mackiewicz, M. Furmanek): „Once upon a site? Ways of thinking and non-scientific factors influencing the implementation of non-invasive methods in Poland”

2018 Past – Present – Future of Archaeological Geophysics, Eastern Atlas Workshop, Berlin
Referat: “The Land of Enclosures. Magnetic prospection in archaeological field evaluation of the Dobużek Scarp microregion, Eastern Poland”

2017 23rd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Maastricht
Referat: “Artistic pottery market in Silesia (South-Western Poland) in Late- and Post-Medieval period. Filling the gap”
Referat (M. Furmanek, A. Hałuszko, M. Mackiewicz): “Wind of change. Upper Silesia at the turn of the ages”
Referat (M. Mackiewicz, P. Duma, N. Payraud, A. Hałuszko): “Three dimensions in a tropical forest. The colonial plantation La Caroline in French Guiana”
Referat (M. Furmanek, T. Chmielewski, M. Mackiewicz, B. Myślecki, A. Zakościelna): “The Dobużek Scarp Microregion (E Poland) in the light of geophysical prospections and surface surveys”.

Organizacja (wybór)

2019 Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Wrocław, 23–24.05.2019 r.

2018 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Barcelona, 5-8.09.2018 r., współorganizacja sesji nr 583: Non-invasive applications in research and heritage management strategies in Central and Eastern European Archaeology.

2016 Metody Geofizyczne w Archeologii Polskiej, Wrocław, 23–25.11.2016 r.

Inne

Współzałożyciel i członek zespołu Fundacji Archeolody.org powołanej w celu wspierania badań interdyscyplinarnych przy zastosowaniu rozbudowanego warsztatu analitycznego wykraczającego poza horyzonty tradycyjnie pojmowanej archeologii i czerpiącego z rozkwitu metodyki, w oparciu o nowe zdobycze technologiczne.

Polecane linki