Łukasz Miszk

 • Dr Łukasz Miszk

  Adiunkt naukowy

Zainteresowania badawcze:

 • Archeologia hellenistycznego i rzymskiego Cypru
 • Archeologia terenowa
 • Metody cyfrowe w archeologii
 • Archeologia Południowej Jordanii okresu nabatejskiego i rzymskiego
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2021 – Obrona wyróżnionej dysertacji doktorskiej “Agora Nea Pafos na Cyprze”

2011–2021 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny – studia doktoranckie

2004–2010 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Archeologia – Praca magisterska „Ciężarki z polskich badań w Nea Pafos na Cyprze”

2001–2006 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Historia – Praca magisterska: „Strategia obronna prowincji bałkańskich Wschodniego Cesarstwa za panowania cesarzy Walensa i Teodozjusza I Wielkiego do 382 n.e.”

Stanowiska i funkcje

Od 2022 Adiunkt w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Od 2021 Asystent ze stopniem doktora w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

2015–2021 – Asystent w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Projekty badawcze

2021–2022 Kierowanie projektem „Badania geofizyczne na stanowisku Dajaniya w Południowej Jordanii” finansowanym przez IDUB HERITAGE UJ

Od 2020  Udział w międzynarodowy projekcie badawczym “MAP – Maloutena i Agora w układzie urbanistycznym Nea Pafos” realizowanym przez konsorcjum UJ, UW, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu w Hamburgu – program NCN OPUS – wykonawca projektu

2015–2020 Udział w międzynarodowym projekcie badawczym „Paphos Agora Project” realizowanym w Pafos na Cyprze przez UJ przy współpracy z Uniwersytetem w Hamburgu, AGH oraz Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach – program Maestro NCN – wykonawca projektu

2012–2015 Udział w projekcie badawczym Paphos Agora Project realizowanym w Pafos na Cyprze przez UJ  –  program NCN OPUS – wykonawca projektu

Inne badania archeologiczne

 • Współkierujący projektem ArTu-DTu – Archaeological Study of Dajaniya & Tuwaneh, Jordan – w ramach których prowadzone są badania nad obszarem południowej Jordanii w okresie nabatejsko-rzymskim.
 • Udział w międzynarodowych projektach badawczych w Ukrainie (stan. Koshary i Tyritake), Bułgarii (stan. Novae), Włoszech (stan. Poggia Grilli), Portugalii (stan. S. Bartolomeu de Messines).
 • W w latach 20052015 kierownik i uczestnik wielu badań archeologicznych na terenie Polski w ramach Krakowskiego Zespołu do badań Autostrad, firmy Archeo Wojciech Machowski, Dominat Grzegorz Łaczek oraz własnej Pracowni Archeologiczno-Historycznej ZORG.
Stypendia naukowe i granty

2020  Grant badawczy: Badania geofizyczne w Dajaniyi w Południowej Jordanii – przyznany przez POB Heritage UJ

2011– 2016  Stypendium dla najlepszych doktorantów Wydziału Historii UJ

2009 Stypendium Erasmus realizowany na Uniwersytecie w Nikozji na Cyprze

2001–2006  Stypendium dla najlepszych studentów Wydziału Historii UJ

Bibliografia naukowa

Rozdziały w książkach i artykuły naukowe

Miszk Ł., Babucic N., Ostrowski W., Adlung S., Winiarska W., Antonakis M., Papuci-Władyka E., Seifert M., – w druku. From a modern palimpsest to the ancient city: Towards the developing of the Hellenistic and Roman urban layout of Nea Paphos, In: Cl. Balandier, D. Michaelides, E. Raptou (ed.), Nea Paphos and Western Cyprus. New Archaeological and Historical Perspectives, International Colloquium, Paphos 11th–15th October 2017, Editions Ausonius, Bordeaux.

Miszk Ł. 2019. Stratigraphy and Architecture of the Agora, In: Papuci-Władyka E. (ed.), Paphos Agora Project (PAP) 1. Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (20112015) – First Results. Historia Iagellonica, Krakow, 127–184.

Miszk Ł., Papuci-Władyka E., 2016. Nea Paphos and its harbours-gates to the Mediterranean in the light of the Jagiellonian University research, In: M. Seifert and L. Ziemer (ed.), North Meets East 3. Aktuelle Forschungen zu antiken Häfen. Ein Workshop an der Universität Hamburg veranstaltet von Julia Daum und Martina Seifert, Hamburg vom 15. bis 17. März 2016, Shaker, Aachen, 1–19.

Miszk Ł., Ostrowski W., Papuci-Władyka E. 2019. Appendix — Some Remarks on Urban Layout of Nea Paphos, In: Papuci-Władyka E. (ed.) 2019. Paphos Agora Project (PAP) 1. Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (20112015) – First Results. Historia Iagellonica, Krakow, 517–520.

Miszk Ł. 2019. The Agora of Nea Paphos — Overview of Research, In: Papuci-Władyka E. (ed.) 2019. Paphos Agora Project (PAP) 1. Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (20112015) – First Results. Historia Iagellonica, Krakow, 111–126.

Ostrowski W., Miszk Ł., Winiarska W., Hanus K., 2019. Low Altitude (UAV), Photogrammetry and Remote Sensing, In: Papuci-Władyka E. (ed.), Paphos Agora Project (PAP) 1. Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (20112015) – First Results. Historia Iagellonica, Krakow, 475–486.

Bodzek, J., Kopij, K., Miszk, Ł., Ćwiąkała, P., Puniach, E., Kajzer, M., … Mielczarek, D., 2019. Results of “Archaeological Study of Dajaniya & Tuwaneh” (ArTu:DTu) 2018 survey of Dajaniya (Ma’an-Husseiniyeh), Southern Jordan. In: P. Kołodziejczyk (ed.), Discovering Edom. Polish archaeological activity in southern Jordan (pp. 51–67). Kraków: Wydawnictwo Profil-Archeo Magdalena Dzięgielewska. Doi.org/10.33547/DiscEdom2019.03

Bodzek, J., Kopij, K., Miszk, Ł., Ćwiąkała, P., Puniach, E., Kajzer, M., … Wójcik, A., 2019. Results of “Archaeological Study of Dajaniya & Tuwaneh” (ArTu: DTu) 2018 survey in Tuwaneh (Tafila-Hesa), Southern Jordan,. In: P. Kołodziejczyk (ed.), Discovering Edom: Polish archaeological activity in southern Jordan (pp. 69–85). Kraków: Wydawnictwo Profil-Archeo Magdalena Dzięgielewska; Euclid Foundation for Science Popularization; Institute of Archaeology, Jagiellonian University. Doi.org/10.33547/discedom2019.04

Bodzek J., Kopij K., Miszk Ł., 2019. Threats to cultural heritage and its protection it in Jordan – three case studies. Wiadomosci Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation, 57, 38–49.

Ostrowski, W., Miszk, Ł., Winiarska, W., 2018. Three-dimensional stratigraphy reconstruction and GIS – postprocessing issues in archaeological field 3D documentation, Studies in Ancient Art and Civilization, 22, 219–240.

Papuci-Władyka E., Machowski W., Miszk Ł. in collaboration with Ł. Bąk, M. Biborski, J. Bodzek, A. Dobosz, M. Droste, M. Kajzer, E. Marzec, K. Nocoń, A. Rejowicz, K. Rosińska-Balik, M. Wacławik 2018. ‚Paphos Agora Project’ 2011–2014: First Preliminary Report on Excavations by Jagiellonian University in Krakow, Poland, Report of the Department of Antiquities Cyprus, New Series, 533–569.

Papuci-Władyka E., Miszk Ł, w druku. Interdisciplinary research of the Jagiellonian University in Paphos Agora and beyond – report on works and main results of 2015–2017 campaign, In: Cl. Balandier, D. Michaelides, E. Raptou (ed.), Nea Paphos and Western Cyprus. New Archaeological and Historical Perspectives, International Colloquium, Paphos 11th–15th October 2017, Editions Ausonius, Bordeaux.

Shamir O., Miszk Ł., 2016, Textile fragment from a well in the Nea Paphos Agora. A preliminary report, Studies in Ancient Art and Civilisation 20, 125–135.

 Ćwiąkała P., Matwij K., Matwij W., Miszk Ł. Winiarska W., 2015. 3D scanning as a tool for creating a database on the example of excavations in the Agora of Nea Paphos in Cyprus, Studies in Ancient Art and Civilization 19, 203–231.

Łaczek G., Miszk Ł., Nowak M., 2013–2014. Materials of the Malice culture at site 28 in Świerszczów (AZP 86-94/218), Recherches Archéologiques, NS 5–6, 219–232, ISSN 0137–3285.

Miszk Ł., 2013, A Few comments on decorated loomweights, Studies in Ancient Art and Civilisation 17, 303–309.

Miszk Ł., 2012. The interpretation of loomweights in various archaeological context, Studies in Ancient Art and Civilization 16, 119–129.

Redakcje

Miszk Ł., Kajzer M., Miścicki W., Nocoń K., Ostrowski W., (eds.) w druku. CAA2019 Kraków. Checking Object Integrity. Proceedings of the CAA 2019 Kraków Conference, Tübingen: University of Tübingen Press.

Miszk Ł., Wacławik M., (eds.) 2019. Land of Fertility III: The Southeast Mediterranean from the Bronze Age to the Muslim Conquest, Cambridge Scholars Publishing.

Miszk Ł., Wacławik M. (eds.) 2017. Land of Fertility II: The Southeast Mediterranean from the Bronze Age to the Muslim Conquest, Cambridge Scholars Publishing.

Kajzer M., Miszk Ł. and Wacławik M. (eds) 2016. The Land of Fertility. South-East of Mediterranean from the beginning of The Bronze Age to the Muslim Conquest. Proceedings from the 1st International Postgraduate Conference, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge.

Inne

Ostrowski W., Miszk Ł., Winiarska W., Close-Range Photogrammetry And Gis In Archaeology – An Example Of Paphos Agora Project w: Pafos — misterium miasta Afrodyty. Dziedzictwo archeologiczne a nowe technologie / Paphos — Mystery of the City of Aphrodite. Archaelogical Heritage versus New Technologies, Archaeologica Foundation, Krakow, 78 – 85.

Miszk Ł., Ostrowski W. and Winiarska W. 2018, Close-range photogrammetry and GIS in archaeology — an example of PAP, Archaeology – An Example Of Paphos Agora Project w: Pafos — misterium miasta Afrodyty. Dziedzictwo archeologiczne a nowe technologie / Paphos — Mystery of the City of Aphrodite. Archaelogical Heritage versus New Technologies, Archaeologica Foundation, Krakow, 86–95.

Miszk Ł., Ostrowski W. and Hanus K. 2016, Close range and UAV-based photogrammetry in Paphos Agora Project research and documentation process, in Papuci-Władyka E. and Dobosz A. (eds) 2016, W Sercu Starożytnego Miasta. Pięć lat badań krakowskich archeologów na Agorze w Pafos Na Cyprze (2011–2015), Międzynarodowe Sympozjum oraz Wystawa Fotografii Roberta Słabońskiego / In the Heart of the Ancient City. Five Years of Krakow Archaeologists’ Research at the Paphos Agora on Cyprus (2011–2015), International Symposium and Exhibition of Photographs by Robert Slabonski, 21–22 January 2016, Jagiellonian University Institute of Archaeology, Alter, Krakow, 22–26.

Konferencje, sympozja, warsztaty

Czynny udział

Konferencje

2021: ASOR w Chicago; Polacy na Bliskim Wschodzie; CAA International Limassol; Konferencja Sprawozdawcza IA UJ; North meet East Workshop w Hamburgu

2020: Konferencja Sprawozdawcza IA UJ

2019: Polacy na Bliskim Wschodzie;

2018: CAA International w Tybindze; Kongres Archeologii Klasycznej Kolonia/Bonn; CAA PL w Toruniu; Konferencja Sprawozdawcza IA UJ; ICHAJ 14 we Florencji

2017: CAA INT w Atlancie; CAA PL w Karpaczu; IKUWA 6 w Nikozji; II Colloquium Nea Paphos w Pafos; Konferencja Sprawozdawcza IA UJ; Konferencja: Decoration of Hellenistic and Roman Buildings in Cyprus w Warszawie

2016: North meet East Workshop w Hamburgu; CAA INT w Oslo; CAA PL w Gdańsk; Konferencja Sprawozdawcza IA UJ;

2015: CAA INT w Sienie; CAA PL w Cieszynie; Konferencja Sprawozdawcza IA UJ;

2014: CAA PL w Warszawie; Konferencja Sprawozdawcza IA UJ; Pekla w Pradze; CHNT w Wiedniu; EAA w Stambule;

2013 CAA PL w Krakowie; Konferencja Sprawozdawcza IA UJ; Gandawa: „Work; labor and professions in the Roman World”; Pekla w Pradze

Warsztaty

2013: Udział w warsztatach organizowanych przez SNAP i CAA PL w ramach konferencji: „Najnowsze techniki dokumentacyjne w archeologii – szansa czy pułapka?” – Warszawa

2013: Warsztaty organizowane przez program NARNIA  Information systems for Archaeology and Cultural Heritage – Paryż

Organizacja

Konferencje:

 Główny organizator konferencji Checking Object Integrity CAA 2019 International Kraków

 • Organizacja serii konferencji: The Land of Fertility. South-East of Mediterranean from the beginning of The Bronze Age to the Muslim Conquest – Kraków 2014-2016
 • Organizacji Sympozjum: W Sercu Starożytnego Miasta. Pięć lat badań krakowskich archeologów na Agorze w Pafos Na Cyprze (2011–2015); Międzynarodowe Sympozjum oraz Wystawa Fotografii Roberta Słabońskiego.

Warsztaty:

 • Warsztaty CAA PL i Akademii Geomatyki Polskiej na Politechnice Warszawskiej dla studentów archeologii z zakresu nowoczesnych metod pomiarowych.
 • Warsztaty organizowane w związku z konferencją CAA INT 2019 w Krakowie.
Członkostwo w organizacjach naukowych
 • Od 2021 Przewodniczący polskiego oddziału Computer Application and Quantitative Methods in Archaeology – Polish Chapter
 • Od 2021 Członek Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich Polskiej Akademii Umiejętności
 • Od 2018 – członek Editorial Board Computer Application and Quantitative Methods in Archaeology
 • Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej
Działalność popularyzatorska

2016 Organizacja wystaw fotograficznych z badań w Pafos na Cyprze. Wystawy odbyły się w Krakowie (2013; 2015); Nikozji; Katowicach; Poznaniu

Inne

Praktyka dydaktyczna: Nauczyciel akademicki na kierunku Archeologia na Uniwersytecie Jagiellońskim od 2015 do 2022 – Prowadzę zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych z zakresu archeologii klasycznej z naciskiem na region wschodniego Basenu Morza Śródziemnego. Jest również współopiekunem ćwiczeń terenowych odbywających się na stanowisku Agora w Pafos na Cyprze.

Polecane linki