Katarzyna Radziwiłko • Mgr Katarzyna Radziwiłko

  Specjalista
  Koordynatorka projektu „ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej” (Grant DIALOG 0298/2018)
  k.radziwilko(at)uw.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • Popularyzacja archeologii
 • Ochrona dziedzictwa archeologicznego (kształtowanie świadomości społecznej)
 • Badania społeczne (wpływ archeologii na wspólnoty lokalne)
 • Edukacja archeologiczna
 • Archeoturystyka
 • Zarządzanie projektami
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2018–2019 Studia podyplomowe: Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich: Zarządzanie Kulturą w Administracji Rządowej, Samorządowej i w Organizacjach Pozarządowych (Nagroda Dyrektora IBL PAN za najlepszą pracę dyplomową)

2017 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, oddział w Krakowie, Kurs Księgowy I stopnia (Certyfikat księgowego)

2013–2014 Studia podyplomowe: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny: Muzealnictwo

2011–2015 Studia doktoranckie: Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Temat pracy doktorskiej: „Ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez popularyzację. Promocja archeologii w środowiskach lokalnych” (w przygotowaniu)

2011–2012 Centrum Doskonalenia Nauczycieli ZDZ w Białymstoku z/s w Olecku: Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli

2010–2011 Studia podyplomowe: Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych: Marketing Kultury

2005–2010 Studia magisterskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Historyczny:Archeologia, specjalność Archeologia Antyczna

2004 –2009 Studia magisterskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Historyczny: Historia, specjalność Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Stanowiska i funkcje

od 2019 Specjalista, Koordynator projektu „ArcheoCDN Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej” (Grant DIALOG 0298/2018) w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

od 2018 Specjalista ds. projektów lokalnych i edukacji w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

od 2017 Koordynator projektów w Fundacji Popularyzacji nauki im. Euklidesa

2017–2019 Specjalista w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

2015–2016 Specjalista ds. edukacji w Muzeum Wojska w Białymstoku

2013–2014 Nauczyciel historii i archeologii w Szkole Podstawowej w Górach Wysokich

2011–2012 Pracownia Promocji i Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego „Archaeo-Aesti”

Projekty badawcze

od 2017 HLC Project Polish Research & Activity Project in Southern Jordan, Uniwersytet Jagielloński (NCN), jako specjalista ds. popularyzacji archeologii

od 2013 Misja Archeologiczna w Kicharach Nowych, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, jako specjalista ds. popularyzacji archeologii i archeolog terenowy

Inne doświadczenia archeologiczne

2017 Misja Archeologiczna w Al-Falasija, jako archeolog

2016 Misja Archeologiczna w Montaccianico, jako archeolog

2012 Misja Archeologiczna w Gonio, jako archeolog

2010 Misja Archeologiczna w Nikonion, jako archeolog

2006–2013 jako dokumentalista w badaniach archeologicznych na następujących stanowiskach: 2013, Kwiatków, osada i cmentarzysko średniowieczne; 2009, Izdebno Kościelne, osada przeworska; 2008, Słupsk, Radzikowo 14, stanowisko wielokulturowe; 2008, Inowrocław, osada łużycka; 2007, Wrocław Zakrzów, osada nowożytna; 2006, Augustów, Szczeberka, Mazurki, paleolit, mezolit

Stypendia

2018 Staż naukowy Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, Lipsk, Niemcy

2015 Erasmus+, Uniwersytet Florencki, Florencja, Włochy

2014 Adulescentia est tempus discendi, Uniwersytet Florencki, Florencja, Włochy

2013 Adulescentia est tempus discendi, Centrum Archeologii Eksperymentalnej, Lejre, Dania

2012 Adulescentia est tempus discendi, Muzeum Archeologiczne i Etnologiczne w Cambridge, Wielka Brytania

2009 Erasmus Practice, Uniwersytet Egejski, Rodos, Grecja

2008–2009 Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska (archeologia)

2007–2008 Erasmus, Uniwersytet Stefana Batorego, Wilno, Litwa (historia)

Staże i wolontariaty

2018 Staż naukowy w Muzeum Egipskim w Lipsku, Niemcy

2012–2013 9-cio miesięczny Wolontariat Europejski w dziedzinie ochrony dziedzictwa archeologicznego i historycznego, Ozurgeti, Gruzja

2008 Centralne Archiwum Litewskie w Wilnie, Litwa

Bibliografia naukowa

P. Kołodziejczyk, M. Nowak, M. Wasilewski, B. Witkowska, J. Karmowski, M. Czarnowicz, A. Brzeska-Zastawna, J. Zakrzewska, K. Radziwiłko, J. Kościuk, HLC Project 2017: Jagiellonian University excavations in southern Jordan, Polish Archaeology in the Mediterranean 27/1, 379–416

K. Radziwiłko, P. Kołodziejczyk, Ł. Kutyło (w druku), Archaeological research as a benefit for the local community. Southern Jordan in socio-archeological study, Studies in Ancient Art and Civilization

K. Radziwiłko (w druku), Archaeological tourism: a chance or a threat to southern Jordanian community, Studies in Ancient Art and Civilization

M. Nucciotti, M. De Falco, L. Lazerini, K. Radziwiłko (2015). Archeologia Pubblica in Toscana e museologia per l’Archeologia Medievale. L’allestimento del castello di Arcidosso (Monte Amiata, Gr), Firenze

Konferencje, sympozja, warsztaty
Wystąpienia

2019 Konferencja naukowa IFIS PAN: „Pamięć i zapomnienie”
Referat: „Na styku różnych pamięci. Casus Archiwów Społecznych”

2019 „Forum Archeologii Publicznej. Popularyzacja i edukacja archeologiczna”, Toruń
Referat: „Społeczna odpowiedzialność archeologii”. Współpraca archeologów ze społecznością lokalną al-Ghaddar (Stara Dongola, Sudan)
Referat: „Kształtowanie świadomości społecznej na temat archeologii i dziedzictwa archeologicznego. Działania popularyzatorskie w południowej Jordanii w latach 2017-2019”
Referat: „Formy i metody działań popularyzatorskich. Edukacja archeologiczna w Górach Wysokich”

2019 „International Symposium: Routes, Goods and Ties. Recent discoveries and problems of southern levantine archaeology”, Kraków
Referat: „Popularizing archaeology and archaeological heritage. Popularization activities  in Jordan in 2017–2019”

2019 Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie”, Warszawa
Referat: „Popularyzacja wiedzy o archeologii i dziedzictwie archeologicznym. Działania popularyzatorskie w południowej Jordanii w latach 2017–2019”

2019 Konferencja ICHAJ 14 „Culture in Crisis: Flows of People, Artifacts & Ideas“, Florencja
Referat: „Heritage tourism and public archaeology reflected by sociological study and analysis conducted in southern Jordan, Case of HLC Project”

2018 Wystąpienie eksperckie Instytut GWZO, Lipsk
Referat: „Beyond the British Museum. Protection of archaeological heritage in local community through education illustrated by the example of Georgia, Jordan, Denmark, Italy and Poland”

2017 Konferencja „Przeminęło z wiatrem? Wczesnośredniowieczne ośrodki centralne na dzisiejszych obszarach peryferyjnych. Między nauką, ochroną a rewitalizacją“ (Grody Czerwieńskie – złote jabłko polskiej archeologii. Seminarium 5.), Zamość
Referat: „Kształtowanie świadomości archeologicznej w społeczności lokalnej poprzez edukację na przykładzie twierdzy Gonio (Gruzja)”

2015 Wystąpienie eksperckie – V Seminarium Muzealnictwa Wojskowego, Białystok
Referat: „Kreowanie oferty edukacyjnej w oparciu o eksponat. Innowacyjne metody nauczania w muzealnictwie wojskowym”

2010 Bogowie, Groby, Uczeni… Wierzenia, Symbolika i Obrzędowość w świetle badań naukowych, Wrocław
Referat: „Obrzędy, rytuały, zwyczaje w grupie suwalskiej kultury sudowskiej w świetle analiz obrządku szkieletowego”

Organizacja

2019 International Symposium: Routes, Goods and Ties; recent discoveries and problems of Southern Levantine Archaeology, Kraków

Działalność popularyzatorska
Publikacje popularno-naukowe

P. Kołodziejczyk, M. Wasilewski, K. Radziwiłko, P. Nocuń, M. Czarnowicz, J. Karmowski, B. Witkowska, J. Młynarczyk, K. Kopij, Ł. Miszk, M. Bernaś, D. Pokrzywa, M. Drzewiecki (2018), Przewodnik po południowej Jordanii

A. Janus, P. Haratyk, E. Majdecka, K. Radziwiłko, K. Sawko, K. Sielicka, K. Śliwowski, K. Werner (2015), Otwarte Zabytki. Przewodnik dla nauczycieli, bibliotekarzy i animatorów kultury, Warszawa

H. Kowalewska-Marszałek, K. Radziwiłko (2014), „Agri CULTURA pierwszych rolników…”, publikacja poprojektowa w formie DVD, Góry Wysokie

K. Radziwiłko (2014), Historia zaklęta w zabytku. Otwarte zabytki – sztuka zachowywania przeszłości za pomocą nowych technologii w: Mini projekt Otwarte zabytki, publikacja na licencji CC, Warszawa

K. Radziwiłko (2012), Od Neandertalczyka do Internauty…, publikacja poprojektowa w formie płyty DVD, Sejny

K. Radziwiłko (2011), Archeolog nie odkopuje dinozaurów, czyli o archeologii dla dzieci, w: Kultura 2,4% Synergia Różnorodności, Warszawa

Redakcja

2018 Przeszłość ma Przyszłość. 30 lat z archeologia w Górach Wysokich, red. H. Kowalewska-Marszałek, K. Radziwiłko, Góry Wysokie

2015 Dar Pamięci. Deportacje obywateli polskich do Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich w latach 1940-1941. Metody, pomysły, scenariusze zajęć, red. K. Radziwiłko, M. Wilczko, Białystok

Projekty popularno-naukowe
Koordynacja projektów z zakresu Działalności Upowszechniającej Naukę (MNiSW)

2018–2019 Polskie badania archeologiczne w Jordanii – wystawa prezentująca polskie odkrycia w rejonie Shawbak i Al-Tafila, Fundacja Popularyzacji Nauki im. Euklidesa

2018–2019 Archeologia regionu południowej Jordanii – działania popularyzatorskie wśród lokalnej społeczności oraz cyfrowy przewodnik po stanowiskach archeologicznych regionu, Fundacja Popularyzacji Nauki im. Euklidesa

2018–2019 Międzynarodowa konferencja naukowa upowszechniająca wiedzę o wynikach polskich badań archeologicznych prowadzonych w Jordanii, Fundacja Popularyzacji Nauki im. Euklidesa

Koordynacja projektów z zakresu popularno-naukowym i edukacyjnym

2017–2018 Przeszłość ma przyszłość. 30 lat z archeologią w Górach Wysokich, Góry Wysokie (Seniorzy w Akcji/Polsko Amerykańska Fundacja Wolności)

2014–2015 Rośliny w Pradziejach, Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Góry Wysokie, Szkoła Podstawowa w Czyżowie Szlacheckim, Góry Wysokie/Czyżew Szlachecki (POKL)

2014 Agricultura Pierwszych rolników, powrót do przeszłości. Odtwarzanie Pradziejów za pomocą nowych technologii. Warsztaty Edukacyjne dla dzieci, Góry Wysokie (V Edycja Akademii Orange, projekt nominowany do nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej)

2013 ArchaeoCULTURE. In the footsteps of ancestors, Polska, Gruzja, Wielka Brytania (Młodzież w działaniu)

2012–2013 Promotion Historical Guria Heritage in Ozurgeti, Student-Youth-Council, Ozurgeti, Gruzja

2012 Od Neandertalczyka do Internauty. Wczoraj , dziś, jutro. Warsztaty edukacyjne z zakresu dziedzictwa kulturowego dla młodzieży gimnazjalnej, Sejny (III Edycja Akademii Orange)

Wykonawca projektów popularno-naukowych

2018 Festiwal Nauki, Pałac Staszica PAN, Warszawa (IKŚiO PAN)

2018 Symfonia Małego Miasta, Ośrodek Kultury w Sejnach (Fundacja PZU)

2017 Scenariusze lekcji do pakietów edukacyjnych o historii Polski, Muzeum Początków Państwa Polskiego/Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Gniezno

2017 Letni ogród Animacji, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie

2016 Archeologiczne Śniadanie w Parku w ramach festiwalu Artefakty, Pruszków

2015–2016 Agricultura, czyli Pierwsi Rolnicy na Ziemiach Polskich, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie

2015 Piknik Naukowy – Jak żyli ludzie przed wiekami, reprezentant Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie, Warszawa

2013–2014 Otwarte Zabytki. Projekt Polska: Przewodnik po zabytkach, Warszawa

2012–2014 Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii (Warszawa) – zajęcia o tematyce archeologicznej

2013–2014 Niedzielne spotkania z Archeologią w Kinie Praha

2012 Śladami przodków – Klub Młodego Odkrywcy, Giby (POKL)

2011 Ferie z Archeologią, Dom Muz w Toruniu

Inne
Praktyka dydaktyczna

od 2019 Wykładowca Studiów Podyplomowych: Zarządzanie Kulturą w Administracji Rządowej, Samorządowej i w Organizacjach Pozarządowych realizowanych przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk