Katarzyna Anc

  • Mgr Katarzyna Anc

    Pracownik inżynieryjno-techniczny
    Pracownia bioarcheologiczna
    k.anc@uw.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

  • archeozoologia
Kariera zawodowa

Wykształcenie:

2001 Praca magisterska: „Zwierzęce szczątki kostne ze stanowiska 1 w Grzybianach, woj. dolnośląskie, dz. 16R”, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Doświadczenie zawodowe:

od 2019 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

od 2009 Archeo-Invest Usługi Archeologiczne. Stanowisko: właściciel, archeolog; prowadzenie badań archeologicznych, prace eksploracyjne i dokumentacyjne na stanowisku, opracowanie zwierzęcych szczątków kostnych.

2007–2008 Irish Archaeological Consultancy Ltd. (Irlandia). Stanowisko: archeolog; prace eksploracyjne i dokumentacyjne na stanowisku .

2006–2007 Aegis Archaeology Ltd. (Irlandia). Stanowisko: archeolog; prace eksploracyjne i dokumentacyjne na stanowisku.

2006 Archaeological Consultancy Service Ltd. (Irlandia). Stanowisko: archeolog; prace eksploracyjne i dokumentacyjne na stanowisku.

Projekty badawcze
Badania szczątków zwierzęcych z terenów Polski:

2018 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych z Grodziska Mazowieckiego, stanowisko pradziejowe.

2017 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych z Gdańska, stanowisko średniowieczne.

2016 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych ze Starych Babic, stanowisko pradziejowe, oraz z Warszawy, stanowisko nowożytne.

2015 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych ze Starych Babic, stanowisko pradziejowe.

2014 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych z Warszawy, stanowisko nowożytne.

2013 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych z Broku, stanowisko średniowieczne, w Kłudnie Starym, stanowisko pradziejowe.

2012 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych ze Stupska, stanowisko średniowieczne.

2011 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych z Łomianek, Brwinowa, Kotowic (współpraca), stanowiska średniowieczne.

2010 Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych z Ludwinowa (współpraca), z Kruszyna (współpraca), stanowiska pradziejowe.

2008–2010 współuczestnicwo w analizie materiałów osteologicznych ze stanowisk archeologicznych o różnej chronologii (grodzisko w Trzciance, wczesne średniowiecze; Kołobrzeg i Puck-Miasto, późne średniowiecze; zamek w Człuchowie, późne średniowiecze i czasy nowożytne.

Inne projekty archeologiczne:

 2018 Badania archeologiczne: Wiskitki, Warszawa, Przasnysz, kierownik badań, archeolog.

2017 Badania archeologiczne: Warszawa, Pruszków, Borzęcin Duży, kierownik badań, archeolog.

2016 badania archeologiczne: Łomianki, Stare Babice, Warszawa, kierownik badań, archeolog.

2015 Badania archeologiczne: Projekt ropociąg „Przyjaźń”, Projekt S7, Stare Babice, kierownik badań, archeolog.

2014 Badania archeologiczne: Warszawa, Koczargi Stare, Borzęcin Duży, Projekt ropociąg „Przyjaźń”, kierownik badań, archeolog.

2013 Badania archeologiczne: Kłudno Stare, Modlin, kierownik badań, archeolog.

2012 Badania archeologiczne: Stupsk, Borzęcin Duży, Projekt S17, kierownik badań, archeolog.

2011 Badania archeologiczne: Ciechanów, Nowy Dwór Maz., Koczargi St., kierownik badań, archeolog.

2010 Badania archeologiczne: Łomianki, Ożarów Maz., kierownik badań, archeolog.

2009 Badania autostradowe UW, jako archeolog.

2006–2008 Badania archeologiczne w Irlandii, jako archeolog.

2000 Badania archeologiczne w Novae (Bułgaria) praktyki studenckie.

1999 Badania archeologiczne w Novae (Bułgaria) praktyki studenckie.

1998 Badania archeologiczne w Bałakławie (Ukraina) praktyki studenckie.

Bibliografia naukowa

Piątkowska-Małecka, J., Anc, K., Chromańska, A., Gągała, M., Kaczyńska, J., Kur, A., (2008). Gospodarowanie zwierzętami w osadzie ludności kultury łużyckiej w Grzybianach koło Legnicy, stan. 1 (woj. dolnośląskie), w: D. Makowiecki, R. Abłamowicz, D. Abłamowicz, K. Smiarowski, M. Makohonienko, (red.), III Sympozjum Archeologii Środowiskowej, Katowice–Koszęcin, 152–155

Anc, K., Woźniak, A. (2009). Zwierzęce szczątki kostne ze stanowiska Kruszyn 11, w: A. Jankowski (red.), Archeologiczne badania wykopaliskowe na trasie autostrady A1, Kruszyn, gm. Włocławek, stan. 11 (aut. 102), Opracowanie wyników badań z lat 2008–2009, Etap II. Legionowo, 166–201 (maszynopis dostępny w archiwum NID Warszawa).

Działalność popularyzatorska

czerwiec 2019 – uczestnictwo w pikniku naukowym w Muzeum Historycznym w Legionowie

2015–2018 Udział w projektach popularyzujących archeologię Stowarzyszenia Ante