Joanna Then-Obłuska

Zainteresowania badawcze:

  • badanie kontaktów handlowych w starożytności i średniowieczu na podstawie makroskopowej i archeometrycznej analizy materiałów używanych do produkcji ozdób
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2008 rozprawa doktorska na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod kierunkiem prof. Joachima Śliwy. Tytuł rozprawy „Obrządek pogrzebowy ludności pasterskiej w Egipcie w okresie od VI do II tysiąclecia p.n.e.”

2003–2008 studia doktoranckie w Instytucie Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2003 praca magisterska na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł pracy „Nomadyzm pasterski na wzgórzach Negewu w okresie przejściowym pomiędzy wczesnym i środkowym brązem (ok. 2350–2000 p.n.e.)”

Stanowiska i funkcje

od 2014 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (grant Narodowego Centrum Nauki w konkursie Sonata 5, UMO-2013/09/D/HS3/04508)

od 2012 Research Associate, The Oriental Institute University of Chicago

2008–2010 adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Projekty badawcze (wybór)

od 2018 „Beads and pendants from Aksum”

od 2017 “Glass beads and pendants from post-Meroitic sites in Lower Nubia”, projekt archeometryczny w ramach współpracy Oriental Institute University of Chicago i The Field Museum, Chicago (z dr L. Dussubieux)

2014–2018 “Rekonstrukcja kontaktów handlowych w Afryce Północno-Wschodniej na podstawie analizy interdyscyplinarnej nubijskich ozdób osobistych” projekt archeometryczny w ramach grantu NCN, Sonata 5; jako kierownik grantu

2012–2016 “Glass bead trade in the Early Roman and Mamluk Quseir ports — A view from the Oriental Institute Museum assemblage”, projekt archeometryczny w ramach współpracy Oriental Institute University of Chicago i The Field Museum, Chicago (z dr L. Dussubieux)

od 2012 „Beads and pendants from the Oriental Institute Nubian Expedition”, projekt w ramach Oriental Institute University of Chicago

od 2012 “Beads and pendants from Berenike”, projekt w ramach The Berenike Project (Uniwersytet w Delaware/Uniwersytet Warszawski)

Doświadczenia archeologiczne i muzealne (wybór)

2018 Wuqro, Ethiopia: Maryam Anza Project – study of bead material from Maryam Anza, Ethiopia (the 4th–5th centuries AD)

2016 Kair, Egipt: analiza materiału paciorkowego i biżuterii w ramach “A Horde of Meroitic Jewellery from Qasr Ibrim” (z dr P. Rose and G. Pyke)

2015 Naprstek Museum, Praga: analiza materiału paciorkowego z Wadi Qitna, Egipt

2015 Section Française de la direction des antiquités du Soudan (SFDAS), NCAM i Sudan National Museum w Chartumie: analiza makroskopowa paciorków z Saï, Sedeinga, Berber, Ghazali, El-Zuma i Meroe

2015 Muzeum Archeologiczne w Poznaniu: analiza makroskopowa paciorków z wykopalisk w rejonie czwartej katarakty nilowej

2014 The National Archaeological Museum, Madryt: analiza makroskopowa paciorków z wykopalisk w ramach Misión Arqueológica Española en Nubia

2014 The Museum of Archaeology University of Stavanger, Norway – analiza makroskopowa paciorków z wykopalisk Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubia (I-XVIII wiek) \

2014 Magazyny SCA, Quft, Egipt: analiza makroskopowa paciorków z wykopalisk University of California Los Angeles/University of Delaware i Uniwersytetu Warszawskiego (Berenike 1994–2000, Marsa Nakari, Shenshef i Sikait)

2013  Oriental Institute Museum University of Chicago: analiza makroskopowa i laboratoryjna paciorków szklanych z okresu wczesnorzymskiego i mameluckiego z Quseir al-Qadim (I–II wieku I XIV wieku); we współpracy z dr L. Dussubieux, The Field Museum Laboratory, Chicago

2012 Oriental Institute Museum University of Chicago: analiza makroskopowa paciorków z wykopalisk w ramach Oriental Institute Nubian Expedition (3500 p.n.e.–1900 n.e.)

2012 The Berenike Project (Uniwersytet w Delaware/Uniwersytet Warszawski), Egipt: analiza makroskopowa paciorków z sezonów 2009–2012

2011  Sudan National Museum w Chartumie/NCAM: analiza makroskopowa paciorków (IV–VI wiek) w ramach The Arizona State University Project w El-Ginefab School

2011 Sai Island Archaeological Mission (SIAM), Sudan: analiza makroskopowa paciorków (I–III wiek)

2011 El-Zuma, Sudan: analiza makroskopowa paciorków (IV–VI wiek)

2011 Stara Dongola, Sudan: analiza makroskopowa paciorków (VI–XVII wiek)

2011 British Museum: analiza makroskopowa paciorków z kolekcji The Sudan Archaeological Research Society Fourth Cataract Project

2010  Muzeum Archaeologiczne w Gdańsku: analiza makroskopowa paciorków (2500 p.n.e.–1500 n.e.) w ramach The Gdańsk Archaeological Museum Expedition to the Fourth Cataract Region

2010 Muzeum Narodowe w Warszawie: analiza makroskopowa paciorków (2500 p.n.e.–1500 n.e.) wr amach PCMA University of Warsaw Fourth Cataract Project

Stypendia, granty, nagrody

2015/2016 stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP w Egipcie (Berenike) (2 miesiące)

od 2014 “Rekonstrukcja kontaktów handlowych w Afryce Północno-Wschodniej na podstawie analizy interdyscyplinarnej nubijskich ozdób osobistych” grant Narodowego Centrum Nauki (Sonata 5), UMO-2013/09/D/HS3/04508; jako kierownik projektu

2014 stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP w Egipcie (analiza paciorków z Berenike) (1 miesiąc)

2004–2005 stypendium Rządu Polskiego w Egipcie na przygotowanie doktoratu (1 rok)

Bibliografia naukowa

Książki

w druku Then-Obłuska, J., Beads and pendants from the Oriental Institute Nubian Expedition, Part 1: The Early Nubian, Middle Nubian, and New Kingdom objects (=Oriental Institute Nubian Expedition 16), Oriental Institute University of Chicago Press

w druku Then-Obłuska, J., Glass Bead Trade in Northeast Africa, The evidence from Meroitic and Post-Meroitic Nubia (with B. Wagner)

Rozdziały w książkach

2019 Then-Obłuska, J., Bead Trade in Roman Ports: A View from the Red Sea port of Marsa Nakari, In: Manzo, A., Zazzaro, Ch., D. Joyce De Falco (eds) Stories of Globalisation: The Red Sea and the Persian Gulf from Late Prehistory to Early Modernity. Selected Papers of Red Sea Project VII. Leiden, Boston: BRILL, 264–280

2019 Then-Obłuska, J., Beads and Pendants, w: L.A. Heidorn, Dorginarti, (=Oriental Institute Nubian Expedition 14), Oriental Institute University of Chicago Press (w druku)

2018 Then-Obłuska, J., Short and long-distance contacts of Late Antique Nubia: a view through the bead hole, In: M. Honegger (ed), Proceedings of the Thirteen International Conference for Nubian Studies (Neuchâtel, 1-6 September 2014) “Nubian Archaeology in the XXIst Century” Collection « Orientalia Lovaniensia Analecta », Peeters Editions, pp. 587–595

2017 Then-Obłuska, J., Wagner, B., Glass bead trade in Northeast Africa in the Roman period – a view according to The Museum of Archaeology University of Stavanger assemblage, In: S. Wolf, A. de Pury-Gysel (eds.), Annales du 20e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre (AIHV), Fribourg/Romont 7–11 septembre 2015, Romont, 248–256

2017 Then-Obłuska, J., Beads and pendants, w: I. Zych, S.E. Sidebotham (red.), Berenike Report, Seasons 2010–2011, (=PCMA Excavation Series 4)

2016 Then-Obłuska, J., The ‘bead side’ story of Medieval and post-Medieval Nubia: Tentative approach to the bead collection of the Museum of Archaeology University of Stavanger, Norway, w: A. Łajtar, A. Obłuski, I. Zych (red.), Aegyptus et Nubia Christiana. The Włodzimierz Godlewski Jubilee Volume on the Occasion of his 70th Birthday, Warsaw: PCMA UW, 579–612

2014 Then-Obłuska, J., The code of the hidden beads – from the Kerma to the Islamic period according to the 4th Cataract material from the Gdańsk Archaeological Museum collection, w: J.R. Anderson, D. Welsby (red.) The Fourth Cataract and Beyond. Proceedings of the 12th International Conference for Nubian Studies (=British Museum Publications on Egypt and Sudan 1), Leuven–Paris–Walpole, MA: Peeters, 1069–1090

Artykuły naukowe

2019 Then-Obłuska, J., Wagner, B., and Kępa-Linowska, L., Dare to gaze upon her face, An interdisciplinary analysis of mosaic face beads from Meroe, Journal of Glass Studies 61 (w druku)

2018 Then-Obłuska, J., Beyond the Nubian gold, Meroitic beads between the Fifth and the Sixth Nile Cataract, BEADS: Journal of the Society of Bead Researchers 30, 31–43

2018 Then-Obłuska, J., Wagner, B., Beads for Nubian monks: An interdisciplinary assessment of a Ghazali find, Der Antike Sudan, Mitteilungen der Sudanarchäologischen Gesellschaft zu Berlin e.V MittSAG 29, 65–70

2018 Then-Obłuska, J., Beads and pendants from the Hellenistic to Early Byzantine Red Sea port of Berenike, Egypt, Seasons 2014 and 2015, Polish Archaeology in the Mediterranean 27/1 (w druku)

2018 Then-Obłuska, J., Early Makuria Research Project. Beads and pendants from the tumulus cemetery in Tanqasi, Nubia, Sudan (Season 2018), Polish Archaeology in the Mediterranean 27/1 (w druku)

2017 Then-Obłuska, J., Royal ornaments of a late antique African kingdom, Early Makuria, Nubia (AD 450–550), Early Makuria Research Project, Polish Archaeology in the Mediterranean 26/1, 687–718

2017 Then-Obłuska, J., Between the Nile and the Ocean. The bead assemblage from Shenshef in the Eastern Desert (4th–6th centuries AD), Polish Archaeology in the Mediterranean 26/1, 725–752

2017 Then-Obłuska, J., Beads and pendants in the late Harbor Temple and the harbor temenos of the Red Sea port of Berenike (seasons 2010–2013): materials, techniques, functions and cultural attribution, Polish Archaeology in the Mediterranean 26/2, 193–212

2016 Then-Obłuska, J., Dussubieux, L., Glass bead trade in the Early Roman and Mamluk Quseir ports – a view from the Oriental Institute Museum assemblage, Archaeological Research in Asia 6, 81–103, http://doi.org/10.1016/j.ara.2016.02.008

2016 Then-Obłuska, J., Beads and pendants from the tumuli cemeteries at Wadi Qitna and Kalabsha-South, Nubia, BEADS: Journal of the Society of Bead Researches 28, 38–45

2016 Then-Obłuska, J., Trade and faith in Nubian early Makuria (AD 450–550): macroscopic examination of personal adornments from el-Zuma in Nubia, Polish Archaeology in the Mediterranean 25, 741–760

2016 Meroitic beadwork: an overview based on finds from Sai in ancient Nubia, Polish Archaeology in the Mediterranean 25, 691–724

2016 Early Makuria Research Project. Late antique beads and a Napatan amulet from the Early Makuria Phase II tumuli cemetery at El-Detti (about AD 450–550), Season 2015, Der Antike Sudan, Mitteilungen der Sudanarchäologischen Gesellschaft zu Berlin e.V. MittSAG 27, 133–138

2015 Then-Obłuska, J., Cross-cultural bead encounters at the Red Sea port site of Berenike, Egypt, Preliminary assessment (seasons 2009–2012), Polish Archaeology in the Mediterranean 24/1, 735–778

2015 Then-Obłuska, J., Beads and pendants from Sedeinga, Nubia, BEADS: Journal of the Society of Bead Researchers 27, 29–46

2015 Then-Obłuska, J., “Jewels of Ancient Nubia” – a glance through the eye bead from Berenike, Der Antike Sudan, Mitteilungen der Sudanarchäologischen Gesellschaft zu Berlin e.V. MittSAG 26, 263–266

2015 Then-Obłuska, J., Beads from Nubia and Quseir, w: The Oriental Institute 2014–2015 Annual Report, 140–143

2015 Kępa, L., Otmianowska, M., Then-Obłuska, J., Wagner, B., Analiza rozmieszczenia pierwiastków w badaniach archeometrycznych z zastosowaniem mikropróbkowania laserowego w spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Elemental distribution in archaeometric studies with the use of micro-destructive laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry, Wiadomości Chemiczne 69, 719–734

2014 Then-Obłuska, J., The secret life of Nubian eye beads: An interdisciplinary analysis of beads from the Gdańsk Archaeological Museum Expedition (GAME) collection, GAMAR 11, 107–112

2014 Then-Obłuska, J., An early Roman mosaic ‘flower’ bead from Musawwarat, Der Antike Sudan, Mitteilungen der Sudanarchäologischen Gesellschaft zu Berlin e.V. MittSAG 25, 69–72

2013 Then-Obłuska, J., A few millimeters via thousands of kilometers: An Asian etched carnelian bead from Nubia, Der Antike Sudan, Mitteilungen der Sudanarchäologischen Gesellschaft zu Berlin e.V. MittSAG 24, 117–123

2013 Then-Obłuska, J., A Medieval transcultural medium: Beads and pendants from Makurian and post-Makurian Dongola in Nubia, Polish Archaeology in the Mediterranean 22, 679–720

2012 Then-Obłuska, J., ‘The Unregarded Art’ and ‘Sense of Order’ – A multidimensional study of Lower Nubian beads from the Oriental Institute Collection, w: The Oriental Institute University of Chicago Annual Report 2011–2012, 139–141

2011 Then-Obłuska, J., Mobility patterns of pastoral peoples from the Eastern and Western Deserts (6th–2nd millennia BCE): An ethno-archaeological examination of burial practices, Études et Travaux 34, 185–199

Konferencje

Wystąpienia

2018 14th International Conference of the Nubian Studies, Paryż
Referat (z B. Wagner): „Nubia in Late Antique world trade network: South Indian/Sri Lankan glass bead evidence”

2016 12th International Conference For Meroitic Studies, Praga, Czechy
Referat (z P. Rose i G. Pyke): „A Horde of Jewellery from Qasr Ibrim”

2016 41st International Symposium on Archaeometry (ISA), Kalamata, Grecja
Poster (z A. Quiles, J. Sigl, G. Capriotti, M. De Meyer, W. Müller, C. Naunton, L. Peloschek, V. Pichot, J. Smythe, C. Thiers): „Archaeometry in Egypt: state-of-the-art and future perspectives”

2016 Konferencja „<Imperial> Berenike and its Antecedents on the Red Sea Coast”, Kair, Egipt
Poster: „Indo-Pacific glass beads at the Red Sea Roman ports in Egypt”

2015 20e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre /The 20th Congress of the International Association for the History of Glass, Fryburg, Szwajcaria
Referat (z B. Wagner): „Glass bead trade in Northeast Africa in the Roman period – a view according to The Museum of Archaeology University of Stavanger assemblage”

2015 Konferencja „Polacy nad Nilem”, Warszawa
Referat: „Gra szklanych paciorków: morfologiczna, technologiczna i chemiczna analiza kolekcji z czerwonomorskiego portu, Quseir”

2015 Konferencja „The Red Sea and the Gulf: Two Alternative Maritime Routes in the Development of Global Economy, from the Late Prehistory to Modern Times”, The Seventh International Conference on the Peoples of the Red Sea Region and Their Environment, Neapol–Procida, Włochy
Referat: “Bead trade in the Roman ports – a view from the Red Sea port Marsa Nakari”

2014 13th International Conference for Nubian Studies, Neuchatel, Szwajcaria
Referat: “Short and long distance contacts of the Late Antique Nubia: a view through the bead hole”

2013 Warsztaty „From the Red Sea to the Gulf”, Warszawa
Poster: „Beads and Pendants from Berenike, seasons 2009–2012, an overview”

2013 Konferencja „Indian Ocean trade and the archaeology of technology: Personal Adornment from Pattanam and beyond”, British Museum and Pondicherry University, Indie
Referat 1: “Organic ornaments from Berenike and Quseir al-Qadim, Egypt”
Referat 2: “Short and long distance trade contacts of the Roman Red Sea ports. Evidence from the macroscopic analysis of Berenike and Quseir beads”

2010 12th International Conference for Nubian Studies, British Museum, Londyn, Wielka Brytania
Referat: “The code of the hidden beads – from the Kerma to the Islamic period according to the 4th Cataract material from the Gdańsk Archaeological Museum collection”

Organizacja

2017 Konferencja „Red Sea 8”, Warszawa

Członkostwo w organizacjach naukowych

  • członek The Sudan Archaeological Research Society
  • członek International Society for Nubian Studies
  • członek The Society of Bead Researchers

[/toggle]