Joanna Rądkowska

Zainteresowania badawcze:

  • archeologia Bliskiego Wschodu w okresach od hellenistycznego do późnorzymskiego
  • archeologia Półwyspu Arabskiego w okresie przedislamskim
  • archeologia Egiptu Grecko-Rzymskiego
  • architektura i urbanistyka starożytna
  • szlaki morskie w starożytności
  • kontakty Afryki Wschodniej z Arabią i Indiami w starożytności
  • religie starożytne
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2005 praca magisterska w Instytucie Archeologii UW: „Studium koncepcji przestrzennej pałaców Heroda Wielkiego”

2003 praca licencjacka w Instytucie Archeologii UW: „Wybrane fundacje świątynne Heroda Wielkiego”

Stanowiska i funkcje

od 2015 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

2010-2011 wykładowca w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny Czechowskiego w Podkowie Leśnej (wykłady: historia sztuki)

2005-2009 wykładowca w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny Czechowskiego w Podkowie Leśnej (wykłady: archeologia biblijna)

Projekty badawcze

od 2015 wykonawca w grancie NCN Preludium 7: 2014/13/N/HS3/04400 „Wierzenia i praktyki religijne w „Ziemi Czerwonej”: zespoły budowli sakralnych i obiekty kultowe z miasta portowego Berenike jako odzwierciedlenie religijności mieszkańców egipskiego wybrzeża Morza Czerwonego i Pustyni Wschodniej w okresie od III w. p.n.e. po wczesny VI w n.e.”; kierownik grantu: mgr Iwona Zych

od 2009 badania wykopaliskowe na stanowisku Berenike (Egipt) w ramach The Berenike Project; jako archeolog

2012,2013 badania wykopaliskowe na stanowisku Al-Qusur, Fajlaka (Kuwejt); jako archeolog

Inne doświadczenia archeologiczne

2013 badania wykopaliskowe w Chodliku (Polska); jako archeolog

2007, 2009, 2011 badania wykopaliskowe w Nea Paphos (Cypr); jako archeolog

2007, 2008 badania wykopaliskowe w Sakkarze (Egipt); jako dokumentalista

2001, 2002 archeologiczne badania ratunkowe w Gdańsku; jako archeolog

Stypendia, granty, nagrody

2014/2015 stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Kairze (6 miesięcy)

2012/2013 stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Kairze (2 miesięcy)

2010 stypendium im. K. Michałowskiego (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW) (12 miesięcy)

2009/2010 stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Kairze (4 miesiące)

2006-2010 stypendium Prezesa Polskiej Akademii Nauk realizowane w Zakładzie Archeologii Śródziemnomorskiej PAN (obecnie IKSiO PAN)

Bibliografia naukowa

Rozdziały w książkach

2011 Rądkowska, J.K., Woźniak, M., Locating the Emporium of Berenike: Evidence of geology, geophysical prospection and satellite mapping, [w:] S.E. Sidebotham, I. Zych (red.), Berenike 2008–2009. Report on the Excavations at Berenike, Including a Survey in the Eastern Desert, [=PCMA Excavation Series 1], Warszawa: PCMA, 19–25

2008 Rądkowska, J.K., Hellenistyczne korzenie architektury Heroda Wielkiego, [w:] P. Muchowski, M. Munnich, Ł. Niesiołowski-Spano (red.), Zachować tożsamość: Starożytny Izrael w obliczu obcych religii i kultur [=Rozprawy i Studia Biblijne 31], Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 147–159

Artykuły naukowe

2014 Woźniak, M., Rądkowska, J.K., In search of Berenike of the Ptolemies. The Hellenistic fort of Berenike Trogodytika, its localization, form and development. (Part one), PAM 23/1, 505–52

2014 Zych, I., Rądkowska, J.K., Crespo-Lineiro, N., Sidebotham, S.E., The Square Feature in the harbor: Excavations in Berenike 2010–2011, PAM 23/1, 245–264

2013 Rądkowska, J.K., Zych, I., Sidebotham, S.E., The Late Roman harbor temple of Berenike. Results of the 2010 season of excavations, PAM 22, 209–228

2012 Meyza, H., W.A. Daszewski, W.A., Brzozowska, A., Michalska, J., Rądkowska, J.K., Więch, M., Nea Paphos. Season 2009, PAM 21, 407–422

2010 Daszewski, W.A, Meyza, H., Machowski, W., Papuci-Władyka, E., Rądkowska, J.K., Wasilewska, O., Nea Paphos. Season 2007, PAM 19, 503–514

Inne

2004 Rądkowska, J.K., Od Przybytku do Świątyni Salomona, Archeologia Żywa 1–2 (27–28), 60–65

Publikacje rysunków

2013 [w:] K. Kuraszkiewicz, K. Myśliwiec (red.), Polish–Egyptian Archaeological Mission, Saqqara V. Old Kingdom Structures between the Step Pyramid Complex and the Dry Moat, Warszawa, fig. 150–152; 155a–e; 156; 157; 159; 160a–d; 161d

2010 [w:] K. Myśliwiec, K. Kuraszkiewicz (red.), Polish–Egyptian Archaeological Mission, Saqqara IV. The Funerary Complex of Nyankhnefertem, Warszawa, pl. 13–16; 17–18

2008 [w:] K. Myśliwiec (red.), Polish–Egyptian Archaeological Mission, Saqqara III. The upper Necropolis, Warszawa; pl. 91; 417–423; 466–467; 499; 502–517; 525

Konferencje

Organizacja

2013„From the Red Sea to the Gulf – new directions in PCMA UW archaeological research”. Międzynarodowy warsztat organizowany przez CAŚ UW

Wystąpienia

201519th International Conference of Ethiopian Studies: Ethiopia — Diversity and Interconnections through Space and Time, Warszawa. Referat (z M. Woźniakiem): ”Berenike ad Aegyptum: a Harbor between the Mediterranean and East Africa”

2015ARAM Society for Syro-Mesopotamian Studies. 42nd International Conference: Religious Offerings and Sacrifices in the Ancient Near East. Oriental Institute, Oxford University, Oxford. Referat (z I. Zych): “The Late Roman Lotus Temple in Berenike: a case study of archaeological evidence for ritual activity of an unidentified cult in the Red Sea area”

2015Red Sea Project VII. The 7th international conference on the peoples of the Red Sea region and their environment. The Red Sea and the Gulf, BFSA, ISMEO, Universita degli studi di Napoli ‘L’Orientale”, Neapol. Referat: (z I. Zych): “Exotic cults in Roman Berenike? An investigation into two temples from the harbor temenos”

2014Colloque international : Les mobiliers archéologiques dans leur contexte, de la Gaule à l’Orient méditerranéen. Fonctions et statuts, HERMA and IFAO, Poitiers. Referat (z I. Zych): “The ‘Lotus Temple’ assemblage: two phases of cultic and ritual activities in the 4th and 5th century AD in Berenike on the Red Sea (Egypt)”

2013„From the Red Sea to the Gulf – new directions in PCMA UW archaeological research” Międzynarodowy warsztat organizowany przez CAŚ UW, Warszawa. Referat: “Lotus Temple of Berenike”

2011Konferencja “Polacy nad Nilem”, Warszawa. Referat (z I. Zych, M. Woźniakiem): „Fort i świątynia pełna lotosów”

2010Konferencja „Polacy nad Nilem”, Warszawa. Referat (z I. Zych, M. Woźniakiem): „Porty Berenike po wykopaliskach w 2010 roku – stan badań i perspektywy badawcze”

2009Konferencja „Polacy nad Nilem”, Warszawa. Referat (z I. Zych, T. Herbichem): „Berenike 2009. W poszukiwaniu portu”

2006 Sympozjum „Zachować tożsamość. Izrael w obliczu obcych religii i kultur”, Kazimierz Dolny. Referat: „Hellenistyczne korzenie architektury Heroda Wielkiego”

Działalność popularyzatorska
  • Prowadzenie profilu: The Berenike Project na Facebooku
  • Pomysłodawczyni i realizatorka (z Markiem Woźniakiem) cyklu wykładów i wystawy etnograficznej realizowanych przy współpracy Służewskiego Domu Kultury pt. „Tajemnice antycznego świata”. Wykłady popularyzują prace polskich archeologów pracujących w misjach Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Polecane linki