Joanna Ciesielska

Zainteresowania badawcze:

  • Archeologia średniowiecznej Nubii
  • Archeologia funeralna
  • Bioarcheologia populacji doliny Nilu
  • Paleopatologia
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2012–2018      Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

2012                  Obrona pracy magisterskiej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Karola Myśliwca, zatytułowanej: Cmentarzyska z okresu faraońskiego przy fortach egipskich w rejonie II katarakty nilowej

2010                  Obrona pracy licencjackiej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr Dobrochny Zielińskiej, zatytułowanej: Identyfikacja pochówków wojowników nubijskich w okresie Kermy klasycznej (1750–1520/1470 p.n.e.) na podstawie urazów widocznych w obrębie szkieletu i wyposażenia grobowego

Projekty badawcze

2014–2016 „Ghazali Archaeological Site Presentation Project” Ghazali (Sudan), jako antropolog i archeolog

2016–2018 „Infrastruktura handlu międzynarodowego w basenie Morza Czerwonego w okresie rzymskim” Aynuna (Arabia Saudyjska), jako antropolog i archeolog

Inne projekty archeologiczne

2019 misja archeologiczna Saruq el-Hadid (Zjednoczone Emiraty Arabskie), jako archeolog

2017–2018 misja archeologiczna Bire (Liban), jako archeolog

2011, 2014 misja archeologiczna Naqlun (Egipt), jako antropolog

2013 misja archeologiczna Shuang An (Chiny), jako archeolog i antropolog

2013 misja archeologiczna Fajlaka – Kharaib el-Desht (Kuwejt), jako archeolog

2010 misja archeologiczna Jiyeh (Liban), praktyki studenckie

2009 misja archeologiczna Tell el-Retaba (Egipt), praktyki studenckie

2007–2009 misja archeologiczna Novae (Bułgaria), praktyki studenckie

2006 misja archeologiczna Gdańsk (Polska), praktyki studenckie

Stypendia

2018/2019 Stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i MNiSW na 4-miesięczny pobyt badawczy w Kairze

2018 stypendium Societas Humboldtiana Polonorum – I nagroda w konkursie na najlepsze wystąpienie w panelu Młodych Naukowców

2018 Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) – stypendium na miesięczny pobyt badawczy w Berlinie w Niemieckim Instytucie Archeologicznym (DAI)

2017/2018 Stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i MNiSW na 4-miesięczny pobyt badawczy w Kairze

2017 stypendium Societas Humboldtiana Polonorum – I nagroda w konkursie na najlepsze wystąpienie w panelu Młodych Naukowców

2017 Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) – stypendium na miesięczny pobyt badawczy w Berlinie w Niemieckim Instytucie Archeologicznym (DAI)

2017 stypendium (przyznane w czerwcu 2016) przez Polską Akademię Umiejętności

2017 Fundacja Z Brzezia Lanckorońskich – stypendium na miesięczny pobyt badawczy w Londynie

2016/2017 Stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i MNiSW na 5-miesięczny pobyt badawczy w Kairze

 

Bibliografia naukowa

Rozdziały w książkach

w druku Ciesielska J.A., Trench 14: Excavation report, in: M. Gawlikowski (ed.), Aynuna: A Nabatean Port on the Red Sea. Seven Seasons of Saudi–Polish Excavations, Saudi Commission for Tourism & National Heritage (SCTH), Riyad

w druku Ciesielska J.A., Bioarchaeological analysis of human remains from Lower Aynuna, seasons 2016–2018. Short fieldwork report, in: M. Gawlikowski (ed.), Aynuna: A Nabatean Port on the Red Sea. Seven Seasons of Saudi–Polish Excavations, Saudi Commission for Tourism & National Heritage (SCTH), Riyad

w druku Ciesielska J.A., Cemeteries 1 and 2: Archaeological fieldwork report, season 2016/2017, in: M. Gawlikowski (ed.), Aynuna: A Nabatean Port on the Red Sea. Seven Seasons of Saudi–Polish Excavations, Saudi Commission for Tourism & National Heritage (SCTH), Riyad

w druku Ciesielska J.A., Khan no. 3, northern sector: Excavation report of 2016–2018 seasons, in: M. Gawlikowski (ed.), Aynuna: A Nabatean Port on the Red Sea. Seven Seasons of Saudi–Polish Excavations, Saudi Commission for Tourism & National Heritage (SCTH), Riyad

w druku Ciesielska J.A., Stark,R.J., Obłuski, A., Korzeniowska, M., Dietary transgressions? Investigation of diet among the monks of Ghazali, northern Sudan, in: publication of the proceedings of international conference Continuities and Transitions: Approaches to Studying Food & Drink in Egypt & Sudan, March 21st–23rd 2017, Polish Centre of Mediterranean Archaeology Research Centre in Cairo, University of Warsaw and Institut Français d’Archéologie Orientale, Cairo, Egypt

w druku Ciesielska J.A., Burying the dead at the Red Sea coast: Burial customs in Lower Aynuna – results of bioarchaeological research in the 2015–2017 excavation seasons, publication of the proceedings of international conference Red Sea VIII: Coveted Treasure. The Economy of Natural Resources: Extraction, Processing and Trade. International Conference of the peoples of the Red Sea region and their environment, July 4th–9th 2017, Polish Centre of Mediterranean Archaeology Research Centre in Cairo, University of Warsaw, Warsaw, Poland

Stark, R., Ciesielska, J.A. (2018). Cemetery 4 at Ghazali (Sudan): Excavations during the Fall 2016 Season, in: A. Lohwasser, T. Karberg, J. Auenmüller (eds), Bayuda Studies. Proceedings of the First International Conference on the Archaeology of the Bayuda Desert in Sudan (Meroitica), Westfälische Wilhelms–Universität Münster Institut für Ägyptologie und Koptologie, Münster, 273–284

Ciesielska, J., Obłuski, A., Stark, R. (2018). The Cemeteries of Ghazali, Season 2015/2016, in: A. Lohwasser, T. Karberg, J. Auenmüller (eds), Bayuda Studies. Proceedings of the First International Conference on the Archaeology of the Bayuda Desert in Sudan (Meroitica), Westfälische Wilhelms–Universität Münster Institut für Ägyptologie und Koptologie, Münster, 257–272

Artykuły naukowe

w druku Obłuski A., Chlebowski, A., Ciesielska, J.A., Korzeniowska, M., Maślak, S., Misiurny, A., Ochała, G.,  Stark, R.J., Wojciechowski, B., Archaeological excavations at Ghazali (northern Sudan) in the seasons 2014–2016, Polish Archaeology in the Mediterranean

Stark, R., Ciesielska, J.A. (2019). Vertebral infection in a male individual buried in the monastic cemetery (Cemetery 2) at Ghazali (ca. 670–1270 CE), northern Sudan, International Journal of Paleopathology 24, 34–40

Artykuły popularno-naukowe

Ciesielska, J. (2014). Shang w Shuang’An, czyli polscy archeolodzy w Chinach, Archeo UW 2, Instytut Archeologii UW

Konferencje

Czynny udział

2019 „VI Sympozjum Młodych Egiptologów”, Warszawa
Referat: „Tajemnica bezgłowych mnichów(?) – kogo pochowano na Cmentarzu 4 w Ghazali?”

2019 „XXVI Ogólnopolska Naukowo–Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna”, Gdańsk–Sobieszewo
Referat: „Życie po życiu: Ghazali po klasztorze w oparciu o analizę pochówków na Cmentarzysku 2”

2018 Konferencja „14th International Conference for Nubian Studies”, Paryż
Referat (z R.J. Starkiem): „Christian burials and the Kingdom of Makuria: An investigation of the monastic cemetery at Ghazali, Sudan
Referat (z R.J. Starkiem): „Archaeology of Christian cemeteries in medieval Makuria: Results of fieldwork in the seasons 2015–2016 at Ghazali”

2018 Konferencja „Continuities and Transitions: Approaches to Studying Food & Drink in Egypt & Sudan” Kair
Referat (z R.J. Starkiem): „Dietary transgressions? An investigation of diet among the monks of Ghazali, Sudan”

2017 Konferencja „Monasticism in the Nile Valley workshop”, Kair
Referat (z R.J. Starkiem): „Living and dying at Ghazali: A bioarchaeological perspective

2017 ARAM Society for Syro–Mesopotamian Studies Forty–Fifth International Conference „Melkite Christianity 1st–19th Centuries (The Patriarchates of Antioch, Alexandria, and Jerusalem)”, Oksford
Referat (z R.J. Starkiem): „Unity in diversity: Investigation of Christian burial customs in medieval Makuria based on the research conducted at Ghazali, Northern Sudan”

2017 Konferencja: “Red Sea VIII: Coveted treasure. The economy of natural resources: extraction, processing and trade”, Warszawa
Referat: “Burying the dead at the Red Sea coast: Burial customs in Lower Aynuna – results of the 2015–2017 excavation seasons”

2017 Konferencja: “Limits of Knowledge. International Scientific Conference Humboldt–Kolleg”, Kraków
Referat: “How do we reconstruct the past? Archaeological science and its limitations at the beginning of the 21st century”

2017 Konferencja „Polacy nad Nilem 2016/2017”, Warszawa
Referat: „Cmentarzyska w Ghazali: wyniki badań w sezonie 2016/2017”

2017 XXIV Ogólnopolska Naukowo–Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Sobieszewo
Referat: „Cmentarzysko 4 w Ghazali – wyróżnieni czy wyklęci? Wyniki badań archeologicznych i antropologicznych w sezonie 2016/2017”

2017 Konferencja: “86. Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists”, Nowy Orlean
Referat: “Reconstructing the monastic lifestyle: Bioarchaeological investigation of living conditions in a religious community based on human skeletal remains from el-Ghazali, Sudan”

2017 Konferencja: “44. North American Meeting of the Paleopathology Association”, Nowy Orlean
Referat: “Oroantral Fistulae at the Monastic Settlement of Ghazali, Sudan (ca. 670–1270 C.E.)”

2017 Konferencja: “Fourth Graduate Annual Research Discussions on Egypt and Nubia (GARDEN IV)” Kair
Referat: “Christian burial customs in medieval Nubia: Monastic vs. lay burials in Ghazali, Northern Sudan”

2017 Konferencja: “118. Joint Annual Meeting of the Archaeological Institute of America and Society for Classical Studies”, Toronto
Referat: “Ghazali Cemeteries Project (GCP) Field Report 2015/2016”

2016 Konferencja: “Research on human remains from Polish excavations in Africa and the Near East” Warszawa
Referat: “The Monastic Cemetery (Cemetery 2) at Deir el-Ghazali, Sudan”

2016 Konferencja: “21. European meeting of the Paleopathology Association”, Moskwa
Referat: “A possible intervertebral disc infection in an individual buried in the monastic cemetery at Deir Ghazali, Sudan”

2016 Konferencja: “10. International Congress of Societas Humboldtiana Polonorum” Łódź
Referat: “Was it about time? On longevity and living conditions in a monastic community of medieval Christian Sudan”

2016  Konferencja: „Polacy nad Nilem 2015/2016”, Warszawa
Referat: „Badania na cmentarzyskach w Deir el-Ghazali w sezonie 2015/2016”

2016  XXIII Ogólnopolska Naukowo–Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Sobieszewo
Referat: „Pochówki mnichów (?) w chrześcijańskiej Nubii. Próba interpretacji Cmentarzyska Południowego (Cmentarzyska nr 2) w Deir el-Ghazali na podstawie dostępnych wyników badań z sezonu 2015/2016”

2016 III Sympozjum Młodych Egiptologów, Warszawa
Referat: „Obrządek pogrzebowy a miejsce zmarłego w społeczności. Analiza pochówków chrześcijańskich na stanowisku Deir el-Ghazali, Sudan”

2015 VII Międzynarodowa Konferencja „Funeralia Warszawskie”, Warszawa
Referat: „Identyfikacja wojowników w starożytnej Nubii – badania interdyscyplinarne”

Członkostwo w organizacjach naukowych

od 2019 Sudan Archaeological Research Society – członek zwyczajny

od 2018 International Society for Nubian Studies – członek zwyczajny

od 2016 American Association of Physical Anthropologists – członek zwyczajny

od 2016 Paleopathology Association – członek zwyczajny

od 2016 Polskie Towarzystwo Antropologiczne – członek zwyczajny

Polecane linki

Profil w serwisie Academia.edu