Iwona Zych

Zainteresowania badawcze:

 • zwyczaje pogrzebowe i nekropole w basenie Morza Śródziemnego w okresie grecko-rzymskim
 • zabytki drewniane z Egiptu grecko-rzymskiego — interpretacja funkcji, kwestie warsztatu i aspekty społeczno-ekonomiczne użytkowania
 • gliniane lampy oliwne hellenistyczne i rzymskie (studia nad pochodzeniem oraz aspektami społeczno-ekonomicznymi użytkowania)
 • rekonstrukcja zagospodarowania przestrzennego i urbanistycznego hellenistycznego i rzymskiego portu w Berenike nad Morzem Czerwonym
Kariera zawodowa

Wykształcenie

1986 praca magisterska w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł pracy: „Zwyczaje pogrzebowe na Cyprze w okresie rzymskim”

Stanowiska i funkcje

od 1997 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelna rocznika „Polish Archaeology in the Mediterranean”; 2015–2019 r. zastępca dyrektora CAŚ UW

1997–2004 główny tłumacz i kierownik działu tłumaczeń w firmie CASE Consumer Enquiry and Market Research

1997 kierownik działu promocji w Teatrze RAMPA w Warszawie; dyrektor wykonawczy Festiwalu Muzyki Hiszpańskiej „La Fiesta”

1992–1996 senior copy editor i tłumacz w tygodniku The Warsaw Voice

1990–1995 Muzeum Narodowe w Warszawie, asystentka dyrektora; od 1993 r. kierownik działu promocji

1987 asystent (wolontariusz) w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

Projekty badawcze

W przygotowaniu praca doktorska „Society, trade and workshop patterns as reflected by the worked wood assemblage from the monastic site in Naqlun, Egypt”

od 2008 współkierownictwo badaniami wykopaliskowymi w Berenike nad Morzem Czerwonym (wspólny projekt Uniwersytetu Delaware oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)

2009–2010 bibliograficzna baza danych dla zabytków drewnianych z Egiptu z okresu I–XV w. n.e., przygotowywana dla IFAO w Kairze w ramach programu „Objets d’Egypte” (publikowana na http://www.ifao.egnet.net/bases/bois/)

2008–2010 koordynator sekcji zabytków drewnianych w programie IFAO „Objets d’Egypte” (I–XV w. n.e.)

2006 Cmentarz C w Naqlun, w ramach wykopalisk prowadzonych pod kierownictwem prof. dr. hab. W. Godlewskiego

1997 grecko-rzymska nekropola Marina el-Alamein w Egipcie (w ramach finalnej publikacji z prof. W.A. Daszewskim)

Inne doświadczenia archeologiczne

2001, 2008–2019 polsko-amerykańska misja w Berenike, Egipt; od 2008 jako współkierownik projektu; archeolog, obsługa i tworzenie baz danych, opracowanie kategorii zabytków: lampki gliniane, zabytki drewniane i drobne zabytki

2017–2018 Polish Mission Saruq na stanowisku Saruq al-Hadid (Z.E.A.), jako współkierownik projektu i organizator misji

1988–1990, 1995, 1997, 1998, 2000, 2001–2002, 2005, 2007–2009, 2014 badania na Kom el-Dikka w Aleksandrii, Egipt; archeolog, obsługa i tworzenie baz danych, opracowanie kategorii zabytków: zabytki drewniane, trumny, lampki gliniane, tynki malowane

1989, 1999, 2004, 2006, 2008, 2010 badania w Naqlun, Egipt; archeolog, opracowanie kategorii zabytków: zabytki drewniane, trumny

2006 Marina el-Alamein Site Presentation Project (MASP ARCE-EAP Project, Egipt; kierownik prac archeologicznych; opracowanie kategorii zabytków: lampki gliniane i drobne zabytki

1997–2007 misja archeologiczna w Marina el-Alamein; zastępca kierownika wykopalisk, obsługa i tworzenie baz danych, opracowanie kategorii zabytków: zabytki drewniane i ołowiane — trumny, lampki gliniane, inne

1990 badania archeologiczne w Tell Atrib; jako archeolog

1981–1986, 2003 badania archeologiczne w Nea Paphos, Cypr; jako archeolog i studenckie praktyki archeologiczne

Stypendia, granty, nagrody

2014 kierownik grantu NCN 2014/13/N/HS3/04400 na lata 2015–2016: „Wierzenia i praktyki religijne w „Ziemi Czerwonej”: zespoły budowli sakralnych i obiekty kultowe z miasta portowego Berenike jako odzwierciedlenie religijności mieszkańców egipskiego wybrzeża Morza Czerwonego i Pustyni Wschodniej w okresie od III w. p.n.e. po wczesny VI w n.e.” (wykonawca mgr Joanna K. Rądkowska)

2009 stypendium Institut français d’archéologie orientale w Kairze (1 miesiąc)

2003 nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

2002 stypendium Fundacji Lanckorońskich w Londynie (2 miesiące)

1998 nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

1988, 1989, 1990 stypendia roczne wymienne Rządu Egipskiego

Bibliografia naukowa

Rozdziały w książkach

2020 Zych, I., Empress and African: two female images on terracotta oil lamps from the Red Sea port of Berenike. In Ex Oriente Lux. Studies in Honour of Jolanta Młynarczyk, 97-104 doi: 10.31338/uw.9788323541073.pp.97-104

2019 Zych, I., Rądkowska, J., Exotic Cults in Roman Berenike? An Investigation into Two Temples in the Harbour Temenos. In A. Manzo, C. Zazzaro and D. Joyce de Falco (eds), Stories of Globalisation: The Red Sea and the Persian Gulf from Late Prehistory to Early Modernity Selected Papers of Red Sea Project VII, Brill nv, Leiden, 225–245 doi:10.1163/9789004362321_012

2019 Zych, I., Rądkowska, J., The “Lotus Temple” in Berenike on the Red Sea (Egypt) two phases of cultic and ritual activities in the late 4th and 5th century AD. In Acts of the Conference held in Poitiers University in october 2014, De la Gaule à l’Orient méditerranéen. Fonctions et statuts des mobiliers archéologiques dans leur contexte, Presses Universitaires de Rennes et Institut françaisd’archéologie orientale, 131–137

2019 Zych, I., Kucharczyk, R., Traps of residuality: what is early Roman glass doing in a late Roman household rubbish dump ? The case of trench BE10-59 from Berenike on the Red Sea (Egypt). In Acts of the Conference held in Poitiers University in october 2014, De la Gaule à l’Orient méditerranéen. Fonctions et statuts des mobiliers archéologiques dans leur contexte, Presses Universitaires de Rennes et Institut français d’archéologie orientale, 91–96

2019 Zych, I., Lamps Lampes (41–59), In Tresors inattendus. 30 ans de fouilles et de cooperation a Tebtyis (Fayoum). Le Caire, Musee Egyptien, 4 fevrier–4 avril 2019 (kalatog wystawy), red. Claudio Gallazzi, Gisele Hadji-Minaglou [=Bibliotheque generale 57], Ifao Kair, 97–112

2019 Zych, I., Note on snake ritual at Saruq al-Hadid. In A. Pieńkowska, D. Szeląg, & I. Zych (eds), Stories told around the fountain. Papers offered to Piotr Bieliński on the occasion of his 70th birthday, Warsaw: University of Warsaw Press; PCMA UW, 777–791

2016 Zych, I., A monastic library at Nekloni? In A. Łajtar, A. Obłuski, and I. Zych (eds), Aegyptus et Nubia Christiana. The Włodzimierz Godlewski jubilee volume on the occasion of his 70th birthday, Warsaw: PCMA UW, 307–312

2012 Zych, I., Daszewski, W.A., Child burials of the Roman period in the necropolis of Marina el-Alamein, Egypt (w:) M.-D. Nenna (red.), L’enfant et la mort dans l’Antiquité II. Types de tombes et traitement du corps des enfants dans l’Antiquité gréco-romaine. Actes de la table ronde internationale organisée à Alexandrie, Centre d’études alexandrines, 12–14 novembre 2009, Aleksandria: Centre d’études alexandrines, 283–292

2011 Sidebotham, S.E., Zych, I., Conclusion (w:) S.E. Sidebotham, I. Zych (red.), Berenike 2008–2009: Report on the excavations at Berenike, including a survey in the Eastern Desert, Warszawa: PCMA, 175–177

2011 Sidebotham, S.E., Zych, I., Excavations (w:) S.E. Sidebotham, I. Zych (red.), Berenike 2008–2009: Report on the excavations at Berenike, including a survey in the Eastern Desert, Warszawa: PCMA, 25–57

2011 Zych, I., Finds (w:) S.E. Sidebotham, I. Zych (red.), Berenike 2008–2009: Report on the excavations at Berenike, including a survey in the Eastern Desert, Warszawa: PCMA, 117–162

2011 Zych, I., Finds collection and registry system (w:) S.E. Sidebotham, I. Zych (red.), Berenike 2008–2009: Report on the excavations at Berenike, including a survey in the Eastern Desert, Warszawa: PCMA, 173–174

2011 Herbich, T., van der Osten, H., Zych, I., Geophysics applied to the investigation of Graeco-Roman coastal towns west of Alexandria: The case of Marina el-Alamein (w:) Meyza, H., Zych, I. (red.), Classica orientalia: Essays presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th birthday, Warszawa: PCMA; DiG, 209–231

2011 Sidebotham, S.E., Zych, I., Introduction and acknowledgements (w:) S.E. Sidebotham, I. Zych (red.), Berenike 2008–2009: Report on the excavations at Berenike, including a survey in the Eastern Desert, Warszawa: PCMA, 9–10

2011 Majcherek, G., Zych, I., The evidence for Cretan presence in the ancient town of Marina el-Alamein (w:) (H. Meyza, I. Zych (red.), Classica orientalia: Essays presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th birthday, Warszawa: PCMA; DiG, 357–378

2010 Zych, I., Tomb T13 in the ancient Roman harbor town of Marina el-Alamein – a special burial place (w:) J. Kościuk (red.), Non solum villae: ksie̢ga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Stanisławowi Medekszy, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 329–343

Artykuły naukowe

2022 Carannante, A., Woźniak, M., Zych, I., More than just food from the sea: Exploitation of marine resources in Hellenistic Berenike on the Red Sea (Egypt). Journal of Archaeological Science Reports 44, https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2022.103515

2020 Sidebotham, S., Zych, I., Hense, M., Ast, R., Kaper, O., Bergmann, M., Osypińska, M., Carannante, A., Results of the Winter 2018 Excavation Season at Berenike (Red Sea Coast), Egypt. The Belzoni Bicentennial Report. In Thetis – Mannheimer Beiträge zur Archäologie und Geschichte der antiken Mittelmeerkulturen (2019), 7–19.

2019 Zych, I., Kołosowska, E., Oleksiak, J., Religious cults in late Berenike: excavation of a shrine in trench BE18/19-116. Polish Archaeology in the Mediterranean, 28/2, 203–226

2019 Zych, I., Lychnological miscellanea from Polish excavations in Egypt and the Near East. In L. Chrzanovski and I. Zych (eds), Ancient lamps from Spain to India. Trade, influences, local traditions. Polish Archaeology in the Mediterranean, 28/1 (w druku)

2016 Sidebotham, S.E. and Zych, I., Results of the winter 2014–2015 excavations at Berenike Egypt & related fieldwork in the Eastern Desert. Journal of Indian Ocean Archaeology, 12, 1–34

2016 Zych, I., Sidebotham, S.E., Hense, M., Rądkowska, J.K., and Woźniak, M., Archaeological fieldwork in Berenike in 2014 and 2015: from Hellenistic rock-cut installations to abandoned temple ruins. Polish Archaeology in the Mediterranean, 25, 315–348

2015 Herbich, T., Zych, I., Magnetic prospection in the service of uncovering the Hellenistic and Roman port of Berenike on the Red Sea in Egypt, Archaeologia Polona 53, 95–118

2014 Zych, I., Rądkowska, J.K., Crespo-Liñeiro, N., Sidebotham, S.E., The “Square Feature” in the harbor: excavations in Berenike 2010–2011, Polish Archaeology in the Mediterranean 23/1, 247–264

2013 Krogulska, M., Zych, I., Roman clay lantern from Bijan Island (Iraq), Polish Archaeology in the Mediterranean 22, 651–662

2013 Rądkowska, J.K., Sidebotham, S.E., Zych, I., The late Roman harbor temple of Berenike. Results of the 2010 season of excavations, Polish Archaeology in the Mediterranean 22, 209–228

2012 Zieliński, J., Zych, I., On the collection of wooden finds from Naqlun again, Polish Archaeology in the Mediterranean 21, 244–250

2012 Sidebotham, S.E., Zych, I., Berenike: Archaeological fieldwork at a Ptolemaic-Roman port on the Red Sea coast of Egypt 2011–2012, Sahara 23, 29–48

2012 Sidebotham, S.E., Zych, I., Results of fieldwork at Berenike: A Ptolemaic-Roman port on the Red Sea coast of Egypt, 2008–2010, Topoi Supplément 11, 133–157

2011 Zych, I., Gifts for the afterlife: Evidence of mortuary practices on the necropolis at Marina el-Alamein, Polish Archaeology in the Mediterranean 20, 619–632

2011 Sidebotham, S.E., Zych, I., Berenike: Egypt’s Red Sea gateway to the east, Egyptian Archaeology 39, 18–20

2010 Sidebotham, S.E., Zych, I., Berenike: Archaeological fieldwork at a Ptolemaic-Roman port on the Red Sea coast of Egypt 2008–2010, Sahara 21, 7–25

2009 Sidebotham, S.E., Zych, I., Excavations at Berenike 2009, Journal of Indian Ocean Archaeology 5, 107–110

2008 Zych, I., Cemetery C in Naqlun: Preliminary report on the excavation in 2006, Polish Archaeology in the Mediterranean 18, 230–246

2008 Zych, I., Obłuski, A., Wicenciak, U., Marina el-Alamein Site Presentation Project (ARCE/EAP): Preliminary archaeological report, Polish Archaeology in the Mediterranean 18, 83–100

2007 Daszewski, W.A., Zych, I., Bąkowską, G., Błaszczyk, A., Marina el-Alamein. Excavation report, 2005, Polish Archaeology in the Mediterranean 17, 75–97

2005 Zych, I., Wooden coffins from Cemetery A in Naqlun, Polish Archaeology in the Mediterranean 16, 211–221

2005 Zych, I., A wooden pyxis lid from far away?, Études et travaux 20, 315–318

2004 Zych, I., Marina el-Alamein: Some ancient terracotta lamps from Marina, Polish Archaeology in the Mediterranean 15, 77–90

2003 Zych, I., Wooden and leaden coffins from the Graeco-Roman burial ground of Marina el-Alamein, Polish Archaeology in the Mediterranean  14, 72–83

2003 Zych, I., Wooden coffins from the Moslem cemetery at Kom el-Dikka, Polish Archaeology in the Mediterranean 14, 32–37

2001 Daszewski, W.A., Majcherek, G., el-Wakil, A.L., Zych, I., Note on an archaeological site near El Dab’a on the northwestern coast of Egypt, Polish Archaeology in the Mediterranean 12, 77–83

2000 Zych, I., Note on the collection of wooden finds from Naqlun, Polish Archaeology in the Mediterranean 11, 145–149

1993 Zych, I., A note on the collection of wooden objects from the Polish excavations at Kom el-Dikka in Alexandria, Bulletin de la Société Archéologique d’Alexandrie 45, 413–427

1990 Daszewski, W.A, Majcherek, G., Sztetyłło, Z., Zych, I., Excavations at Marina el-Alamein 1987–1988, MDAIK 46, 15–51

Inne

2015 Meyza, H., Zych, I., Nea Paphos 1965–2015: 50 Years of Polish Excavations, Warszawa: Ambasada RP w Nikozji i PCMA UW; oraz folder do wystawy pod tym samym tytułem w Muzeum Cypru w Nikozji na Cyprze

1993 Godlewski, W., Zych, I., Galeria Faras: przewodnik, Warszawa: Muzeum Narodowe

1987 Zych, I., Afryka rzymska: (uzupełnienie do wystawy Sekcji Afryki Północnej KNMA) zatytułowanej „Wyprawa Africa ’86”, Warszawa: Uniwersytet Warszawski

Redakcja naukowa

2019 A. Pieńkowska, D. Szeląg, I. Zych (red.), Stories told around the fountain. Papers offered to Piotr Bieliński on the occasion of his 70th birthday. Warsaw: University of Warsaw Press; PCMA UW

2019 L. Chrzanovski, I. Zych (red.), Ancient lamps from Spain to India. Trade, influences, local traditions. Polish Archaeology in the Mediterranean, 28/1, Warsaw: University of Warsaw Press; PCMA UW

2016 Łajtar, A., Obłuski, A., Zych, I., (red.), Aegyptus et Nubia Christiana. The Włodzimierz Godlewski Jubilee Volume on the Occasion of his 70th Birthday, Warszawa: PCMA

2015 redakcja tomu: Archaeologia Polona 53: Special Theme – Archaeological Prospection

2014 redakcja tomu: Welc, F., Faience Objects. Tell Atrib 1985–1995 IV (=PAM Monograph Series 4), Warszawa: PCMA UW, IKŚiO PAN, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

2011 Meyza, H., Zych, I. (red.), Classica orientalia: Essays presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th birthday, Warszawa: PCMA, DiG

2011 Sidebotham, S.E., Zych, I. (ed.), Berenike 2008–2009: Report on the excavations at Berenike, including a survey in the Eastern Desert (=PCMA Excavation Series 1), Warszawa: PCMA

Inne prace redakcyjne

 • wieloletnia praca przy weryfikacji językowej oraz opracowaniu materiałów do kolejnych tomów Polish Archaeology in the Mediterranean, współpraca od pierwszego tomu wydanego w 1990 roku, redakcja od 1999 roku, redaktor prowadzący od 2008 roku, redaktor naczelna od 2012
 • od 2006 r. redaktor prowadzący, a od 2014 redaktor naczelna serii suplementów do PAM (publikacje książkowe): PAM Supplement Series, PAM Monograph Series, PCMA Excavation Series, PCMA Archaeological Guides
 • od 1998 r. redakcja techniczna i opracowanie materiałów do wszystkich publikacji Centrum
 • 2012 opracowanie redakcyjne i techniczne, koordynacja wydania książki „Krycha” o Krystynie Polaczek dla Jubilatki
 • 2012 redakcja techniczna i koordynacja wydania książki „Starożytna Aleksandria. Polskie badania archeologiczne i prace konserwatorskie na Kom el-Dikka”
 • 2007 redakcja naukowa „Newsletter 2006” z prac Centrum za rok 2006 (wersja elektroniczna oraz w formie drukowanej); redakcja merytoryczna artykułów w kolejnych numerach elektronicznego „Newsletter” Centrum
Konferencje

Wystąpienia

2019 Daily life in Ancient Egyptian settlements, Asuan
Referat: “The indigenous settlement of Berenike on the Red Sea coast”

2019 Konferencja “Polacy nad Nilem”, Warszawa
Referat: “Miasto kaplic i świątyń – Berenike w sezonie 2019”

2019 XXVI Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk-Sobieszewo
Referat (z E. Kołosowską): „Czerwonomorska Berenike wschodnimi wrotami do Nubii? Wyniki badań w 2018 i 2019 r.”

2019 “Badania w Berenike w 2019 r. – wieczne zagadki” Seminarium CAŚ UW, Warszawa
Referat: „Kaplica “Złomiarzy” i kompleks “Sokolarzy”: dwie niezwykłe kaplice, a do tego Wielka Świątynia Izydy: podsumowanie sezonu”

2019 „Red Sea Conference IX. Networked Spaces”, Lyon
Referat: “Lighting in late Berenike (4th–6th century) in a social perspective”

2019 „Roman Egypt seminar” II, Barcelona
Referat: “Searching for the gods in Berenike: archaeological evidence of religious practices in a Red Sea harbor town”

2019 „Visualizing the Other in late Medieval and early Modern Art”, Ostrawa
Referat: “The arts and crafts in Egyptian monasteries of the Byzantine and Early Islamic Age”

2018 Konferencja „Polacy nad Nilem”, Warszawa
Referat: “Świątynia, studnia, tetrapylon najnowsze badania w Berenike nad Morzem Czerwonym”
Referat (z J. Iwaszczuk i T. Zalewskim): „Nowoczesna dokumentacja w badaniach Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (Egipt): tworzenie, zarządzanie, udostępnianie”

2018 13th ICAZ International Conference, Ankara
Poster (A. Carannante – główny autor; z C. Zazzaro, M. Woźniakiem): “Onycha production on the Red Sea from the Hellenistic times to late antiquity. New archaeological data from Berenike (Egypt) and Adulis (Eritrea)”

2018 Seminarium CAŚ UW, Warszawa
Referat: “Świątynia, studnia, tetrapylon najnowsze badania w Berenike nad Morzem Czerwonym”

2017 51st Seminar for Arabian Studies, Londyn
Poster (z P. Bielińskim, A. Pieńkowską, A. Reichem, M. Boraikiem, R. Karimem, Y.Y. Alim, Z. Wygnańską, O. Bagim, S. Rempelem, Ł. Zielińskim): “The Polish sector in Saruq al-Hadid (Dubai, UAE): first season of exploration”

2017 „Red Sea VIII: Coveted treasure. The economy of natural resources: extraction, processing and trade”, Warszawa
Poster: “Berenike’s riches: natural resources and materials in the archaeological record”
Poster (z M. Kruegerem i M. Więch): “The lamps of Berenike: a project of identification”

2017 „Aleksandria. Badania archeologiczne i prace konserwatorskie na Kom el-Dikka” Seminarium CAŚ UW, Warszawa
Referat: „Od malowanych tynków do lampek oliwnych – przyczynki do studiów nad kulturą materialną z Kom el-Dikka w Aleksandrii”

2017 „Polacy nad Bliskim Wschodzie”, Warszawa
Referat (z P. Bielińskim, A. Pieńkowską, A. Reichem): „‘Złoto’ Saruq al-Hadid. Pierwszy sezon wykopalisk w Dubaju”

2017 Sesja sprawozdawcza CAŚ UW, Warszawa
Referat: „Jak to było z powstaniem Stacji w Kairze? Centrum Archeologii w dokumentach”

2017 „Naqlun 1986–2016: wyniki prac i perspektywy badawcze” Seminarium CAŚ UW, Warszawa
Referat: „Drewniane elementy w wystroju klasztoru na komie A. Cmentarz C – wyniki i perspektywy badawcze; trumny z cmentarza A”

2017 “A Marginalised Sea: Indigenous Cultures and Trade Systems in the Red Sea”, Rzym
Referat (z J. Rądkowską): “Whose was Berenike? The indigenous peoples of the Red Sea harbor”

2016 Konferencja sprawozdawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Warszawa
Referat: ” Berenike: podsumowanie stanu badań nad założeniem portowym w okresie wczesnorzymskim”

2016 Roman Archaeology Conference 12, Rzym
Referat: „The lived experience at Berenike during the time of the Periplus”

2016 Konferencja” Berenike and its Antecedents on the Red Sea Coast” Kair
Referat: „The archaeology of the port of Berenike on the Egyptian coast of the Red Sea: progress report 2008–2015
Poster: “ Berenike: The city and its temples”
Poster (z Moniką Więch, IKSiO PAN, i Michałem Kruegerem, UAM): „The Berenike Lamps — a project of identification”

2016 The Eastern Desert of Egypt during the Graeco-Roman period: Archaeological Results, Paryż
Referat: „Death in Berenike: the excavated evidence for burial practices in the Ptolemaic and Roman harbor”

2016 Exchange of Goods and Ideas. Long Distance Trade in Asia in the 1st Millennium, Warszawa
Referat: „Traveling oil lamps. The view from the Red Sea harbor of Berenike”

2016 Mobiliers d’Égypte. Archéologie et textes de l’époque hellénistique à la période mamelouke, Kair
Referat: „Early Roman worked wood in the Red Sea harbor of Berenike”

2016 The Alexandria International Conference on Maritime and Underwater Archaeology celebrating the 20th anniversary of the Central Department of Underwater Archaeology (CDUA), Aleksandria
Referat: „The lost harbor of Berenike: a review of the evidence for the location of the port

2015 5th International Congress of the International Lychnological Association, Sibiu
Referat (z M. Więch, M. Kruegerem): „The Berenike Lamp Project: a threefold approach to identifying lamp origins”

2015 Konferencja „Greco-Roman Cities at the Crossroads of Cultures”, Wrocław
Referat 1: „From a Hellenistic fort to a Roman trade emporium: the topography of Berenike on the Red Sea”. Referat 2: „Marina el-Alamein Site Presentation Project (MASP) ARCE-EAP 2006: contribution of the archaeological salvage program”

2015 XI International Conference of Egyptologists, Florence
Referat: „The harbor of Berenike: reconstructing an ancient port landscape”

2015 ARAM Society for Syro-Mesopotamian Studies Forty Second International Conference, Oxford
Referat (z J. Rądkowska): „The late Roman Lotus Temple in Berenike: a case study of archaeological evidence for ritual activity of an unidentified cult in the Red Sea area”

2015 Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat: „Średnie Państwo w Berenike”

2015 Red Sea VII Conference, Neapol
Referat (z J. Rądkowską): „Exotic cults in the temple at Berenike?”

2014 Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat (z R. Kucharczyk): „Berenike 2014: nowe dane do rekonstrukcji miejskiego krajobrazu portu w I i II w. n.e. Aneks: Świadectwo szkieł znalezionych na śmietniku”

2014 International Conference „Burial and Mortuary Practices in Late Period and Graeco-Roman Egypt”, Budapeszt
Referat (z M. Osypińską, S.E. Sidebothamem): „Burials at the Red Sea harbor of Berenike”

2014 Table ronde „Constituer la tombe, honorer les défunts en Méditerranée hellénistique et romaine”, Aleksandria
Referat: „Rituals at the necropolis: funerary and commemorative. The evidence from the Graeco-Roman cemetery at Marina el-Alamein (Egypt)”

2014 Geophysics conference, Londyn oraz konferencja „Metody geofizyczne w archeologii”, Kraków
Poster (z T. Herbichem): „New findings following the magnetic survey of the port city of Berenike on the Red Sea/Nowe odkrycia w Berenike nad Morzem Czerwonym: wyniki wielosezonowej prospekcji metodą magnetyczną”

2014 Międzynarodowe kolokwium „Les mobiliers archéologiques dans leur contexte, de la Gaule à l’Orient méditerranéen: fonctions et statuts”, Poitiers
Referat (z J. Rądkowska): „The ‘Lotus Temple’ assemblage: two phases of cultic and ritual activities in the 4th and 5th century AD (Berenike on the Red Sea)”
Poster (z R. Kucharczyk): „Traps of residuality? What is early Roman glass doing in late Roman trash”

2013 Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat: „Temenos w porcie Berenike – wstępne wyniki badań w sezonie 2013”

2013 Warsztat „Od Morza Czerwonego do Zatoki: Nowe kierunki w badaniach archeologicznych Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW”, Warszawa
Referat: „The setting for South Arabian presence in Berenike – results of excavations”

2012 Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat (z M. Woźniakiem, J. Rądkowską): „Fort i świątynia pełna lotosów: badania polsko-amerykańskiej misji archeologicznej w Berenike nad Morzem Czerwonym”

2012 Wykład „Reconstructing an ancient landscape: Excavations at the Red Sea port of Berenike” w Netherlands-Flemish Institute w Kairze

2011 Konferencja „Polacy nad Nilem”, Warszawa
Referat (z A. Kotarbą-Morley): „Berenike 2011: nowe badania w zatoce portowej”

2010 International Colloquium „Landscape Archaeology. Egypt and the Mediterranean World”, Kair
Referat (z T. Herbich, S.E. Sidebotham): „The urban landscape of the Berenike harbor over time: geophysical research”

2010 Sesja naukowa „Deir el-Naqlun in the monastic landscape of Egypt”, Warszawa
Referat: „Coffin-making in medieval Naqlun”

2010 Konferencja „Polacy nad Nilem”, Warszawa
Referat (z J. Rądkowską, M. Woźniakiem): „Porty Berenike po wykopaliskach w 2010 roku – stan badań i perspektywy badawcze”

2010 Seminarium ZAŚ PAN „W poszukiwaniu ptolemejskiego portu. Trzy sezony badań misji polsko-amerykańskiej w Berenike nad Morzem Czerwonym”

2009 Table ronde „L’Enfant et la Mort dans l’Antiquite”, Aleksandria
Referat (z W.A. Daszewskim): „Marina el-Alamein. Child burials, Roman period”

2009 3rd International Congress of the International Lychnological Association, Heidelberg
Referat 1: „The lamp assemblage from Polish excavations in Marina el-Alamein in Egypt – imports from outside Egypt vs. local production”
Referat 2 (z M. Krogulską): „Roman clay lantern from Bijan Island (Iraq) – how unique is it?”

2009 KonferencjaPolacy nad Nilem”, Warszawa
Referat (z J. Rądkowską, T. Herbichem): „Berenike 2009: W poszukiwaniu portu”

2008 Sesja programu IFAO „Objets d’Egypte”, Aleksandria
Referat 1: „Worked wood from dated excavations in Egypt, 1st–15th century”
Referat 2: „Worked wood bibliographic database”

2008 Tenth International Congress of Coptic Studies, Kair
Referat: „Locking up a monastery II: Keys and locks”

2008  Konferencja „Polacy nad Nilem”, Warszawa
Referat: „Berenike (misja amerykańsko-polska). Najnowsze badania geofizyczne w poszukiwaniu ptolemejskiej przystani”

2008 Konferencja „Domestic Architecture in the Ancient World, 4th century BC – 1st century AD”, Wiedeń
Referat: „Vestiges of first-century AD domestic architecture in Marina el-Alamein”

2006 2nd International Congress of the International Lychnological Association, Zalau
Referat: „Cretan lamps from Marina el-Alamein”

2005 Międzynarodowa sesja Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW „Groby i uczeni”, Warszawa
Referat: „Dary w zaświaty — świadectwa rytuałów pogrzebowych na nekropoli w Marina el-Alamein”

2004 Eighth International Congress of Coptic Studies, Paryż
Referat: „Locking up a monastery”

2003 1st International Congress on Ancient Lighting Devices, Nyon
Poster: „Lamps from Marina el-Alamein”

Organizacja

2011, od 2015 współorganizacja z ramienia CAŚ UW konferencji „Polacy nad Nilem”, Warszawa

2019 Seminarium CAŚ UW, „Badania w Berenike w 2019 r. – wieczne zagadki”, Warszawa

2018 The LCP and pottery of Nubia. Ceramics produced in the territory of ancient Nubia, Warszawa

2017 Konferencja Red Sea VIII, Warszawa

2013 Warsztat „Od Morza Czerwonego do Zatoki: Nowe kierunki w badaniach archeologicznych Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW”, Warszawa; współorganizator 2006 11. Międzynarodowy Kongres Nubiologiczny, Warszawa; współorganizator

2005 „Groby i Uczeni”, sesja naukowa organizowana przez PCMA, Warszawa; główny organizator i pomysłodawca

Członkostwo w organizacjach naukowych
 • członek komitetu Proceedings for the Seminar of Arabian Studies (2017-2018)
 • członek International Lychnological Association (od 2003, w zarządzie od 2005, prezes od 2015)
 • członek International Association of Coptic Studies (od 2008)
 • członek International Association of Egyptologists (od 2010)
Działalność popularyzatorska
 • 2019 Wykład naukowy dla studentów historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pt. „Życie w późnym Berenike”
 • 2018 Wykład dla przewodników turystycznych pt. „Berenike and the Red Sea. Egypt’s Ptolemaic and Roman heritage”, Hurghada, Tourist Guide Association
 • 2017 Organizacja benefisu Stefana Jakobielskiego „Twarze Nubii”, związanego z wydawnictwem okolicznościowym oraz przygotowaniem książki „Pachoras. The Wall Paintings from the Cathedrals of Aetios, Paulos and Petros”
 • 2016 Wykład pt. „The fortunes and misfortunes of Berenike: a Red Sea harbor in the making”, Egyptian World Seminar Series, McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge
 • 2016 Wykład pt. „Milionerzy z nad Morza Czerwonego — imperialne interesy w starożytnym rzymskim handlu z Indiami” w ramach Nocy Wykładów „Odkryj UW!” z okazji 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2016 Opowiadanie o starożytnej Aleksandrii w ramach pikniku rodzinnego „Odkryj UW!” z okazji 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2016 Wykład na Uniwersytecie w Mekelle w Etiopii pt. „The Gods of Berenike: a multicultural setting, poprzedzony prezentacją osiągnięć Centrum Polish Centre of Mediterranean Archaeology: Discoveries and research”
 • od 2014 r. (z J. Rądkowską, A. Dzwonek, T. Witkowską) redakcja i tłumaczenia postów na profil FB Berenike Project
 • 2013 Wykład „W porcie słoni: polsko-amerykańskie wykopaliska w Berenike nad Morzem Czerwonym” w Głównej Księgarni Naukowej im. B. Prusa w Warszawie
 • 2013 Wykład „Świątynie i kościoły – nowe badania PCMA w Egipcie i Sudanie” na XIII Dniach Archeologa w Warszawie
 • 2010 Wykład dla Polonii w Hurghadzie (Egipt) „W porcie słoni: polsko-amerykańskie wykopaliska w Berenike nad Morzem Czerwonym”
 • 2008 Wykład dla studentów archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego „Czym handlowano w Rzymie?”
 • 2006 wykład w Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze „Marina el-Alamein – Roman town and harbor”
Inne

Działalność tłumaczeniowa

Liczne przekłady na język angielski tekstów naukowych i popularno-naukowych, również z zakresu objętego zainteresowaniami naukowymi, od 1983 r., m.in.: J. Młynarczyk, Hellenistic Nea Paphos (1990); W. Kołątaj, Alexandria VI. The Baths on Kom el-Dikka (1992); M. Popko, Religions of Asia Minor (1995); W. Godlewski, Pachoras. The Cathedrals of Aetios, Paulos and Petros, The Architecture (2006); T.I. Rzeuska, Saqqara. The Late Kingdom Pottery (2006); H. Szymańska i K. Babraj, Marea (2008); K. Myśliwiec et alii, Saqqara III. The Upper Necropolis (2008); P. Taracha, Religions of Second Millennium Anatolia (2009); T. Waliszewski, Elaion: Olive oil production in Roman and Byzantine Syria-Palestine (2014); liczne artykuły i sprawozdania; przekłady z innych dziedzin, ostatnio 2015: (z Aleksandrą Zych) Norman Davies, Trail of Hope: The Anders Army, An Odyssey Across Three Continents / Szlak Nadziei: Armia Andersa. Marsz przez trzy kontynenty, Warszawa: Rosikon Press / Osprey Publishing.

Polecane linki