Anna Wodzińska

Zainteresowania badawcze:

 • Archeologia Egiptu
 • Archeologia Nubii
 • Ceramika antyczna, szczególnie w kontekście społecznym i ekonomicznym
 • Materiałoznawstwo i rzemiosło w starożytności
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2016 Habilitacja: Społeczne i ekonomiczne znaczenie egipskiej ceramiki osadniczej. Próba dossier, na podstawie badań nad naczyniami ceramicznymi ze stanowisk Giza i Tell el-Rataba; Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski

2004 Rozprawa doktorska: Ceramika egipska w Giza z końca IV dynastii: osiedle i cmentarzysko; Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski

1997 Praca magisterska: Misy typu Medum; Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski

Stanowiska i funkcje

od 2020 Kierownik Stacji Badawczej w Kairze CAŚ UW

2016–2020 Członek Rady CAŚ UW

2019–2021 Kierownik Zakładu Archeologii Egiptu i Nubii w Instytucie Archeologii UW

2016–2017 Dyrektor ds. studenckich w Instytucie Archeologii UW

od 2016 Adiunkt z habilitacją w Instytucie Archeologii UW

2006–2016 Adiunkt w Instytucie Archeologii UW

Projekty badawcze

2018–2022 UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city. ERC Starting Grant; Dr. Artur Obłuski

2016–2018 Osadnictwo egipskie w Trzecim Okresie Przejściowym na stanowisku Tell el-Retaba. Grant of the Polish Science Center; Prof. Sławomir Rzepka

2013–2015 Wpływ czynników środowiskowych na dzieje osadnictwa na stanowisku Tell el-Retaba. Grant of the Polish Science Center; Prof. Sławomir Rzepka

2010–2014 Non-textual marking systems in Ancient Egypt; Grant of the Humboldt Foundation, cooperation between University of Warsaw and Humboldt Universität, Berlin; Prof. Sławomir Rzepka

2010–2012 Badania założeń osadniczych i obronnych na stanowisku Tell el-Retaba. Grant of the Ministry of Science and Higher Education, Poland; Prof. Sławomir Rzepka

2008–2009 Early Dynastic Potmarks workshop; Israel Antiquities Authority, Jerusalem; Dr. Edwin C.M. van den Brink

Inne projekty archeologiczne

Egipt

od 2007  badania Wydziału Archeologii UW i Słowackiej Akademii Nauk na stanowisku Tell el-Retaba, Egipt; dyrektor prac: dr Sławomir Rzepka (Instytut Archeologii UW); Zakres obowiązków: archeolog, ceramolog, rysowniczka, fotograf, opiekun studentów z Wydziału Archeologii UW biorących udział w pracach

2000–2001, 2005 badania Amerykańskiego Instytutu w Egipcie na nekropoli w Giza; dyrektor prac: dr Edward Brovarski (Brown University); Zakres obowiązków: ceramolog

od 2000 badania Ancient Egypt Research Associates Inc. (http://www.aeraweb.org/) na terenie miasta Heit el-Ghurab w Giza, Egipt; dyrektor prac: dr Mark Lehner (Ancient Egypt Research Associates Inc.); Zakres obowiązków: archeolog, ceramolog, menedżer magazynu znalezisk, nauczyciel w szkole dla inspektorów egipskich, opiekun polskich studentów z Instytutu Archeologii UW biorących udział w pracach

1999–2000 badania Rosyjskiej Misji Archeologicznej i Egipskiej Służby Starożytności na terenie nekropoli w Giza; dyrektor prac: dr Eleonora Kormysheva (Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa); Zakres obowiązków: ceramolog

1999 badania Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Francuskiego Instytutu Archeologii Orientalnej na stanowisku Dendera, Egipt; dyrektor prac: prof. dr hab. Adam Łukaszewicz (Instytut Archeologii UW); Zakres obowiązków: archeolog terenowy, rysowniczka, asystentka ceramologa

1997–1999 badania Niemieckiego Instytutu Archeologicznego w mieście Tell el-Fara’in (Buto), Egypt; dyrektor prac: dr Dina Faltings (Uniwersytet w Heidelbergu); Zakres obowiązków: archeolog terenowy, rysowniczka, ceramolog

1996, 1999 badania Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego UW i Egipskiej Służby Starożytności na terenie nekropoli w Sakkarze, Egipt; dyrektor prac: prof. dr hab. Karol Myśliwiec (Polska Akademia Nauk, Warszawa); Zakres obowiązków: rysowniczka, ceramolog

Sudan

2019–2020      Badania Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego UW w Dongoli; dyrektor prac: Artur Obłuski, w ramach ERC Starting Grant; Zakres obowiązków: ceramolog

2014    Badania Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego UW w Dongoli; dyrektor prac: prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski (Instytut Archeologii UW); Zakres obowiązków: ceramolog

2012    badania Czeskiego Instytutu Egiptologii na terenie stanowiska w Sabaloka, dyrektor prac: Lenka Sukova (Czeski Instytut Egiptologii, Praga); Zakres obowiązków: ceramolog, rysowniczka, fotograf

Turcja

2012–2014      Badania Uniwersytetu w Akron, USA, na terenie stanowiska w Ziyaret Tepe Project, Turcja, dyrektor prac: dr Timothy Matney (Akron University, Ohio, USA); Zakres obowiązków: ceramolog, rysowniczka, fotograf, opiekun studentów z Instytutu Archeologii UW biorących udział w pracach

Stypendia i granty

maj 2013 Stypendium Fundacji Lanckorońskich, Wiedeń

lipiec 2009 Stypendium w ramach współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Freie Universität, Berlin

październik 1996–styczeń 1997 Stypendium Ministerstwa Edukacji Egiptu i Fundacji Batorego, Kair

Bibliografia naukowa

Monografie

2010    A. Wodzińska, A Manual of Egyptian Pottery. Second Intermediate Period–Late Period. AERA Field Manual Series 1, tom 3. Boston: Ancient Egypt Research Associates.

2010    A. Wodzińska, A Manual of Egyptian Pottery. Ptolemaic Period–Modern. AERA Field Manual Series 1, tom 4. Boston: Ancient Egypt Research Associates

2009    A. Wodzińska, A Manual of Egyptian Pottery: Fayum A–Lower Egyptian Culture. AERA Field Manual Series 1, tom. 1. Boston: Ancient Egypt Research Associates.

2009    A. Wodzińska, A Manual of Egyptian Pottery: Naqada III–Middle Kingdom. AERA Field Manual Series 1, tom 2. Boston: Ancient Egypt Research Associates.

Monografia edytowana

2009    T.I. Rzeuska, A. Wodzińska (ed.), Studies on Old Kingdom Pottery, Warsaw: Wydawnictwo Neriton.

Publikacje w monografiach zbiorowych

2016    A. Wodzińska, Notes on the Kom el-Hisn Ceramic Samples, in: R.J. Wenke, A.J. Cagle, and R.W. Redding (ed.), Kom el-Hisn (c. 2500–c. 1900 BC): Archaeological Analyses of an Egyptian Delta Settlement, Atlanta: Lockwood Press, 295–301.

2015    A. Wodzińska, Tell er-Retaba: Ceramic Survey 2007, in: P. Kousoulis and N. Lazaridis (ed.), Proceedings of the Tenth International Congress of Egyptologists. University of the Aegean, Rhodes 22–29 may 2008, Louvain: Peeters (Orientalia Lovaniensia Analecta 241), 521–543.

2015    A. Wodzińska, Some Remarks on Technological and Functional Aspects of Funj-period Pottery from Dongola, in: W. Godlewski, D. Dzierzbicka (ed.), Dongola 2012–2014. Fieldwork, Conservation and Site Management, Warsaw: Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw (PCMA Excavation Series 3), 238–259.

2012    A. Wodzińska, Domestic and votive pottery from Giza. A view from Heit el-Ghurab settlement and Khentkawes town, [in] M. Ownby, B. Bader (ed.), Functional Aspects of Egyptian Ceramics in their Archaeological Context. Proceedings of a Conference held a the McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge, July 24th–July 25th, 2009, Lueven: Peeters Publishers and Booksellers, 165–184.

2011    A. Wodzińska, The Ancient Egypt Research Associates Settlement Site at Giza. Old Kingdom ceramic distribution, [in] N. Strudwick, H. Strudwick (ed.), Old Kingdom, New Perspectives. Egyptian Art and Archaeology, 2750–2150 BC, Oxford: Oxbow Books, 304–313.

2011    A. Wodzińska, Pottery and Chronology. Preliminary Remarks on Ceramic Material from Tell el-Retaba, [in] D. Aston, B. Bader, C. Gallorini, P. Nicholson, S. Buckingham (ed.), Under the Potter’s Tree. Studies on Ancient Egypt Presented to Janine Bourriau on the Occasion of her 70th Birthday, (Orientalia Lovaniensia Analecta 204), Leuven: Peeters, 1015–1036.

2011    A. Wodzińska, Mary F. Ownby, Tentative Remarks on Levantine Combed Ware from Heit el-Ghurab, Giza, [in] J. Mynařova (ed.), Egypt and the Near East – the Crossroads, Prague: Charles University in Prague. Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, 285–295.

2011    A. Wodzińska, Khentkawes Town 2009: Pottery Overview, [in] M. Lehner (ed.), Giza Plateau Mapping Project Season 2009. Preliminary Report, (Giza Occasional Papers), Boston: Ancient Egypt Research Associates, Inc., 173–182.

2009    A. Wodzińska, Work Organization in the Old Kingdom Pottery Workshop. The Case of the Heit el-Gurob Site, Giza, [in] T.I. Rzeuska, A. Wodzińska (ed.), Studies on Old Kingdom Pottery), Warsaw: Wydawnictwo Neriton, 225–240.

2009    A. Wodzińska, Domestic and Funerary/Sacral Pottery from the Fourth Dynasty Giza, [in] T.I. Rzeuska, A. Wodzińska (ed.), Studies on Old Kingdom Pottery, Warsaw: Wydawnictwo Neriton, 209–224.

2008    A. Wodzińska, White Carinated Bowls and Dating of the Giza Plateau Mapping Project site, [in] M. Barta, H. Vymazalova (ed.), Chronology and Archaeology in Ancient Egypt (the Third Millennium B.C.), Prague: Czech Institute of Egyptology, 111–123.

2007    A. Wodzińska, Preliminary Ceramic Report, [in] W. Wetterstrom, M. Lehner (eds.), Project History, Survey, Ceramics, and the Main Street and Gallery III.4 Operations, Giza Reports. The Giza Plateau Mapping Project vol. 1, Boston: Ancient Egypt Research Associates, 275–315.

2007    A. Wodzińska, Ceramics from MS, [in] M. Lehner, W. Wetterstrom (ed.), Project History, Survey, Ceramics, and the Main Street and Gallery III.4 Operations, Giza Reports. The Giza Plateau Mapping Project vol. 1, Boston: Ancient Egypt Research Associates, Inc., 139–148.

2007    A. Wodzińska, Ceramics from Gallery Set III/4, [in] M. Lehner, W. Wetterstrom (ed.), Project History, Survey, Ceramics, and the Main Street and Gallery III.4 Operations, Giza Reports. The Giza Plateau Mapping Project vol. 1, Boston: Ancient Egypt Research Associates, Inc., 229–237.

2006    A. Wodzińska, White Carinated Bowls (CD7) from Giza Plateau Mapping Project. Tentative Typology, Use and Origin, [in] M. Bárta, F. Coppens, J. Krejčí (ed.), Abusir and Saqqara in the Year 2005, Proceedings of the International symposium, Prague 27–30 June 2005, Prague: Czech Institute of Egyptology, 405–429.

2001    A. Wodzińska, Some Remarks on the So-called “Meidum” Bowls Found at Tell el- Fara’in-Buto, [in] J. Popielska-Grzybowska (ed.), First Central European Conference of Young Egyptologists), Warsaw: Institute of Archaeology, Warsaw University, 169–172.

Publikacje w czasopismach

W druku         Trzcińska K., Wodzińska A., ‘Pigeon Pots’ from Tell el-Retaba, Ägypten und Levante 30.

2020    Wodzińska A., Tell el-Retaba 2017. Pottery in Context, Ägypten und Levante 29, 88–103.

2020    Hudec J., Hulková L., Dubcová V., Wodzińska A, Formation of an Empire. Results of the Season 2017 in Tell el-Retaba, Ägypten und Levante 29, 14–51.

2019    Sowada K, Ownby M.F., Wodzińska A., The Petrography of Imported Levantine Combed Vessels from Early Old Kingdom Giza, Levant, https://doi.org/10.1080/00758914.2019.1664197.

2018    Wodzińska A., Review of Schiestl, Robert / Seiler, Anne: Handbook of Pottery of the Egyptian Middle Kingdom, Orientalistische Literaturzeitung – De Gruyter 113/3, 202–204.

2018    Hassan Mahmud Ahmed M., Ahmed Elsaid Hashem S., Hulková L., Wodzińska A., Egyptian Salvage Excavations at Tell el-Mansheya, Ägypten und Levante 28, 1–30.

2017    Rzepka S., Hudec J., Jarmużek Ł., Dubcová V., Hulková L., Wodzińska A., Šefčáková A., Stopková E., From Hyksos tombs to late period tower houses tell El-Retaba – Seasons 2015-2016, Ägypten und Levante 27, 19–86.

2017    Hulková L., Wodzińska A., Rubbish or technology? A short discussion, Ägypten und Levante 27, 151–158.

2016    Nour El-Din M., Hulková L., Šefčáková A., Hudec J., Wodzińska A., Egyptian Mission Rescue Excavations in Tell el-Retaba. Part 2: The Second Intermediate Period Cemetery, Ägypten und Levante 26, 75–114.

2015    Wodzińska A., Tell el-Retaba 2012: the Pottery, Polish Archaeology in Mediterranean 24/1, 164–172. DOI: 10.5604/01.3001.0009.9716

2015    Rzepka S., Hudec J., Jarmużek Ł., Dubcová V., Hulková L., Odler M., Wodzińska A., Trzciński J., Šefčáková A., Sójka P., Fulajtár E., Černý M., Tirpák J., From Hyksos Settlers to Ottoman Pipe Smokers. Tell el-Retaba 2014, Ägypten und Levante 25, 97–166.

2015    A. Wodzińska, The Pottery, [in] S. Rzepka, J. Hudec, A. Wodzińska, Ł. Jarmużek, L. Hulková, V. Dubcová, M. Piorun, A. Šefčáková, Tell el-Retaba from the Second Intermediate Period till the Late Period. Results of the Polish-Slovak Archeological Mission, Seasons 2011–2012. Ägypten und Levante 24, 94–117.

2014    A. Wodzińska, Pottery, [in] S. Rzepka, M. Nour el-Din, A. Wodzińska, Ł. Jarmużek, Egyptian Mission Rescue Excavations in Tell el-Retaba. Part 1: New Kingdom Remains. Ägypten und Levante 22, 269–280.

2013    A. Wodzińska, Tell el-Retaba 2010, The pottery. Polish Archaeology in the Mediterranean 22, 91–98.

2012    A. Wodzińska, Tell el-Retaba 2009, The pottery. Polish Archaeology in the Mediterranean 21, 124–133.

2012    A. Wodzińska, Tell el-Retaba 2008, The pottery. Polish Archaeology in the Mediterranean 20, 146–152.

2012    A. Wodzińska, Imported Vessels Found in Tell el Retaba – Signs of Egypt International Contacts. Journal of Ancient Egyptian Interconnections 4/4, 1–2.

2012    A. Wodzińska, Ceramic material, [in] S. Rzepka, A. Wodzińska, C. Malleson, J. Hudec, Ł. Jarmużek, K. Misiewicz, W. Małkowski, M. Bogacki, New Kingdom and Third Intermediate Period in Tell el-Retaba. Results of the Polish-Slovak Archaeological Mission, seasons 2009–2010. Ägypten und Levante 21, 158–171.

2011    A. Wodzińska, Tell el-Retaba – Ceramic Survey, 2007. Polish Archaeology in the Mediterranean 19: 152–159.

2009    A. Wodzińska, Potmarks from Early Dynastic Buto and Old Kingdom Giza. Their Occurrence and Economic Significance. British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan 13: 239–261 (później tekst publikowany jako część pracy monograficznej: Potmarks of the early Dynastic Buto and the Old Kingdom Giza. Their Occurrence and Economic Significance, [in] R. Friedman, P.N. Fiske (ed.), Egypt at its Origin 3. Proceedings of the Third International Conference “Origin of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt”, London, 27th July–1st August 2008, (Orientalia Lovaniensia Analecta 205), Leuven: Peeters Publishers and Booksellers, 1073–1096.

2009    A. Wodzińska, Ceramic material, [in] Rzepka S., Wodzińska A., Herbich T., Hudec J., Tell el Retaba 2007–2008. Ägypten und Levante 19: 266–274.

2000    A. Wodzińska, The Early Dynastic Pottery from the Trenches C2–C3 and D1–D2. Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo 56: 154–159.

Konferencje

Czynny udział

2019 Konferencja: United in valley, divided in borderlands? the Oriental Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava.
Referat 1: Tell el-Retaba, Second Intermediate Period pottery.
Referat 2: Tell el-Retaba, 18th Dynasty pottery.

2019 Konferencja: The Twelfth International Congress of Egyptologists, Kair, Egipt.
Referat: Wadi Tumilat in Transition. Second Intermediate Period and Early 18th Dynasty Pottery, Case Study.

2019 Konferencja: Sixth Delta Workshop, Mansoura University, Mansoura.
Referat: Second Intermediate Pottery from Wadi Tumilat – a comparative case study based on the recent discoveries.

2019 Konferencja: Polacy na Bliskim Wschodzie, Instytut Archeologii UW, Warszawa.
Referat: Importowane naczynia z terenu północnego Lewantu na terenie osiedla Heit el-Ghurab w Giza, Egipt (Wczesny Brąz III – koniec 4. dynastii).

2019 Konferencja: Changing Clusters and Migration in the Near Eastern Bronze Age. Austrian Academy of Sciences, Wiedeń, Austria.
Referat: The Earliest Settlement in Tell el-Retaba and its Character.

2018 Konferencja: The LCP and Pottery of Nubia. Ceramics of Ancient Nubia, Warszawa.
Referat: Ceramic of “Funj” Period in Dongola – Wares, Manufacture techniques, Forms.

2018 Konferencja: The 11th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Ludwig-Maximilians-Universität Munich, Niemcy.
Referat: Tell el-Retaba during Second Intermediate Period. Pottery and People.

2018 Konferencja: Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, Warszawa.
Referat: Co powie ryba? Czyli uwag parę na temat ceramiki z Tell el-Retaba.

2018 Konferencja with Katarzyna Trzcińska: Current Research in Egyptology, Czech Institute of Egyptology, Praga, Czechy.
Referat: The significance of New Kingdom amphorae from Tell el-Retaba.

2017 Konferencja: Second Intermediate Period Assemblages. The Building Blocks of Local Relative Sequences of Material Culture. International Workshop. Austrian Academy of Sciences, Wiedeń, Austria.
Referat: Tell el-Retaba and Wadi Tumilat – Second Intermediate Period and early 18th Dynasty pottery.

2017 Konferencja: Polacy nad Nilem, sezon 2016-2017, Instytut Archeologii UW, Warszawa.
Referat: Beduini w Tell el-Retaba?

2017 Konferencja: Fifth Delta Survey Workshop of the Egypt Exploration Society in collaboration with the Ministry of Antiquities, sponsored by the Center for Hellenistic Studies, Bibliotheca Alexandrina and the British Council, Aleksandria, Egipt.
Referat: Tea, Coffee? Something to eat? Ottoman pottery from Tell el-Retaba.

2016 Konferencja: Polacy nad Nilem 2015–2016, Instytut Archeologii UW, Warszawa.
Referat: Ceramika otomańska z Tell el-Retaba.

2015 Konferencja: XXII Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna Gdańsk.
Referat: Technologiczne aspekty ceramiki okresu Fundż z Dongoli.

2015 Konferencja: Polacy nad Nilem 2014–2015, Instytut Archeologii UW, Warszawa.
Referat: Tell el-Retaba 2014 – ceramika z czasów Ramzesa II.

2015 Konferencja: Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, Warszawa.
Referat: Ceramika a społeczeństwo. Studia nad materiałem ceramicznym z Tell el-Retaba (Egipt).

2015 Konferencja: II Sympozjum Młodych Egiptologów, Poznań, Muzeum Archeologiczne.
Referat (jako gość specjalny): Piekarnie w Starym Państwie.

2014 Konferencja: XXI Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk.
Referat: Ceramika neolityczna z okolic 6 katarakty – region Sabaloka.

2014 Konferencja: Polacy nad Nilem, sezon 2013–2014. Instytut Archeologii UW, Warszawa.
Referat: Dongola 2014 – ceramika okresu Funj. Stan badań.

2014 Konferencja: Old Kingdom Art and Archaeology 2014. Instytut Archeologii UW, Warszawa.
Referat (z M. Korzeniowską): Pottery from SWI area – Heit el-Ghurab Settlement, Giza.

2014 Konferencja: Old Kingdom Art and Archaeology 2014. Instytut Archeologii UW, Warszawa.
Referat (z A. Bebel): Old Kingdom bakeries: iconographic, lexical and archaeological evidences.

2013 Konferencja: Polacy nad Nilem: badania archeologiczne w Egipcie i Sudanie w sezonie 2012–2013. Instytut Archeologii UW, Warszawa.
Referat: Ceramika hyksoska z Tell el-Retaba.

2013 Konferencja: Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, Kozienice.
Referat: Ziyaret Tepe, Turcja. Parę słów na temat stanowiska i ceramiki z okresu nowoasyryjskiego.

2013 Konferencja: Decoding Signs of Identity. Egyptian workmen’s marks in archaeological, historical, comparative and theoretical perspective, International conference. The Leiden University, Leiden, Holandia.
Referat: Pot marks from the workmen’s village at Giza. Social and economic implications.

2012 Konferencja: Vlth Central European Conference of Egyptologists Egypt 2012: Perspectives of Research. Institute of Archaeology at the Jagiellonian University, Kraków.
Referat: Ramesside pottery from Tell el-Retaba: forms and functions.

2012 Konferencja: Vienna 2: Ancient Egyptian Ceramics in the 21st Century. Institute of Egyptology at the Vienna University, Vienna, Austria.
Referat: Early 18th dynasty pottery from Tell el-Retaba.

2012 Konferencja: Pot marks and other non-textual marking systems from prehistory to present times. The Humboldt University, Berlin, Niemcy.
Referat: Pot marks on the late 20th Dynasty vessels from Tell el-Retaba.

2012 Konferencja: Polacy nad Nilem: badania archeologiczne w Egipcie i Sudanie w sezonie 2011–2012. Instytut Archeologii UW, Warszawa.
Referat: Sudańska ceramika neolityczna i mezolityczna z rejonu 6 katarakty. Sabaloka 2012.

2011 Konferencja: Polacy nad Nilem: badania archeologiczne w Egipcie i Sudanie w sezonie 2010–2011. Instytut Archeologii UW, Warszawa.
Referat: Ceramika a piekarnia. Określenie funkcji pomieszczeń piekarni w rejonie AA wioski robotników w Gizie.

2011 Konferencja: Old Kingdom Pottery Workshop. Chapter 2; Instytut Archeologii UW, Warszawa.
Referat: Local versus imported pottery from Heit el-Ghurab, Giza.

2011 Konferencja: Non-Textual Marking Systems in Ancient Egypt. Instytut Archeologii UW, Warszawa.
Referat: Potmarks on Old Kingdom bread molds and their significance in domestic contexts.

2011 Konferencja: ASOR (American Schools of Oriental Research) Annual Meeting. San Francisco, USA.
Referat: Pottery and Settlement Use: Integration of Research Tools.

2010 Konferencja: Polacy nad Nilem: badania archeologiczne w Egipcie i Sudanie w sezonie 2009–2010. Instytut Archeologii UW, Warszawa.
Referat 1: Badania Ancient Egypt Research Associates – osiedle Heit el-Ghurab w Gizie. Materiał ceramiczny z Miasta Zachodniego.
Referat 2: Tell el Retaba 2009 – materiał ceramiczny.

2010 Konferencja: Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, Instytut Archeologii UW, Warszawa.
Referat: Importowane naczynia z Bliskiego Wschodu na terenie miasta budowniczych piramid w Gizie, około 2540–2510 p.n.e.

2010 Konferencja: Egypt and the Near East – the Crossroads. International Workshop on the Relations between Egypt and the Near East in the Bronze Age. The Czech Institute of Egyptology, at the Charles University, Prague, Czechy.
Referat: Levantine combed ware in the context of the Heit el-Ghurab settlement at Giza – late 4th Dynasty (Early Bronze III)

2010 Konferencja: Abusir and Saqqara in the year 2010. The Czech Institute of Egyptology, at the Charles University, Prague, Czechy.
Referat: Pottery from the Khentkaus town at Giza. An interpretation attempt.

2009 Konferencja: Old Kingdom Art and Archaeology. The Fitzwilliam Museum, Cambridge, Wielka Brytania
Referat: Ancient Egypt Research Associates settlement site at Giza. Old Kingdom ceramic distribution.

2009 Konferencja: Functional Aspects of Egyptian Ceramics within their Archaeological Context. The McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge, Great Britain
Referat: Domestic and votive pottery from Giza. A view from Heit el Gurob site and Khentkaus town.

2009 Konferencja: 90 lat archeologii na Uniwersytecie Warszawskim. Instytut Archeologii UW, Warszawa.
Referat: Naczynia a status społeczny. Badania nad egipskim materiałem ceramicznym z osiedla budowniczych piramid w Gizie

2008 Konferencja: Tenth International Congress of Egyptologists. The University of the Aegean, Rhodes, Greece.
Referat: Tell er-Retaba 2007: ceramic survey.

2008 Konferencja: Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, Wiktorowo
Referat: Zmiana repertuaru form ceramicznych z okresu od końca Nowego Państwa do początku Trzeciego Okresu Przejściowego na podstawie materiału z Tell el Retaba.

2008 Konferencja: Egypt at its Origin. The Third International Colloquium on Predynastic and Early Dynastic Egypt. The British Museum, London, Great Britain.
Referat: Potmarks of the Early Dynastic Buto and The Old Kingdom Giza. Their Occurrence and Economic Significance.

2007 Konferencja: Polacy nad Nilem: badania archeologiczne w Egipcie i Sudanie w sezonie 2006, Instytut Archeologii UW, Warszawa.
Referat: Giza Plateau Mapping Project w sezonie 2006–2007.

2007 Konferencja: Old Kingdom Pottery Workshop. The Institute of Archaeology at the University of Warsaw, Warszawa.
Referat 1: Work Organization in the Old Kingdom Potter Workshop – ceramic type/family.
Referat 2: Domestic and Funerary/Sacral Pottery from the 4th Dynasty Giza.

2007 Konferencja: Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, Warszawa.
Referat: Tell er Retaba: survey ceramiczny.

2007 Konferencja: International workshop: Chronology and Archaeology of Egypt, The late Fourth and the Third Millennium BC. The Czech Institute of Egyptology at the Charles University, Praga, Czechy.
Referat: White Carinated Bowls from Giza and Dating of the GPMP site.

2006 Konferencja: Polacy nad Nilem: badania archeologiczne w Egipcie i Sudanie w sezonie 2005/2006. Instytut Archeologii UW, Warszawa.
Referat: Wyniki ostatnich prac Giza Plateau Mapping Project w 2005 roku.

2006 Konferencja: Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, Warszawa.
Referat: Giza Plateau Mapping Project w 2006 roku ze szczególnym uwzględnieniem szkoły dla inspektorów egipskich. Praca nad podręcznikiem do ceramiki egipskiej

Organizacja

Od 2007 Coroczna konferencja: Polacy nad Nilem; Instytut Archeologii UW, Warszawa.
Komitet konferencji: Włodzimierz Godlewski, Sławomir Rzepka, Anna Wodzińska, Dobrochna Zielińska, Łukasz Jarmużek (Instytut Archeologii UW)

2013 Konferencja: Delta and Sinai. Current research; Instytut Archeologii UW, Warszawa.
Komitet konferencji: Anna Wodzińska, Sławomir Rzepka (Instytut Archeologii UW)

2011 Konferencja: Old Kingdom Pottery Workshop. Chapter 2; Instytut Archeologii UW, Warszawa.
Komitet konferencji: Anna Wodzińska and Teodozja Rzeuska (Polska Akademia Nauk)

2011 Konferencja: Non-Textual Marking Systems in Ancient Egypt; TInstytut Archeologii UW, Warszawa.
Komitet konferencji: Anna Wodzińska, Sławomir Rzepka (Instytut Archeologii UW)

2007 Konferencja: Old Kingdom Pottery Workshop; Instytut Archeologii UW, Warszawa.
Komitet konferencji: Anna Wodzińska and Teodozja Rzeuska (Polska Akademia Nauk)

Działalność popularyzatorska

2018    Wodzińska A., Wymiana handlowa Egiptu z resztą świata, Gazeta Biskupińska 205, 4–5.

2017    Wodzińska A., Wojowniczy bóg Montu, Gazeta Biskupińska 7, 2–3.

2016    Wodzińska A., Egipska elegantka w okresie Nowego Państwa, Gazeta Biskupińska 185, 2–3.

2013    Udział w Pikniku Naukowym organizowanym przez Polskie Radio. Warsztaty lepienia naczyń z gliny dla wszystkich.

2013    Otwarty wykład wygłoszony w Instytucie Archeologii UW –Tajemnica Wielkiego Sfinksa w Giza. Cała wstecz! bo przeszłość ma przyszłość. Wykłady o Archeologii. Instytut Archeologii UW.

2012    Radio Polskie, Program 1, udział w audycji w roli eksperta: „Piękna, która przybyła” na temat królowej Neferetiti.

2011    Wykład wygłoszony dla 1 klasy gimnazjum –Życie codzienne w wiosce robotników w Gizie. Społeczne Gimnazjum nr 16 w Warszawie.

2011    Udział w Pikniku Naukowym organizowanym przez Polskie Radio. Udział w sesji Nie święci garnki lepią – warsztaty lepienia naczyń z gliny dla wszystkich.

2011    Są bowiem rzeczy, o których ludzie milczą jak kamienie, ale o których opowie ci nawet kamień, jeżeli padnie na niego światło bogów. Życie codzienne w wiosce robotników w Gizie. Z Bliska i Daleka 1, 49–54.

2011    Otwarty wykład wygłoszony w Instytucie Archeologii UW – Jak brzmi czas przyszły od słowa faraon? – Mumia. Cała wstecz! bo przeszłość ma przyszłość. Wykłady o Archeologii. Instytut Archeologii UW.

2011    Frender-Majewska M., Wodzińska A., Święto budowy piramid, Newsweek 2 (2011), 72–74.

2010    Polskie Radio, Program 1, udział w audycji w roli eksperta: „W cieniu Sfinksa” na temat Wielkiego Sfinksa w Giza.

2008–2019      Administrator strony internetowej “Polacy nad Nilem” poświęcona pracy polskich archeologów w Egipcie i Sudanie.

2008    Wywiad udzielony Szymonowi Ździebłowskiemu dla PAP na temat pracy nad ceramiką egipską w Gizie.

2008    Udzielenie wywiadu w Radio Campus (Uniwersytet Warszawski) na temat badań archeologicznych w Egipcie.

2007    Konsultacja naukowa wystawy i katalogu: W promieniach egipskiego słońca… Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Wygłoszenie wykładu: Życie codzienne w wiosce robotników w Gizie inaugurującego wystawę.

Członkostwo w organizacjach naukowych
 • International Association of Egyptologists.
 • American Schools of Oriental Research
Inne
Wykłady gościnne:

2013    Wykład: Tell el-Retaba – pottery. Hyksos period, jako część wykładu: Tell el-Retaba – not only a fortress… Recent results of the Polish-Slovak Archaeological Mission’ wygłoszony razem z dr Jozefem Hudecem (Słowacka Akademia Nauk) i dr Sławomirem Rzepką (Instytut Archeologii UW). Uniwersytet Wiedeński, Wiedeń, Austria.

2013    Wykład: Egyptian ceramics. Case study: Tell el-Retaba. Słowacka Akademia Nauk, Bratysława, Słowacja.

2013    Wykład: Ceramic material from Tell el-Retaba. Studies on local and imported vessels. Polska Akademia Nauk w Wiedniu, Wiedeń, Austria.

2011    Wykład: Bakeries, breweries and ceramics. Works of Ancient Egypt Research Associates at Giza. Uniwersytet Humboldtów, Berlin, Niemcy.

2009    Wykład: Late New Kingdom–Third Intermediate Period Pottery from Tell el-Retaba. Egyptological Seminar, Free University, Berlin, Niemcy.

Praktyka dydaktyczna:
 1. Ancient Egypt Research Associates Inc., Giza, Egipt – prowadzenie zajęć w ramach szkoły dla inspektorów egipskich (Field School for Egyptian inspectors)
 • Introduction to Egyptian Pottery – jesień 2005, wiosna 2006
 1. Zajęcia prowadzone w ramach zatrudnienia w Instytucie Archeologii (obecnie Wydziale Archeologii) UW – w latach 2006–2020:
 • Archaeology of Egypt and Nubia, wykład i ćwiczenia
 • Archeologia Bliskiego Wschodu i Egiptu – seminarium magisterskie
 • Archeologia Egiptu i Nubii, ćwiczenia
 • Archeologia i język starożytnego Egiptu, proseminarium
 • Aspekty historii i kultury starożytnego Egiptu, wykład
 • Aspects of Ancient Egyptian Culture – wykład i konwersatorium
 • Ceramika egipska, zajęcia fakultatywne
 • Ceramika nubijska, zajęcia fakultatywne
 • Kultura i język Egiptu faraońskiego, proseminarium
 • Metodologia pracy nad ceramiką antyczną
 • Miasto i dom w starożytnym Egipcie, wykład
 • Osadnictwo Egiptu faraońskiego – wykład
 • Sztuka starożytnego Egiptu, wykład ogólnouniwersytecki
 • Topografia historyczna plateau w Giza, wykład
 • Wprowadzenie do materiałoznawstwa egipskiego, wykład i konwersatorium
 • Zarys archeologii śródziemnomorskiej: Bliski Wschód i Egipt, ćwiczenia do wykładu
 • Życie codzienne w starożytnym Egipcie, wykład ogólnouniwersytecki
 1. Opieka promotorska:
 • Trzynaście prac licencjackich i magisterskich
 • Jedna rozprawa doktorska