Alicja Wieczorek

Zainteresowania badawcze:

  • Archeoichtiologia
  • Archeozoologia
  • Okres predynastyczny w Egipcie
  • Archeologia podwodna
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2014 Obrona pracy magisterskiej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem prof. hab. inż. Daniel Makowieckiego, pt. „Ryby w kulturze protodynastycznego i wczesnodynastycznego Egiptu”

2009 Obrona pracy licencjackiej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem prof. dr hab. Mariusza Mielczarka

Projekty badawcze

2018–2019 Projekt Dialog, Polsko–Egipska Misja Archeologiczna w Deir el-Bahari (Egipt), jako rysownik

2018 Gebelein Archaeological Project (Egipt), jako archeolog

2017 Opracowanie materiału z Dunina, gm. Krotoszyce (Polska), jako rysownik

2015/2016 Projekt AZP, opracowywanie kart KEZA

2015 Polsko–Amerykańska Misja Archeologiczna w Berenike (Egipt), jako archeolog

2012, 2015 Polsko–Egipska Misja Archeologiczna na Kom el-Dikka, Aleksandria (Egipt), jako archeolog

2012 Badania ratownicze na trasie budowy S8, Czyżeminek, pow. Łódź (Polska), jako rysownik techniczny

2011 Polsko–Egipska Misja Archeologiczna w Deir el-Bahari, Luksor (Egipt), jako archeolog

2011 Polsko–Ukraińskie, archeologiczne badania podwodne, Olbia (Ukraina), jako archeolog

2010 Badania ratownicze na trasie budowy autostrady A1, Wieniec, pow. Włocławek (Polska), jako rysownik techniczny

2010 Polsko–Egipska Misja Archeologiczna w Tell el-Farcha (Egipt), jako archeolog

2009, 2010 Archeologiczne badania podwodne, jez. Ostrów Lednicki (Polska), praktyki uniwersyteckie

2009 Archeologiczne badania podwodne, jez. Gągnowo (Polska), jako archeolog

2008 Badania archeologiczne w Skrzypkowie gm. Obrowo (Polska), praktyki uniwersyteckie

2007 Badania archeologiczne w Grzybowie, gm. Września (Polska), praktyki uniwersyteckie

Stypendia

2018 Stypendium Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, przyznawane przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, realizowane w Kairze

2015 Stypendium Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, przyznawane przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, realizowane w Kairze

2011/2012 Stypendium Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, przyznawane przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, realizowane w Kairze

Bibliografia naukowa

Ejsmond W., Wieczorek A., Wieczorek D.F. (2019). Gebelein Archaeological Project 2018: Temple and fortress area in the Eastern Mountain, Polish Archaeology in the Mediterranean 27/1, 235–244

Wieczorek, A. (2014). Ikonografia ryb w okresie protodynastycznym i wczesnodynastycznym nad dolnym i środkowym Nilem, w: J. Jędrysik, A. Maślak, R. Kenig, T. Oberc (red.), Nasi mniejsi bracia czy środek przetrwania? Znaczenie zwierząt w dziejach ludzkości, Kraków, KNSA UJ

Konferencje

2019  „VI Sympozjum Młodych Egiptologów”, Warszawa
Referat: „Gospodarka rybna w okresie predynastycznym w Egipcie”

2012 Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Nasi mniejsi bracia czy środek przetrwania? Znaczenie zwierząt w dziejach ludzkości”, Kraków
Referat: „Ikonografia ryb w okresie protodynastycznym i wczesnodynastycznym nad dolnym i środkowym Nilem”

Działalność popularyzatorska

2019 prezentacja na temat archeoichtiologii na Festiwalu Nauki „Ścieżki Nauki. Nauka – Kultura – Popkultura” w Biskupinie