O Centrum

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego UW, znane za granicą pod nazwą Polish Centre of Mediterranean Archaeology of the University of Warsaw (PCMA), stawia sobie jako cel organizację i koordynację badań archeologicznych (wykopaliskowych i studyjnych), konserwatorskich i rekonstrukcyjnych w północno-wschodniej Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz na Cyprze (dotyczy to terytorium Egiptu, Sudanu, Cypru, Syrii, Irackiego Kurdystanu, Libanu, Jordanii, Iranu, Kuwejtu, Omanu, Arabii Saudyjskiej, Armenii i Gruzji).

Prace są prowadzone na stanowiskach obejmujących szeroki horyzont czasowy od zarania cywilizacji (czasy prehistoryczne), poprzez wszystkie okresy historyczne starożytnych cywilizacji śródziemnomorskich aż po późny antyk i arabskie wczesne średniowiecze.

Pracami kierują polscy naukowcy reprezentujący różne placówki badawcze z całego kraju, często we współpracy z naukowcami z ośrodków zagranicznych. Centrum organizuje też i wspiera udział polskich specjalistów w międzynarodowych akcjach ratowania zagrożonych zabytków (dotychczas w Egipcie, Sudanie, Syrii i Libanie).

Do zadań Centrum należy także kompleksowa dokumentacja znalezisk, archiwizacja oraz podejmowanie działań w celu rzetelnej publikacji wyników badań w formie, która udostępni je międzynarodowemu środowisku naukowemu. Niezależnie, Centrum stara się o upowszechnienie wyników badań wśród polskiego społeczeństwa.

Centrum zarządza Stacją Badawczą w Kairze, do obowiązków której należy przede wszystkim zapewnienie sprawnego przebiegu prac archeologicznych i konserwatorskich oraz reprezentowanie środowiska polskich badaczy, archeologów i konserwatorów wobec władz odpowiedzialnych za starożytności w Egipcie. W pozostałych krajach Centrum realizuje swoje zadania w bezpośrednim kontakcie z instytucjami zarządzającymi starożytnościami w danym państwie.

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej jako samodzielna placówka badawcza Uniwersytetu Warszawskiego istnieje pod obecną nazwą od 1990 roku. Jest spadkobiercą przedwojennej działalności archeologicznej wybitnego archeologa i egiptologa, prof. Kazimierza Michałowskiego, który w 1959 roku, założył Stację Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Kairze [czytaj].