Urszula Wicenciak

Zainteresowania badawcze:

  • archeologia Lewantu od epoki żelaza po okres biznatyjski
  • ceramika – produkcja i dystrybucja we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego od epoki żelaza po okres bizantyjski
  • Fenicja – historia, kultura materialna ze szczególnym naciskiem na tradycją garncarską

Kariera zawodowa:

Wykształcenie

2013

Rozprawa doktorska na Wydziale Historycznym UW: „Ceramika okresu hellenistyczno-rzymskiego z obszaru Fenicji a wytwórczość garncarska warsztatów z Porphyreon/Jiyeh (Liban)”

2009 – 2013

Studia doktoranckie w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo – Wschodniej Uniwersytetu Warszawskim

2001

Praca magisterska na wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Wczesnokuszyckie ośrodki kultu Amona między III a IV kataraktą nilową (Sudan)”

Stanowiska i funkcje

od 2014

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

2001 – 2008

IMC Kariera; Wydawnictwo Wspierania Procesu Edukacji; Studio Reklamy i Wydawnictw

Projekty badawcze

2004 – 2015

polsko-libańska misja w Jiyeh (Liban); prace terenowe oraz dokumentacja i opracowanie materiału ceramicznego (kierownik misji dr T. Waliszewski)

2012 – 2014

Projekt nr 2011/03/B/HS3/00567, „Rzymski dom w greckim mieście Akrai” (Sycylia), Narodowe Centrum Nauki, miejsce realizacji: Włochy, Palazzolo Acreide i Polska, Warszawa; termin: 2012–2015; udział w badaniach polskiej misji archeologicznej w Akrai: dokumentacja i opracowanie materiału ceramicznego (kierownik misji dr R. Chowianiec)

1999 – 2003

polsko-libańska misja w Chhim (Liban), prace terenowe oraz dokumentacja i opracowanie materiału ceramicznego (kierownik misji dr T. Waliszewski)

Badania

2014

polsko-sudańska misja archeologiczna w El-Zuma (Sudan); dokumentacja materiału ceramicznego (kierownik misji dr hab. M. El Tayeb)

2008–2013, 2015, 2016

kuwejcko-polska misja w rejonie Al-Subiyah/Mugheira i na stanowisku Bahra 1 (Kuwejt); prace terenowe oraz dokumentacja archeologiczna (kierownik misji prof. P. Bieliński)

2009, 2010

polsko-amerykańska misja w Berenike (Egipt); prace terenowe i dokumentacja archeologiczna, dokumentacja materiału ceramicznego (kierownicy misji I. Zych, prof. S. Sidebotham)

2005, 2006, 2009, 2010

polsko-egipska misja na Kom el-Dikka w Aleksandrii (Egipt); prace terenowe i dokumentacja archeologiczna, dokumentacja materiału ceramicznego (kierownik misji dr G. Majcherek)

2006

Marina Archaeological Site Project, Marina El-Alamain (Egipt), prowadzony przez American Research Center w Kairze; prace terenowe oraz dokumentacja materiału ceramicznego (kierownicy misji A. Dobrowolska, I. Zych)

2005/2006

badania powierzchniowe w Górach Noba (Sudan), prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku (kierownik misji dr M. El Tayeb)

2005

polsko-egipska misja w Marina El Alamain (Egipt); prace terenowe oraz dokumentacja materiału ceramicznego (kierownik misji prof. W.A. Daszewski)

2005

polsko-egipska misja w Peluzjum (Egipt); dokumentacja materiału ceramicznego (kierownik misji prof. M. Gawlikowski, dr Krzysztof Jakubiak)

2005

polsko-sudańska misja archeologiczna w El-Zuma (Sudan); prace terenowe oraz dokumentacja materiału ceramicznego (kierownik misji dr M. El Tayeb)

1999

Polska Połączona Ekspedycja do Doliny Nilu Środkowego (Sudan), badania powierzchniowe oraz dokumentacja materiału ceramicznego (kierownik misji dr B. Żurawski)

1997, 1998

badania archeologiczne w Stryczowicach; prace terenowe oraz dokumentacja archeologiczna

1997

badania archeologiczne w Krzemionkach Opatowskich prace terenowe oraz dokumentacja archeologiczna

Stypendia

Sierpień 2012 (Berlin)

Stypendium Deutsche Archäologisches Institut (DAI) w Berlinie na przeprowadzenie kwerendy bibliotecznej służącej realizacji pracy doktorskiej

Luty 2012 (Ateny)

Stypendium Konferencyjne przyznane przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie na udział w warsztacie ceramicznym First Workshop on Levantine Ceramic Production and Distribution, Ateny 4-5 lutego 2012
(udział w tworzeniu internetowej bazy danych Ware Encyclopedia – http://levantineceramics.org/)

2009–2010 (Warszawa)

Stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW przyznane na opracowanie i przygotowanie do publikacji materiału ceramicznego ze stanowiska Jiyeh (Liban)

2007–2008 (Warszawa)

Stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW przyznane na przygotowanie i opracowanie dokumentacji materiału ceramicznego ze stanowisk Chhim, Jiyeh (Liban) oraz Peluzjum (Egipt)

2005 (Kair)

Stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW przyznane na udział w badaniach w Egipcie (Aleksandria, Marina El Alamain, Peluzjum) oraz na przeprowadzenie kwerendy bibliotecznej niezbędnej do opracowania materiału ceramicznego ze stanowisk Chhim i Jiyeh (Liban)

Biografia naukowa:

Rozdziały w książkach

2015

Kitchen and Cooking wares in Akrai. First remarks

[w:][/w:] R. Chowaniec (red.), Unveiling the past of an ancient town. Akrai/Acrea in south-eastern Sicily, Warszawa

2014

Pottery production in the Late Hellenistic and Early Roman Periods at Jiyeh – ancient Porphyreon (Lebanon)

[w:][/w:] B. Fischer-Genz, Y. Gerber, H. Hamel (red.), Roman and Late Antique Mediterranean Pottery 3. Roman Pottery in the Near East. Local Production and Regional Trade. Proceedings of the round table held in Berlin, 19-20 February 2010 [=BAR 88 2014][/=BAR], 103–124

2010

Local Roman Coarse Wares from Chhim (Southern Lebanon)

[w:][/w:] S. Menchelli, S. Santoro, M. Pasquinucci, G. Guiducci (red.), Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and Archaeometry. Comparison Between Western and Eastern Mediterranean (LRCW3), [=BAR International Series 2185 (II)][/=BAR], 885–890

2005

(z M. El-Tayebem) Region dongolanski – kolebka cywilizacji nubijskiej

[w:][/w:] M. Ząbek (red.), Wokół IV katarakty, społeczność wiejska nad środkowym Nilem przed wielką zmianą, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Dialog“, 77–94

Artykuły naukowe

2016

Wicenciak, U., Ceramic patchwork in Hellenistic to Byzantine Phoenicia: regionalisation and specialisation of vessel production, PAM 25, 617–690

2016

Badura, M., Rzeźnicka, E., Wicenciak, U., Waliszewski, T., Plant remains from Jiyeh/Porphyreon, Lebanon (seasons 2009–2014): Preliminary results of archaeobotanical analysis and implications for future research, PAM 25, 487–510

2015

(z T. Waliszewskim) Jiyeh (Porphyreon) Nouvelles découvertes sur le territoire de Sidon à l’époque hellénistique, TOPOI Suppl. 13 (2015)

2015

(z T. Waliszewskim) Chhim. A Roman and Late Antique Village in the Sidon Hinterland, Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies (JEMAHS)

2012

Local Hellenistic ‘Phoenician’-type amphora and other pottery vessels from the excavations in Jiyeh (Porphyreon) (seasons 2008–2009), PAM 21, 446–453

2012

(z D. Frangié) ¬¬Beyrouth et Jiyeh au sein des productions céramiques

[w:][/w:] Les Dossiers d’Archéologie 350, 38–43

2009

(z I. Zych, A. Obłuskim), Marina El-Alamein. Site Presentation Project (ARCE/EAC). Preliminary archaeological report, PAM 18, 83–100

2009

(z M. Roumié, E. Bakraj, B. Nsouli), PIXE characterization of Lebanese excavated amphorae from Jiyeh archeological site

[w:][/w:] Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B 268.1, 87–91

2008

Coarse pottery production at Jiyeh in Sector B1-B3

[w:][/w:] T. Waliszewski et alii,
Jiyeh (Porphyreon). Hellenistic, Roman and Byzantine settlement on the south coast of Lebanon. Preliminary Report on 1997 and 2003–2005 seasons, Bulletin d’Archeologie et d’Architecture Libanaises 10 (2006), 5–85

2008

Local Coarse pottery material from well B4 at Jiyeh

[w:][/w:] T. Waliszewski et alii, Jiyeh (Porphyreon). Hellenistic, Roman and Byzantine settlement on the south coast of Lebanon. Preliminary Report on 1997 and 2003–2005 seasons, Bulletin d’Archeologie et d’Architecture Libanaises 10 (2006), 5–85

2008

(z M. El-Tayebem) Section C – Jiyeh, 2005 season

[w:][/w:] T. Waliszewski et alii, Jiyeh (Porphyreon). Hellenistic, Roman and Byzantine settlement on the south coast of Lebanon. Preliminary Report on 1997 and 2003–2005 seasons, Bulletin d’Archeologie et d’Architecture Libanaises 10 (2006), 5–85

2007

(z T. Waliszewskim, M. El-Tayebem, K. Juchniewiczem) Jiyeh (Porphyreon) explorations 2005, PAM 17, 421–430

2006

(z M. El-Tayebem, T. Waliszewskim, K. Domżalskim), Late Hellenistic and early Roman pottery production center at Jiyeh. Rescue excavations 2004, PAM 16, 429–439

2006

Centres of the Amun Cult between the Third and Fourth Cataracts and the Coronation Journey of the Kushite Rulers, Gdansk Archaeological African Reports 3, 251–263

2004

(z M. El-Tayebem, T. Waliszewskim, K. Domżalskim) Preliminary report on a salvage campaign at Jiyeh, 2004: The pottery production area, Światowit 5, fasc. A, 129–113, pls 71–84

2002

Preliminary Information on the Local Pottery from Chhim, Bulletin d’Archeologie et d’Architecture Libanaises 6 (2001), 62–76

Inne

2014

(R. Chowaniec, z T. Więcek, U. Wicenciak, K. Domżalski, A. Gręzak, M. Wagner, M. Fitula, M. Rekowska), Rapporto preliminare della campagna di scavi a Palazzolo Acreide (2013), Varsovia (raport dla włoskiej służby starożytności)

2012

(Chowaniec R., z T. Więcek, M. Rekowska, R. Kucharczyk, M. Matera, U. Wicenciak) Rapporto preliminare della campagna di scavi a Palazzolo Acreide (2012), Varsovia (raport dla włoskiej służby starożytności)

2005

Jiyeh – ceramic industry centre in Hellenistic and Roman times in Lebanon. Paper presented during First Lebanese Pottery Workshop, Bejrut, (http://www.ifporient.org/spip.php?article1349)

Konferencje:

Organizacja

2016

Konferencja sprawozdawcza CAŚ UW, Referat: „Ceramika Fenicji hellenistyczno-rzymsko-bizantyjskiej – Uaktualnienie stanu badań 2015”, Warszawa

2015

„Polacy w Libanie”, konferencja poświęcona polskim badaniom archeologicznym i działalności konserwatorskiej w Libanie, Warszawa

2012

The 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE)

2003

Sympozjum naukowe. „Chhim – podsumowanie siedmiu sezonów prac wykopaliskowch w Libanie“, Muzeum Narodowe, Warszawa

Czynny udział

2015

„Polacy w Libanie”, konferencja poświęcona polskim badaniom archeologicznym i działalności konserwatorskiej w Libanie, Warszawa. Referat (z prof. P. Niedzielskim UAM Poznań, dr. M. Kruegerem IP UAM, M. Bartkowiak IP UAM, Z. Kowarską OBA UW): “Wyniki wstępnych analiz pozostałości organicznych w naczyniach ceramicznych ze stanowisk Jiyeh I Chhim oraz perspektywy dalszych badań fizyczno-chemicznych”

2012

European Conference on X-Ray Spectrometry”, Wiedeń
Referat (z M. Roumié, C. Atallah, B. Nsouli): “PIXE characterization of pottery production from the necropolis of Jiyeh archaeological site”

2012

First Workshop on Levantine Ceramic Production and Distribution”,
Danish Institute of Archaeology, Ateny
Referat: “Jiyeh and Chhim – Hellenistic and Roman Wares”

2010

Roman Pottery in the Levant: Local Production and Regional Trade. Round Table, Berlin
Referat: “Pottery production in the Late Hellenistic and Early Roman periods at Jiyeh – ancient Porphyreon (Lebanon)”

2008

Dziedzictwo chrześcijańskiej architektury i sztuki w średniowiecznym Libanie, Warszawa
Referat: „Bizantyjska ceramika z Chhim”

2008

3rd International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry, Comparison between Western and Eastern Mediterranean”, Parma / Piza
Poster: “Roman Coarse Ware from Chhim (Southern Lebanon)”

2005

« Premier atelier sur la céramique antique du Liban », Bejrut
Referat: „El-Jiyha, Ceramic industry center in Hellenistic and Roman times“

2003

Sympozjum naukowe. „Chhim – podsumowanie siedmiu sezonów prac wykopaliskowych w Libanie“, Warszawa
Referat: „Raport wstępny poświęcony materiałowi ceramicznemu z badań archeologicznych w Chhim“

2002

Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk/Gniew (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku)
Referat: „Podróż koronacyjna władców XXV dynastii“