Tomasz Waliszewski

Zainteresowania badawcze:

 • archeologia Bliskiego Wschodu
 • archeologia późnego antyku i wczesnego islamu
 • architektura kościelna okresu wczesno bizantyjskiego
 • mozaiki antyczne
 • produkcja oliwy w świecie starożytnym
 • rolnictwo w świecie grecko-rzmskim
 • lampy oliwne okresu rzymskiego i wczesnobizantyjskiego
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2014 Rozprawa habilitacyjna: Elaion. Olive Oil Production in Roman and Byzantine Syria-Palestine, [=PAM Monograph Series 6], Warszawa: PCMA, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

1998 Rozprawa doktorska na Wydziale Historycznym UW pod kierunkiem prof. M. Gawlikowskiego „Mozaiki bizantyjskie południowej Palestyny”

1990 Praca magisterska na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie “Sanktuarium pielgrzymkowe św. Menasa w Abu Mina w Egipcie”

Stanowiska i funkcje

od 2014 dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

2012–2014 zastępca dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

od 1998 adiunkt w Zakładzie Archeologii Bliskiego Wschodu w Instytucie Archeologii UW

1996–1999 asystent, adiunkt w Zakładzie Archeologii Wczesnochrześcijańskiej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie

Projekty badawcze

od 2014 udział w opracowaniu i publikacji badań archeologicznych w Khirbet edh-Dharih, prowadzonych od 2003 roku przez Institut Français d’Archéologie du Proche-Orient we współpracy z Department of Antiquities of Jordan; opracowanie ceramiki bizantyjskiej i wczesnoislamskiej oraz architektury z tego okresu

2od 2003 badania archeologiczne osady o charakterze miejskim na wybrzeżu Fenicji: Jiyeh–Porphyreon (Liban); kierownik badań

1996-2009 badania archeologiczne osady o charakterze wiejskim, położonej na terytorium Sydonu: Chhim (Liban); kierownik badań

2004–2012 misja konserwatorsko-archeologiczna w Kaftoun, Ma’ad, Kfar Helda oraz Mar Elias (Liban); zastępca kierownika badań

2010 prospekcja terenowa „Studying and documentation of the olive-oil presses in Amman, Jerash, Al-Salt and Wadi Musa”, Jordania; kierownik projektu

2000–2001 badania wykopaliskowe oraz prace konserwatorskie w bazylice bizantyjskiej w Tell Amarna (Syria); kierownik badań

Inne badania archeologiczne

1994–1995 wykopaliska archeologiczne w Bejrucie (Liban); jako archeolog

1993 wykopaliska archeologiczne w Khribet edh-Dharih w Jordanii; jako archeolog

21992 wykopaliska archeologiczne w Khirbet es-Samra w Jordanii; jako archeolog

1992 wykopaliska archeologiczne na cytadeli w Ammanie (Jordania); jako archeolog

1989-1991 wykopaliska archeologiczne w Naqlun w Egipcie; jako archeolog

1987 wykopaliska archeologiczne w Novae w Bułgarii; studenckie praktyki archeologiczne

1986 wykopaliska archeologiczne w Alba we Francji; studenckie praktyki archeologiczne

1984-1986 trzy stanowiska wczesnośredniowieczne w Polsce; studenckie praktyki archeologiczne

Stypendia, granty, nagrody

Granty

2011-2012 uzyskanie i realizacja grantu Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Trustees for Harvard University zatytułowanego “Forgotten Heritage II. Study and Documentation of the Church of Mar Elias Btina in Beirut (Lebanon) and its Wall Paintings”; kierownik projektu

2009-2010 uzyskanie i realizacja grantu Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Trustees for Harvard University zatytułowanego “Forgotten Heritage I. Recording and Publication of the Church of Mar Sarkis and Bakhos in Kaftûn (Lebanon) and its Wall Paintings”; kierownik projektu

2007-2010 realizacja grantu przyznanego w ramach 33. konkursu projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr rej. N N109 0264 33, p.t. “Zielone złoto? Produkcja oliwy z oliwek na terenach Lewantu (IV w. p.n.e. – IX w. n.e.)”, (Instytut Archeologii UW), kierownik projektu

2004-2005 kierownik polskiej części projektu Komisji Europejskiej w ramach programu Kultura 2000 „Couleur de la chrétienté de l’Orient vers l’Occident. Une église du 5e siècle et ses mosaïques mises au jour à Tell Amarna (Syrie)”; Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z partnerami z Université de Liège (Belgia) oraz Hellenic Society for the Protection of Environment and Cultural Heritage (Grecja)

1997-1999 realizacja grantu Nr 1H01G05813 przyznanego przez Komitet Badań Naukowych p.t. „Opracowanie wyników polskich badań archeologicznych w Libanie”; (Instytut Archeologii UW); kierownik projektu

Stypendia

2011 staż badawczy w American Center of Oriental Research, Amman (Jordania), 16 czerwca–16 września 2011 — stypendium Mellon Foundation East-Central European Research Fellowship (temat badawczy: Farming the borderland. Agriculture in Late Antique and Early Islamic Transjordan)

2010 staż badawczy w American Center of Oriental Research, Amman (Jordan), 28 maja–28 sierpnia 2010 — stypendium Mellon Foundation East-Central European Research Fellowship (temat badawczy: Green Gold II. Inventory of the oil presses in Jordan – Hellenistic, Roman, Byzantine and Early Islamic Period)

2006 staż badawczy w Joukowsky Institute for Archaeology and the Ancient World, Brown University, RI, 1 lutego–31 sierpnia 2006 — stypendium Fulbright Fellowship and Kosciuszko Foundation Fellowship (temat badawczy: Growth or Decline? Agriculture in Transjordan during the Roman and Byzantine period)

2005-2006 staż badawczy w Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Harvard University, Washington DC, 15 września 2005–15 January 2006 — stypendium Dumbarton Oaks Fellowship in Byzantine Studies (temat badawczy: Growth or Decline? Agriculture in Transjordan during the Roman and Byzantine period)

2005 staż badawczy w American Center of Oriental Research, Amman (Jordania), 17 maja–14 sierpnia 2005 — stypendium Mellon Foundation East-Central European Research Fellowship (temat badawczy: Green Gold? Olive oil production in Jordan during the Hellenistic, Roman, Byzantine and Early Arab period)

2005 kwerenda biblioteczna fundowana przez Fundację Nauki Polskiej w Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne, 15 stycznia–15 lutego 2005

2003 kwerenda biblioteczna w Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Université Lyon 2 Lumière, 16 stycznia–14 lutego 2003

2002/2003 roczne stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

2001 staż badawczy w Institute of Archaeology and Ethnology, Yarmuk University (Jordania), 13 stycznia–12 lutego 2001 (temat badawczy: Late antique pottery from the excavations at Khirbet edh-Dharih)

1999 staż badawczy w American Center of Oriental Research, Amman (Jordania), wrzesień 1999 (temat badawczy: Petra Church Mosaics‘ Publication)

1994-1995 staż badawczy w Institut Français d’Archéologie du Proche-Orient, Beirut, wrzesień 1994–lipiec 1995 (temat badawczy: Archaeology of Beirut in Roman and Byzantine period)

1993 staż w Studium Biblicum Franciscanum, Jerozolima, luty–czerwiec 1993 (projekt dokumentacyjny, kierownik: prof. Michele Piccirillo OFM)

1990-1992 École Biblique et Archéologique Française, Jerozolima, październik 1990–lipiec 1992 (temat badawczy pod kierunkiem prof. Jean-Baptiste Humbert OP: Pottery from Qumran – documentation and typology); staż badawczy

1987 Egyptian Ministry of Education in Cairo, październik 1987–czerwiec 1988 (temat badawczy: Pilgrimage sanctuary at Abu Mina); student

Wyróżnienia

2004 Krzyż Oficerski Ordre National du Cèdre, przyznany przez Émila Lahouda, Prezydenta Republiki Libanu w uznaniu wkładu w rozwój badań naukowych w Libanie

Bibliografia naukowa

Książki

2014 Waliszewski, T., Elaion. Olive Oil Production in Roman and Byzantine Syria-Palestine, [=PAM Monograph Series 6], Warszawa: PCMA, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

2011 Tunca, Ö., Waliszewski, T., Koniordos, V., Tell Amarna (Syrie) V. La basilique byzantine et ses mosaïques, [=Publications de la Mission archéologique de l’Université de Liège en Syrie 5], Louvain–Paris–Dudley (MA): Peeters

2007 Galorem, K., Waliszewski, T., From Antioch to Alexandria. Recent Studies in Domestic Architecture, Warszawa: Uniwersytet Warszawski i Brown University

2001 Fiema, Z.T., Kanellopoulos, Ch., Waliszewski, T., Schick, R., Petra Church, [=American Center of Oriental Research Archaeological Monographs 3], Amman

Artykuły naukowe

2014 Chmielewski, K., Waliszewski, T., Church of Mar Elias Btina in Beirut (Lebanon) and its wall paintings. Conservation project report, PAM 23/1, 403–413

2013 Waliszewski, T., Lampes à huile de la collection du père Jean Mécérian, Melanges de l’Universite Saint-Joseph 65, 325–342

2013 Nordiguian, L., Waliszewski, T., Presentation, [w:] Objets et documents divers provenant des fouilles de Jean Mécérian dans l’Antiochene (1932–1939), Melanges de l’Universite Saint-Joseph 65, 171–172

2013 Waliszewski, T., Chmielewski, K., Immerzee, M., Hélou, N., The Church of Saints Sergius and Bacchus in Kaftun (Northern Lebanon) and its wall paintings, Dumbarton Oaks Papers 67, 291–322

2013 Waliszewski, T., Gwiazda, M., Preliminary report on the 2010 excavation season at Jiyeh (Porphyreon), PAM 22, 321–333

2012 Waliszewski, T., Juchniewiczem, K., Gwiazdą, M., Preliminary report on the 2008 and 2009 excavation seasons at Jiyeh (Porphyreon), PAM 21, 423–445

2012 Waliszewski, T., Recenzja książki M. Decker, Tilling the Hateful Earth. Agricultural Production and Trade in the Late Antique East, Oxford: Oxford University Press, 2009 (Oxford Studies in Byzantium), [w:] Syria (89, 453–455

2009 Waliszewski, T., Chhîm. Evolution tardive du sanctuaire (IIIe-VIIIe s. ap. J.-C.), TOPOI 16, 201–215

2007 Chmielewski, K., Waliszewski, T., The Church of Mar Sarkis and Bakhos in Kaftûn and its wall paintings. Preliminary report 2003–2007, Bulletin d’Archéologie et d’Architecture Libanaise 11, 277–323

2006 Waliszewski, T., Wicenciak, U, el-Tayeb, M., Domżalski, M., Witecka, A., Wagner, M., Herbich, T., Noureddine, I., Woźniak, M., Kotlewskim, K., Żukowski, R., Jiyeh (Porphyreon). Hellenistic, Roman and Byzantine settlement on the southern coast of Lebanon. Preliminary Report on 1997 and 2003–2005 seasons, Bulletin d’Archéologie et d’Architecture Libanaise 10, 5–80

2006 Waliszewski, T., From the Roman Temple to the Byzantine Basilica at Chhim (south Lebanon), Archaeology and History in the Lebanon 23, 30–41

2006 Waliszewski, T., Périssé, I., Chhim explorations, 2005, PAM 17, 411–421

2006 Waliszewski, T., Wicenciak, U., Juchniewicz, K., el-Tayeb, M., Jiyeh explorations 2005, PAM 17, 425–431

2006 Waliszewski, T., Recenzja książki: A. Schmidt, S. Westphalen, in collaboration with S. Brock, M. Immerzeel and Ch. Strube, Christliche Wandmalereien in Syrien, Qara und das Kloster Mar Yakub, Sprachen und Kultur des Christlichen Orients 14. Verlag Reichert, Wiesbaden 2005, [w:] Bonner Jahrbücher 206, 441–444

2005 Waliszewski, T., Olive oil production in Roman and Byzantine Jordan, American Schools of Oriental Research Newsletter 55 (4), 17–18
2005 Waliszewski, T., Périssé, I., Chhim explorations, 2004, PAM 16, 411–418

2005 Waliszewski, T., Jiyeh (Porphyreon) explorations, 2003–2004, PAM 16, 419–422

2005 Domżalski, K., Wicenciak, U., el-Tayebem, M., Waliszewski, T., Late Hellenistic and Early Roman pottery production center at Jiyeh, rescue excavations, 2004, PAM 16, 429–439

2005 Chmielewski, K., Waliszewski, T., Kaftoun — conservation and restoration of the Mar Sarkis Church murals, Interim report, PAM 16, 447–452

2004 Waliszewski, T., Chhim explorations, 2003, PAM 15, 303–310

2003 Wicenciak, U., El-Tayeb, M., Domżalskim, K., Waliszewski, T., Preliminary Report on a salvage campaign at Jiyeh, 2004: the pottery production area, Światowit 5 (46) Fasc. A, 129–134

2003 Waliszewski, T., Chhim explorations, 2002, PAM 14, 265–275

2002 Waliszewski, T., Tarazi, R., Village romain et byzantin à Chhim-Marjiyat. Rapport preliminaire (1996-2002), Bulletin d’Archéologie et d’Architecture Libanaises 6, 5–105

2002 Waliszewski, T., Chhim explorations, 2001, PAM 13, 243–253

2001 Waliszewski, T., Chhim explorations, 2000, PAM 12, 297–306

2001 Waliszewski, T., Tell Amarna. Restoration and excavation, 2000, PAM 12, 347–356

2000 Waliszewski, T., Chhim explorations, 1999, PAM 11, 237–245

1999 Waliszewski, T., Chhim. Explorations, 1998, PAM 10, 177–185

1999 Waliszewski, T., Découvertes récentes sur le sanctuaire romain de Chhîm (Liban Sud), TOPOI 9, 595–606

1999 (1998) Alpim, F., Kowalskim, S., Waliszewski, T., Une église byzantine découverte à Anâne (Liban Sud), Syria 75, 231–243
1997 Waliszewski, T., Shhim and Jiyeh. Excavations 1996, PAM 8, 147–156

1997 Waliszewski, T., Stone objects from Caesarea Maritima in the Cracow Archaeological Museum, Materiały Archeologiczne 30, Kraków: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 67–71

1997 Waliszewski, T., Alpi, F., Église byzantine à Majdal Zoun (Liban Sud), Bulletin d’Archéologie et d’Architecture Libanaises 2, 290–306

1995 Waliszewski, T., Lampes proto-islamiques syriennes dans les collections du Musée National de Varsovie, Archeologia 46, (Warszawa) 23–29

1995 Waliszewski, T., Recenzja książki M. Piccirillo, Mosaics of Jordan, ACOR Publications 1, Amman 1993, Archeologia 46, 124–125

1995 Waliszewski, T., Recenzja książki F. Manns, E. Alliata (red)., Early Christianity in Context. Monuments and Documents, [=Studium Biblicum Franciscanum Collectio Maior 38], Jerusalem 1993, Archeologia 46, 122–124

1995 Waliszewski, T., Recenzja książki M. Piccirillo, E. Alliata, Umm al-Rasas-Mayfa’ah I. Gli scavi del complesso di Santo Stefano, [=Studium Biblicum Franciscanum, Collectio Maior 28], Jerusalem 1994, [w:] Syria 72, 430–433

1994 Waliszewski, T., La mosaïque de Deir el-‘Asfur retrouvée: Le motif des “rinceaux habités” en Judée et dans la Shéphéla”, Revue Biblique 101, 562–579

1993 Waliszewski, T., Archeologia biblijna – kłopoty z terminologią czy spór o istotę rzeczy?, Collectanea Theologica 63, 7–20

1992 Waliszewski, T., Acclamatio crucis sur une lampe romaine tardive, Liber Annuus 42, 305–312

1992 Waliszewski, T., Synagogue de Na’arah et ses mosaïques, [w:] L’Art juif, une histoire sainte, les communautés juives en France jusqu’à la Restauration, Paryż, 179–183

Rozdziały w monografiach i tomach zbiorowych

2012 Waliszewski, T., „Pilgrim flask”, „Cup from Upper Egypt”, [w:] A. Chambon (red.), From Sand and Sea 1, Art and History in the Jawdat al-Khoudary collection, Gaza, 154–155, 162–163

2011 Waliszewski, T., Stratigraphie et architecture, [w:] Ö. Tunca, T. Waliszewski, V. Koniordos (red.), Tell Amarna (Syrie) V. La basilique byzantine et ses mosaïques, [=Publications de la Mission archéologique de l’Université de Liège en Syrie 5], Louvain–Paris–Dudley (MA): Peeters, 11–50

2011 Waliszewski, T., Le pavement de la basilique et les mosaiques, [w:] Ö. Tunca, T. Waliszewski, V. Koniordos (red.), Tell Amarna (Syrie) V. La basilique byzantine et ses mosaïques, [=Publications de la Mission archéologique de l’Université de Liège en Syrie 5], Louvain–Paris–Dudley (MA): Peeters, 51–100

2011 Waliszewski, T., La poterie, les tuiles et les monnaies, [w:] Ö. Tunca, T. Waliszewski, V. Koniordos (red.), Tell Amarna (Syrie) V. La basilique byzantine et ses mosaïques, [=Publications de la Mission archéologique de l’Université de Liège en Syrie 5], Louvain–Paris–Dudley (MA): Peeters, 153–166

2011 Waliszewski, T., De Zeugma à Barbalissos. Archéologie de la région aux périodes romaine et proto-byzantine, [w:] Ö. Tunca, T. Waliszewski, V. Koniordos (red.), Tell Amarna (Syrie) V. La basilique byzantine et ses mosaïques, [=Publications de la Mission archéologique de l’Université de Liège en Syrie 5], Louvain–Paris–Dudley (MA): Peeters, 215–257

2011 Waliszewski, T., Lamp-mould from Jiyeh (Southern Lebanon). A variant of ovoid lamps in the Byzantine and Early Islamic Levant, [w:] D. Frangié D., J.-F. Salles (red.), Lampes antiques du Bilad es Sham. Jordanie, Syrie, Liban, Palestine. Ancient Lamps of Bilad es Sham, Paryż: De Boccard, 357–384

2009 Waliszewski, T., Olive oil installations in late antique Jordan — a case in the history of ancient technology, [w:] Studies in the History and Archaeology of Jordan 10, Amman: Department of Antiquities of Jordan, 409–421

2008 Waliszewski, T., Północ, północny-zachód. Rola badań na pograniczu libańsko-izraelskim dla poznania archeologii starożytnej Fenicji, [w:] M. Munnich, Ł. Niesiołowski-Spano (red.), Starożytna Palestyna: między Wschodem a Zachodem, [=Studia historico-biblica 1], Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 71–92

2007 Galor, K., Waliszewski, T., Introducing ‚From Antioch to Alexandria‘ or why write about domestic architecture in the Greco-Roman Near East, [w:] K. Galor, T. Waliszewski (red.), From Antioch to Alexandria. Recent Studies in Domestic Architecture, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Brown University, 7–24

2005 Waliszewski, T., A note on the Okeanos from Petra,[w:] P. Bieliński, F.M. Stępniowski (red.), Aux pays d’Allat. Mélanges offerts à Michał Gawlikowski, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 285–301

2004 Waliszewski, T., Tarazi, R., Chhim-Marjiyat. A new rural settlement in the region of Sidon (Lebanon), [w:] C. Doumet-Serhal (red.), A Decade of Archaeology and History in the Lebanon, Londyn—Bejrut, 224–245

2003 Waliszewski, T., Kilka uwag archeologa o produkcji oliwy na przykładach z późnoantycznej Syro-Palestyny, [w:] I. Skupińska, P. Nowogórski (red.), Starożytna Palestyna w badaniach polskich, Łódź: Uniwersytet Łódzki, 137–155

2001 Waliszewski, T., Céramique proto-islamique de Khirbet edh-Dharih (Jordanie du Sud), [w:] E. Villeneuve, P. Watson (red.), Céramique byzantine et omeyyade en Syrie-Palestine, [=Bibliothèque Archéologique et Historique 159], Bejrut: IFAPO, 95–106

2001 Waliszewski, T., The mosaic pavements, [w:] Z.T. Fiema, Ch. Kanellopoulos, T. Waliszewski, R. Schick (red.), Petra Church, [=American Center of Oriental Research Archaeological Monographs 3], Amman, 218–270

2001 Waliszewski, T., The wall mosaics, [w:] Z.T. Fiema, Ch. Kanellopoulos, T. Waliszewski, R. Schick (red.), Petra Church, [=American Center of Oriental Research Archaeological Monographs 3], Amman, 300–302

Katalogi wystawowe, foldery tematyczne

2012 Waliszewski, T., Chmielewski, K., From Byzantine Mosaics to Medieval Paintings. Fifteen years of Polish-Lebanese cooperation in archaeology and conservation 1996–2011, Bejrut: Ambasada RP

2005 Tunca, Ö., Waliszewski, T., Koniordosem, V., (red.), Tell Amarna in Syria. From the 6th millenium BC painted pottery to the Byzantine mosaics, Catalogue of the exhibition, Musée Royal de Mariemont (19.06–15.08.2005) – State Archaeological Museum in Warsaw (30.08–2.10.2005), Bruksela–Warszawa

2002 Waliszewski, T., Ortali Tarazi R. (red.), Chhim – 2000 ans d’histoire au coeur d’un village antique du Liban, Catalogue de l’exposition, Palais de Beiteddine, 7 septembre 2002 – 7 janvier 2003, Warszawa–Bejrut: PCMA, DGA

Artykuły popularnonaukowe, rozdziały w katalogach wystaw

2012 Waliszewski, T., Chhim et les mosaïques du prêtre Thomas, [w:] M.-A. Haldimann, A.-M. Afeiche, M. Martiniani-Reber (red.), Fascination du Liban. Soixante siècles d’histoire de religions, d’art et d’archéologie, Catalogue de l’exposition, Genève, Musée Rath, 30 novembre 2012–31 mars 2013, Genève: Ginevra, 127–132

2012 Waliszewski, T., Chhim et Jiyeh – de la prosperité au declin, Dossiers d’Archéologie 350

2006 Waliszewski, T., Kolory chrześcijaństwa – mozaiki antycznej Syrii, [w:] Kultura 2000. Album projektów zrealizowanych z udziałem Polski w latach 2001–2006, Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 108–109

2005 Waliszewski, T., Byzantine basilica from Tell Amarna, [w:] Ö. Tunca, T. Waliszewski, V. Koniordos (red.), Tell Amarna in Syria. From the 6th millennium BC painted pottery to the Byzantine mosaics, Catalogue of the exhibition, Bruksela–Warszawa, 49–66

2005 Waliszewski, T., The mosaic pavements of the Tell Amarna church, [w:] Ö. Tunca, T. Waliszewski, V. Koniordos (red.), Tell Amarna in Syria. From the 6th millennium BC painted pottery to the Byzantine mosaics, Catalogue of the exhibition, Bruksela–Warszawa, 67–82

2004 Waliszewski, T., Miasto wykute w skale, Wiedza i Życie, numer specjalny 1/2004, 66–67

2003 Waliszewski, T., Na górach Libanu pracowałem trochę…” czyli o Polakach w kraju cedrów”, National Geographic Magazine, edycja polska, styczeń 2003

2003 Waliszewski, T., Szhim w Libanie, Kwartalnik Uniwersytetu Warszawskiego, styczeń 2003

2002 Waliszewski, T., Egipt pierwszych faraonów, National Geographic Magazine, edycja polska, styczeń 2002, 6

2002 Waliszewski, T., Ortali Tarazi, R., Archéologue à Chhim, [w:] T. Waliszewski, R. Ortali Tarazi (red.), Chhim – 2000 ans d’histoire au coeur d’un village antique du Liban, Catalogue de l’exposition, Palais de Beiteddine, 7 septembre 2002 – 7 janvier 2003, Warszawa-Bejrut, 13–17

2002 Waliszewski, T., Le village de Chhim, [w:] T. Waliszewski, R. Ortali Tarazi (red.), Chhim – 2000 ans d’histoire au coeur d’un village antique du Liban, Catalogue de l’exposition, Palais de Beiteddine, 7 septembre 2002 – 7 janvier 2003, Warszawa-Bejrut, 27–47

2002 Waliszewski, T., L’église du prêtre Thomas, , [w:] T. Waliszewski, R. Ortali Tarazi (red.), Chhim – 2000 ans d’histoire au coeur d’un village antique du Liban, Catalogue de l’exposition, Palais de Beiteddine, 7 septembre 2002 – 7 janvier 2003, Warszawa-Bejrut, 80–97

2000 Waliszewski, T., Tajemniczy królewski skarb na wysypisku, National Geographic Magazine, edycja polska, październik 2000, 18–19

2000 Waliszewski, T., Nubijska świątynia nieznanych bogów, National Geographic Magazine, edycja polska, sierpień 2000, 10

2000 Waliszewski, T., Po złocisty jantar dla cesarza Nerona, National Geographic Magazine, edycja polska, sierpień 2000, 24–27

2000 Waliszewski, T., Pogańskie obrzędy dawnych Słowian, National Geographic Magazine, edycja polska, czerwiec 2000, 18–19

2000 Waliszewski, T., Wielki handel nad dziwną rzeką, National Geographic Magazine, edycja polska, maj 2000, 136–140

2000 Waliszewski, T., Po czterdziestu latach w ręce Egipcjan, National Geographic Magazine, edycja polska, kwiecień 2000, 11

2000 Waliszewski, T., Mieszczański skarb z mosiężnego garnka, National Geographic Magazine, edycja polska, kwiecień 2000, 18

2000 Waliszewski, T., Tysiącletni Archanioł ze Starej Dongoli, National Geographic Magazine, edycja polska, luty 2000, 10

2000 Waliszewski, T., Łowcy z epoki lodowcowej, National Geographic Magazine, edycja polska, luty 2000, 16

2000 Waliszewski, T., Emporium handlowe nad Zalewem Estyjskim, National Geographic Magazine, edycja polska, styczeń 2000, 116–117

2000 Waliszewski, T., Zwycięstwa boga Mitry, National Geographic Magazine, edycja polska, styczeń 2000, 9

2000 Waliszewski, T., Czy miecze znad Wisły podbiły Rzym?, National Geographic Magazine, edycja polska, styczeń 2000, 12–13

2000 Waliszewski, T., Rzymska służba zdrowia w komputerze, National Geographic Magazine, edycja polska, styczeń 2000, 14

1999 Waliszewski, T., Prezbiter Tomasz buduje kościół, Archeologia Żywa, lato 1999, 11–14

1999 Waliszewski, T., Gocka piękność z Masłomęcza, National Geographic Magazine, edycja polska, grudzień 1999, 16

1999 Waliszewski, T., W tysiąclecie zjazdu gnieźnieńskiego, National Geographic Magazine, edycja polska, grudzień 1999, 18–19

1999 Waliszewski, T., Niezwykłe obrzędy pogrzebowe Gotów, National Geographic Magazine, edycja polska, listopad 1999, 22–23

1999 Waliszewski, T., Układanka sprzed półtora tysiąca lat, National Geographic Magazine, edycja polska, październik 1999, 158

1999 Waliszewski, T., Gród Wiślan sprzed tysiąclecia, National Geographic Magazine, edycja polska, październik 1999, 22–23

Konferencje

Organizacja

2012 8th International Congress of Archaeology of Ancient Near East, Warszawa (Uniwersytet Warszawski); członek Komitetu Organizacyjnego

2011 Kaftun — Towards the publication of the Church and its Wall Paintings, seminarium międzynarodowe, Bejrut (The Netherlands Institute in Beirut); organizator (wspólnie z K. Chmielewskim, ASP)

2010 Palmyra — Queen of the Desert. 50 years of Polish Excavations in Palmyra, konferencja międzynarodowa, Warszawa (Uniwersytet Warszawski); współorganizator (z G. Majcherkiem oraz M. Wagnerem, UW)

2009 Workshop on German and Polish Archaeological Projects in Lebanon, Berlin (Deutsches Archäologisches Institut, Orient Abteilung); inicjator i współorganizator (z M. van Ess, DAI)

2008 Roman Coastal Settlements of the Southern Levant: Regional and Interregional Assessments w ramach „Meetings Between Cultures in the Ancient Mediterranean — Incontri tra Culture nel Mondo Mediterraneo Antico”, 17th International Congress of Classical Archaeology, Rzym; organizator sesji (wspólnie z K. Galor, Brown University)

2005 Eglise byzantine de Tell Amarna (Syrie) et ses mosaiques, sympozjum w ramach projektu Komisji Europejskiej Kultura 2000, Damaszek; (Direction Générale des Antiquités et des Musées w Damaszku (Syria), wspólnie z partnerami z Université de Liège oraz Hellenic Society for the Protection of Environment and Cultural Heritage); współorganizator (z Ö. Tunca, UL)

2005 Local Hellenistic and Roman Pottery in Lebanon, warsztaty, Bejrut; (Institut Français du Proche-Orient); inicjator i współorganizator (z P.-L. Gatierem oraz P. Reynoldsem)

2003 Szhim 1996–2002 (Liban). Wstępna ocena wyników badań, seminarium międzynarodowe, Warszawa (Muzeum Narodowe w Warszawie – Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego); organizator

2000 konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Wiknie; współorganizator

2000 Palestyna w badaniach historyków, archeologów i orientalistów, sympozjum, Warszawa (Instytut Historii oraz Instytut Archeologii UW), współorganizator (z Ł. Niesiołowskim-Spano, IH UW)

Czynny udział (wybrane konferencje)
2013 18th International Congress of Classical Archaeology, Merida
Referat: “Parallel lives of Chhîm and Jiyeh (Porphyreon). Between the town and countryside in the hinterland of late antique Sidon”

2013 konferencja międzynarodowa: La Phénicie hellénistique. Nouvelles configurations politiques, territoriales, économiques et culturelles, Tuluza Referat: “Jiyeh (Porphyreon) – vers le modele d’un établissement phénicien de la periode perso-héllenistique et romaine”

2012 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), Warszawa
Referat: “Travelling through the Ages in the hinterland of Sidon – a case study from Chhîm and Jiyeh (Porphyreon)”

2009 III International Congress of the International Lychnological Association (ILA), Heidelberg
Referat: “Early Byzantine and Early Islamic ovoid lamps from Jiyeh (Porphyreon) and Chhîm (southern Lebanon). Some remarks on the local lamp production in the chora of Sidon”

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Fondation pour le Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), Basel; 2009-2013 członek Rady Fundacji
 • Association Alumni, U.S. State Department Exchange Programs, Warszawa; członek od 2006
 • Orient & Méditerranée, UMR 8167 en Sciences historiques, philologiques et religieuses, section Monde byzantin (Centre National de la Recherche Scientifique, l’Université Paris 4-Sorbonne, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Ecole pratique des hautes études); członek stowarzyszony od 2014

[/toggle]

Działalność popularyzatorska
 • Wystawa: “Couleurs de chretienté – mosaiques de la Syrie antique” w Musee Royal de Mariemont (Belgia), 2005 rok
 • Wystawa: „Chhim. 2000 ans d’histoire au coeur d’un village antique du Liban”, w Beiteddine Palace Museum (Liban), 2002–2003 rok