Szymon Maślak

Zainteresowania badawcze:

  • architektura rzymska, bizantyńska i arabska we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem Egiptu i Nubii
  • życie codzienne w późnym antyku i średniowieczu we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem Egiptu i Nubii
  • monastycyzm w Egipcie i Nubii
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2003 Magisterium w Instytucie Archeologii, na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł pracy: „Prywatny dom w osiedlach w późnoantycznym i wczesnośredniowiecznym Egipcie”

2001 Licencjat w Instytucie Archeologii, na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł pracy: „Topografia średniowiecznego osiedla w Abu Mena”

Stanowiska i funkcje

od 2010 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

2008-2010 Przetwarzanie dokumentacji w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w ramach stypendium dokumentacyjnego im. Prof. K. Michałowskiego

Projekty badawcze

2000–2012, 2014–2015 Uczestnictwo w pracach Polskiej Misji Archeologicznej w Naqlun, oaza Fajum (Egipt); jako archeolog–dokumentalista

2012–2015 Uczestnictwo w pracach wykopaliskowych w Ghazali (Sudan); jako archeolog–dokumentalista; w sezonie 2014/2015 zastępca kierownika misji

2012–2014 Uczestnictwo w pracach wykopaliskowych w Marina el-Alamein (Egipt); jako archeolog–dokumentalista

2007–2014 Uczestnictwo w pracach wykopaliskowych w Starej Dongoli (Sudan); jako archeolog–dokumentalista

2005–2009 Uczestnictwo w pracach wykopaliskowych w Aleksandrii (Egipt); jako archeolog–dokumentalista

2007–2008 Uczestnictwo w pracach wykopaliskowych w Sheikh Abd el-Qurna koło Luksoru (Egipt); jako archeolog-dokumentalista

2004–2008 Uczestnictwo w pracach wykopaliskowych w Tell el-Farama/Peluzjum, północny Synaj (Egipt); jako archeolog

2005–2007 Uczestnictwo w pracach Dakhla Oasis Project (Qasr Project), (Egipt); jako dokumentalista

2005 Uczestnictwo w pracach wykopaliskowych w Palmyrze (Syria); jako archeolog

Stypendia, granty, nagrody

2008–2010 Stypendium dokumentacyjne im. Prof. K. Michałowskiego

2006, 2008 Stypendia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Egipcie (po 5 miesięcy)

Bibliografia naukowa

Rozdziały w książkach

2009 Maślak, S., How to build in marshy lands? – Some remarks on brick constructions in Roman and Byzantine Pelusium, [w:] J. Popielska-Grzybowska, J. Iwaszczuk (red.), Proceedings of the Fifth Central European Conference of Egyptologists. Egypt 2009: Perspectives of Research. Pułtusk 22–24 June 2009, Pułtusk: Typografia, 127–142

Artykuły naukowe

2012 Maślak, S., Buildings on site B at Naqlun (Nekloni), PAM 21, 645–668

2008 Maślak, S., Hermitage 85 in Naqlun: materials and construction, PAM 18, 207–212

2007 Maślak, S., Some remarks on the stratigraphy and architectural vestiges in Sector 1 at Tell el-Farama (Pelusium), season 2005, PAM 17, 136–141

2007 Maślak, S., Building G in Naqlun: material, construction, furnishing, PAM, 206–218

2005 Maślak, S., Some terracotta figurines from Tell Farama (Pelusium), PAM 16, 69–71

2004 Maślak, S., Bricks and brick bonding in the monastic architecture on Kom A in Naqlun, PAM 15, 152–158

Konferencje

2011 XXII Międzynarodowy Kongres Studiów Bizantynistycznych, Sofia Referat: „Topography of Pelusium in the Byzantine period (4th–7th century AD)”