Michał Gawlikowski

Zainteresowania badawcze:

 • archeologia Syrii w okresie rzymskim, bizantyjskim i arabskim
 • kultura Palmyry
 • epigrafika aramejska
 • handel międzynarodowy w basenie Morza Śródziemnego i Czerwonego
Kariera zawodowa

Wykształcenie

1995 Profesor zwyczajny

1987 Profesor nadzwyczajny (Uniwersytet Warszawski)

1972 Habilitacja na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

1969 Rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. Kazimierza Michałowskiego: “Palmyreńskie pomniki grobowe”

1966-1969 Doktorant UW

1963 Magister

1958–1963 Studia w Katedrze Archeologii Śródziemnomorskiej na Uniwersytecie Warszawskim

Stanowiska i funkcje

2015–2017 profesor w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW: Grant NCN (Harmonia 6, UMO-2014/14/M/HS3/00795): „Infrastruktura handlu międzynarodowego w basenie Morza Czerwonego w okresie rzymskim”; kierownik grantu

2000 profesor wizytujący w Ecole Normale Supérieure, Paryż

1991–2005 dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

1994/95 visiting member, Institute for Advanced Study, Princeton

1981–1991 zastępca kierownika Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

1989–1991 dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

1987–1989 vice dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

1985–1986 wykładowca w Ecole du Louvre

1984–1986 profesor wizytujący w Université Lumière Lyon II

1975 docent Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Archeologii Bliskiego Wschodu w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

1970/71 staż we Francuskim Instytucie Archeologii (Bejrut)

1965–1966 stypendysta rządu egipskiego

1969 adiunkt Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

od 1976 seminarium na Uniwersytecie Warszawskim: 61 magistrantów, promotor 14 doktorów, autor 17 recenzji doktorskich, 5 habilitacyjnych, 4 profesorskich

Projekty badawcze-kierownik wykopalisk

1973–2011 Palmyra (Syria)

1998–2009 Hawarte (Syria)

1990 Hatra (Irak)

1982–1984 Dżerasz (Jordania)

1979–1981 Bidżan (Irak)

Bibliografia naukowa

Książki

1997 Gawlikowski, M., As’ad, Kh., The Inscriptions in the Museum of Palmyra, Warszawa: PCMA

1985 Gawlikowski, M., Starcky, J., Palmyre, Paryż: Librairie d’Amérique et d’Orient

1984 Gawlikowski, M., Les principia de Dioclétien («Temple des Enseignes»), Warszawa: PWN

1976 Gawlikowski, M., Sztuka Syrii, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1974 Gawlikowski, M., Recueil d’inscriptions palmyréniennes provenant de fouilles syriennes et polonaises récentes à Palmyre, Extrait des mémoires présentés par les divers savants à l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres 16, Paryż: Klincksieck

1972 Gawlikowski, M., Le temple palmyrénien. Etude d’épigraphie et de topographie historique, Palmyre VI, Warszawa: PWN

1970 Gawlikowski, M., Monuments funéraires de Palmyre, Warszawa: PWN

Rozdziały w książkach

2010 Gawlikowski, M., Odainat of Palmyra between Rome and Persia, [w:] E. Dąbrowa, M. Dzielska et alii (red.), Hortus Historiae. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 467–479

2008 Gawlikowski, M., Beyond the colonnades. The housing architecture in Palmyra, [w:] C. Galor, T. Waliszewski (red.), From Antioch to Alexandria. Recent Studies in Domestic Architecture, Warszawa: Instytut Archeologii UW, 79–93

2008 Gawlikowski, M., The statues of the sanctuary of Allat in Palmyra, [w:] Y.Z. Eliav, E.A. Friedland, Sh. Herbert (red.), The Sculptural Environment of the Roman Near East. Reflections on Culture, Ideology, and Power, Leuven–Dudley MA: Peeters, 397–411

1997 Gawlikowski, M., The Syrian Desert under the Romans, [w:] S. Alcock (red.), The Early Roman Empire and the East, Oxford, 37–54

1990 Gawlikowski, M., Les dieux de Palmyre, [w:] W. Haase (red.), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II, Principat 18/4, Berlin–New York: De Gruyter, 2605–2658

Artykuły naukowe

2012 Gawlikowski, M., As’ad, Kh., Yon, J.-B., Aramaic inscriptions in the Palmyra Museum. New acquisitions, Syria 89, 163–184

2010 Gawlikowski, M., Żuchowska, M., La mosaïque de Bellérophon, Studia Palmyreńskie 11, 9–42

2007 (2008) Gawlikowski, M., The mithraeum at Hawarte and its paintings, JRA 20, 337–361

1986/1987 Gawlikowski, M., As’ad, Kh., New honorific inscriptions from the Great Colonnade of Palmyra, AAAS 36/37

Stypendia, granty, nagrody (wybór)

2014 Grant NCN Harmonia 6 (UMO-2014/14/M/HS3/00795): „Infrastruktura handlu międzynarodowego w basenie Morza Czerwonego w okresie rzymskim”; kierownik projektu
2003 Krzyż Kawalerski Polonia Restituta
1990 Złoty Krzyż Zasługi

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • członek korespondent Niemieckiego Instytutu Archeologicznego (1985)
 • członek honorowy Instytutu Studiów Grecko-Orientalnych i Afrykańskich (2003)
 • członek korespondent Institut de France, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (2004)
 • członek ekipy CNRS Orient et Méditerranée UMR 8167 (Laboratoire des études sémitiques anciennes), Paryż
 • przedstawiciel Polski w Komitecie Redakcyjnym Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC) w Bazylei, do 2009
 • przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Archeologii UW: 1993–2000
 • przewodniczący Rady Naukowej Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN: 1995–2000
 • członek komitetów redakcyjnych pism Syria (Paryż), Berytus (Bejrut)
 • inicjator i redaktor rocznika Polish Archaeology in the Mediterranean (1990–2008)
 • redaktor naczelny czasopisma Studia Palmyreńskie