Marta Momot

Zainteresowania badawcze

  • osadnictwo i ceramika hellenistyczna na Tell Arbid (Syria)
  • dokumentacja archeologiczna
Kariera zawodowa

Wykształcenie

1996–2001 studia w Instytucie Archeologii, Uniwersytetu Warszawskiego. Temat pracy magisterskiej „Ceramika hellenistyczna z sektora A na stanowisku Tell Arbid w północno-wschodniej Syrii”

1990–1995 studia magisterskie w Instytucie Wychowania Plastycznego na Wydziale Wychowania Artystycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Temat pracy magisterskiej „Sztuka a śmierć w kulturach Meksyku w epoce prekolumbijskiej”

Stanowiska i funkcje

od 2007 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

2006 Klub Kultury „Zastów”; instruktor ds. promocji

2005 Archiwum Polskiej Akademii Nauk; starszy dokumentalista

1999–2004 Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, bibliotekarka (opracowanie rzeczowe zbiorów)

1998 P.P. Evan, grafik komputerowy

1996–1997 Zakłady Dziewiarskie Mewa SA, plastyk-projektant

Projekty badawcze

2007–2016 wykopaliska archeologiczne w regionie As-Sabbiya w północnym Kuwejcie: osada Bahra 1, kompleks studzienny SM 12, groby tumulusowe, m.in. SMQ 30; jako archeolog i dokumentalista (dokumentacja polowa i drobnych znalezisk, w tym obróbka komputerowa)

2001–2010 wykopaliska polsko-syryjskiej misji archeologicznej na stanowisku Tell Arbid (Syria); jako archeolog i dokumentalista (dokumentacja polowa, drobnych znalezisk i ceramiki, w tym obróbka komputerowa)

Inne doświadczenia archeologiczne

2008 wykopaliska archeologiczne w mitreum w Hawarte (Syria); jako dokumentalista-rysownik

2004, 2007 misja archeologiczno- konserwatorska a na Kom el-Dikka w Aleksandrii (Egipt); jako dokumentalista-rysownik

2004-2006 wykopaliska w Rafaelionie w Banganarti (Sudan); jako dokumentalista-rysownik

2005 badania ratunkowe w rejonie czwartej katarakty na Nilu (Sudan); jako dokumentalista-rysownik

1998 wykopaliska archeologiczne na terenie twierdzy legionu I Italskiego w Novae (Bułgaria); praktyki studenckie

Stypendia, granty, nagrody

Bibliografia naukowa

2012 Poster z 8. ICAANE: “Hellenistic pottery from Tell Arbid (Sector A)”
Konferencje

2012 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Warszawa Poster: “Hellenistic pottery from Tell Arbid (Sector A)”

2011 Międzynarodowe warsztaty: Hellenistic Period (and Classical Antiquity Jezira Periods) in Northern Mesopotamia (Habur Valley), Monachium
Referat (z A. Reiche): “Hellenistic settlement at Tell Arbid”

Działalność popularyzatorska
  • udział w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik(2008, 2009, 2016)

Polecane linki