Łukasz Rutkowski

Zainteresowania badawcze

  • archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu, epoka brązu, Syro-Mezopotamia
  • archeologia Zatoki Perskiej/Arabskiej, architektura sepulkralna, tumulusy, tolosy, cmentarzyska
  • problematyka zmierzchu wczesnej epoki okresu brązu, ceramika postakadyjska
  • problematyka militarna w świecie starożytnego Bliskiego Wschodu, wojskowość, artefakty broni i inne zabytki metalowe
  • problematyka zróżnicowania etnicznego społeczeństw starożytnego Bliskiego Wschodu
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2007 rozprawa doktorska w Instytucie Archeologii UW pod kierunkiem prof. Piotra Bielińskiego: „Górna Mezopotamia na przełomie III i II tysiąclecia p.n.e. Analiza postakadyjskiego materiału ceramicznego z Tell Arbid”

1998-2002 studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UW

1997 praca magisterska w Instytucie Archeologii UW: „Wojskowość w okresie starobabilońskim”

Stanowiska i funkcje

od 2007 adiunkt w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

1998, 2003–2007 zatrudniony w Instytucie Archeologii UW na stanowisku inżynieryjno-technicznym

Projekty badawcze

2015 udział w pierwszym sezonie badań w rejonie Qumayrah w Omanie; jako archeolog

2014 udział w badaniach na stanowisku osadniczym Bahra 1 w Kuwejcie; jako archeolog

2010-2012 kierownik trzech sezonów polowych w ramach projektów: Tumuli graves and other stone structures oraz Archaeological survey, Al-Subiyah (Kuwejt)

2007-2009 udział w pierwszych trzech sezonach badań w rejonie Al-Subiyah (Kuwejt); jako archeolog

2007–2010 koordynator grupy tematycznej: „zabytki metalowe” w międzynarodowym projekcie badawczym Associated Regional Chronologies for the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean (ARCANE), Tigridian Region Group

1997–2010 badania archeologiczne na Tell Arbid (Syria); udział w 15 sezonach wykopaliskowych, jako archeolog-dokumentalista, od 1999 kierownik sektora wykopaliskowego, w latach 2008–2010 udział podwójny, także z misją UAM

Inne doświadczenia archeologiczne

1999–2000 badania archeologiczne na Tell Qaramel (Syria); jako kierownik sektora wykopaliskowego

1996 badania archeologiczne na Tell Shioukh Fauqani (Syria); jako dokumentalista

Stypendia, granty, nagrody

Bibliografia naukowa

Książki

w druku Rutkowski, Ł. et alii, Tumuli and Other Stone Structures on the North Coast of Kuwait Bay (Al-Subiyah 2007–2012)

Rozdziały w książkach

w druku utkowski, Ł., Metals in the Tigridian Region [w:] Associated Regional Chronologies for the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean. Tigridian Region [=ARCANE 5], Turnhout: Brepols

2012 Rutkowski, Ł., Heliopolis czy Suza? Problem rozbieżności w treści inskrypcji dedykacyjnej na posągu Dariusza Wielkiego [w:] J. Olko (red.), Fałszerstwa i manipulacje w przeszłości i wobec przeszłości, Warszawa: Trio, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW, 139–152

2011 Rutkowski, Ł., Tumuli graves and other stone structures [w:] Ł. Rutkowski (red.), Kuwaiti–Polish Archaeological Investigations in Northern Kuwait. As-Sabbiya 2007–2010, Al Jahra–Warsaw: National Council for Culture, Arts and Letters of the State of Kuwait; PCMA UW, 10–17

2011 Rutkowski, Ł., Tumuli graves — beads and other mortuary gifts [w:] Ł. Rutkowski (red.), Kuwaiti–Polish Archaeological Investigations in Northern Kuwait. As-Sabbiya 2007–2010, Al Jahra–Warsaw: National Council for Culture, Arts and Letters of the State of Kuwait; PCMA UW, 19–23

2009 Rutkowski, Ł., Mezopotamia w III tys. p.n.e. [w:] A. Smogorzewska (red.), Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu, Warszawa: Instytut Archeologii UW, 76–107

2009 Rutkowski, Ł., Sumerowie i Akadowie. Współczesny spór o naturę kontaktów dwóch starożytnych ludów [w:] Ł. Grützmacher (red.), Narracja, historia, fikcja. Dawne kultury w historiografii i literaturze, Warszawa, 49–62

2007 Rutkowski, Ł., Ceramika okresu Ur III [w:] D. Szeląg (red.), Historia i kultura państwa III dynastii z Ur, Warszawa: Instytut Archeologii UW, 83–97

2007 Rutkowski, Ł., „Jadowite węże z gór”, „wściekłe psy”, „ludzie o powabie małpy” – obraz wroga w świadomości mieszkańców Sumero-Akadu” [w:] J. Olko, P. Prządka-Giersz (red)., Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach, Warszawa, 41–55

2007 Rutkowski, Ł., Problematyka militarna w państwie Ur III [w:] D. Szeląg (red.), Historia i kultura państwa III dynastii z Ur, Warszawa: Instytut Archeologii UW, 17–27

Artykuły naukowe

2014 Rutkowski, Ł., Tumulus burial field on the north coast of Kuwait Bay. Preliminary excavation report on the spring season in 2011, PAM 23/1, 431–461

2013 Rutkowski, Ł., Archaeological survey in the eastern As-Sabbiya (north coast of Kuwait Bay), seasons 2009–2010, PAM 22, 479–492

2013 Rutkowski, Ł., Tumuli graves and desert wells in the As-Sabbiya. Preliminary excavation report on the spring season in 2010, PAM 22, 493–517

2003 Rutkowski, Ł., Some remarks on the use of duckbill fenestrated axes in the Middle Bronze Near East, Światowit 4, fasc. A (2002), Warszawa, 157–160

Redakcja naukowa

2011 Rutkowski, Ł., Kuwaiti–Polish Archaeological Investigations in Northern Kuwait. As-Sabbiya 2007–2010, Al Jahra–Warszawa: National Council for Culture, Arts and Letters of the State of Kuwait, PCMA UW

Konferencje

Organizacja

2013 Warsztaty: “From the Red Sea to the Gulf”, Warszawa

Wystąpienia

2013 Warsztaty: “From the Red Sea to the Gulf”, Warszawa. Referat: “Investigations of an ancient tumulus-cemetery on the north coast of Kuwait Bay”

2012 8. International Conference on the Archaeology of the Ancient Near East, Warszawa; warsztat: “Seven Generations Since the Fall of Akkad”. Referat: “Late 3rd millennium BC painted pottery”

2009 ARCANE Project – Ii Workshop Regional Group RG09, Wenecja. Referat: “The Eski Mosul sites excavated by the Japanese team: Jikan, Fisna, Thuwaij, Jessary”

2006 ARCANE Project – I Workshop Regional Group RG 09 Group Meeting, Warszawa. Referat: “Metals from the Tigridian region”

2004 4. International Conference on the Archaeology of the Ancient Near East, Berlin. Poster: “Post-Akkadian pottery from Tell Arbid”

Działalność popularyzatorska
  • Zaangażowany w organizowane przez CAŚ wystawy tematyczne i okolicznościowe, w szczególności udział przy realizacji wystawy: Szkoła aleksandryjska. Polskie badania na Kom El-Dikka 1960–2011
  • Newsletter PCMA, teksty o badaniach nad cmentarzyskiem tumulusowym w północnym Kuwejcie
Inne
Dydaktyka:

Polecane linki