Joanna Then-Obłuska

 • Dr Joanna Then-Obłuska

  Adiunkt
  Dział wydawniczy – obsługa procesu recenzyjnego
  j.then-obluska(at)uw.edu.pl
  Tel.: +48 22 55 313 28

Zainteresowania badawcze:

 • badanie kontaktów handlowych w starożytności i średniowieczu na podstawie makroskopowej i archeometrycznej analizy materiałów używanych do produkcji ozdób
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2008 rozprawa doktorska na Wydziale Hisztorycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod kierunkiem prof. Joachima Śliwy. Tytuł rozprawy „Obrządek pogrzebowy ludności pasterskiej w Egipcie w okresie od VI do II tysiąclecia p.n.e.”

2003-2008 studia doktoranckie w Instytucie Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2003 praca magisterska na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł pracy „Nomadyzm pasterski na wzgórzach Negewu w okresie przejściowym pomiędzy wczesnym i środkowym brązem (ok. 2350–2000 p.n.e.)”

Stanowiska i funkcje

od 2014 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (grant Narodowego Centrum Nauki w konkursie Sonata 5, UMO-2013/09/D/HS3/04508)

od 2012 Research Associate, The Oriental Institute University of Chicago

2008–2010 adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Projekty badawcze (wybór

od 2014 “Rekonstrukcja kontaktów handlowych w Afryce Północno-Wschodniej na podstawie analizy interdyscyplinarnej nubijskich ozdób osobistych” projekt w ramach grantu NCN, Sonata 5; jako kierownik grantu

2012-2016 “Glass bead trade in the Early Roman and Mamluk Quseir ports — A view from the Oriental Institute Museum assemblage”, projekt w ramach współpracy The Field Museum, Chicago i Oriental Institute University of Chicago (z dr L. Dussubieux)

od 2012 „Beads and pendants from the Oriental Institute Nubian Expedition”, projekt w ramach Oriental Institute University of Chicago

Doświadczenia archeologiczne i muzealne

2015 Naprstek Museum, Praga: analiza materiału paciorkowego z Wadi Qitna, Egipt Section Française de la direction des antiquités du Soudan (SFDAS), NCAM i Sudan National Museum w Chartumie: analiza makroskopowa paciorków z Saï, Sedeinga, Berber, El-Zuma i Meroe Muzeum Archeologiczne w Poznaniu: analiza makroskopowa paciorków z wykopalisk w rejonie czwartej katarakty nilowej

2014 The National Archaeological Museum, Madryt: analiza makroskopowa paciorków z wykopalisk w ramach Misión Arqueológica Española en Nubia
The Museum of Archaeology University of Stavanger, Norway – analiza makroskopowa paciorków z wykopalisk Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubia (I-XVIII wiek) Magazyny SCA, Quft: analiza makroskopowa paciorków z wykopalisk University of California Los Angeles/University of Delaware i Uniwersytetu Warszawskiego (Berenike 1994–2000, Marsa Nakari, Shenshef i Sikait)

2013 Oriental Institute Museum University of Chicago: analiza makroskopowa i laboratoryjna paciorków szklanych z okresu wczesnorzymskiego i mameluckiego z Quseir al-Qadim (I–II wieku I XIV wieku); we współpracy z dr L. Dussubieux, The Field Museum Laboratory, Chicago

2012 Oriental Institute Museum University of Chicago: analiza makroskopowa paciorków z wykopalisk w ramach Oriental Institute Nubian Expedition (3500 p.n.e.–1900 n.e.) The Berenike Project (Uniwersytet w Delaware/Uniwersytet Warszawski), Egipt: analiza makroskopowa paciorków z sezonów 2009–2012

2011 The Arizona State University Project w El-Ginefab School: analiza makroskopowa paciorków (IV–VI wiek) w Muzeum Narodowym w Chartumie
Sai Island Archaeological Mission (SIAM), Sudan: analiza makroskopowa paciorków (I–III wiek) El-Zuma, Sudan: analiza makroskopowa paciorków (IV–VI wiek)
Stara Dongola, Sudan: analiza makroskopowa paciorków (VI–XVII wiek) The Sudan Archaeological Research Society Fourth Cataract Project: analiza makroskopowa paciorków z kolekcji British Museum

2010 The Gdańsk Archaeological Museum Expedition to the Fourth Cataract Region: analiza makroskopowa paciorków (2500 p.n.e.–1500 n.e.) w Muzeum Archaeologicznym w Gdańsku PCMA University of Warsaw Fourth Cataract Project: analiza makroskopowa paciorków (2500 p.n.e.–1500 n.e.) w Muzeum Narodowym w Warszawie

Pozostałe doświadczenia archeologiczne

Stypendia, granty, nagrody

2015/2016 stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP w Egipcie (Berenike) (2 miesiące)

od 2014 “Rekonstrukcja kontaktów handlowych w Afryce Północno-Wschodniej na podstawie analizy interdyscyplinarnej nubijskich ozdób osobistych” grant Narodowego Centrum Nauki (Sonata 5), UMO-2013/09/D/HS3/04508; jako kierownik projektu

2014 stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP w Egipcie (analiza paciorków z Berenike) (1 miesiąc)

2004-2005 stypendium Rządu Polskiego w Egipcie na przygotowanie doktoratu (1 rok)

Bibliografia naukowa

Książki

w druku Then-Obłuska, J., Beads and pendants from the Oriental Institute Nubian Expedition, Part 1: The Early Nubian, Middle Nubian, and New Kingdom objects [=Oriental Institute Nubian Expedition 16], Oriental Institute University of Chicago Press

Rozdziały w książkach

w druku Then-Obłuska, J., Beads and Pendants, [w:] L.A. Heidorn, Dorginarti, [=Oriental Institute Nubian Expedition 14], Oriental Institute University of Chicago Press

w druku Then-Obłuska, J., Beads and pendants, [w:] I. Zych, S.E. Sidebotham (red.), Berenike Report, Seasons 2010–2011, [=PCMA Excavation Series 4]

2016 Then-Obłuska, J., The ‘bead side’ story of Medieval and post-Medieval Nubia: Tentative approach to the bead collection of the Museum of Archaeology University of Stavanger, Norway, [w:] A. Łajtar, A. Obłuski, I. Zych (red.), Aegyptus et Nubia Christiana. The Włodzimierz Godlewski Jubilee Volume on the Occasion of his 70th Birthday, Warsaw: PCMA UW, 579-612

Artykuł naukowy

w druku Then-Obłuska, J., Wagner, B., Glass beads and pendants from Lower Nubia, Sudan: chemical compositional analysis using LA-ICP-MS, Journal of Archaeological Science

w druku Then-Obłuska, J., Trade and faith in Nubian Early Makuria: a view according to a macroscopic study of the personal adornment remains from El-Zuma, Nubia, Sudan (about AD 450–550), PAM 25-1

w druku Then-Obłuska, J., Meroitic beads: an overview based on a bead and pendant assemblage discovered at Saï, Nubia, Sudan, PAM 25-1

w druku Then-Obłuska, J., Short and long distance contacts of Late Antique Nubia: a view through the bead hole, [w:] M. Honegger et alii (red.), Proceedings of The 13th International Conference for Nubian Studies, University of Neuchâtel, 1st to 6th of September 2014

w druku Then-Obłuska, J., Wagner, B., Glass bead trade in Northeast Africa in the Roman period – a view according to The Museum of Archaeology University of Stavanger assemblage, [w:] AIHV 20e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre /The 20th Congress of the International Association for the History of Glass, Fribourg, Switzerland

w druku Then-Obłuska, J., Bead trade in Roman ports – a view from the Red Sea port Marsa Nakari, [w:] Manzo, A., Zazzaro, Ch. (red.), The Red Sea and the Gulf: Two Alternative Maritime Routes in the Development of Global Economy, from the Late Prehistory to Modern Times, The Seventh International Conference on the Peoples of the Red Sea Region and Their Environment, 2–30 May Naples–Procida, Brill

2016 Then-Obłuska, J., Dussubieux, L., Glass bead trade in the Early Roman and Mamluk Quseir ports – a view from the Oriental Institute Museum assemblage, Archaeological Research in Asia 6, 81-103, http://doi.org/10.1016/j.ara.2016.02.008

2015 Then-Obłuska, J., Cross-cultural bead encounters at the Red Sea port site of Berenike, Egypt, Preliminary assessment (seasons 2009–2012), PAM 24-1, 735–778

2015 Then-Obłuska, J., Beads and pendants from Sedeinga, Nubia, Beads: Journal of the Society of Bead Researches 27

2015 Then-Obłuska, J., “Jewels of Ancient Nubia” – a glance through the eye bead from Berenike, Der Antike Sudan, Mitteilungen der Sudanarchäologischen Gesellschaft zu Berlin e.V. MittSAG 26, 263–266

2015 Then-Obłuska, J., Beads from Nubia and Quseir, [w:] The Oriental Institute 2014–2015 Annual Report, 140–143

2015 Kępa, L., Otmianowska, M., Then-Obłuska, J., Wagner, B., Analiza rozmieszczenia pierwiastków w badaniach archeometrycznych z zastosowaniem mikropróbkowania laserowego w spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Elemental distribution in archaeometric studies with the use of micro-destructive laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry, Wiadomości Chemiczne 69, 719–734

2014 Then-Obłuska, J., The code of the hidden beads – from the Kerma to the Islamic period according to the 4th Cataract material from the Gdańsk Archaeological Museum collection, [w:] J.R. Anderson, D. Welsby (red.) The Fourth Cataract and Beyond. Proceedings of the 12th International Conference for Nubian Studies [=British Museum Publications on Egypt and Sudan 1], Leuven–Paris–Walpole, MA: Peeters, 1069–1090

2014 Then-Obłuska, J., The secret life of Nubian eye beads: An interdisciplinary analysis of beads from the Gdańsk Archaeological Museum Expedition (GAME) collection, GAMAR 11, 107–112

2014 Then-Obłuska, J., An early Roman mosaic ‘flower’ bead from Musawwarat, Der Antike Sudan, Mitteilungen der Sudanarchäologischen Gesellschaft zu Berlin e.V. MittSAG 25, 69–72

2013 Then-Obłuska, J., A few millimeters via thousands of kilometers: An Asian etched carnelian bead from Nubia, Der Antike Sudan, Mitteilungen der Sudanarchäologischen Gesellschaft zu Berlin e.V. MittSAG 24, 117–123

2013 Then-Obłuska, J., A Medieval transcultural medium: Beads and pendants from Makurian and post-Makurian Dongola in Nubia, PAM 22, 679–720

2012 Then-Obłuska, J., ‘The Unregarded Art’ and ‘Sense of Order’ – A multidimensional study of Lower Nubian beads from the Oriental Institute Collection, [w:] The Oriental Institute University of Chicago Annual Report 2011–2012, 139–141

2011 Then-Obłuska, J., Mobility patterns of pastoral peoples from the Eastern and Western Deserts (6th–2nd millennia BCE): An ethno-archaeological examination of burial practices, Études et Travaux 34, 185–199

Konferencje

Czynny udział

2016 12th International Conference For Meroitic Studies, Praga, Czechy Referat (z P. Rose i G. Pyke): „A Horde of Jewellery from Qasr Ibrim”

2016 41st International Symposium on Archaeometry (ISA), Kalamata, Grecja Poster (z A. Quiles, J. Sigl, G. Capriotti, M. De Meyer, W.
Müller, C. Naunton, L. Peloschek, V. Pichot, J. Smythe, C. Thiers): „Archaeometry in Egypt: state-of-the-art and future perspectives”

2016 “Imperial” Berenike and its Antecedents on the Red Sea Coast, Kair, Egipt Poster: „Indo-Pacific glass beads at the Red Sea Roman ports in Egypt”

2015 20e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre /The 20th Congress of the International Association for the History of Glass, Fryburg, Szwajcaria. Referat (z B. Wagner): „Glass bead trade in Northeast Africa in the Roman period – a view according to The Museum of Archaeology University of Stavanger assemblage”

2015 Polacy nad Nilem, Warszawa. Referat: „Gra szklanych paciorków: morfologiczna, technologiczna i chemiczna analiza kolekcji z czerwonomorskiego portu, Quseir”

2015 The Red Sea and the Gulf: Two Alternative Maritime Routes in the Development of Global Economy, from the Late Prehistory to Modern Times, The Seventh International Conference on the Peoples of the Red Sea Region and Their Environment, Neapol–Procida, Włochy. Referat: “Bead trade in the Roman ports – a view from the Red Sea port Marsa Nakari”

2014 13th International Conference for Nubian Studies, Neuchatel, Szwajcaria. Referat: “Short and long distance contacts of the Late Antique Nubia: a view through the bead hole”

2013 From the Red Sea to the Gulf, Warszawa Poster: „Beads and Pendants from Berenike, seasons 2009–2012, an overview”

2013 Indian Ocean trade and the archaeology of technology: Personal Adornment from Pattanam and beyond, British Museum and Pondicherry University, Indie. Referat 1: “Organic ornaments from Berenike and Quseir al-Qadim, Egypt”. Referat 2: “Short and long distance trade contacts of the Roman Red Sea ports. Evidence from the macroscopic analysis of Berenike and Quseir beads”

2010 12th International Conference for Nubian Studies, British Museum, Londyn, Wielka Brytania. Referat: “The code of the hidden beads – from the Kerma to the Islamic period according to the 4th Cataract material from the Gdańsk Archaeological Museum collection”

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • członek The Sudan Archaeological Research Society
 • członek International Society for Nubian Studies
 • członek The Society of Bead Researchers

[/toggle]