Grzegorz Majcherek

Zainteresowania badawcze:

  • Aleksandria i Egipt w okresie rzymskim
  • architektura okresu rzymskiego w Aleksandrii i Egipcie
  • ceramika rzymska, amfory rzymskie i bizantyńskie
  • Palmyra: architektura, ceramika, epigrafika palmyreńska
Kariera zawodowa

Wykształcenie

1993 rozprawa doktorska na Wydziale Historycznym UW, pod kierunkiem prof. M. Gawlikowskiego. Temat: „Amfory rzymskie i bizantyńskie z Aleksandrii”

1981 praca magisterska w Instytucie Archeologii UW. Temat: „Świątynia nabatejska z Wadi Rum. Studium monograficzne”

Stanowiska i funkcje

od 2001 adiunkt w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

2001-2012 zastępca dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

od 2010 redaktor prowadzący, Studia Palmyreńskie

Projekty badawcze

od 2012 udział w projekcie prowadzonym przez IFAO: „Contextes et mobiliers, de l’époque hellénistique à la période Mamelouke. Volet Archéologique”

od 2010 kierownik misji archeologicznej w Palmyrze (Syria)

od 2002 kierownik misji archeologiczno-konserwatorskiej w Aleksandrii (Egipt)

1988-2001 kierownik badań archeologicznych w Aleksandrii (Egipt)

od 1982 badania archeologiczne na Kom el-Dikka, Aleksandria (Egipt); archeolog

od 1983 badania archeologiczne w Palmyrze (Syria); archeolog, ceramolog

od 1987 wykopaliska w Marina el-Alamein (Egipt); archeolog, ceramolog

1998-2009 badania archeologiczne w Hawarte (Syria); archeolog, ceramolog

2000-2002 badania archeologiczne w Marei (Egipt); ceramolog

Inne doświadczenia archeologiczne

1993 badania teatru rzymskiego w Peluzjum (Egipt); archeolog

1986–1987 konserwacja mastaby Nefermaat w Meidum (Egipt); archeolog

Stypendia, granty, nagrody

2005nagroda Rektora UW za osiągnięcia naukowe

1998-1999 udział w grancie ARCE/EAP „Mosaics Conservation Project” jako archeolog

1989 stypendium i staż w Laboratoire de Céramologie w Maison de l’Orient et de la Méditerranée w Lyonie

1982-1987 stypendium wymienne rządu Egipskiego

Bibliografia naukowa

Rozdziały w książkach

2013 Majcherek, G., Archéologie d’un campus: Alexandrie, Ve-VIIe siècle [w:] Catalogue de Exposition « Lumières de la sagesse. Ecoles médiévales d’Orient et d’Occident », Paris: Publications de la Sorbonne, 28–29

2012 Majcherek G., Aleksandryjska akademia [w:] G. Majcherek, R. Kucharczyk, W, Kołątaj, F. Pawlicki (red.) Starożytna Aleksandria. Polskie badania archeologiczne i prace konserwatorskie na Kom el-Dikka, Warszawa: PCMA, 55–92

2011 Majcherek G., Zych, I., The evidence for Cretan presence in the ancient town of Marina el-Alamein [w:] Classica Orientalia. Essays presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th birthday, Warszawa: PCMA, 357–378

2010 a Majcherek G., The auditoria on Kom el-Dikka. A glimpse of Late Antique education in Alexandria [w:] Proceedings of the Twenty-Fifth International Congress of Papyrology, An Arbor 2007 [=American Studies in Papyrology], Ann Arbor: Michigan Publishing, 471–484

2010 bMajcherek G., Discovering Alexandria: archaeological update on the finds from Kom el-Dikka [w:] Alexandria and the North-Western Delta, Oxford: Oxford Centre for Maritime Archaeology, 75–90

2008 Majcherek G., The pottery assemblage from the bath and saqiya [w:] H. Szymańska, K. Babraj, Byzantine Marea : excavations in 2000–2003 and 2006, Kraków: Muzeum Archeologiczne, 105–127

2007 a Majcherek G., Academic life of Late Antique Alexandria: view from the field [w:] M. El-Abbadi, O.M. Fathallah (red.), What happened to the Ancient Library of Alexandria?, Leiden-Boston: Brill, 191–206

2007 b Majcherek G., Houses of Alexandria: Some aspects of architectural development in the Roman period [w:] K. Galor, T. Waliszewski (red.) From Antioch to Alexandria. Recent studies in Domestic Architecture, Warszawa: Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski, 201–207

2007 c Majcherek G., The Late Roman auditoria of Alexandria: An archaeological overview [w:] T. Derda, T. Markiewicz, E. Wipszycka (red.) Alexandria, Auditoria of Kom el-Dikka and Late Antique Education [=JJP Supl. 8], Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Fundacja im. Rafała Taubenschlaga, 11–50

2007 Kołątaj, W., Majcherek G., Parandowska, E., Villa of the Birds. The Excavation and Preservation of the Kom el-Dikka Mosaics, Kair—Nowy Jork: The American University Press

2002 Majcherek G., Mosaic floors from Roman triclinia in Alexandria [w:] Egyptology

2000 Kiss, Z., Majcherek G., Rysiewski, H., Tkaczow, B., Alexandrie VII. Fouilles polonaise a Kom el-Dikka (1986-87), Warszawa

1995 Majcherek G., Gazan amphorae: Typology reconsidered [w:] Hellenistic and Roman Pottery in the Eastern Mediterranean (Advances in Scientific Studies), The Second Nieborów Workshop, Warszawa, 163–178

1991 Majcherek G., Egyptian and imported amphorae in Marina [w:] Marina el-Alamein. Archaeological Background and Conservation Problems 1, Warszawa: Pracownie Konserwacji Zabytków, 51–54

Artykuły naukowe

2014 Majcherek G., Kucharczyk, R., Alexandria. Excavations and preservation work on Kom El-Dikka. Season 2011, PAM 23/1, 23-44

2013 Majcherek G., Excavating basilicas, Studia Palmyreńskie 12, 251–268

2007 a Majcherek G., Aegean and Asia Minor amphorae from Marina el-Alamein, Cahiers de la Céramique Ēgyptienne 8, 9–32

2007 b Majcherek G., Alexandria: current Polish research [w:] 70-years of Polish Archaeology in Egypt, Warszawa: PCMA, 125–134

2005 Majcherek G., More churches from Palmyra – an inkling of the late antique city [w:] P. Bieliński, F.M. Stępniowski (red.), Au pays d’Allat. Mélanges offerts à Michał Gawlikowski, Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 141–150

2004 Majcherek G., Alexandria’s long-distance trade in Late Antiquity – the amphora evidence. Transport Amphorae and Trade in the Eastern Mediterranean. Acts of the International Colloquium at the Danish Institute at Athens–2002, Ateny, 239–250

2004 Majcherek G., Taha, A., Roman and Byzantine layers at Umm el-Tlel: ceramics and other finds, Syria 81, 229–248

1995 Majcherek G., Notes on Alexandrian habitat: Roman and Byzantine houses from Kom el-Dikka, TOPOI 5/1, 133–150

1993 Majcherek G., Roman amphorae from Marina el-Alamein, MDAIK 49, 215–220

1993 Majcherek G., Taha, A., A selection of Roman and Byzantine pottery from Umm el-Tlel (Syria), Cahiers de l`Euphrate 7, 107–117

1992 Majcherek G., The late Roman ceramics from sector “G” (Alexandria 1986–87), Etudes et Travaux 16, 81–117

1992 Majcherek G., Abd el-Aziz el-Shennawi, Research on amphorae production on the northwestern coast of Egypt, Cahiers de la Céramique Egyptienne 3, 129–136

1990 Majcherek G., Amphorae [w:] W.A. Daszewski et alii, Excavation at Marina el-Alamein 1987–1988, MDAIK 46, 46–51

Redakcja naukowa:

2014 (redaktor prowadzący) A. Krzyżanowska, M. Gawlikowski, Monnaies des fouilles polonaises à Palmyre [=Studia Palmyreńskie 13], Warszawa: PCMA, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

2013 (redakcja naukowa, z M.Gawlikowskim), Fifty Years of Polish Excavations in Palmyra 1959–2000 [=Studia Palmyreńskie 12], Warszawa: PCMA, Wydawnictwa Uniwersytetu

Konferencje

Organizacja

2005 The Auditoria of Kom El-Dikka in The Cultural and Educational Life of The Late Antique City. University of Warsaw, Bibliotheca Alexandrina Alexandria (Egipt)

Wystąpienia

2015 Greco-Roman Cities at the Crossroads of Cultures, Wrocław. Referat: “Revival or survival? Architectural design in post-classical Alexandria”

2014 Fifth International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean, Archaeology and Archaeometry, Aleksandria, Egipt. Referat: “Looking West: African amphorae and the economy of Late Roman Alexandria”

2013 Alexandria: Current Archaeological Research and Future Perspective, The Archaeological Society of Alexandria 120th Anniversary International Conference, Aleksandria, Egipt. Referat: “Archaeology’s coming of age. Polish excavations in Alexandria half a century later”

2010 Livres, lectures, bibliotheques dans l’Antiquite tardive, Colloque Internationale, L’Universite de Paris-Sorbonne, Paryż, Francja. Referat: “The Late Roman lecture halls of Alexandria”

2010 Fifty Years of Polish Excavations in Palmyra 1959-2009,International Conference, Warszawa. Referat: “Excavating basilicas”

2008 Alexandria in Late Antiquity. Education, Art, and Scholarship, Oksford, Anglia. Referat: “Auditoria and the city: Alexandra in Late Antiquity”

2008 Tradition und Transformation. Ägypten unter römischer Herrschaft, Roemer-und Pelizäeus Museum, Hildesheim, Niemcy. Referat: „Discovering Alexandria: archaeological research at the Kom el-Dikka site”

2007 25th International Congress of Papyrology, Ann Arbor (University of Michigan), USA. Referat: “The Auditoria on Kom el-Dikka: A Glimpse of Late Antique Education in Alexandria”

2007 Sympozjum: 70-years of Polish Archaeology in Egypt, Kair, Egipt. Referat: “Alexandria: current Polish research”

2005 The Auditoria of Kom El-Dikka in the Cultural and Educational Life of the Late Antique City: An International Colloquium. University of Warsaw, Bibliotheca Alexandrina Alexandria, Egipt. Referat: „The auditoria of Kom el-Dikka: an archaeological overview”

2005 The Late Antique and Byzantine Education, University of London, Londyn, Anglia. Referat: “Recent excavation at Alexandria and new archaeological evidence for the Late Antique education”

2005 Late Antique Alexandria Workshop, Budapest CEU, Center for Hellenic Traditions, Budapeszt, Węgry. Referat: “The city in transition: urban change in Late Roman Alexandria”

2005 Konferencja: L’enseignement supérieur dans les mondes antiques et médiévaux. Aspects institutionnels, juridiques et pédagogiques, École Normale Supérieure, Paryż, Francja. Referat : “Archaeology and the academic life in Late Antique Alexandria”

2004 What Happened to the Ancient Library of Alexandria. International seminar, Aleksandria, Egipt. Referat: „Academic life of Late Antique Alexandria: A view from the field”

2004 City and Harbour, the Archaeology of Ancient Alexandria, International conference, Oksford, Anglia. Referat: “Archaeological update on the finds from Kom el-Dikka”

2003 International Seminar: Archaeological Activities in Alexandria and Environs in Ten Years (1993–2003). The Archaeological Society of Alexandria 110 years (1893-2003), Aleksandria, Egipt. Referat: “Progress in excavations at the Kom el-Dikka site”

2002 Transport Amphorae and Trade in the Eastern Mediterranean. International Colloquium at Danish Institute at Athens, Ateny, Grecja. Referat : “Alexandria’s long-distance trade in Late Antiquity —the amphora evidence”

2001 Konferencja: Centanaire de la naissance du Professeur Kazimierz Michałowski (1901–1981), Damaszek, Syria. Referat : “Military horreum in the Diocletian camp in Palmyra”

1994 Europe and Egypt, Cooperation in Archaeology, International Symposium, Aleksandria, Egipt. Referat: “Recovering Alexandria —Polish excavations in Alexandria”

1992 International Congress Alexandria and the Hellenistic-Roman Word”. 1st Centenary of the Graeco-Roman Museum, Aleksandria, Egipt, Referat: “Polish excavations at Kom el-Dikka, 1988–1992”

1990 Okrągły stół : „Atelier de potiers et productions céramiques en Égypte”, Kair, Egipt. Referat: “Research on amphorae production on the North-WesterncCoast of Egypt”

1988 Fifth International Congress of Egyptology, Kair, Egipt. Referat: “Remarks on Roman pottery from newly discovered site at Marina (el-Alamein)”

Członkostwo w organizacjach naukowych

  • International Association of Egyptologists
  • Société Archéologique d’Alexandrie
Działalność popularyzatorska

2014 – “Polish Excavations in Alexandria: 50 years later” wykład w w ramach Egyptology Evening (wykłady organizowane przez kraje Grupy Wyszehradzkiej), Kair, Egipt

2008 – “Pogress in excavation at Kom el-Dikka” wykład w Société Archéologique d’Alexandrie, Egipt.

2008 – “Auditoria and the City”, wykład w Stacji Badawczej PCMA w Kairze, Egipt

2004 – “The lecture halls of ancient Alexandria unearthed”, wykład w Academia Polacca delle Scienze, Rzym, Włochy

2004 – “Late Roman auditoria in Alexandria”, wykład w Stacji Badawczej PCMA w Kairze, Egipt

2001 – “Villa of the Birds. A mosaic restoration project in Alexandria”, wykład w Stacji Badawczej PCMA w Kairze, Egipt

2000 – “Discovering Alexandria: recent Polish excavations at Kom el-Dikka”, wykład w Egypt Exploration Society, Kair, Egipt

1999 – “Between past and present: Forty years of Polish excavations in Alexandria”, wykład w Stacji Badawczej PCMA w Kairze, Egipt

1998 – “Polish excavations in Alexandria (Kom el-Dikka) — recent discoveries”, wykład w Société Archéologique d’Alexandrie, Egipt

1995 – “Polish excavations in Alexandria (Kom el-Dikka) — recent discoveries”, wykład w Société Archéologique d’Alexandrie, Egipt