Franciszek Pawlicki

Zainteresowania badawcze

  • egipska architektura sakralna okresu Nowego Państwa
  • repertuar i symbolika przedstawień mitologicznych w ikonografii świątyń XVIII dynastii
Kariera zawodowa

Wykształcenie

1986 rozprawa doktorska na Wydziale Historiycznym Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Karola Myśliwca: „Studia nad dekoracją Dolnego Portyku Północnego w świątyni królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari”

1972 praca magisterska w Katedrze Archeologii Śródziemnomorskiej na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego „Drobna plastyka figuralna z Okresu Późnego w starożytnym Egipcie”

Stanowiska i funkcje

od 1995 adiunkt, kierownik archiwum dokumentacji w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

2003/2004 prowadzenie seminariów w Instytucie Egiptologii Uniwersytetu Karola w Uppsali (semestr zimowy)

1985–1995 sekretarz naukowy i generalny Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze

1973–1985 asystent i adiunkt w Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie

Projekty badawcze

od 2011 Świątynia królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari – główne sanktuarium Amona-Re

2011–2013 Polsko–Egipska Misja Archeologiczno-Konserwatorska w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (Egipt); jako archeolog-egiptolog

2012 badania powierzchniowe na wyspie Fajlaka (Kuwejt); jako kierownik projektu

2009–2011 pustynne studnie i cysterny na terenie Północnego Kuwejtu, As-Sabbiya (Kuwejt); jako kierownik projektu

1993–1999 Polsko–Egipska Misja Archeologiczno-Konserwatorska w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (Egipt); jako kierownik projektu

1976–1984 Polsko–Egipska Misja Archeologiczno-Konserwatorska w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (Egipt); jako archeolog-egiptolog ukończone świątynia królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari (Egipt) – Dolny Portyk Północny, świątynia królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari (Egipt) – Dziedziniec Świąteczny Górnego Tarasu

Inne doświadczenia archeologiczne

1985 wykopaliska archeologiczne w Tell Atrib (Egipt); jako archeolog

1976–1977 wykopaliska archeologiczne na Kom el-Dikka w Aleksandrii (Egipt); jako archeolog

Stypendia, granty, nagrody

Bibliografia naukowa

Artykuły naukowe

2013 Pawlicki, F., Tepemankh in Warsaw. Some reliefs from Abusir in the collection of the National Museum in Warsaw, Études et Travaux 26/2, 518–528

2007 Pawlicki, F., Princess Neferure in the temple of queen Hatshepsut at Deir el-Bahari. Failed heiress to the pharaoh’s throne?, Études et Travaux 21, 109–127

2000 Pawlicki, F., Deir el-Bahari. The temple of queen Hatshepsut 1998/1999, PAM 11, 153–166

1999 Pawlicki, F., Deir el-Bahari. The temple of queen Hatshepsut 1997/1998, PAM 10, 119–130

1998 Pawlicki, F., Hatshepsut Temple. Conservation and Preservation Project 1996/1997, PAM 9, 51–60

1998 Pawlicki, F., Deir el-Bahari: Restoring Hatshepsut’s Temple, Egyptian Archaeology, The Bulletin of the Egypt Exploration Society 12, 15–17

1997 Pawlicki, F., Hatshepsut Temple. Conservation and Preservation Project 1995/1996, PAM 8, 59–67

1997 Pawlicki, F., The worship of queen Hatshepsut in the temple at Deir el-Bahari, Warsaw Egyptological Studies I, 45–52

1996 Pawlicki, F., Hatshepsut Temple. Conservation and Preservation Project 1994/95, PAM 7, 69–76

1995 Pawlicki, F., Deir el-Bahari. Hatshepsut Temple. Conservation Project 1993/1994, PAM 6, 53–62

1994 Pawlicki, F., Świątynia Hatszepsut w Deir el-Bahari. Sezon 1993. PAM 5, 100–105

1994 Pawlicki, F., Behind the Third Portico: The Polish-Egyptian mission’s restoration works at Deir el-Bahari, Kemet 5/2, 40–49

1990 Pawlicki, F., Une representation inconnue de la fête de l’hippopotame blanc dans le temple de Hatchepsout à Deir el-Bahari, Études et Travaux 14, 15–28

1983 Pawlicki, F., Inscriptions des colonnes proto-doriques du Temple d’Hatchepsout à Deir el-Bahari, Études et Travaux 12, 68–77

1983 Pawlicki, F., Polaczek, K., Witkowski, M., Chronique de fouilles. Deir el-Bahari 1976–1977, Études et Travaux 12, 285–293

1981 Pawlicki, F., Urny kanopskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Rocznik MNW 25, 109–132

1981 Pawlicki, F., Contrepoids votif de colier menat Akhy-pet, Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum, Hildesheimer Ägyptologische Beiträge 12, 142–146

1976 Pawlicki, F., Instrumenty muzyczne w starożytnym Egipcie, Meander 31, 64–75

1975 Pawlicki, F., Une figurine royale en bronze de la XXVIe dynastie, Bulletin du Musée National de Varsovie 16/1, 1–12

Inne

2013 Pawlicki, F., Polish School of Archaeology and Conservation by the Nile (École Polonaise d’Archéologie et de Conservation dans la Vallée du Nil) [w:] Poland for World Heritage (La Pologne pour le patrimonie mondial), Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 32–51

2012 Pawlicki, F., Szkoła Aleksandryjska. Pół wieku polskich wykopalisk na Kom el-Dikka [w:] Starożytna Aleksandria, Warszawa, 96–142

2011 Pawlicki, F., Desert wells and water cisterns [w:] Kuwaiti-Polish Archaeological Investigations in Northern Kuwait, Kuwait–Warsaw, 24–31

2009 Pawlicki, F., Tarasy Totmesa. Polscy archeolodzy i konserwatorzy w Deir el-Bahari, Uniwersytet Warszawski 4 (43), 20–21

2007 Pawlicki, F., From Edfu to Saqqara. Polish archaeological and conservation activities in Egypt [w:] Seventy Years of Polish Archaeology in Egypt. Catalogue of the Exhibition in the Egyptian Museum in Cairo, Warszawa: PCMA, 23–41

2006–2007 Pawlicki, F., Egipt: Bogowie i Faraonowie, [23 hasła z zakresu religii, architektury sakralnej i życia codziennego w starożytnym Egipcie], Oxford Educational, Warszawa

2006 Pawlicki, F., Profesor Kazimierz Michałowski i Polska Szkoła Archeologii Śródziemnomorskiej, Warszawa

2006 Pawlicki, F., Fragile Heritage. Polish Archaeological and Conservation Work in the Near East, Warszawa

2001 Pawlicki, F., Profesor Kazimierz Michałowski. Stulecie urodzin, Warszawa

2000 Pawlicki, F., The Temple of Queen Hatsheput at Deir el-Bahari, Kair, 1–47

2000 Pawlicki, F., Skarby architektury starożytnego Egiptu. Królewskie świątynie w Deir el-Bahari, Warszawa: Arkady

1997 Pawlicki, F., Polskie prace w świątyni królowej Hatszepsut [w:] Tajemnicza królowa Hatszepsut. Sztuka Egiptu XV wieku p.n.e., Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, 45–56

1995 Pawlicki, F., Europe and Egypt. Cooperation in Archaeology, Kair

Konferencje

1987 5th International Congress of Egyptology, Kair. Referat: „Polish Archaeology in Egypt”

1979 2nd International Congress of Egyptologists, Grenoble. Referat: „La fête de l’hippopotame blanc dans le temple de Hatchepsout à Deir el-Bahari”

Działalność popularyzatorska

Organizacja wystaw

2013 „Poland for World Heritage”. UNESCO – Paryż (koncepcja i współpraca)

2012 „Szkoła Aleksandryjska. 50 lat polskich badań archeologicznych i prac konserwatorskich na Kom el-Dikka”. Zamek Królewski w Warszawie (komisarz wystawy)

2010 „Uratowane przed potopem. Zabytki archeologiczne z Sudanu”. Muzeum Narodowe w Warszawie (współpraca)

2009 „Świątynia Totmesa III w Deir el-Bahari i jej odkrywcy”. Pałac Kazimierzowski UW (komisarz wystawy)

2008 „W mieście Afrodyty. XL lat polskich badań archeologicznych na Cyprze”. Pałac Kazimierzowski UW (scenariusz i współpraca)

2008 „Sakkara. Polskie badania archeologiczne”. Pałac Kazimierzowski UW (koncepcja i współpraca)

2006 „Profesor Kazimierz Michałowski i Polska Szkoła Archeologii Śródziemnomorskiej”. Pałac Kazimierzowski UW (komisarz wystawy)

2001 „Profesor Kazimierz Michałowski. Stulecie urodzin”. Pałac Kazimierzowski UW. (komisarz wystawy)

1995 „Europe and Egypt. Cooperation in Archaeology”. Kair. Muzeum Egipskie (współpraca)

1982 Galeria Sztuki Starożytnego Egiptu, Muzeum Narodowe w Warszawie (współpraca)