Agnieszka Szymczak

Zainteresowania badawcze

 • gliniane ‘tokeny’ jako nośniki informacji
 • Lewant w późnej Epoce Żelaza
 • północna Mezopotamia w 3 i 2 tys. p.n.e.
 • ekspansja kultury Ubaid w kierunku Zatoki Perskiej
Kariera zawodowa

Wykształcenie

1995–2002 Studia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego zakończone uzyskaniem tytułu magistra archeologii w Zakładzie Starożytnego Bliskiego Wschodu. Temat pracy magisterskiej: „Archeologiczne pozostałości obecności nowoasyryjskiej na terenie Transjordanii i Filistii”

2000–2007 Studia asyriologiczne w Zakładzie Filologii Wschodu Starożytnego w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego zakończone uzyskaniem absolutorium.

Stanowiska i funkcje

od 2009 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego;- popularyzacja badań Centrum, praca w redakcji wydawnictw: sekretarz redakcji czasopisma PAM

2004–2010 dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej, „Dziennika Polska Europa Świat” (dział Nauka), miesięcznika „Samo Zdrowie”; specjalista ds. współpracy z zagranicą w wydawnictwie Arkady

Projekty badawcze

2015 wykopaliska archeologiczne na stanowisku Chhim w Libanie (kierownik odcinka)

od 2013 wykopaliska archeologiczne na stanowisku Jiyeh w Libanie (kierownik odcinka)

2009–2013 polsko-kuwejcka misja archeologiczna w północnym Kuwejcie, stanowisko Bahra 1; obowiązki: kierownik wykopu; topograf i rejestrator; stworzenie i nadzór nad dokumentacją polową;

2001–2003, 2007, 2009, 2010 polsko-syryjska misja archeologiczna w Tell Arbid (Syria); obowiązki: rysownik, studencka praktyka wykopaliskowa, kierownik wykopu

Inne doświadczenia archeologiczne

1998, 1998 polska misja archeologiczna w Seraksie i Mele Hairam, Turkmenistan; obowiązki: studencka praktyka wykopaliskowa, kierownik wykopu;

1996 studencka praktyka wykopaliskowa w Płocku;

1995 studencka praktyka wykopaliskowa w Parku Archeologicznym w Xanten (Niemcy)

Bibliografia naukowa

Rozdziały w książkach

2015 Szymczak, A., Appendix: 2012 season. Additional notes on field activities and documentation updates [w:] As-Sabbiya Autumn 2012. Report on the Eighth Season of Joint Kuwaiti – Polish Archaeological Investigations in Kuwait: Bahra 1, Ubaid Culture Related Settlement (the 4th Season), Kuwait: NCCAL, 172–196

2014 Szymczak, A., Khabur Ware period objects of unbaked clay from Tell Arbid: a short note on the second set of finds [w:] P. Bieliński, M. Gawlikowski, R. Koliński, D. Ławecka, A. Sołtysiak, Z. Wygnańska (eds), Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, 30 April – 4 May 2012, University of Warsaw, II, Excavation and Progress Reports. Posters, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 757–764

Artykuły naukowe

2013 Set of second millennium BC unbaked clay objects from Tell Arbid, PAM 22 (Research 2010), 387–420

2014 Szymczak, A., Reiche, A., Units 1 and 2 – work in the 2013 season [w:] P. Bieliński et alii, As-Sabbiya – Bahra 1, Autumn 2013. Ubaid Culture-Related Settlement (5th Season), 36–51 [raport dla kuwejckiej Służby Starożytności]

2014 Szymczak, A., Appendix: Additional information on field activities and documentation updates in the 2013 season [w:] P. Bieliński et alii, As-Sabbiya – Bahra 1, Autumn 2013. Ubaid Culture-Related Settlement (5th Season), 110–123 [raport dla kuwejckiej Służby Starożytności]

2012 Szymczak, A., Documentation system of Kuwaiti-Polish excavations at Bahra 1. A brief guide [w:] As-Sabbiya and Failaka Autumn 2011. Report on the Seventh Season of Joint Kuwaiti – Polish Archaeological Investigations in Kuwait: Bahra 1, Ubaid Culture Related Settlement (3rd Season); Failaka Island – Al-Qusur Site (1st Season), 98–119 [raport dla kuwejckiej Służby Starożytności]

Inne prace redakcyjne

 • redakcja czasopisma Polish Archaeology in the Mediterranean od tomu 19
 • współpraca przy pozostałych publikacjach Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (od 2009)
 • redakcja raportów polowych Kuwejcko-Polskiej Misji Archeologicznej z lat 2009–2013
Konferencje

Organizator

2015 Konferencja: “Polacy w Libanie”, Warszawa

Czynny udział

2015 Konferencja: “Polacy w Libanie”, Warszawa Referat: „Wyniki badań w sondażu w pomieszczeniu D23 na stanowisku Jiyeh – Sezon 2014”

2012 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Warszawa Poster: “A set of 2nd Millennium BC Clay Objects from Tell Arbid”

Działalność popularyzatorska
 1. Przygotowywanie informacji do działu „Wydarzenia” na stronie Centrum
 2. Przygotowanie materiałów informacyjnych dla mediów na temat badań Centrum
 3. Redakcja i tworzenie Newsletterów PCMA, m.in.:
  • Newsletter 2010: Fifteenth Season of Syrian–Polish Archeological Excavations on Tell Arbid; The fifth season of Kuwaiti-Polish archaeologicalexplorations in Northern Kuwait – autumn 2010. The Bahra 1 Settlement Site;
  • Newsletter 2009: Fourteenth Season of Syrian–Polish Archeological Excavations on Tell Arbid; Third season of work in As-Sabbiya, Kuwait;
  • Newsletter 2008: Thirteenth Season of Syrian–Polish Archeological Excavations on Tell Arbid; Al-Sabiyah, Mugheira (Kuwait)
 4. Współpraca przy prowadzeniu profilu Centrum na Facebooku
 5. Współtworzenie strony Polsko-Syryjskiej Misji Archeologicznej w Tell Arbid prezentującej rezultaty badań i aktualny stan publikacji stanowiska oraz opieka nad profilem misji w serwisie Academia.edu
 6. Współorganizacja stoiska PCMA podczas 13. Pikniku Naukowego Polskiego Radia (2009)

Polecane linki