Agnieszka Pieńkowska

Zainteresowania badawcze:

  • archeologia Bliskiego Wschodu
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2003-2006 Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UW Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. P. Bielińskiego: „Ceramika mezopotamska w pierwszych wiekach II tysiąclecia p.n.e.”

1996-2001 Studia magisterskie w Instytucie Archeologii UW. Temat pracy magisterskiej: „Charakterystyka okresu Dżemdet Nasr”

Stanowiska i funkcje

od 2008 asystent, potem adiunkt w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

2002–2003 Instytut Archeologii UW

Projekty badawcze

2015 wykopaliska archeologiczne na stanowisku Qumeirah , Oman; jako archeolog

2013, 2015 wykopaliska archeologiczne na stanowisku Kharaib el-Desht, Fajlaka (Kuwejt); jako kierownik polowy

2009–2014 wykopaliska archeologiczne na stanowisku Bahra 1, As-Sabbiya (Kuwejt); jako archeolog

2012 badania powierzchniowe, Fajlaka (Kuwejt); jako archeolog

2000–2010 wykopaliska archeologiczne na Tell Arbid (Syria); jako archeolog, kierownik wykopu

Inne doświadczenia archeologiczne

1998-1999 wykopaliska archeologiczne na Mele Hairam (Turkmenistan); studencka praktyka archeologiczna, kierownik wykopu

1998 wykopaliska archeologiczne w Tell el-Umeiri (Jordania); jako archeolog

1997 wykopaliska archeologiczne w Bałakławie (Ukraina); studencka praktyka archeologiczna

Stypendia, granty, nagrody

2006 Grant promotorski nr 0437/H03/2006/30: Ceramika mezopotamska w pierwszych wiekach II tysiąclecia p.n.e.
Promotor: prof. Piotr Bieliński
Bibliografia naukowa

Artykuły naukowe

w druku Pieńskowska, A., Preliminary results of the first season of the joint Kuwaiti-Polish excavations at Kharaib Desht (2013) [w:] Proceedings of the 1st Seminar: Kuwait through the Ages

w druku Pieńkowska, A., Failaka Archeological Research Project – Comparative study of the settlement patterns on Failaka Island. Kharaib Desht 2013, PAM 24

2014 Pieńkowska, A., The fire and light. Mesopotamian lamps from Polish archaeological excavations on Tell Arbid, [w:] P. Bieliński, M. Gawlikowski, R. Koliński, D. Ławecka, A. Sołtysiak, Z. Wygnańska (eds), Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, 30 April – 4 May 2012, University of Warsaw, III, Archaeology of Fire, Conservation, Preservation and Site Management, Bioarchaeology in the Ancient Near East, Islamic Session, Selected papers from workshop sessions, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 3–16

2005 Pieńkowska, A., Zmiany religijne w okresie Dżemdet Nasr w świetle pozostałości architektonicznych i źródeł pisanych, Studia i Materiały Archeologiczne 12, 149–162

Inne

2015 Pieńkowska, A., Preliminary results of the second season of the joint Kuwaiti-Polish excavations at Kharaib Desht (2015) [raport dla kuwejckiej służby starożytności]

2013 Pieńkowska, A., Preliminary results of the first season of the joint Kuwaiti-Polish excavations at Kharaib Desht (2013) [raport dla kuwejckiej służby starożytności]

Konferencje

Organizacja

2013 Warsztaty „Red Sea to the Gulf” organizowane przez Centrum Archeologii Środziemnomorskiej UW, instytut Archeologii UW i Zakład Starożytnej Nubii UW, Warszawa; współorganizator

Czynny udział

2013 Konferencja: Kuwait through the Ages, Kuwait City
Referat: “Preliminary results of the first season of the joint Kuwaiti-Polish excavations at Kharaib Desht”

2012 8. International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Warszawa
Referat: “The fire and light. Mesopotamian lamps from Polish archaeological excavations on Tell Arbid”