Robert Mahler

Zainteresowania badawcze:

  • archeologia/antropologia śmierci
  • wsparcie pracy bioarcheologa narzędziami informatycznymi i zastosowanie metod analizy statystycznej we wnioskowaniu
  • wsparcie pracy bioarcheologa narzędziami informatycznymi i zastosowanie metod analizy statystycznej we wnioskowaniu
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2011 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, dyplom ukończenia studiów podyplomowych „Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych”

2007 praca magisterska w Instytucie Archeologii UW pod kierunkiem Karola Piaseckiego „Wizualizacja cmentarzyska w Starej Łomży stan. II Wzgórze Swiętego Wawrzyńca. Próba stworzenia narzędzia wieloaspektowej analizy danych wykopaliskowych”

Stanowiska i funkcje

od 2005 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

Projekty badawcze

2004–2009, 2011, 2012, 2014 Aleksandria (Egipt), jako antropolog; kierownik: Grzegorz Majcherek (w latach 2004–2007 prace prowadzone pod kierunkiem prof. Karola Piaseckiego)

2013, 2014, 2016 El-Zuma (Sudan), jako antropolog i archeolog; kierownik: Mahmoud el-Tayeb

2014 Ghazali (Sudan), jako antropolog i archeolog; kierownik: Artur Obłuski

2009, 2010, 2012 Stara Dongola (Sudan), jako antropolog i archeolog (2009); kierownik: Włodzimierz Godlewski
2012 Starowola (Polska), jako antropolog; kierownik: Piotr Wróbel

2008 Sheikh Abd el-Gurna (Egipt), jako antropolog; kierownik: Tomasz Górecki

2008 Sakkara (Egipt), jako antropolog; kierownik: Karol Myśliwiec

2002, 2006 Naqlun (Egipt), jako antropolog; kierownik: Włodzimierz Godlewski, (prace prowadzone pod kierunkiem prof. Karola Piaseckiego)

Udział w innych badaniach archeologicznych

2008 Berenike (Egipt); kierownik: Iwona Zych

1998, 2000, 2003, 2005 Jartypory (Polska); kierownik: Jacek Andrzejowski

1999–2002 Krym (Ukraina); kierownik: Tadeusz Sarnowski

2000 Novae (Bułgaria); kierownik: Tadeusz Sarnowski

Bibliografia naukowa

2015 Mahler, R., Godlewski, W., Danys-Lasek, K., Czaja, B., Crypt 3 in the Northwest Annex of the Monastery on Kom H in Dongola: Report on the exploration in 2012, PAM 24/1, 352-367

2015 Mahler, R., Appendix: The sanctuary of Anna in the Monastery on Kom H, PAM 24/1, 340-342

2012 Godlewski, W., Mahler, R., Czaja-Szewczak, B., Crypts 1 and 2 in the Northwest Annex of the Monastery on Kom H in Dongola: report on the exploration in 2009, PAM 21, 325–346

2012 Mahler, R., Kom el-Dikka 2005–2009: selected anthropological research, PAM 21, 49–58

2007 Mahler, R., Analysis of skeletal material from the Kom el-Dikka site, 2004/2005 season, PAM 17, 40–44

2003 Mahler, R., Spirale i monocentryczne labirynty z odgałęzieniami i bez odgałęzień, Rocznik Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego 3, 24–31

Konferencje

2015 Sudan – archeologia i historia, Warszawa
Referat (z K. Piaseckim i Ł.M. Stanaszkiem): “Badania antropologiczne w rejonie IV katarakty”

2015 Ogólnopolska Konferencja Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat: „Aleksndryjczyk z nekropoli muzułmańskiej na Kom el-Dikka. Wstęp do szkicu postaci”

2014 Ogólnopolska Konferencja Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat: (z Ewą Skowrońską) „Wykopaliska w El-Zuma, sezon 2014”

2014 XXI Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Materiał szkieletowy z El-Zuma. Perspektywy badawcze”

2013 Ogólnopolska Konferencja Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat: (z Mahmoudem el-Tayeb) “Program M to M, Sezon 2013”

2012 XIX Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk-Gniew
Referat: „Eksploracja krypt kompleksu kommemoratywnego klasztoru Świętej Trójcy w Starej Dongoli – podsumowanie badań”

2011 Ogólnopolska Konferencja Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat: „Kom el-Dikka – badania antropologiczne”

2009 Ogólnopolska Konferencja Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat: „Stara Dongola 2009. Kom H – krypty K1 i K2

Działalność popularyzatorska

Prezentacje na Pikniku Naukowym Polskiego Radia (2005 i 2009)

Polecane linki