Stypendia 2019/2020

Stypendia w Egipcie i Polsce

EGIPT

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje stypendia dla doktorantów i studentów wyższych lat z zakresu archeologii i historii Bliskiego Wschodu, Egiptu i Sudanu.

Pewna pula stypendiów krótkoterminowych przyznawana jest każdego roku naukowcom i studentom wyższych lat na przygotowanie i opracowanie dokumentacji z wykopalisk prowadzonych przez Centrum.

W bieżącym roku (2019/2020) zostały przyznane następujące stypendia:

Stypendium 6 – miesięczne:
 • mgr Agata Bebel-Nowak, absolwentka (Wydział Orientalistyczny UW), studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat projektu: Społeczno-gospodarcze znaczenie roślin strączkowych w starożytnym Egipcie od neolitu do okresu grecko-rzymskiego (opiekun naukowy: dr hab. Anna Wodzińska)
Stypendium 4 – miesięczne:
 • mgr Joanna Ciesielska, pracownik (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
  Temat projektu: Od shahidu do qubby: wczesnomuzułmańska architektura funeralna w Egipcie i Nubii (opiekun naukowy: prof. A. Łajtar)
Stypendia 3 – miesięczne:
 • mgr Wojciech Ejsmond, doktorant (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW)
  Temat projektu: Archeologia krajobrazu nekropoli Górnego Egiptu od I do XX Dynastii (opiekun naukowy: dr Aneta Skalec)
 • mgr Katarzyna Kasprzycka, doktorantka (Wydział Historyczny UW)
  Temat projektu: Wybrane sceny ikonograficzne w egipskich świątyniach – analiza i dokumentacja (opiekun naukowy: dr hab. Mirosław Barwik)
 • mgr Katarzyna Mich, doktorantka (UKSW, Wydział Teologiczny, Instytut Dialogu Kultury i Religii)
  Temat projektu: Znaczenie kultu świętych i archaniołów w kształtowaniu tożsamości kulturowej chrześcijańskiej Nubii. (opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Jarosław Różański)
 • mgr Alicja Wieczorek, pracownik (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
  Temat projektu: Ryby w okresie późnoislamskim w Egipcie. Przyrządzanie, przechowywanie i handel (opiekun naukowy: dr Urszula Iwaszczuk)
Stypendia 2 – miesięczne:
 • dr Zuzanna Augustyniak, absolwentka (Wydział Orientalistyczny UW), studentka (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW)
  Temat projektu: Etiopskiego mężczyzny portret własny – kwestionowanie modelu męskości etiopskiej a doświadczenie migracji
 • mgr Kamila Braulińska, doktorantka (Wydział Historyczny UW)
  Temat projektu: Dokumentacja przedstawień zwierząt ze świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari i studia nad materiałem (opiekun naukowy: prof. Adam Łukaszewicz)
 • mgr Joanna Ciesielska, pracownik (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
  Temat projektu: Z Półwyspu Arabskiego do Egiptu i Nubii: transformacja obrządku pogrzebowego w okresie islamizacji (opiekun naukowy: dr A. Obłuski)
 • mgr Maria Czarnecka, doktorantka (Wydział Architektury PWr)
  Temat projektu: Techniki ekspozycji oraz konserwacji starożytnych reliktów archeologicznych zastosowane w obrębie stanowiska Marina el-Alamein (opiekun naukowy: prof. Rafał Czerner)
 • dr Krzysztof Domżalski, pracownik (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
  Temat projektu: Hellenistyczna i rzymska ceramika stołowa z Berenike (opiekun naukowy: mgr Iwona Zych)
 • mgr Magdalena Kazimierczak, doktorantka (Instytut Archeologii UJ)
  Temat projektu: Analiza formalna, funkcjonalna oraz porównawcza wczesnodynastycznej ceramiki z terenu osady i cmentarzyska ze stanowiska Tell el-Murra (opiekun naukowy: prof. Krzysztof Ciałowicz)
 • inż. Karolina Kocyła, studentka (Wydział Architektury, PWr)
  Temat projektu: Dokumentacja archeologiczna i badania architektury na stanowisku położonym po zachodniej stronie kompleksu Piramidy Schodkowej Dżesera w Saqqara (opiekunowie naukowi: dr Teresa Dziedzic, dr hab. Kamil Kuraszkiewicz)
 • mgr inż. Urszula Kraśniewska, absolwentka (Wydział Architektury, PWr)
  Temat projektu: Architektura Sanktuariów Amona w świątyniach egipskich na przykładzie świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (opiekun naukowy: dr Teresa Dziedzic)
 • lic. Natalia Lockley, studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat projektu: Posadzki mozaikowe z ptolemejsko-rzymskiej Aleksandrii i ich wpływ na sztukę Bliskiego Wschodu (opiekun naukowy: dr Piotr Jaworski)
 • mgr Julia Maczuga, absolwentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat projektu: Przejawy procesu islamizacji Sudanu w kulturze materialnej (opiekun naukowy: dr Artur Obłuski)
 • mgr Natalia Małecka-Drozd, doktorantka (Wydział Historyczny UJ)
  Temat projektu: Wczesnodynastyczna zabudowa osady w Tell el-Murra – prace dokumentacyjno-analityczne w sezonie 2020 (opiekun naukowy: prof. Joachim Śliwa)
 • lic. Piotr Witkowski, absolwent (Instytut Archeologii UW)
  Temat projektu: Doskonalenie metod dokumentacji fotograficznej w badaniach archeologicznych na przykładzie Gebelein (opiekun naukowy: dr Aneta Skalec)
Stypendia 1 – miesięczne:
 • mgr Malwina Brachmańska, doktorantka (Wydział Historyczny UAM)
  Temat projektu: Rola dużych zwierząt kotowatych w życiu codziennym i religijnym mieszkańców starożytnego Egiptu (opiekun naukowy: prof. R. Koliński)
 • mgr Dagmara Haładaj, doktorantka (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW)
  Temat projektu: Badanie i dokumentacja sarkofagów tebańskich z czasów 25 i 26 Dynastii z kolekcji Muzeum Egipskiego w Kairze (opiekun naukowy: prof. Andrzej Niwiński)
 • mgr Maria Jaworska, doktorantka (Wydział Historyczny UW)
  Temat projektu: Lampki terakotowe jako zródło do badan nad powiązaniami gospodarczymi między Egiptem i Cyrenajką w okresie ptolemejskim i rzymskim. Kwerenda biblioteczno­-muzealna (opiekun naukowy: dr hab. Monika Rekowska)
 • inż. Anna Kozłowska, absolwentka (Wydział Architektury PWr)
  Temat projektu: Badanie i dokumentacja architektury w Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w Marinie el-Alamein (opiekun naukowy: dr hab. Krzysztof Jakubiak)
 • inż. Dorota Moskwa (Morta), studentka (Wydział Architektury PWr)
  Temat projektu: Badanie i dokumentacja reliktów architektury Egiptu okresu hellenistyczno-rzymskiego, zapoznanie się z metodami konserwacji oraz ekspozycji obiektów na przykładzie stanowiska w Marina el-Alamein (opiekun naukowy: prof. Rafał Czerner)
 • mgr Daniel Takacs, doktorant (Wydział Orientalistyczny UW)
  Temat projektu: Badania biblioteczne w Kairze i badania archeologiczne w Saqqara (opiekun naukowy: dr hab. K. Kuraszkiewicz)
 • lic. Anna Weźranowska, studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat projektu: Kubki z Trzeciego Okresu Przejściowego ze stanowiska Tell el-Retaba (opiekun naukowy: dr hab. Anna Wodzińska)
 • mgr Jakub Witowski, absolwent (Instytut Archeologii UWr)
  Temat projektu: Analiza przyczyn i taktycznych modeli funkcjonowania najemników greckich w armiach faraonów dynastii saickiej od VII do VI w p.n.e. (opiekun naukowy: dr hab. Mateusz Żmudziński)

POLSKA

Stypendia dokumentacyjne im. Kazimierza Michałowskiego:
 • Mgr Agnieszka Szulc-Kajak, doktorantka (IAE PAN)
  Temat projektu: Upowszechnianie wyników badań i publikacji CAŚ UW poprzez wypracowanie strategii współpracy z referencyjnymi bazami danych (opiekun projektu: mgr Agnieszka Szymczak, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
 • Mgr Magdalena Ostrowska, doktorantka (Wydział Historyczny UW)
  Temat projektu: Inwentaryzacja i porządkowanie dokumentacji archiwalnej z wykopalisk Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
  (opiekun projektu: mgr Szymon Maślak, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)