Stypendia 2013/2014

Stypendia w Egipcie i Polsce


EGIPT

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje stypendia dla doktorantów i studentów wyższych lat z zakresu archeologii i historii Bliskiego Wschodu, Egiptu i Sudanu.

Pewna pula stypendiów krótkoterminowych przyznawana jest każdego roku naukowcom i studentom wyższych lat na przygotowanie i opracowanie dokumentacji z wykopalisk prowadzonych przez Centrum.

Stypendium 7 – miesięczne:
 • Beata Drzewiecka, studentka (Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu)
  Temat programu badawczego: Tradycje i zwyczaje na dworach abbasydzkich przedstawione w malarstwie miniaturowym oraz w źródłach pisanych (opiekun naukowy: dr hab. Zdzisław Pentek, prof. UAM)
Stypendia 6 – miesięczne:
 • Cezary Baka, student (Uniwersytet Paryski Sorbona – Paryż IV)
  Temat programu badawczego: Poszerzenie tematyki podjętej w pracy magisterskiej „Les implantations égyptiennes dans le Delta du Nil sous l’Ancien Empire” (opiekun naukowy: prof. dr hab. Karol Myśliwiec, IKSiO PAN)
 • inż. arch. Marta Grzegorek, studentka (Wydział Architektury Politechnika Warszawska)
  Temat programu badawczego: Przygotowanie materiałowo-dokumentacyjne do wykonania projektu parku archeologicznego w Marina el-Alamein (dr hab. Rafał Czerner, prof. Politechniki Wrocławskiej)
Stypendia 5 – miesięczne:
 • mgr Agata Deptuła, doktorantka (Wydział Historyczny UW)
  Temat programu badawczego: Liturgia nubijska w świetle inskrypcji z Dolnego Kościoła w Banganarti (opiekun naukowy: dr hab. Adam Łajtar, prof. UW)
 • mgr Marcin Szymanowicz, doktorant (Wydział Historyczny UJ)
  Temat programu badawczego: Zmiany w osadnictwie w Delcie Nilu między okresem wczesnodynastycznym a okresem rzymskim (opiekun naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz, UJ)
 • mgr Magdalena Włodarska, nieafiliowana
  Temat rozprawy doktorskiej: Tradycja sepulchralna w Kerma w rejonie Czwartej Katarakty (opiekun naukowy: dr Bogdan Żurawski, IKSiO PAN)
Stypendia 4 – miesięczne:
 • mgr Jakub Brochocki, nieafiliowany
  Temat programu badawczego: Pozostałości budowli średniowiecznych w Egipcie w kontekście wypraw krzyżowych i relacji Egiptu z krzyżowcami (opiekun naukowy: prof. dr hab. Piotr Bieliński, UW)
 • mgr Piotr Czerkwiński, doktorant (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo–Wschodniej UW)
  Temat rozprawy doktorskiej: Prozopografia i genealogia tebańskich rodów kapłańskich XXIX i XXX dynastii (promotor: prof. dr hab. Adam Łukaszewicz, UW)
 • mgr Agnieszka Dzwonek, nieafiliowana
  Temat programu badawczego: Dokumentacja oraz opracowanie amfor z okresu rzymskiego pochodzących z wykopalisk w Berenike (opiekun naukowy: Dr. Roberta Tomber, British Museum; kierownik misji: mgr Iwona Zych, PCMA UW)
 • mgr Agata Smilgin, nieafiliowana
  Temat programu badawczego: Dokumentacja i rekonstrukcja rzeźb kamiennych okresu Nowego Państwa w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (opiekun naukowy: dr Zbigniew E. Szafrański, PCMA UW)
 • mgr Marek Woźniak, doktorant (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
  Temat programu badawczego: Opracowanie wyników badań systemu obronnego Berenike w okresie hellenistycznym (opiekun naukowy: prof. Steven E. Sidebotham, Uniwersity of Delaware)
Stypendia 3 – miesięczne:
 • mgr Beata Baliukevičiūtė-Ryszkovska, doktorantka (Wydział Historyczny UW)
  Temat programu badawczego: Przygotowanie materiału osteologicznego z Kom el-Dikka do analiz antropologicznych (kierownik projektu: mgr Robert Mahler, PCMA UW)
 • Anastasija Golijewskaja, studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat programu badawczego: Kult solarny w starożytnym Egipcie (opiekun naukowy: dr Kamil Kuraszkiewicz, UW)
 • mgr Dawid Wieczorek, doktorant (Wydział Historyczny UW)
  Temat rozprawy doktorskiej: Dipinti budowlane w Świątyni królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari (promotor: prof. dr hab. Karol Myśliwiec, IKSiO PAN)
Stypendia 2 – miesięczne:
 • Justyna Dziubecka, studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat programu badawczego: Idiofony w okresie od hellenizmu do podboju islamskiego na terenie Cypru, Egiptu i Syro-Palestyny (opiekun naukowy: dr hab. Jolanta Młynarczyk, prof. UW)
 • inż. arch. Marta Faraniec, studentka (Wydział Architektury i Urbanistyki, Politechnika Wrocławska)
  Temat programu badawczego: Prace architektoniczno-dokumentacyjne w Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej Totmesa III w Deir el-Bahari (kierownik misji: dr Monika Dolińska, Muzeum Narodowe w Warszawie)
 • mgr Mariusz Gwiazda, doktorant (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo–Wschodniej UW)
  Temat programu badawczego: Produkcja skórnicza na południowo-wschodnim pograniczu imperium rzymskiego. Przypadek Berenike i innych stanowisk z terenu Pustyni Wschodniej (kierownik misji: mgr Iwona Zych, PCMA UW)
 • inż. arch. Justyna Jańska, studentka (Wydział Architektury i Urbanistyki, Politechnika Wrocławska)
  Temat programu badawczego: Prace architektoniczno-dokumentacyjne w Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej Totmesa III w Deir el-Bahari (kierownik misji: dr Monika Dolińska, Muzeum Narodowe w Warszawie)
 • Agnieszka Poniewierska, studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat programu badawczego: Celowo uszkadzanie przedmiotów o charakterze magicznym ? (opiekun naukowy: prof. dr hab. Andrzej Niwiński, UW)
 • Joanna Rądkowska, nieafiliowana
  Temat programu badawczego: Opracowanie wyników badań w tzw. Świątyni Lotosów/Arabskiej Świątyni w Berenike (kierownik misji: mgr Iwona Zych, PCMA UW)
 • mgr inż. arch. Karolina Rosińska-Balik, doktorantka (Instytut Archeologii UJ)
  Temat programu badawczego: Cegła suszona jako materiał budowlany w Egipcie pre- i wczesnodynastycznym (opiekun naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz, UJ)
 • mgr Magdalena Sobas, doktorantka (Wydział Historyczny UJ)
  Temat programu badawczego: Rekonstrukcja procesu produkcji naczyń ceramicznych w okresie proto- i wczesnodynastycznym na podstawie współczesnych badań etnograficzno-archeologicznych nad garncarstwem w Egipcie (opiekun naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz, UJ)
 • mgr Filip Taterka, student (Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne UAM w Poznaniu)
  Temat programu badawczego: Rola krainy Punt w ideologii władzy królewskiej w czasach wczesnej XVIII dynastii (kierownik misji: dr Monika Dolińska, Muzeum Narodowe w Warszawie)
Stypendium miesięczne:
 • dr Joanna Then-Obłuska,(Oriental Institute Museum, University of Chicago)
  Temat programu badawczego: Dokumentacja materiału paciorkowego z Berenike oraz wybranych stanowisk nadczerwonomorskich zgromadzonych w magazynach SCA (kierownik misji: mgr Iwona Zych, PCMA UW)