Stypendia 2011/2012

Stypendia w Egipcie i Polsce


EGIPT

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje stypendia dla doktorantów i studentów wyższych lat z zakresu archeologii i historii Bliskiego Wschodu, Egiptu i Sudanu.

Pewna pula stypendiów krótkoterminowych przyznawana jest każdego roku naukowcom i studentom wyższych lat na przygotowanie i opracowanie dokumentacji z wykopalisk prowadzonych przez Centrum.

Stypendia 8-miesięczne:
 • mgr Piotr Czerkwiński, doktorant (Instytut Archeologii UW)
  Temat rozprawy doktorskiej:Prozopografia i genealogia tebańskich rodów kapłańskich XXIX i XXX dynastii (promotor: prof. Adam Łukaszewicz)
 • mgr Agnieszka Dzwonek–Kozieł, doktorantka (Instytut Archeologii UMK)
  Temat rozprawy doktorskiej:Mammisi oraz kult narodzin władcy w państwie egipskim (promotor: prof. Dr hab. Mariusz Mielczarek)
 • Alicja Jurgielewicz, studentka (Instytut Archeologii UMK)
  Temat programu badawczego:Ikonografia ryb w okresie protodynastycznym i wczesnodynastycznym nad Dolnym i Środkowym Nilem.
 • Urszula Stępień, studentka (Instytut Prahistorii UAM)
  Temat programu badawczego:Krzemieniarstwo komu E w Tell el-Farkha.
Stypendium 5-miesięczne:
 • Sylwia Gubała, studentka (Instytut Archeologii UW)
  Temat programu badawczego:Bifacjalne noże kamienne Egiptu faraońskiego i ich związek z ikonografią.
Stypendia 3-miesięczne:
 • mgr Kamila Braulińska (nieafiliowana)
  Temat programu badawczego:Ikonografia psa i psowatych w starożytnym Egipcie.
 • Maria Fronczak, studentka (MISH UW)
  Temat programu badawczego:Koptyjskie zapisy kryptograficzne.
 • mgr Aleksandra Hallmann-Mikołajczak, doktorantka (nieafiliowana)
  Temat rozprawy doktorskiej:Przedstawienia strojów prywatnych w sztuce egipskiej od XXV do XXXI Dynastii (promotor: doc. Dr hab. Ewa Laskowska-Kusztal)
 • mgr Łukasz Jarmużek (nieafiliowany)
  Temat programu badawczego:Opracowanie wyników badań Polsko-Słowackiej Misji w Tell el-Retaba.
 • dr Anna Longa, (nieafiliowana)
  Temat programu badawczego:Późno i postmeroicki obrządek pogrzebowy w rejonie IV katarakty Nilu na podstawie badań na stanowisku Hugar el-Beida 2.
 • Natalia Małecka, studentka (Instytut Archeologii UJ)
  Temat programu badawczego:Osadnictwo miejskie w Delcie Nilu w okresie od Nowego Państwa do końca Epoki Późnej.
 • mgr Dawid Wieczorek, doktorant (Instytut Archeologii UW)
  Temat rozprawy doktorskiej:Dipinti budowlane w Świątyni królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari (promotor: prof. dr hab. Karol Myśliwiec)
Stypendia 2-miesięczne:
 • mgr Aneta Cedro, doktorantka (Instytut Archeologii UMK)
  Temat rozptawy doktorskiej:Klasztory w chrześcijańskiej Nubii od VI do XVII wieku w świetle źródeł archeologicznych (promotor: dr hab. Prof. UMK Marcin Wiewióra)
 • Patryk Chudzik, student (Instytut Archeologii Uniwersytet Wrocławski)
  Temat programu badawczego:Groby z okresu Średniego Państwa na obszarze Teb Zachodnich.
 • Mateusz Długokęcki, student (Instytut Archeologii UW)
  Temat programu badawczego:Pojemniki kanopskie w okresie faraońskim.
 • mgr Anna Drzymuchowska (nieafiliowana)
  Temat programu badawczego:Dokumentacja materiału ceramicznego z wykopalisk w Marei (kerownik misji: mgr Krzysztof Babraj)
 • mgr Ewa Kuciewicz, doktorantka (Instytut Archeologii UJ)
  Temat rozprawy doktorskiej:Przedstawienia antropomorficzne w sztuce naskalnej Oazy Dachla na Pustyni Zachodniej w Egipcie (promotor: prof. Dr hab. Krzysztof M. Ciałowicz)
 • mgr Svetlana Myshusta, doktorantka (Instytut Archeologii UW)
  Temat rozprawy doktorskiej:Symbolika koron królewskich w ikonografii królowej Hatszepsut i Totmesa III (promotor: prof. Dr hab. Karol Myśliwiec)
 • mgr Tomasz Skrzypiec, (nieafiliowany)
  Temat programu badawczego:Konserwacja i dokumentacja architektoniczna materiału z wykopalisk w Marei (kierownik misji: mgr Krzysztof Babraj)
Stypendia miesięczne:
 • mgr Katarzyna Lach, doktorantka (Instytut Archeologii UJ)
  Temat programu badawczego:Dokumentacja przebiegu prac konserwatorskich na materiale archeologicznym z wykopalisk na stanowisku Berenike (kierownik misji: mgr Iwona Zych)
 • mgr Anna Maria Kotarba-Morley, doktorantka (University of Oxford)
  Temat programu badawczego:Badania geoarcheologiczne w basenie portowym i jego okolicach na stanowisku Berenike (kierownik misji: mgr Iwona Zych)

POLSKA

Stypendia dokumentacyjne im. Kazimierza Michałowskiego:
 • mgr Katarzyna Danys-Lasek
  Temat: Dongola i Naqlun — cyfrowa dokumentacja rysunków i baza danych materiału ceramicznego z wykopalisk (kierownik misji: prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski)
 • mgr Anastasia Stupko
  Temat: Opracowanie dokumentacji prac wykopaliskowych przeprowadzonych w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (kierownik misji: dr Zbigniew Szafrański)
 • mgr Monika Więch
  Temat: Nea Paphos — opracowanie dokumentacji wykopaliskowej z wykopalisk w Nea Paphos na Cyprze (kierownik misji: dr Henryk Meyza)