Grant Dialog

  • Grant w konkursie MNiSW ‚Dialog” (0088/DLG/2017/10) na projekt konsorcjum Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW:

    „Nowoczesna dokumentacja w badaniach Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari: tworzenie, zarządzanie, udostępnianie”

    Autor i kierownik projektu: dr Jadwiga Iwaszczuk, IKŚiO PAN

    Przyznana kwota: 1 000 000 PLN

Projekt jest związany z badaniami Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Ma na celu uzupełnienie dokumentacji Misji, a także stworzenie trójwymiarowego modelu świątyni Hatszepsut dla celów badawczych i popularyzacyjnych. W jego wyniku powstanie baza danych – nowoczesne narzędzie zarządzania zarówno danymi pozyskanymi w trakcie prac terenowych i studyjnych, jak i samymi pracami.