Aktualności

 • Grudzień: Praca na Prostej

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW przeniosło się na ul. Prostą 69. Kontynuowana jest praca w trybie zdalnym z ograniczonymi dyżurami niektórych pracowników administracyjnych. Biuro CAŚ UW znajduje się na VI piętrze (winda na lewo od wejścia do budynku). Administracja i księgowość CAŚ UW mieszczą się w pokojach 8.04, 8.05 i 8.06. Dyżurować tam będą pracownicy wg […]

 • Stypendium post-doktorskie Fundacji Humboldta dla dr. Marcina Kotyla

  Dr Marcin Kotyl z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW otrzymał stypendium Fundacji Aleksandra von Humboldta na badania nad przemianami społeczno-gospodarczymi w Tebtynis w III wieku n.e. na podstawie nowego archiwum papirusowego. Roczny projekt będzie realizowany w Institut für Papyrologie na Uniwersytecie w Heidelbergu, a jego opiekunem będzie prof. Andrea Jördens. Planowana data rozpoczęcia projektu to październik […]

 • Trzy nowe granty NCN na badania Centrum

  Trzy spośród zwycięskich projektów 19-stej edycji konkursów NCN Opus i Preludium, to badania Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Finansowanie w ramach grantu Opus otrzymają dr hab. Tomasz Waliszewski, kierownik ekspedycji CAŚ UW w Mustis (Tunezja) oraz dr Mariusz Gwiazda, który poprowadzi badania nad marmurami z terenu Lewantu. Grant Preludium otrzymał Maciej Wyżgoł, pracujący w ekspedycji Centrum […]

 • Stypendium Programu Ulama na badania we współpracy z CAŚ UW

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała stypendium w ramach Programu Ulama dr Elsie Yvanez na prowadzenie badań we współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW). Program Ulama ma na celu zwiększenie międzynarodowej mobilności naukowców oraz nawiązanie współpracy naukowej z instytucjami w Polsce. Dr Elsa Yvanez specjalizuje się w badaniach nad produkcją tekstyliów na terenie […]

 • Przeprowadzka: CAŚ opuszcza Nowy Świat 4

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW opuszcza biura przy ul. Nowy Świat 4 i przenosi się do nowej siedziby. Nowy adres CAŚ UW to ul. Prosta 69. Przeprowadzka zaczęła się 16 listopada i potrwa około tygodnia. Nowa siedziba Centrum mieścić się będzie w biurowcu zlokalizowanym przy Rondzie Daszyńskiego. Adres nowej siedziby to ul. Prosta 69, (6 piętro), […]

 • Małe granty CRAC dla badaczy z CAŚ UW

  Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi Uniwersytetu Warszawskiego (CRAC) przyznało tzw. Małe Granty ośmiu projektom. Dwa spośród nich zgłoszone zostały przy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Laureatem jednego z nich jest prof. Michał Gawlikowski. Dofinansowano jego aplikację o  przygotowanie zdjęć i grafik do publikacji The Hawarte Mithraeum and its Paintings (13 650 zł). Drugi grant trafi do […]