Aktualności

 • 2. cyrkularz: 15 International Conference for Nubian Studies

  Komitet Organizacyjny 15. Międzynarodowej Konferencji Studiów Nubijskich (International Conference for Nubian Studies) wydał drugi cyrkularz. Podano w nim informacje na temat sesji tematycznych i opłat konferencyjnych. Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 29 sierpnia–4 września 2022 r. Jej organizatorem jest Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Odbywająca się co cztery lata konferencja gromadzi archeologów, epigrafików, […]

 • Dofinansowanie z CRAC dla badaczek z CAŚ UW

  W trzeciej edycji „małych grantów” Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi Uniwersytetu Warszawskiego (CRAC) przyznano finansowanie dla dziewięciu projektów. Jeden z nich zgłosiła dr Michela Gaudiello z CAŚ UW. Dofinansowanie uzyskała jej aplikacja o wsparcie publikacji artykułu Mifsas Bahri: a Late Aksumite Church in the Ethiopian Southern Tigray Region. Review and New Reconstruction Proposal. Małe Granty […]

 • Kolejny mini-grant z programu IDUB

  W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) dr Robert Mahler z CAŚ UW otrzymał grant na wykup opcji open access dla swojego artykułu w czasopiśmie „Archaeometry”. Tego typu granty są oferowane w ramach działania IDUB I.2.4. – wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access, mającego na celu rozwoju i wzrost potencjału pracowników zatrudnionych na […]

 • Lew CAŚ na tle pustyni

  Oferta wykopalisk dla studentów

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi co roku kilkanaście ekspedycji terenowych w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Część z nich oferuje możliwość udziału studentom Uniwersytetu Warszawskiego, a także studentom innych uczelni. W 2021 roku nabór chętnych prowadzili lub też wciąż prowadzą kierownicy kilku ekspedycji: Asasif Północny w Egipcie*: grobowce dostojników z czasów Średniego Państwa (kierownik: […]

 • Zmiana kierownictwa ekspedycji: Tell Arbid i Tell Qaramel

  Rada Naukowa Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW pozytywnie zaopiniowała zmiany kierownictwa dwóch ekspedycji CAŚ UW w Syrii: w Tell Arbid i Tell Qaramel. Odpowiedzialność za projekt w Tell Arbid objęła dr hab. Anna Smogorzewska (Wydział Archeologii UW). Zastąpiła w tej roli prof. Piotra Bielińskiego, który rozpoczął tam wykopaliska w 1996 r. i kierował nimi do 2010 […]

 • Logo UW wydział archeologii

  Archeoorientalistyka – seminaria

  Archeoorientalistyka jest Działaniem programu IDUB prowadzonym we współpracy Wydziału Orientalistycznego, Wydziału Archeologii i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. W ramach projektu organizowany jest cykl seminariów, których tematem przewodnim jest „Władza w przestrzeni”. Najbliższe seminaria: 12 lipca o godz. 11:30 – prof. Wolbert G.C. Smidt (Friedrich Schiller Universitat w Jenie): „Ethnohistorical research in the ancient highlands of […]