Wykład dr Marii Carmeli Gatto w cyklu KaMMeL

Stacja Badawcza w Kairze CAŚ UW zaprasza na wykład dr Marii Carmeli Gatto pt. „The BORDERSCAPE project Egyptian state formation and the changing socio-spatial landscape of the First Cataract in the 4th and 3rd millennia BCE”.

Abstrakt: „Wykład przedstawia projekt badawczy realizowany w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk i finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Norway Grants. BORDERSCAPE to multidyscyplinarny projekt, którego celem jest zbadanie, w jaki sposób powstanie państwa egipskiego pod koniec IV tysiąclecia p.n.e. przekształciło społeczny i przestrzenny krajobraz regionu pierwszej katarakty na Nilu. Rewolucyjny proces, jakim było powstanie państwa, pociągnął za sobą głębokie zmiany w strukturze społeczno-gospodarczej starożytnego Egiptu, najstarszej znanej formacji politycznej w historii ludzkości, co wpłynęło zwłaszcza na jego nowo ustanowione pogranicza.

Projekt podąża w dwóch kierunkach badawczych; z jednej strony stosuje perspektywę geograficzną, w tym spostrzeżenia z zakresu analizy przestrzennej, a drugi koncentruje się na przynależności etnicznej i tożsamości, co jest podejściem zgodnym z perspektywą antropologiczną. Można wymienić trzy cele badawcze: rekonstrukcja dawnego krajobrazu osadniczego, określenie wzorców użytkowania ziemi, zbadanie zmian w przynależności grupowej miejscowej ludności. Kolejnym kluczowym celem jest zrozumienie, w jaki sposób zmiany zachodzące w Egipcie wpłynęły na dynamikę społeczno-polityczną w Nubii, a także na wzajemne relacje między tymi dwoma sąsiadami.”

Dr Maria Carmela Gatto jest adiunktem w IKŚiO PAN, gdzie kieruje projektem BORDERSCAPE. Wcześniej zajmowała się badaniami i nauczaniem egiptologii i archeologii na Uniwersytecie w Leicester, Uniwersytecie w Birmingham, Uniwersytecie Yale oraz w British Museum. W ostatnich latach dr Gatto była profesorem wizytującym egiptologii na Uniwersytecie Amerykańskim w Kairze, profesorem wizytującym archeologii na Uniwersytecie Bolońskim oraz gościnnym wykładowcą prehistorii na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie. Od 2017 r. jest Honorowym Gościnnym Pracownikiem Szkoły Archeologii i Historii Starożytnej Uniwersytetu w Leicester. Badania dr Gatto dotyczą procesów interakcji międzyregionalnych, kontaktów kulturowych, interakcji człowiek-środowisko oraz dynamiki społeczno-politycznej w Dolinie Nilu i na Saharze. Od 2005 roku jest głównym badaczem i współdyrektorem projektu archeologicznego Aswan-Kom Ombo w Egipcie, będącego wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Bolońskiego i Uniwersytetu Yale.

Cykl Kazimierz Michałowski Memorial Lecture Series (KaMMeL) jest organizowany przez Stację Badawczą CAŚ UW w Kairze dla upamiętnienia dokonań prof. Kazimierza Michałowskiego, pioniera polskich badań archeologicznych w Egipcie i twórcy polskiej archeologii śródziemnomorskiej.

  • Czwartek, 24 maja 2022 r., godz. 18.00 (czasu kairskiego)

Wykład odbędzie się w Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze (ul. Mahalla 11, Heliopolis, Kair). Aby wziąć udział w wykładzie, należy napisać na adres cairo2.pcma@uw.edu.pl (liczba miejsc jest ograniczona).