Seminarium PCMA: Nubian agricultural practices, crops, and heritage

W kwietniu Seminaria PCMA goszczą „Miesiąc dziedzictwa” poświęcony współpracy w archeologii i studiom nad dziedzictwem kulturowym. Drugim wykładem z tego cyklu będzie „Nubian agricultural practices, crops, and heritage”, który wygłosi dr Philippa Ryan.

Abstrakt: „Wywiady ze starszymi rolnikami z Sukoot zwróciły uwagę na rzadko odnotowywane zmiany w gatunkach uprawianych roślin, a także na wzajemne powiązania pomiędzy zmieniającymi się sposobami odżywiania, kulturą materialną i użytkowaniem ziemi. W przeszłości – również w okresach znanych z badań archeologicznych – uprawiano przeważnie rośliny bardziej odporne na suszę niż te, które są rozpowszechnione obecnie. Częścią badań, o których będzie mowa było współtworzenie książki przeznaczonej dla społeczności lokalnej, która ma pomóc w zachowaniu lokalnej historii rolnictwa.”

Seminarium odbędzie się we czwartek, 21 kwietnia, godz. 11:30 na platformie Zoom. Aby uzyskać linki, prosimy pisać do dr Tomomi Fushiyi: t.fushiya@uw.edu.pl lub do biura PCMA: pcma@uw.edu.pl

Celem „Miesiąca Dziedzictwa” organizowanego przez dr Tomomi Fushiyę (CAŚ UW) jest zapoznanie archeologów i studentów z różnymi podejściami teoretycznymi do współpracy z lokalnymi społecznościami w archeologii i w studiach nad dziedzictwem, a także z praktykami w tym zakresie. Cykl wykładów, z udziałem czołowych badaczy i praktyków pracujących w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, podsunie pomysły na to, w jaki sposób można pracować nad zaangażowaniem społeczności lokalnej, jak współpraca z lokalnymi społecznościami usprawnia badania archeologiczne, dlaczego ważne jest myślenie o przeszłości z perspektywy lokalnej oraz dlaczego współpraca z lokalnymi społecznościami jest dziś dla archeologii tak istotna.

Kolejny wykład w cyklu:

Czwartek, 28 kwietnia, godz. 11:30
Decolonizing the conservation of built heritage in Egypt – Dr Hossam Mahdy, (konsultant ds. konserwacji dziedzictwa kulturowego, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Architektury Wernakularnej (CIAV) – ICOMOS)

Program (pobierz jako PDF)