Old Dongola: Continuity and Change

 • Tomomi Fushiya, Old Dongola: Continuity and change from the Medieval period to the 21st century/  دنقلا العجوز: الاستمرارية والتغيرات من فترة العصور الوسطى إلى القرن 21

  Warszawa 2021
  ISBN: 978-83-953362-3-2 (druk)
  ISBN: 978-83-953362-4-9 (online)
  Strony: 164
  Oprawa miękka

  Finansowanie: Projekt DIALOG, „ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej”, Ministerstwo Edukacji i Nauki RP, Qatar-Sudan Archaeological Project (QSAP), European Research Council (ERC).

  Książka ta jest pierwszą publikacją CAŚ UW powstałą w wyniku współpracy pomiędzy archeologami a społecznością lokalną. Została pomyślana jako odpowiedź na wyrażaną przez lokalną ludność potrzebę poznania historii stanowiska archeologicznego, w którego pobliżu mieszkają i którego krajobraz współtworzą.

  Stara Dongola jest odkrywana i konserwowana przez polskich archeologów i konserwatorów od ponad 60 lat. Zainicjowany w 2019 roku interdyscyplinarny projekt na tym stanowisku – Stara Dongola: Rozwój, Dziedzictwo, Archeologia – rozszerzył zakres tych badań na okres islamski oraz na żywe dziedzictwo kulturowe tego regionu. Częścią założeń tego projektu jest zaangażowanie w niego społeczności lokalnej, a także zarządzanie dziedzictwem na stanowisku zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

  Krajobraz kulturowy Starej Dongoli jest ciągle żywy i wciąż się zmienia,  a ta  dwujęzyczna książka (w języku angielskim i arabskim) ma pomóc w budowaniu świadomości znaczenia tego dziedzictwa zarówno wśród Sudańczyków, jak i publiczności międzynarodowej.

  Jest to krótkie wprowadzenie do historii tego miejskiego ośrodka, począwszy od założenia miasta jako stolicy średniowiecznego nubijskiego królestwa Makurii w VI wieku n.e. po dziś dzień. Pokazuje, jak dzisiejszy krajobraz kulturowy został ukształtowany przez wpływy kulturowe, ekonomiczne, społeczne i duchowe na przestrzeni wieków. Dziedzictwo chrześcijańskie tego miejsca, odkrywane i konserwowane przez polskie zespoły badawcze od 1964 roku budzi podziw, jednak historia miasta nie skończyła się wraz z upadkiem Królestwa Makurii. Stara Dongola pozostała ważnym ośrodkiem regionalnym i centrum nauczania islamu, była też domem przodków dzisiejszych mieszkańców okolicznych wsi. Stąd silne więzi łączące to miejsce ze współczesnymi społecznościami lokalnymi. Dlatego też połączenie wyników badań archeologicznych oraz wiedzy i codziennych praktyk lokalnych społeczności było kluczowe dla powstania tej książki.

  Do pobrania (PDF):
  Full Text (PDF)

  Rozdziały w języku angielskim:

  Rozdziały w języku arabskim: