Studia Palmyreńskie 13

 • KUP ONLINE
 • Studia Palmyreńskie XIII. Monnaies des fouilles polonaises à Palmyre (2014)

  Aleksandra Krzyżanowska, Michał Gawlikowski

  ISBN
  978-83-235-1607-1
  Pages:
  142 (B&W and color illustrations)
  Cover:
  Examples of Byzantine and Sasanian coins from Polish Excavations in Palmyra. Original cover design by Marek Puszkarski, update Ewa Czyżewska

  • Scientific editor:
   Grzegorz Majcherek
   Substantive volume editor:
   Michał Gawlikowski
   Editor Part I:
   Katarzyna Lach
   Numismatic consultation Part I:
   Janina Wiercińska
   Independent reviewer:
   Steven E. Sidebotham
   Translation:
   Katarzyna Bartkiewicz
   Indices:
   Grzegorz Majcherek
   Technical editorial assistance:

   Iwona Zych, Agnieszka Szymczak

  • Photographs:
   Palmyra Expedition PCMA Archives; all coins in the first part rephotographed after cleaning by Waldemar Jerke (PCMA); coins in the second part photographed by Waldemar Jerke and Michał Gawlikowski; color images of Byzantine coins Tomasz Szmagier
   Digital processing:
   W. Krzyżanowski, Tomasz Szmagier, Ewa Czyżewska
   DTP:
   Ryszard Rybarzcyk for PCMA
   Publisher:
   Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw; University of Warsaw Press

Książka zawiera katalog monet odkrytych w trakcie polskich wykopalisk w Palmyrze prowadzonych w latach 1959–2001 przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Część pierwsza, wydany pośmiertnie manuskrypt Aleksandry Krzyżanowskiej, wieloletniego kustosza Gabinet Monet i Medali Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie, zawiera opis 518 monet greckich, rzymskich i bizantyjskich oraz tabele i wnioski dotyczące cyrkulacji monetarnej w Palmyrze od I do VII wieku n.e. Dołączony jest przedruk opracowania skarbu solidów bizantyjskich z VII wieku pióra Stefana Skowronka, wydanego po raz pierwszy w roku 1962.

Część druga, autorstwa Michała Gawlikowskiego, kierownika badań w Palmyrze, przedstawia katalog skarbu sasanidzkich i arabsko-sasanidzkich dirhemów znalezionego w Palmyrze w roku 2001. Obejmuje on 694 monety możliwe do identyfikacji. Skarb został zgromadzony w czasie perskiej okupacji Bliskiego Wschodu w latach 614–628 i uzupełniony o 32 monety władców i gubernatorów muzułmańskich bite w Iranie i Mezopotamii w ostatnich trzydziestu latach przed reformą monetarną roku 695.

Do pobrania: