CAŚ: praca w systemie dyżurów od 25 maja

Zgodnie z  Zarządzeniem Rektora  nr 105 z dnia 21 maja 2020 r. obowiązek zorganizowania pracy w jednostce leży po stronie kierownika danej jednostki. W związku z tym w CAŚ UW przyjęty został system dyżurów dla części pracowników, który będzie obowiązywać od 25 maja do 30 czerwca.

Pracownicy administracyjni, inżynieryjno- i naukowo-techniczni będą mieli dwa dni dyżuru w biurze Centrum, od godziny 9 do 15, według ustalonego grafiku. Natomiast pracownicy naukowi powinni w dalszym ciągu, o ile to możliwe, kontynuować pracę zdalną. Jednak ci, którzy mają potrzebę regularnie dyżurować w biurze, również zostaną ujęci w grafiku.

Zobacz grafik dyżurów: (Link do arkusza Google)