PAM 29 – zapraszamy do nadsyłania artykułów

Rozpoczął się nabór tekstów do kolejnego tomu rocznika Polish Archaeology in the Mediterranean. PAM 29 będzie składał się z dwóch fascykułów.

Odwrotnie niż dotychczas fascykuł tematyczny będzie opatrzony numerem pierwszym. Tym razem będzie on poświęcony rzymskiej i bizantyńskiej ceramice z terenów Lewantu. Drugi fascykuł będzie zawierać artykuły na temat badań terenowych, opracowań różnych kategorii materiału zabytkowego, a także przekrojowe analizy zagadnień związanych z profilem czasopisma. Redakcja zaprasza też do nadsyłania recenzji książek. Publikacja obu fascykułów przewidziana jest na 2020 rok.

Wszystkie zaakceptowane przez redakcję artykuły przejdą proces recenzyjny. Czasopismo Polish Archaeology in the Mediterranean, którego wydawcą są Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, jest publikowane w otwartym dostępie i znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (70 pkt.).

Termin składania artykułów do tomu 29 upływa 30 czerwca 2020 r. Po tym terminie można nadsyłać teksty do kolejnego wydania PAM.

Szczegółowe informacje na temat składania tekstów do druku można znaleźć w Call for Papers (PDF)