Konferencja „Marea” ad Aegyptum: nowe badania (projekt NCN)

Zapraszamy na konferencję poświęconą najnowszym wynikom badań archeologicznych prowadzonych na stanowisku Marea na południowym brzegu jeziora Mareotis, 45 km na zachód od Aleksandrii. Organizatorzy konferencji, która dotyczy badań w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, to Instytut Instytut Archeologii UW przy współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Od kilkunastu lat polscy archeolodzy prowadzą w tym miejscu badania wykopaliskowe, odsłaniając budowla po budowli duże miasto z czasów bizantyńskich, zbudowane dokładnie w miejscu ośrodka przemysłowego i portu funkcjonujących do początków III w. n.e. Tradycyjnie to miejsce nazywano Mareą, bo Marea to przed założeniem Aleksandrii najważniejsze miasto w tej części Śródziemnomorza. Najwspanialszym obiektem jest wzniesiona w końcu V w. wielka bazylika z transeptem, drugi co do wielkości starożytny kościół w Egipcie; obok niej odkryto dwa kompleksy łaźni, późnoantyczny duży dom, budowlę magazynową i latryny. Wciąż niewiele wiemy o układzie przestrzennym miasta, siatce ulic, placach, charakterze zabudowy w poszczególnych kwartałach.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną m.in. wyniki nowych nieinwazyjnych badań, które umożliwiły odtworzyć zasięg bizantyńskiego miasta. Przedstawione zostaną także odkrycia wykopaliskowe, z których najbardziej spektakularnym są pozostałości kościoła z końca IV w., odkryte pod wielką bazyliką.

Konferencja odbędzie się 28 maja 2019 r. w Instytucie Archeologii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.

Program konferencji.