Teresa Kołątaj (1940–2019)

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 16 kwietnia 2019 roku odeszła z naszego grona mgr Teresa Kołątaj, filolog orientalista i archeolog.

Uczestniczyła w pracach polsko-egipskiej misji archeologiczno-konserwatorskiej na Kom el-Dikka w Aleksandrii, w Egipcie, a także w Palmyrze, w Syrii. Była pracownikiem Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, przez wiele lat stypendystką Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i kustoszem w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Panu Wojciechowi Kołątajowi i rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.