Seminarium PCMA: Klasztor Wielkiego Antoniego w Dongoli

Zapraszamy na ostatnie w tym roku akademickim seminarium Centrum. Poświęcone będzie ono prezentacji najnowszych wyników badań na terenie klasztoru Wielkiego Antoniego w Starej Dongoli w Sudanie.

Prof. Włodzimierz Godlewski opowie o odkryciu kolejnego już kościoła na terenie klasztoru. Ściany tej budowli zdobiła bogata dekoracja malarska. Podczas spotkania omówiona zostanie wstępna interpretacja budowli i jej malowideł ściennych.

Seminarium odbędzie się we czwartek 28 czerwca o godz. 11.30. Spotkamy się w sali 207 na II piętrze w siedzibie Centrum.